ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"19" квітня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області, у складі судді Волкова Р.В. розглядаючи справу №916/2980/17,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД",

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ",

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП"

про стягнення 105599864,40 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд” звернувся до господарського суду Одеської області 04.12.2017р. (вх. № ГСОО 3196/17) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ” та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" про стягнення 105599894,40 грн.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд” обґрунтовано неналежним виконанням з боку Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ” прийнятих на себе зобов'язань за умовами укладеного між сторонами Договору №DR-7/15 від 06.07.2015р. про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічний культур, та направлено на стягнення з відповідача збитків у розмірі 105599894,40 грн.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 18 лютого 2018 року постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 13.11.2018 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 31.08.2018 у справі № 916/2980/17 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.03.2019р. було визначено суддю Волкова Р.В. для розгляду справи № 916/2980/17.

29.03.2019 р. ухвалою Господарського суду Одеської області справу № 916/2980/17 було прийнято суддею Волковим Р.В. до свого провадження та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

17.04.2019 р. до Господарського суду Одеської області від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗТ» надійшла заява (за вх. № ГСОО 2-1814/19) про витребування доказів.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання відповідач зазначає, що інформація та документи, які необхідно витребувати у Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», можуть підтвердити або спростувати факт реальності господарських операцій між ТОВ «КВС ГРУП» та позивачем, а також відсутності у позивача будь-яких речових прав на 8 006 731,00 кг. насіння ріпаку І-го класу, 2015 року врожаю, стягнення збитків від втрати якого є предметом розгляду по цій справі. Також заявник зазначає, що у разі здійснення ТОВ «КВС ГРУП» поставки ріпаку на користь позивача, то ТОВ “РИВЕР ТРЕЙД” повинна була бути здійснена відповідна його оплата.

Крім того, відповідач у своїй заяві зазначає, що він не може самостійно отримати потрібну для розгляду справи інформацію в силу законодавчих обмежень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв'язку з тим, що відомості про рух грошових коштів за банківськими рахунками ТОВ “РИВЕР ТРЕЙД” містять в собі банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Дослідивши матеріали справи та обґрунтування заяви відповідача суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви відповідача про витребування доказів з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що позивач ТОВ “РИВЕР ТРЕЙД”, обґрунтовуючи свої позовні вимоги, зазначає, що ріпак, який був переданий до зерносховищ ТОВ “ІЗТ”, був придбаний позивачем за договором поставки №03/07/15-1 та договором поставки №03/07/15-3 від 03.07.2015 р., що були укладені між позивачем та ТОВ “КВС ГРУП”.

Судом встановлено, що згідно матеріалів справи первинні документи, що підтверджують фактичне виконання договору поставки, укладеного між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та ТОВ «КВС ГРУП» в матеріалах справи відсутні, зокрема, відсутні відомості щодо проведення оплати за договором №03/07/15-1 від 03.07.2015 р. на користь ТОВ “КВС ГРУП”.

Частиною 1 статті 265 ГК України встановлено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Позивачем зазначено, що згідно дослідження про рівень цін на насіння ріпаку не подрібненого вищого та/або 1-го класів (виробництво України), проведеного Торгово-промисловою палатою України ціна однієї тони насіння ріпаку 1-го та/або 2-го класу складає 13 188,89 грн., у зв'язку з чим вартість партії ріпаку який був поставлений ТОВ «КВС ГРУП» на користь позивача та за твердженням позивача був втрачений відповідачем, становить суму 105 599 894,40 грн.

Пунктом 1 Постанови Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунку готівкою» від 06.06.2013 №210 (редакції на момент здійснення поставки) встановлено, що граничною сумою розрахунків готівкою підприємств між собою протягом одного дня встановлено у розмірі 10 000,00 гривень. У зв'язку з чим, в силу вимог законодавства розрахунки за договором поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015 р. повинні були відбуватися у безготівковій формі шляхом перерахування коштів з банківського рахунку покупця та банківський рахунок постачальника.

Суд встановив, що в матеріалах справи наявні письмові заяви позивача, зокрема, позовна заява (т. І; а.с. 5 на звороті), заява (вх. № ГСОО 2-3937/18 від 06.08.2018 р.), заява без назви та номеру (вх. № ГСОО 15845/18 від 04.08.2018 р.), в яких зазначені банківські рахунки ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» відкриті в АТ «УКРСОЦБАНК».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 04.07.2018 № 75 виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, відповідач в своєму клопотанні про витребування просить суд витребувати банківські виписки по рахункам позивача, що є банківською таємницею та можуть бути розголошені третім особам виключно за ухвалою суду. З огляду на це суд погоджується з твердженням заявника про неможливість самостійного отримання ним доказів, що підлягають витребуванню за ухвалою суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з положеннями ч. 3,ч. 5-9 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

З урахуванням вказаного, приймаючи до уваги, що заява ТОВ «ІЗТ» про витребування доказів заснована на законі, суд приходить до висновку, що вона підлягає задоволенню, оскільки запитані відповідачем відомості входять до предмету доказування у цій справі, а заявником обґрунтована неможливість їх самостійного отримання у позасудовому порядку.

На виконання положень ч. 5 ст. 81 ГПК України, суд вважає за необхідне уповноважити представників відповідача на подання ухвали до відповідного органу для виконання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗТ» про витребування доказів у справі № 916/2980/17 (за вх. № ГСОО №2-1814/) – задовольнити.

2. Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100; поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3) наступні докази:

- Завірену виписку по розрахунковому рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872852) відкритому в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), р/р №26007011833620, МФО 300023, за період з 03.07.2015р. по 17.04.2019 р. в частині здійснення платежів на користь контрагентів ТОВ «ІЗТ» (код ЄДРПОУ 33558271) та ТОВ «КВС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39015611);

- Завірену виписку по розрахунковому рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872852) відкритому в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), р/р №26005011639514, МФО 300023, за період з 03.07.2015р. по 17.04.2019 р. в частині здійснення платежів на користь контрагентів ТОВ «ІЗТ» (код ЄДРПОУ 33558271) та ТОВ «КВС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39015611).

3. Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100; поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 3) направити витребувану інформацію та документи до суду не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання цієї ухвали.

4.Уповноважити представників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗТ» на подання ухвали про витребування доказів до Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК».

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності 19.04.2019р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Волков

          

          

Зареєстровано 19.04.2019
Оприлюднено 22.04.2019
Дата набрання законної сили 19.04.2019

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 18.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 13.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.10.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону