ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2019 р. Справа№ 910/4961/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 17.07.2019

розглянувши матеріали апеляційних скарг Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" та Національного банку України

на ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019

(повний текст рішення складено 16.05.2019)

у справі № 910/4961/18

за заявою Приватного акціонерного товариства "Росава"

до Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18 задоволено клопотання ПАТ "Готель "Салют" про призначення судової економічної експертизи; призначено у справі № 910/4961/18 судову експертизу, виконання якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції, ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити строк на апеляційне провадження, скасувати ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18 та передати до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції, Національний банк України звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18, стягнути з Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" на користь Національного банку України суму сплаченого судового збору.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019, крім іншого, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" на ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Національного банку України на ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі №910/4961/18, об`єднано апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" та Національного банку України на ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18 в одне апеляційне провадження, розгляд апеляційних скарг призначено на 03.07.2019.

27.06.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" надійшли відзиви на апеляційні скарги.

02.07.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" та від Приватного акціонерного товариства "Росава" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 розгляд апеляційних скарг Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" та Національного банку України на ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18 відкладено на 17.07.2019 о 09 год. 30 хв.

У зв`язку з перебуванням судді Верховця А.А. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями та протоколом передачі судової справи раніше визначеному головуючому судді (складу суду) Північного апеляційного господарського суду від 15.07.2019, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційних скарг у справі №910/4961/18 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.07.2019 апеляційні скарги прийнято до провадження у новому складі суду та призначено їх до розгляду на 17.07.2019.

Представники апелянта в судовому засіданні апеляційної інстанції 17.07.2019 апеляційні скарги підтримали та просили їх задовольнити. Представник боржника заперечив проти задоволення вимог апеляційних скарг та просив залишити оскаржувану ухвалу без змін. Інші учасники судового процесу в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційні скарги за відсутності тих учасників провадження у справі, які не з`явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційні скарги підлягють задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Отже, реалізація конституційного права на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення названим Законом ставиться в залежність від положень процесуального закону.

Таким чином, ГПК України повинен містити імперативні норми про те, в яких випадках особа має право оскаржити рішення суду в апеляційному чи касаційному порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 255 ГПК України апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

В даному випадку, відповідно до приписів розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту - Закон), застосовуються норми Закону в редакції, що діє з 19.01.2013.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду м. Києва від 14.05.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют". Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Росава" до Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" в розмірі 14 408 622,58 грн. Введено процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют". Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" за номером 51397 від 18.05.2018. Призначено розпорядником майна Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" арбітражного керуючого Шмуйло Андрія Дмитровича.

11.06.2018 до господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 206 632 979,55 грн.

11.06.2018 до господарського суду м. Києва надійшла заява Національного банку України з грошовими вимогами до боржника на суму 480 868 000,00 грн.

12.04.2019 до господарського суду міста Києва від боржника надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи.

Оскаржуваною ухвалою суд першої інстанції задовольнив клопотання ПАТ "Готель "Салют" про призначення судової економічної експертизи; призначив у справі № 910/4961/18 судову експертизу, виконання якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

З даним судовим рішенням апелянти не погодились.

Суд апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційних скарг, дійшов висновку, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції, винесена з неповним дослідженням матеріалів справи та є такою, що не відповідає вимогам законодавства, з наступних підстав.

Як зазначалося вище, до господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 206 632 979,55грн., заявлені вимоги ґрунтуються на наступних кредитних договорах, укладених між боржником та Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит", а саме:

- Кредитному договорі № 915-01-04 від 19.11.2004 з вимогами у загальному розмірі 625 536 968,74 грн.

- Договорі про відновлювальну кредитну лінію № 1481-13 від 22.10.2013 з вимогами у загальному розмірі 412 009 087,99 грн.

- Договорі про відновлювальну кредитну лінію №1488-14 від 06.02.2014 з вимогами у загальному розмірі 153 426 075,31 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, заявлені вимоги ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1488-14 від 06.02.2014 в розмірі 153 426 075,31 грн. визнаються ПрАТ "Готель "Салют" частково, на суму 153 358 500,10 грн., так як згідно з даними бухгалтерського обліку ПрАТ "Готель "Салют" заборгованість по відсоткам за Кредитним договором № 1488-14 від 06.02.2014 обліковується у розмірі 58 693 014,92 грн. замість 58 751 484,47 грн. простроченої заборгованості по відсоткам, як зазначено банком.

ПрАТ "Готель "Салют" у своєму клопотанні про призначення судової експертизи зазначає про те, що вказані порушення в розрахунках призводять до необґрунтованості вимог кредитора через поданий ним розрахунок прострочення сплати процентів за користування кредитними коштами, а також пені.

Суд першої інстанції, задовольняючи клопотання ПрАТ "Готель "Салют" про призначення судово-економічної експертизи зазначив, що з метою з`ясування усіх обставин справи та винесення законного та обґрунтованого судового рішення у справі про банкрутство ПрАТ "Готель "Салют" для визнання кредиторських вимог ПАТ "Фінанси та кредит" необхідно встановити дійсний розмір заборгованості та призначити у справі судову економічну експертизу. У зв`язку з цим зупинено провадження у даній справі.

Судова колегія не погоджується із вказаним висновком суду першої інстанції та вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, ч.ч. 2, 3 ст. 228 ГПК України унормовано, що господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у зв`язку з призначенням судом експертизи. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

При цьому, колегія суддів наголошує, що у випадку призначення господарським судом судової експертизи, зупинення провадження у справі є правом, а не обов`язком суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Отже, норми ст. 228 ГПК України у справі про банкрутство підлягають застосуванню з урахуванням особливостей процедури банкрутства.

Колегія суддів зауважує, що ст. 228 ГПК України не визначає будь-яких особливостей зупинення провадження у справі про банкрутство та фактично містить положення, котрі обумовлюють зупинення судового розгляду взагалі. При цьому, відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у справі про банкрутство процесуальні дії учасників справи та суду мають вчинятись чітко у строки, встановлені Законом про банкрутство.

Порушення встановлених чинним законодавством строків розгляду заявлених вимог кредиторів призводить до безпідставного затягування розгляду справи про банкрутство та порушенню прав кредиторів на своєчасне задоволення кредиторських вимог, збільшення витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням процедури розпорядження майном, зростанню витрат щодо грошової винагороди розпорядника майна у справі та інше. Існування спору щодо грошових вимог окремого кредитора не може бути підставою для зупинення провадження у справі про банкрутство.

Також слід звернути увагу, що зупинення провадження у справі про банкрутство в такому випадку ставить в нерівне становище учасників процессу (дані висновки суду узгоджуються з висновками, викладеними у постановах Вищого господарського суду України у справі № 5023/4669/12, № 922/1124/1).

Дослідивши матеріали справи, судова колегія встановила, що в матеріалах справи відсутні контрозрахунки процентів та пені, наданих боржником в обґрунтування своїх заперечень щодо розрахунку банку.

Разом з тим, боржник не позбавлений права, у відповідності до ч. 1 ст. 101 ГПК України, подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення у випадку, якщо він не згодний з тим розрахунком, який наданий кредитором, обґрунтувавши свою позицію.

Також, відповідно до ст. 69 ГПК України боржник не позбавлений можливості залучити до справи експерта, який володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи.

Судова колегія звертає увагу на те, що при розгляді заяви з грошовими вимогами до боржника господарський суд не вирішує спір по суті, а лише встановлює чи є заявлені грошові вимоги обґрунтованими чи необґрунтованими.

З огляду на вищевикладене судова колегія вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку, задовольнивши заяву ПАТ "Готель "Салют" про призначення судової економічної експертизи,яка подана до суду без належних доказів та обґрунтувань доводів, викладених у цій заяві, та без належних правових підстав .

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" та Національного банку України підлягають задоволенню, оскаржувана ухвала суду першої інстанції - скасуванню, як така, що прийнята з неповним з`ясуванням всіх обставин, що мають значення для справи, та прийняттям нового рішення, за яким слід відмовити у задоволенні клопотання ПАТ "Готель "Салют" про призначення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 52, 269, 270, 271, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" та Національного банку України задовольнити, а ухвалу господарського суду м. Києва від 15.04.2019 у справі № 910/4961/18 - скасувати.

2. Прийняти нове рішення: Клопотання ПАТ "Готель "Салют" про призначення судової економічної експертизи залишити без задоволення .

3. Матеріали справи № 910/4961/18 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. ст. 288 - 291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний 18.07.2019.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко

Дата ухвалення рішення 17.07.2019
Зареєстровано 19.07.2019
Оприлюднено 22.07.2019

Судовий реєстр по справі 910/4961/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.08.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 17.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 17.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону