ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"27" травня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області , у складі судді Волкова Р.В.,

при секретарі судового засіданні Кришталі Д.І.,

розглянувши справу №916/2980/17,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД",

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ",

за участю третьої особи , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП",

про стягнення 105599864,40 грн.,

Представники сторін:

Від позивача: Веліканов К.С.,

Від відповідача: Черкес В.О.,

Від третьої особи: не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Одеської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд до Товариства з обмеженою відповідальністю ІЗТ (відповідач, товарний склад) та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" про стягнення збитків 105599894,40 грн. у зв`язку з неповерненням переданого на зберігання ріпаку.

23.04.2019 Компанія GLENCORE AGRICULTURE В.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) (далі - Компанія) звернулась до суду із заявою про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. В обґрунтування заяви зазначає, що позивач посилається на отримання ним товару як покупцем за договором поставки із Товариством з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" і вказує, що товар ним було передано на зберігання відповідачеві.

Однак, заявник зазначає, що дійсним покупцем та поклажодавцем товару є саме Компанія, оскільки Компанією було укладено договори поставки з продавцем-нерезидентом (Компанія « Alasar Corp. LP» - далі - продавець-нерезидент) (Контракти від 07.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 14.07.2015, 17.05.2015, 20.07.2015), відповідно до яких сторони погодили, що поставка буде здійснюватися за участі ТОВ Ривер Трейд як експортера. Тобто, ТОВ Ривер Трейд мав виступати посередником обов`язків продавця-експортера за договорами поставки від імені та за рахунок продавця-нерезидента.

Вказує, що на виконання зазначених вище Контрактів ТОВ Ривер Трейд отримав товар у первісного власника та окремими партіями поставив його Компанії на Товарний склад від імені продавця-нерезидента у кількості 8041800 кг, а Компанія здійснила 95%-у оплату на користь продавця-нерезидента. При цьому з метою зберігання товару Компанія уклала з відповідачем Договір №TRS-2/14 про надання послуг по перевалці, накопиченню та експедируванню вантажів, відповідно до якого товар у кількості 8041800 кг був прийнятий на зберігання. При цьому в ході приймання товару, поставленого позивачем як експортером, було виявлено невідповідність частини поставленого товару вимогам якості, у зв`язку з чим позивачем було укладено з товарним складом Договір сушки товару, через виконання якого фізична вага переданого на сушку товару зменшилась на 35069 кг і становила 1631451 кг. Таким чином, на Товарному складі перебувало 8006731 кг товару.

У зв`язку із зазначеним вище, Компанія вказує, що є підстави для вступу її у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, оскільки рішення у справі може безпосередньо вплинути на права та обов`язки Компанії, яка є покупцем та поклажодавцем Товару, у зв`язку з неповерненням якого зі зберігання позивачем пред`явлено позов до відповідача.

Посилається на те, що при вирішенні спору суд має встановити певні обставини, у тому числі, які правовідносини виникли між учасниками справи.

Також, 23.04.2019 відповідач звернувся до суду із заявою про залучення до участі у справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Компанії GLENCORE AGRICULTURE В.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.).

В обґрунтування заяви вказує, що компанія є дійсним поклажодавцем товару, у зв`язку із неповерненням якого позивачем заявлено позовну заяву, оскільки позивач не є власником чи поклажодавцем товару. При цьому встановлення факту належності спірного товару саме позивачу у межах даної справи є необхідним для вирішення питання про стягнення збитків. Посилається на те, що у випадку задоволення позову у відповідача з`явиться право на подання регресного позову до Компанії.

Позивач заперечує проти залучення Компанії в якості третьої особи (заперечення від 13.05.2019), у зв`язку з тим, що Компанією не надано доказів переходу та набуття права власності на товар.

Відповідач подав заперечення на заперечення представника позивача щодо залучення Компанії як третьої особи, де заперечує по суті заяви про перехід та набуття права власності на товар та наполягає на необхідності встановлення дійсних правовідносин між сторонами. Зазначає, що рішення по справі вплине на права та обов`язки Компанії, оскільки право на відшкодування збитків за втрату прийнятого на зберігання зерна є виключним правом поклажодавця.

Дослідивши зазначені вище заяви та клопотання, заслухавши пояснення сторін, суд зазначає наступне.

Верховним Судом у постанові від 18.02.2019 у даній справі зазначено, що предметом доказування при вирішенні цього спору є встановлення, зокрема, наявності чи відсутності між сторонами правовідносин зі зберігання; факт передачі та прийняття майна (зерна) на зберігання, його кількість, строк зберігання; звернення поклажодавця до зберігача про повернення майна; неповернення майна зберігачем; встановлення факту відсутності цього майна у зберігача (втрати) із підтвердженням цих обставин відповідними доказами; наявність усіх складових цивільної відповідальності.

Відповідно до положень ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Тобто з аналізу зазначеної законодавчої норми вбачається, що підставою для залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, є обґрунтоване припущення, що судове рішення може вплинути на права і обов`язки осіб, які не є стороною у справі.

Право на доступ до суду відповідно до практики ЄСПЛ, має застосовуватися на практиці і бути ефективним . Щоб право на доступ було ефективним, особа повинна мати реальну можливість оскаржити дію, що порушує її права , стосовно правил, що регламентують сповіщення. Правила, які регламентують етапи і терміни подачі заяви на судовий розгляд, спрямовані на забезпечення належного здійснення правосуддя і відповідність нормам, а саме принципу правової визначеності. З огляду на зазначене правила, що стосуються предмета спору чи застосування цих правил, не повинні перешкоджати сторонам в отриманні доступного судового захисту (рішення ЄСПЛ у справах Міраґаль Есколано та інші проти Іспанії , Звольський та Звольська проти Чехії , Белле проти Франції , Нуньєш Діаш проти Португалії , Каньєте де Гоньї проти Іспанії ).

Пунктами 3, 35, 36 Висновку № 11 (2008) КРЄС до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень визначено, що судове рішення високої якості - це рішення, яке досягає правильного результату - наскільки це дозволяють надані судді матеріали - у справедливий, швидкий, зрозумілий та недвозначний спосіб. Виклад підстав прийняття рішення не лише полегшує розуміння та сприяє визнанню сторонами суті рішення, а є насамперед гарантією проти свавілля. По-перше, це зобов`язує суддю дати відповідь на аргументи сторін та вказати на доводи, що лежать в основі рішення й забезпечують його правомірність; по-друге, це дає можливість суспільству зрозуміти, яким чином функціонує судова система. Підстави прийняття рішення повинні бути узгодженими, чіткими, недвозначними й несуперечливими. Вони повинні давати можливість читачеві простежити логіку міркувань, з яких суддя ухвалив рішення.

З урахуванням зазначеного вище, враховуючи аргументи Компанії та відповідача щодо можливої належності Компанії прав власності на товар та/або прав поклажодавця, суд вважає за необхідне залучити Компанію в якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог. При цьому незалучення у даному випадку Компанії як третьої особи може бути порушенням її, як заінтересованої особи, права на справедливий судовий розгляд, закріпленого, зокрема, ст. 6 Конвенції, яка гарантує кожному доступ до суду як складову права на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Суд вказує, що надання категорійної оцінки доводам третьої особи щодо можливого порушення її прав є передчасним, оскільки завданнями підготовчого провадження відповідно до ст. 177 ГПК України, є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Суд враховує саму можливість порушення прав та обов`язків Компанії, а висновок щодо фактів, які викладені Компанією та відповідачем у власних клопотаннях та заявах про залучення третьої особи до участі у справі не може бути зроблений судом на даному етапі, оскільки вказані обставини є предметом доказування у даній справі.

При розгляді даної справи суд має надати оцінку правовідносинам, що виникли між позивачем та відповідачем, при цьому, у випадку доведення доказами наявності правовідносин щодо спірного товару між Компанією та відповідачем, рішення суду може вплинути на права та обов`язки Компанії у зв`язку з тим, що право на відшкодування збитків за втрату прийнятого на зберігання товару є правом поклажодавця.

З урахуванням наявності обґрунтованого припущення щодо можливості впливу судового рішення у даній справі на права та обов`язки Компанії, суд приходить до висновку про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Керуючись зазначеним вище, відповідно до ст.ст. 50, 51, 177, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву компанії Компанія GLENCORE AGRICULTURE В.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ" про залучення до участі у справі №916/2980/17 третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на боці відповідача - задовольнити.

2. Залучити до участі у справі №916/2980/17 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Компанія GLENCORE AGRICULTURE В.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) (Blaak 31,3011 GA Rotterdam, the Netherlands).

3. Зобов`язати позивача у триденний строк направити копії позовних матеріалів залученій третій особі та надати до суду докази такого направлення.

Вступна та резолютивна частина ухвали оголошені в судовому засіданні 27.05.2019р. Повний текст ухвали складено та підписано 31.05.2019р. Ухвала набирає чинності 27.05.2019р. та оскарженню окремо від рішення не підлягає.

Суддя Р.В. Волков

Зареєстровано 02.06.2019
Оприлюднено 03.06.2019
Дата набрання законної сили 27.05.2019

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.05.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 18.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону