ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без розгляду

09 вересня 2019 року справа № 580/1662/19

м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі: судді - Трофімової Л.В., за участі секретаря - Безпалого А.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу № 580/1662/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (вул. Благовісна, 166, м. Черкаси, 18002, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 42474208) [представник позивача адвокат Колода Л.М. - за ордером]

до Головного управління статистики у Черкаській області (вул. Остафія Дашкевича, 39, м. Черкаси, 18001, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 02357999) [представники відповідача Бондар Т.М., Ліннік В.М. - за довіреністю] - відповідач 1, Державної служби статистики України (вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37507880) [представник відповідача - Ліннік В.М.] - відповідач 2

про визнання дій протиправними і зобов`язання утриматись від вчинення дій, прийняв ухвалу.

23.05.2019 ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" , звернувшись до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління статистики у Черкаській області, Державної служби статистики України, з урахуванням клопотання від 17.07.2019, просить:

- визнати дії суб`єктів владних повноважень - Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) та Державної служби статистики України (код ЄДРПОУ 37507880, 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3) протиправними та зобов`язати відповідача 1 утриматись від вчинення дій із зобов`язанням товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) подавати статистичну звітність за формою № 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива та за формою №2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції ;

- стягнути у солідарному порядку за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) судові витрати із сплати судового збору у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ Приватбанк , код ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 354347.

Ухвалою від 11.06.2019 відкрито загальне провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 26.06.2019. Ухвалою від 26.06.2019 оголошено перерву у підготовчому судовому засіданні до 10.07.2019. Ухвалою від 10.07.2019 оголошено перерву у підготовчому судовому засіданні до 17.07.2019. Ухвалою від 17.07.2019 судом на клопотання позивача залучено до участі у розгляді справи № 580/1662/19 у якості співвідповідача Державну службу статистики України, відкладено підготовче судове засідання до 09.09.2019. 18.07.2019 позивачем подано заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач просить:

- визнати дії суб`єктів владних повноважень Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39). та Державної служби статистики України (код ЄДРПОУ 37507880, 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3) щодо включення товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) до державних статистичних спостережень (включення до сукупності звітних одиниць за формою № 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива та формою № 2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестицію) та збирання статистичної інформації протиправними, та зобов`язати Головне управління статистики у Черкаській області та Державну службу статистики України утриматись від вчинення дій - зобов`язувати товариство з обмеженою відповідальністю "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" подавати статистичну звітність за формою № 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива та за формою № 2-інвестиції (квартальна) Звіт про капітальні інвестиції ;

- стягнути у солідарному порядку за рахунок бюджетних асигнувань співвідповідачів - Головного управління статистики у Черкаській області (код ЄДРПОУ 02357999, 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39) та Державної служби статистики України (код ЄДРПОУ 37507880, 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3) на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ (код ЄДРПОУ 42474208, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166) судові витрати із сплати судового збору у сумі 1921,00 грн на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ Приватбанк , код ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 354347.

02.08.2019 Державною службою статистики України (а.с.164-175) та 07.08.2019 Головним управлінням статистики у Черкаській області (а.с.177-180) подано відзиви на позовну заяву.

У відзиві Головного управління статистики у Черкаській області від 07.08.2019 відповідач просив залишити позовну заяву без розгляду, проте не зазначив правову підставу/статтю (її частину) Кодексу адміністративного судочинства України для такого клопотання. У судовому засіданні 09.09.2019 представники відповідача 1 відкликали заявлене клопотання.

09.09.2019 представником позивача - адвокатом подано клопотання про залишення позовної заяви без розгляду на підставі пункту 5 частини 1 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

У судовому засіданні 09.09.2019 представник позивача підтримала заявлене клопотання та просила залишити позовну заяву без розгляду.

Представники відповідачів у судовому засіданні 09.09.2019 не заперечували проти залишення позовної заяви без розгляду.

Вирішуючи заявлене клопотання суд зазначає, що згідно частини 3 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо надійшла заява позивача про залишення позову без розгляду. Згідно частини 2 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України заява про залишення позову без розгляду може бути подана лише до початку розгляду справи по суті.

Про залишення позову без розгляду суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про залишення позову без розгляду може бути оскаржена (частина 3 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України).

Враховуючи волевиявлення представника позивача та наявну письмову заяву від 09.09.2019 про залишення позовної заяви без розгляду, що надійшла під час підготовчого провадження до початку розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про достатні підстави залишення позовної заяви без розгляду.

Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення підстав, з яких позов було залишено без розгляду, має право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку (частина 4 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно частини 5 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України в ухвалі про залишення позову без розгляду можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з бюджету. Враховуючи, що відповідно до пункту 4 частини 1 статті 7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків , якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням) , відсутні підстави для вирішення питання про повернення судового збору з бюджету.

Керуючись статтями 9, 44, пунктом 5 частини 1, частиною 5 статті 240, статтями 248, 250, 256, 294-297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ до Головного управління статистики у Черкаській області, Державної служби статистики України про визнання дій протиправними та зобов`язання утриматись від вчинення дій - залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу, що залишення позовної заяви без розгляду не позбавляє його права повторного звернення до суду.

Копію ухвали направити сторонам у справі.

Ухвала набрала законної сили відповідно статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України і може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України до Шостого апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Л.В. Трофімова

Зареєстровано 10.09.2019
Оприлюднено 10.09.2019
Дата набрання законної сили 09.09.2019

Судовий реєстр по справі 580/1662/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.09.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Судовий наказ від 29.07.2019 Лебединський районний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 17.07.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.06.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.05.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону