ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

про продовження строку проведення підготовчого провадження

17 липня 2019 року Справа № 580/1662/19

м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі: судді - Трофімової Л.В., за участі секретаря - Безпалого А.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу № 580/1662/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (вул. Благовісна, 166, м. Черкаси, 18002, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42474208) [представник позивача адвокат Колода Л.М. - за ордером]

до Головного управління статистики у Черкаській області (вул. Остафія Дашкевича, 39, м. Черкаси, 18001, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 02357999) [представники відповідача Ліннік В.М., Бондар Т.М., Беспалов О.О. - за довіреностями] - відповідач 1, Державна служба статистики України (вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37507880) [представник відповідача - не прибув] - відповідач 2

про визнання дій протиправними і зобов`язання вчинити дії, прийняв ухвалу.

23.05.2019 ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" , звернувшись до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління статистики у Черкаській області, третя особа: Державна служба статистики України, просив:

- визнати дії суб`єкта владних повноважень - Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) протиправними та зобов`язати відповідача утриматись від вчинення дій із зобов`язанням товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) подавати статистичну звітність за формою № 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива та за формою №2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції ;

- стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) судові витрати із сплати судового збору у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ Приватбанк , код ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 354347.

Ухвалою від 11.06.2019 відкрито провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 26.06.2019. Ухвалою від 26.06.2019 оголошено перерву у підготовчому судовому засіданні до 10.07.2019. Ухвалою від 10.07.2019 оголошено перерву у підготовчому судовому засіданні до 17.07.2019.

17.07.2019 позивачем подано клопотання про залучення у якості співвідповідача Державну службу статистики України та заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач просить:

- визнати дії суб`єктів владних повноважень - Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) та Державної служби статистики України (код ЄДРПОУ 37507880, 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3) протиправними та зобов`язати відповідача 1 утриматись від вчинення дій із зобов`язанням товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) подавати статистичну звітність за формою № 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива та за формою №2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції ;

- стягнути у солідарному порядку за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) судові витрати із сплати судового збору у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ Приватбанк , код ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 354347.

Ухвалою від 17.07.2019 судом залучено до участі у розгляді справи № 580/1662/19 у якості співвідповідача Державну службу статистики України.

Відповідно до частини 6 статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України після заміни сторони, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Відповідно до частин 1, 2 статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Згідно частини 1 статті 179 Кодексу адміністративного судочинства України для виконання завдання підготовчого провадження у кожній судовій справі, що розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Завданням підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог (у контексті протиправності дій кожного із відповідачів 1, 2) та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, що належать встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Частиною 2 статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України визначено перелік питань, що з`ясовуються на стадії підготовчого засідання.

Під час підготовчого провадження судом визначаються факти, що необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються позивачем, а які належать доказувати, проводяться інші підготовчі дії, необхідні для правильного і своєчасного вирішення адміністративної справи і які є достатніми для призначення судового засідання з розгляду справи по суті.

Згідно частини 5 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дасть змогу відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив до початку першого підготовчого засідання у справі. Частиною 3 статті 163 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дасть змогу позивачу підготувати свої пояснення, міркування та аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті. Частиною 3 статті 164 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, що дасть змогу іншим учасниками справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Згідно частини 4 статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи задоволене клопотання адвоката - представника позивача про залучення у якості співвідповідача Державної служби статистики України, а також з огляду на час обігу поштової кореспонденції, надання відзиву залученим співвідповідачем, надання відповіді на відзив та заперечень позивачем, суд дійшов висновку про наявний винятковий випадок з огляду на дотримання принципу рівності і змагальності, поваги до учасників провадження, розгляду справи у розумний строк та необхідності продовження у межах строку підготовчого провадження на 30 днів згідно частини 4 статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України.

З огляду на наявність обставин, що виключають можливість розгляду питань, визначених частиною 2 статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України у строк шістдесяти днів, суд вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження після закінчення шести десятиденного строку з 10.08.2019 на тридцять днів.

Згідно пункту 2 частини 2 статті 181 Кодексу адміністративного судочинства України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку залучення до участі або вступу у справу співвідповідача.

Керуючись статтями 2, 6-16, 19, 173, 180, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Продовжити строк проведення підготовчого провадження у справі №580/1662/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ до Головного управління статистики у Черкаській області, Державної служби статистики України про визнання дій протиправними та зобов`язання утриматись від вчинення дій на 30 днів.

Відкласти підготовче судове засідання у справі №580/1662/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ до Головного управління статистики у Черкаській області, Державної служби статистики України про визнання дій протиправними і зобов`язання вчинити дії до 09.09.2019 о 12:00 год, що буде проводитись одноособово суддею Трофімовою Л.В. у приміщенні Черкаського окружного адміністративного суду за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 117, із повним фіксуванням судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Запропонувати відповідачу 2 у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали, у разі не визнання адміністративного позову, надіслати: до суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують фактичні обставини; учасникам справи - копію відзиву з додатками.

Встановити позивачу для подання відповіді на відзив 5-денний строк з дня отримання відзиву на позов від відповідача 2. У разі подання позивачем відповіді на відзив, встановити відповідачам для надання своїх заперечень 5-денний строк з дня отримання відповіді на відзив.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/ .

У підготовче засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Учасники справи, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов`язані завчасно повідомити про це суд (частина 2 статті 131 Кодексу адміністративного судочинства України).

Ухвала не оскаржується.

Суддя Л.В. Трофімова

Зареєстровано 18.07.2019
Оприлюднено 18.07.2019
Дата набрання законної сили 17.07.2019

Судовий реєстр по справі 580/1662/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.09.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Судовий наказ від 29.07.2019 Лебединський районний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 17.07.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.06.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.05.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону