ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

19.07.2019 м. Дніпро Справа № 904/5396/18

Центральний апеляційний господарський суд у складі головуючого судді Чередка А.Є. (доповідач у справі)

розглянувши матеріали апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "СНЕК ЕКСПОРТ"

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Кеся Н.Б.), ухвалене у м. Дніпро 11.06.2019р., повний текст якого складено 18.06.2019р., у справі № 904/5396/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Друк"

до товариства з обмеженою відповідальністю "СНЕК ЕКСПОРТ"

про стягнення 178 993,24 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2019р. у справі № 904/5396/18:

- позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Друк" до товариства з обмеженою відповідальністю "СНЕК ЕКСПОРТ" задоволено у повному обсязі;

- стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "СНЕК ЕКСПОРТ" (49000, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 32 Б, код ЄДРПОУ 33324584) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Друк" (79020, м.Львів, проспект Чорновола, 67-Г; адреса для листування: 81144, Львівська область, Пустомитівський район, село Чишки, вул.Л.Українки, 53, код ЄДРПОУ 39168974) заборгованість за поставлений та неоплачений товар в розмірі 178 993,24 (сто сімдесят вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто три грн. 24 коп.) грн. та 2684,90 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири грн. 90 коп.) грн. судового збору.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СНЕК ЕКСПОРТ", в якій просить рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2019р. у справі № 904/5396/18 скасувати та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог позивача відмовити у повному обсязі.

Ознайомившись з матеріалами апеляційної скарги, Центральний апеляційний господарський суд вважає за необхідне залишити її без руху з огляду на наступне.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Отже, наявність або відсутність підстав для задоволення заяви про відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги визначається за правилами частини другої статті 256 ГПК. Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 256 ГПК повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах).

Поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій. До клопотання чи заяви мають бути подані докази того, що здійснити відповідні процесуальні дії у визначений строк у заявника не було можливості.

При цьому Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений строк з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку.

Таким чином, у кожному випадку суд з врахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінює доводи, що наведені в обгрунтування клопотання про його відновлення та робить мотивований висновок щодо поважності чи не поважності причин пропуску строку.

Апеляційна скарга на вказане рішення, згідно зі штампом вхідної кореспонденції канцелярії господарського суду про прийняття апеляційної скарги, подана 12.07.2019р., тобто з пропуском процесуального строку, встановленого для її подання. В апеляційній скарзі не наведено клопотання про поновлення строку подання апеляційної скарги. Відсутнє таке клопотання і у додатках до апеляційної скарги.

Згідно ч. 3 ст. 260 ГПК України, апеляційна скарга залишається без руху, якщо вона подана після закінчення строків, установлених ст. 256 цього Кодексу (з урахуванням п. 13 розділу ХІ. Перехідних положень), і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Згідно ч. 4 ст. 260 ГПК України, якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження будуть визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, встановленому статтею 261 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про небхідність залишення апеляційної скарги бех руху та надання апелянту строку для можливості подання заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням поважних причин пропуску цього строку.

Окрім цього, згідно п. 3 ст. 258 ГПК України до апеляційної скарги додаються: 1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень; 2) докази сплати судового збору; 3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі; 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

Порядок та розмір справляння судового збору встановлений Законом України "Про судовий збір" № 3674-VІ від 08.07.2011р. (зі змінами та доповненнями).

Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду,- у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно підпункту 1 пункту 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно підпункту 4 пункту 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду встановлюється у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

З матеріалів апеляційної скарги вбачається, що скаржником не додано до скарги доказів сплати судового збору в установленому законом порядку та розмірі, який за подання даної апеляційної скарги становить 4 027,35 грн. (2 684,90 х 150 %).

За ст. 174 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ст. 174 ГПК України в новій редакції, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 174, 235, 258, ч. 3 ст. 260 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СНЕК ЕКСПОРТ" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2019р. у справі № 904/5396/18 - залишити без руху.

Скаржнику у строк 10 днів з дня вручення ухвали усунути недоліки апеляційної скарги, а саме: подати до апеляційного суду заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням поважних причин пропуску цього строку; належні докази сплати судового збору у сумі 4 027,35 грн .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Головуючий суддя А.Є. Чередко

Дата ухвалення рішення 19.07.2019
Оприлюднено 22.07.2019

Судовий реєстр по справі 904/5396/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 10.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 11.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.05.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.04.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.12.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5396/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону