ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року о 09 год. 42 хв.Справа № 280/5335/18 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді Новікової І.В.,

за участю секретаря судового засідання Ширшова А.А.,

представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ФОТОН ЕНЕРДЖІ

до Державної фіскальної служби України

про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2018 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов позов товариства з обмеженою відповідальністю ФОТОН ЕНЕРДЖІ (далі - позивач) до Державної фіскальної служби України (далі - відповідач, ДФС України), в якому позивач просить суд:

визнати протиправними дії відповідача щодо відмови у реєстрації податкової накладної №62 від 01.11.2018 в ЄРПН, виписану на ім'я ТОВ Широке ОСОБА_3 ;

зобов'язати відповідача зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних надіслану позивачем податкову накладну №62 від 01.11.2018, виписану на ім'я ТОВ Широке ОСОБА_3 .

Ухвалою суду від 17.12.2018 відкрито загальне позовне провадження у справі та призначено підготовче засідання на 16.01.2019.

Ухвалою суду від 16.01.2019 підготовче судове засідання відкладено на 12.02.2019, крім того продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою суду 13.03.2019 провадження у справі №280/5335/18 зупинено до набрання законної сили рішенням Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018 у справі №757/57913/18-к.

Ухвалою суду від 12.04.2019 поновлено провадження у справі.

Ухвалою суду від 16.04.2019 відкладено підготовче засідання на 25.04.2019.

25.04.2019 судом за згодою представників сторін закрито підготовче провадження та розпочато розгляд адміністративної справи по суті в цей же день.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 30.11.2018 року позивачем направлено в електронному вигляді для реєстрації в ЄРПН податкову накладну №62 від 01.11.2018 ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" виписану на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю Широке ОСОБА_3 . Зазначає, що після направлення до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв'язку вищевказаної податкової накладної, позивачем отримано квитанцію №1 від 30.11.2018 року про відмову у прийнятті податкової накладної. Вказує, що підставою для неприйняття податкової накладної стало виявлення помилки, а саме накладання арешту за рішенням суду на суму податку, на яку продавець має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Проте, позивач вважає, що показники відображені підприємством у системі електронного адміністрування є за своєю суттю обліком господарських операцій платника податку, а сума ліміту податку на додану вартість - це електронний розрахунок суми податку, на яку його платник має право зареєструвати податкові накладні та сплатити до бюджету відповідну суму податку. Тобто, сума ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування не є майном в розумінні статті 170 КПК України, що унеможливлює накладення арешту на такий об'єкт. Вказує, що приписами чинного податкового законодавства прямо заборонено накладення арешту на кошти в СЕА ПДВ. Зазначає, що суми ліміту ПДВ - це розрахунковий показник, який визначений відповідно до положень Податкового кодексу України, і дані про який зберігаються в електронній системі адміністрування ПДВ, адміністратором і зберігачем даних якої є державний орган - ДФС України, такий облік здійснюється автоматично і втручання в ці показники заборонено. За вказаних обставин, позивач вважає дії відповідача протиправними та просить задовольнити позовні вимоги.

В судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечив. В обґрунтування заперечень зазначено, що реєстрація податкової накладної №62 від 01.11.2018 року, виписаної ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" , в Єдиному реєстрі податкових накладних була зупинена на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суд м. Києва від 22.11.2018 про арешт майна винесеної у рамках кримінального провадження №42017000000004299 від 17.11.2017, відповідно до якої накладено арешт на суми ліміту ПДВ у системі електронного адміністрування, зокрема і ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" . Виконання ухвали доручено Державній фіскальній службі України. Вважає, що відповідач у межах наданих законами повноважень та у встановленому законами порядку, здійснено виконання судового рішення виключно в межах та у спосіб визначених у такому судовому рішенні. Просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

В судовому засіданні представник відповідача підтримала позицію викладено в письмових поясненнях та просила відмовити в задоволенні позовних вимог.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази, їх достатність і взаємний зв'язок у сукупності, дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи судом встановлено, що 01.11.2018 ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" виписано на ім'я ТОВ Широке ОСОБА_3 податкову накладну №62, яку 30.11.2018 направлено на реєстрацію до ЄРПН.

30.11.2018 позивачу від ДФС України надійшла квитанція про відмову у прийнятті податкової накладної від 01.11.2018 №62. В якості підстав для відмови у прийнятті податкової накладної зазначено, що виявлено помилки: документ не може бути прийнятий - накладено арешт за рішенням суду на суму податку, на яку продавець має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

11.12.2018 позивачем повторно направлено на реєстрацію податкову накладну №62 від 01.11.2018, проте, того ж дня позивачем отримано квитанцію про відмову у реєстрації податкової накладної з тих самих підстав.

Позивач, не погодившись з правомірністю відмови у реєстрації податкової накладної, звернувся з даним позовом до суду.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з приписів ч.1 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Згідно з ч.2 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, адміністративні суди перевіряють: чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії): безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

З матеріалів адміністративної справи судом встановлено, що підставою для відмови у реєстрації спірної податкової накладної стали посилання відповідача на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018 у справі №757/57913/18-к.

Так, судом встановлено, що ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018 у справі №757/57913/18-к накладено арешт на кошти-суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по, серед іншого, ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 41723430), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дати постановлення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали доручено Державній фіскальній службі України.

Суд зазначає, що пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України визначено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно з п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Відповідно до п.200-1.3 ст.200-1 ПК України, платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (УНакл), обчислену за такою формулою:

УНакл = ?НаклОтр + ?Митн + ?ПопРах + ?Овердрафт - ?НаклВид - ?Відшкод - ?Перевищ;

УПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зазначених у підпунктах а - в пункту 200-1.2 цієї статті. Під час розрахунку показника ?ПопРах також враховується сума коштів у разі проведення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому для поповнення рахунка в системі електронного адміністрування податку враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов'язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.

Відповідно до п.201.10 ст.201 ПК України, якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Якщо сума, визначена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

В свою чергу, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 22.11.2018 у справі №757/57913/18-к накладено арешт на кошти-суму ПДВ ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), у зв'язку чим податкова накладна не відповідала вимогам п.200-1.3 ст.200-1 ПК України, в частині наявності ліміту необхідного для реєстрації такої податкової накладної.

Суд зазначає, що відповідно до приписів статті 129-1 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.

Згідно ч.2 ст.21 КПК України, вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов'язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Відповідно до положень статті 13 Закону України Про судоустрій і статус суддів , судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Судові рішення не можуть бути переглянуті іншими органами чи особами поза межами судочинства, за винятком рішень про амністію та помилування. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують судові рішення або зупиняють їх виконання.

За таких обставин, суд зазначає, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2018 у справі №757/57913/18-к була обов'язковою для виконання ДФС України, а відтак відповідач зобов'язаний був вчинити дії щодо блокування ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" , що в свою чергу потягло за собою не можливість реєстрації податкової накладної.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність протиправності дій з боку ДФС України по не реєстрації податкової накладної ТОВ Фотон Еренджі від 01.11.2018 №62.

В свою чергу, судом встановлено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 15.03.2019 скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 листопада 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, та накладено арешт на кошти ТОВ "АКВІЛОН 99" (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ Мегастрой 2017 (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ "СТІЛСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41113835), ТОВ "АКВІЛОН 2017" (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ Буд торг сервис (код ЄДРПОУ 41209202) ТОВ "ВОРК КРАФТ" (код ЄДРПОУ 41200640), ТОВ Топтан йол (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ Ортак ЛТД (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ Імекс пром торг (код ЄДРПОУ 41274376), ТОВ "ФОРВАРД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41279602), ТОВ БК Фабер (код ЄДРПОУ 41345567), ТОВ Дорвей плюс (код ЄДРПОУ 41507771), ТОВ "ФОТОН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 41723430), ТОВ "КАЧМІУС" (код ЄДРПОУ 41923937), ТОВ "ГУДНЕС" (код ЄДРПОУ 41935319), ТОВ "АМЮ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41959502), ТОВ "АЛІПСО КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41981119), ТОВ Транс-лид (код ЄДРПОУ 42120859), ТОВ Анастас ЛТД (код ЄДРПОУ 42190135), ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404), ТОВ Фьюжен Лайф (код ЄДРПОУ 42462255), ТОВ "КАРАТБУД ЛТД" (код ЄДРПОУ 41442793) - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала Київського апеляційного суду набрала законної сили з моменту постановлення є остаточною та оскарженню не підлягає.

За таких обставин, на даний час відпали обставини, які слугували підставою для обмеження ліміту ПДВ у системі електронного адміністрування, а тому наявні підстави для реєстрації спірної податкової накладної в ЄРПН.

При цьому, відповідно до пунктів 19, 20 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246 (далі - Порядок №1246) податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій:

прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування;

набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення);

неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

У разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду (пункт 20 Порядку №1246).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що оскільки спірна податкова накладна, як встановлено на даний час, не була зареєстрована без наявності правових підстав, оскільки за рішенням суду було встановлено протиправність накладання арешту на суми ліміту ПДВ, то для відновлення прав та законних інтересів позивача, суд вважає за необхідне зобов'язати ДФС України зареєструвати спірну податкову накладну датою її фактичного подання, а саме - 30.11.2018, у зв'язку з чим виходить за межі позовних вимог в цій частині.

Відповідно до ч.1 ст.9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 КАС України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог.

Відповідно до ч.3 ст.139 КАС України, при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 72, 77, 139, 241, 243-246, 255 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю ФОТОН ЕНЕРДЖІ (69001, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд. 160, офіс 6.1, код ЄДРПОУ 41723430) до Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, 8, код ЄДРПОУ 39292197) про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії - задовольнити частково.

Зобов'язати Державну фіскальну службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №62 від 01.11.2018 датою її фактичного подання, а саме 30.11.2018.

В іншій частині позову - відмовити.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю ФОТОН ЕНЕРДЖІ судовий збір в розмірі 1762 грн.00 коп. (одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної фіскальної служби України.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його (її) проголошення, а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду у повному обсязі складено та підписано 25.04.2019.

Суддя І.В. Новікова

Дата ухвалення рішення 25.04.2019
Оприлюднено 02.05.2019

Судовий реєстр по справі 280/5335/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.09.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 24.07.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.07.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.06.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 25.04.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 25.04.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.04.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.04.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.03.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.02.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.01.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2018 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2018 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/5335/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону