ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"19" квітня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області, у складі судді Волкова Р.В. розглядаючи справу №916/2980/17,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД",

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ",

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП"

про стягнення 105599864,40 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд” звернувся до господарського суду Одеської області 04.12.2017р. (вх. № ГСОО 3196/17) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ” та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" про стягнення 105599894,40 грн.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд” обґрунтовано неналежним виконанням з боку Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ” прийнятих на себе зобов'язань за умовами укладеного між сторонами Договору №DR-7/15 від 06.07.2015р. про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічний культур, та направлено на стягнення з відповідача збитків у розмірі 105599894,40 грн.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 18 лютого 2018 року постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 13.11.2018 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 31.08.2018 у справі № 916/2980/17 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.03.2019р. було визначено суддю Волкова Р.В. для розгляду справи № 916/2980/17.

29.03.2019 р. ухвалою Господарського суду Одеської області справу № 916/2980/17 було прийнято суддею Волковим Р.В. до свого провадження та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

17.04.2019 р. до Господарського суду Одеської області від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗТ» надійшла заява (за вх. № ГСОО 2-1813/19) про витребування доказів.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання відповідач зазначає, що інформація та документи, які необхідно витребувати у Головного управління ДФС у м. Києві, можуть підтвердити або спростувати факт реальності господарських операцій між ТОВ «КВС ГРУП» та позивачем, а також відсутності у позивача будь-яких речових прав на 8 006 731,00 кг. насіння ріпаку І-го класу, 2015 року врожаю, стягнення збитків від втрата якого є предметом розгляду по цій справі. Також заявник зазначає, що відомості про здійснення поставки між позивачем та ТОВ «КВС ГРУП» повинні бути зафіксовані у відповідних первинних документах, які згідно відомостей позивача відсутні в нього та були вилучені під час проведення обшуку в межах кримінального провадження.

Крім того, відповідач у своїй заяві зазначає, що він не може самостійно отримати потрібну для розгляду справи інформацію в силу законодавчих обмежень ст. 222 КПК України у зв'язку з їх обмеженим доступом, як відомостей кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Дослідивши матеріали справи та обґрунтування заяви відповідача суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви відповідача про витребування доказів з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що позивач ТОВ “РИВЕР ТРЕЙД”, обґрунтовуючи свої позовні вимоги, зазначає, що ріпак, який був переданий до зерносховищ ТОВ “ІЗТ”, був придбаний позивачем за договором поставки №03/07/15-1 та договором поставки №03/07/15-3 від 03.07.2015 р., що були укладені між позивачем та ТОВ “КВС ГРУП”.

Судом встановлено, що згідно матеріалів справи первинні документи за договорами поставки між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та ТОВ «КВС ГРУП» в матеріалах справи відсутні.

Так, позивач обґрунтовуючи свої позовні вимоги, зокрема, посилається на те, що договір поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015 р. та пов'язані з ним документи були вилучені під час обшуку на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 12.10.2015 р. у справі № 759/16095/15-к, що була ухвалена в рамках кримінального провадження № 32015100080000121 від 08.10.2015 р., що перебуває на розслідуванні у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДВС у м. Києві, однак доказів щодо їх вилучення суду не надав.

Частиною 1 статті 208 ЦК України передбачено, що правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі. Так, позивачем у заявах по суті справи, зокрема, підтверджується, що договір поставки між ним та ТОВ «КВС ГРУП» був укладений у письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (документи, які містять відомості про господарську операцію).

Крім того, суд встановив, що в органах досудового слідства також перебуває кримінальне провадження № 32015100000000191 від 22.07.2015 р., що розслідується СУ ФР ДФС у м. Києві.

Як вбачається з матеріалів справи, в рамках вказаних кримінальних проваджень розслідуються вчинені невстановленими особами злочини, пов'язані з господарськими операціями по поставці насіння ріпаку між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та ТОВ «КВС ГРУП».

Відповідно до положень статті 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Як вбачається з матеріалів справи та наданих суду документів, ТОВ «ІЗТ» не є стороною у згаданих вище кримінальних провадженнях, а тому не може отримати наявні в їх матеріалах відомості. З огляду на це суд погоджується з твердженням заявника про неможливість самостійного отримання ним доказів, що підлягають витребуванню за ухвалою суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з положеннями ч.ч.3,5-9 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

З урахуванням вказаного, приймаючи до уваги, що заява ТОВ «ІЗТ» про витребування доказів заснована на законі, суд приходить до висновку, що вона підлягає задоволенню, оскільки запитані відповідачем відомості входять до предмету доведення у цій справі, а заявником обґрунтована неможливість їх самостійного отримання у позасудовому порядку.

На виконання положень ч. 5 ст. 81 ГПК України, суд вважає за необхідне уповноважити представників відповідача на подання ухвали до відповідного органу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗТ» про витребування доказів у справі № 916/2980/17 (за вх. №ГСОО 2-1813/19) – задовольнити.

2. Витребувати у Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980; місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) завірені копії первинних документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та ТОВ «КВС ГРУП» щодо поставки ріпаку та його оплати, та перебувають в матеріалах кримінального провадження №32015100000000191 та/або в матеріалах кримінального провадження №32015100080000121, а саме:

- договір поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015 р., укладений між ТОВ «КВС ГРУП» та ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД»;

- товарно-транспортні накладні, які підтверджують поставку ТОВ «КВС ГРУП» ріпаку на користь ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» за договором поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015 р.;

- рахунки на оплату, які були виставлені за поставлений ріпак на підставі договору поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015 р., укладеного між ТОВ «КВС ГРУП» та ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД»;

- платіжні та розрахункові документи, які підтверджують здійснення ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» оплати на користь ТОВ «КВС ГРУП» за поставлений ріпак відповідно до договору поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015р.;

- договір поставки №03/07/15-3 від 03.07.2015р., укладений між TOB «КВС ГРУП» та ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД»;

- платіжні та розрахункові документи, які підтверджують здійснення ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» оплати на користь ТОВ «КВС ГРУП» за поставлений ріпак відповідно до договору поставки №03/07/15-3 від 03.07.2015р.;

- контракт №RA-0707 від 07.07.2015 р., укладений між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та «ALASAR CORP. LP»;

- товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт перевезення та поставки ріпаку від ТОВ “КВС ГРУП” на адресу ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД».

3. Зобов'язати Головне управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980; місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) направити витребувану інформацію та документи до суду не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання цієї ухвали.

4. Уповноважити представників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗТ» на подання ухвали про витребування доказів до Головного управління ДФС у м. Києві.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності 19.04.2019р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Волков

          

Зареєстровано 19.04.2019
Оприлюднено 22.04.2019
Дата набрання законної сили 19.04.2019

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 18.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 13.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.10.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону