Рішення
від 18.06.2019 по справі 909/303/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/303/19

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Фрич М. М., секретар судового засідання Бабенецька А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист",

вул. Кошицька, буд.30,м.Ужгород,Закарпатська область,88000

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бімай"

просп. Незалежності, буд.8/74, м. Долина, Долинський район,

Івано-Франківська область,77500

про стягнення заборгованості з орендної плати в сумі 319 691,09 грн

Представники сторін не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" подало позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бімай" про стягнення заборгованості з орендної плати в сумі 319 691,09 грн.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 02.04.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження і призначено підготовче засідання на 18.04.2019. В судовому засіданні 18.04.2019 відкладено підготовче засідання на 04.06.2019. В судовому засіданні 04.06.2019 закрито підготовче провадження і призначено справу до розгляду по суті на 18.06.2019.

Представники сторін в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили. Відповідач відзиву на позовну заяву суду не подав.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно з ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе у відповідності до ст. 178 ГПК України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, розглянути справу без участі повноважних представників сторін за наявними в ній матеріалами, запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору.

Позиція позивача.

За словами позивача, ТОВ "Бімай" всупереч умов договору оренди від 18.07.2016 року, не сплатило в повному обсязі орендну плату в розмірі 131 500 грн та не відшкодувало позивачу земельний податок в сумі 16 710, 20 грн та податок на майно в розмірі 21 217, 86 грн.

Відповідно до п.7.1. та п.7.2. договору позивачем нараховано пеню в розмірі 8 322, 51 грн та орендну плату в подвійному розмірі за несвоєчасну оплату в сумі 131 500 грн. Відповідно до ст. 625 ЦК України позивачем нараховано 3 % річних в розмірі 706, 90 грн та інфляційні втрати в сумі 9 733, 61 грн.

У своїх вимогах позивач посилається на ст.509, 525, 526, 530, 610, 610, 625 Цивільного кодексу України.

Відповідач будь-яких заперечень та відзиву на позовну заяву суду не подав.

Фактичні обставини, встановлені судом.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бімай" (орендар) було укладено договір оренди від 18.07.2016 року (а.с.13).

Відповідно до п.1.1. договору орендодавець у відповідності з цим договором передає, а орендар приймає в оренду, тобто в тимчасове платне користування приміщення. Вступ орендаря у строкове користування об`єктом настає з моменту підписання акту приймання-передачі об`єкту (додаток №1, який є невід`ємною частиною договору), що підписується сторонами.

Відповідно до п.2.1. договору об`єктом оренди є частина приміщень Туристсько-оздоровчого комплексу "Карпати", загальною площею 1 156, 00 кв. м, що розташовані за адресою: смт. Міжгір`я, вул. Незалежності, 61, для організації надання туристичних послуг.

Відповідно до акту приймання-передачі від 18.07.2016 року, що є додатком до договору, позивач передав, а відповідач прийняв в оренду приміщення Туристсько-оздоровчого комплексу "Карпати", що розташовані за адресою: смт. Міжгір`я, вул. Незалежності, 61, для організації надання туристичних послуг, загальною площею 1 156, 00 кв. м. (а.с.19).

Відповідно до акту приймання-передачі від 18.07.2016 року, що є додатком №2 до договору, позивач передав, а відповідач прийняв у користування товаро-матеріальні цінності та обладнання Туристсько-оздоровчого комплексу "Карпати", що розташовані за адресою: смт. Міжгір`я, вул. Незалежності, 61, для організації надання туристичних послуг (а.с.23).

Відповідно до п.4.1. договору орендар починає сплачувати орендну плату з моменту підписання акту приймання-передачі об`єкта. Сторони домовились, що орендна плата з 1 м 2 на місяць в період з підписання акту приймання-передачі об`єкту до 18 вересня 2016 року буде сплачуватись у розмірі 2,60 грн в т.ч. ПДВ. Розмір орендної плати за площу 1 156,00 м 2 в період з підписання акту приймання-передачі об`єкту до 18 вересня 2016 року складає 3000, 00 грн в т.ч. ПДВ 20% за 1 місяць.

Сторони домовились, що орендна плата за 1м 2 на місяць в період з 19 вересня 2016 року до 18 жовтня 2016 року буде сплачуватись у розмірі 3,46 грн в т.ч. ПДВ. Розмір орендної плати за площу 1 156, 00 м 2 в період з 19 вересня до 18 жовтня 2016 року складає 4000, 00 грн в т.ч. ПДВ 20% за 1 місяць.

Сторони домовились, що орендна плата за 1м 2 на місяць починаючи з 10 жовтня 2016 року буде сплачуватись у розмірі 8,65 грн в т.ч. ПДВ. Розмір орендної плати за площу 1 156, 00 м 2 починаючи з 19 жовтня 2016 року складає 10 000, 00 грн в т.ч. ПДВ 20% за 1 місяць.

Усі платежі по цьому договору здійснюються у грошовій одиниці України - гривні.

Відповідно до п.4.2. договору, орендна плата за місяць сплачується відповідно до встановлених орендодавцем рахунків. Орендна плата перераховується орендарем не пізніше 10-го числа місяця, за який ця плата проводиться.

Орендар окремо відшкодовує сплату земельного податку та податку на нерухоме майно, на протязі п`яти банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку (п.4.5. договору).

Відповідно до п.5.2.2. договору орендар зобов`язався своєчасно і в повному обсязі вносити орендні платежі, сплату земельного податку, податку на нерухоме майно та інші витрати, пов`язані з експлуатацією та утриманням майнового комплексу.

Відповідно до п.7.1. договору у випадку несвоєчасної оплати орендарем орендної плати по виставлених рахунках більше ніж 10 днів з дня їх отримання, від зобов`язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від розміру несплаченого платежу за кожний день прострочення.

Якщо орендар протягом одного місяця не сплатив орендні платежі, він зобов`язаний сплатити орендодавцю орендну плату за цей період у подвійному розмірі та пеню згідно п.7.1. (п.7.2. договору).

Пунктом 7.8. договору передбачено, що в тій мірі, в якій це не передбачено положеннями цього договору, сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору відповідно до діючого законодавства України.

Відповідно до претензії про стягнення заборгованості від 24.10.2018 №95, яка направлена відповідачу, сума претензії складає 125 006, 87 грн (а.с.28).

Відповідно до розрахунку, заборгованість по орендним платежам, податок за землю та податок на нерухоме майно становить 169 428, 06 грн (а.с.60). Відповідно до розрахунку пені, пеня становить 8 322, 51 грн (а.с.61). Відповідно до розрахунку 3% річних, сума 3% річних становить 706, 90 грн (а.с.62). Відповідно до розрахунку інфляційних втрат, сума інфляційних втрат становить9 733, 61 грн (а.с.63).

Крім того, відповідно до тексту позовної заяви, позивачем нараховано в порядку п.7.2. в подвійному розмірі орендну плату, що становить 131 500 грн.

Виходячи з матеріалів справи та керуючись вимогами діючого законодавства, суд дійшов в спірному випадку таких висновків.

Що стосується вимоги позивача про стягнення заборгованості по орендним платежам, відшкодування податку за землю та податку на нерухоме майна, що становить 169 428, 06 грн, слід вказати таке.

За змістом ст.11 Цивільного кодексу України (надалі за текстом - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договір. Аналогічне правило випливає із ст. 509 ЦК України. З матеріалів справи вбачається, що між сторонами виникли договірні зобов`язання на підставі договору оренди від 18.07.2016 року.

Відповідно до ст.759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст.762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до п.4.1. договору орендар починає сплачувати орендну плату з моменту підписання акту приймання-передачі об`єкта. Сторони домовились, що орендна плата з 1 м 2 на місяць в період з підписання акту приймання-передачі об`єкту до 18 вересня 2016 року буде сплачуватись у розмірі 2,60 грн в т.ч. ПДВ. Розмір орендної плати за площу 1 156,00 м 2 в період з підписання акту приймання-передачі об`єкту до 18 вересня 2016 року складає 3000, 00 грн в т.ч. ПДВ 20% за 1 місяць.

Відповідно до п.4.2. договору, орендна плата за місяць сплачується відповідно до встановлених орендодавцем рахунків. Орендна плата перераховується орендарем не пізніше 10-го числа місяця, за який ця плата проводиться.

Відповідно до п.4.5. договору орендар окремо відшкодовує сплату земельного податку та податку на нерухоме майно, на протязі п`яти банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку.

Відповідно до вимог ст. 629 ЦК України договір є обов`язковий для виконання сторонами.

Згідно з ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до акту приймання-передачі від 18.07.2016 року, що є додатком до договору, позивач передав, а відповідач прийняв в оренду приміщення Туристсько-оздоровчого комплексу "Карпати", що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Міжгір`я, вул. Незалежності, 61, для організації надання туристичних послуг, загальною площею 1 156, 00 кв. м, а відповідно до акту приймання-передачі від 18.07.2016 року, що є додатком №2 до договору, позивач передав, а відповідач прийняв у користування товаро-матеріальні цінності та обладнання Туристсько-оздоровчого комплексу "Карпати", що розташовані за адресою: смт. Міжгір`я, вул. Незалежності, 61, для організації надання туристичних послуг.

В спірному випадку в матеріалах справи відсутні докази оплати відповідачем орендної плати за договором, а також відшкодування земельного податку та податку на нерухоме майно згідно з умовами договору, що вказує на порушення відповідачем п.4.2. договору та п.4.5. договору. За таких обставин, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення вимоги позивача про стягнення заборгованості по орендним платежам та відшкодування податку за землю та податку на нерухоме майна, що становить 169 428, 06 грн.

Щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 8 322, 51 грн та орендної плати в подвійному розмірі, що становить 131 500 грн в порядку п.7.1. договору, суд вважає за правильне вказати таке.

Відповідно до ч.3 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п.7.1. договору у випадку несвоєчасної оплати орендарем орендної плати по виставлених рахунках більше ніж 10 днів з дня їх отримання, від зобов`язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від розміру несплаченого платежу за кожний день прострочення.

Відповідно до п.7.2. договору, якщо орендар протягом одного місяця не сплатив орендні платежі, він зобов`язаний сплатити орендодавцю орендну плату за цей період у подвійному розмірі та пеню згідно п.7.1.

Враховуючи відсутність в спірному випадку доказів в підтвердження належного виконання відповідачем умов договору щодо сплати орендної плати - в наявності підстави для застосування п.7.1. та п.7.2. договору, а відтак вимога про стягнення з відповідача пені в розмірі 8 322, 51 грн та орендної плати в подвійному розмірі, що становить 131 500 грн визнається судом обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Що стосується вимоги позивача про стягнення 706, 90 грн 3% річних та 9 733, 61 грн інфляційних втрат, слід вказати таке.

Відповідно до ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 7.8. договору передбачено, що в тій мірі, в якій це не передбачено положеннями цього договору, сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору відповідно до діючого законодавства України.

Враховуючи неналежне виконання відповідачем умов договору в частині оплати орендної плати - в наявності підстави для настання відповідальності за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання, що передбачено ст. 625 ЦК України, а тому вимога про стягнення з відповідача 706, 90 грн 3% річних та 9 733, 61 грн інфляційних втрат є обґрунтованою та підлягає до задоволення.

Суд дослідивши подані докази, визнав їх належними доказами в розумінні статей Господарського процесуального кодексу України (надалі за текстом - ГПК України). На підставі цих доказів з урахуванням обставин по справі та діючого законодавства суд дійшов до висновку про обґрунтованість вимог позивача про стягнення 169 428, 06 грн заборгованості по орендним платежам та відшкодування податків, 131 500 грн орендної плати в подвійному розмірі в порядку п.7.2. договору, 706, 90 грн 3% річних, 8 322, 51 грн пені, 9 733, 61 грн інфляційних, що в загальному становить 319 691, 09 грн. В спірному випадку подані позивачем докази відповідачем жодним чином не спростовані.

Згідно зі ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати слід покласти на відповідача.

Керуючись ст. 11, 509, 526, 549, 625, 629, 759, 762 Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 77, 79, 86, 123, 129 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" /вул. Кошицька, буд.30,м.Ужгород,Закарпатська область,88000, код ЄДРПОУ 02648811/ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бімай" /просп. Незалежності, буд.8/74, м. Долина, Долинський район, Івано-Франківська область, 77500, код ЄДРПОУ 40661798/ про стягнення заборгованості з орендної плати в сумі 319 691,09 грн - задоволити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бімай" /просп. Незалежності, буд.8/74, м. Долина, Долинський район, Івано-Франківська область, 77500, код ЄДРПОУ 40661798/ на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" /вул. Кошицька, буд.30,м.Ужгород,Закарпатська область,88000, код ЄДРПОУ 02648811/ заборгованість з орендної плати в сумі 319 691,09 грн (триста дев`ятнадцять тисяч шістсот дев`яносто одна гривня 09 к.) та судовий збір в розмірі 4 795, 37 грн (чотири тисячі сімсот дев`яносто п`ять гривень 37 к.).

Видати наказ після вступу рішення в законну силу.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20-ти днів до Західного апеляційного господарського суду (м. Львів).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 26.06.2019

Суддя Фрич М. М.

Дата ухвалення рішення18.06.2019
Оприлюднено26.06.2019

Судовий реєстр по справі —909/303/19

Постанова від 27.04.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 19.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 16.12.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Фрич М. М.

Рішення від 18.06.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Фрич М. М.

Ухвала від 04.06.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Фрич М. М.

Ухвала від 04.06.2019

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Фрич М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні