ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 02.08.2019 Справа № 554/3180/19

Провадження № 1-кс/554/11536/2019

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП України в Полтавській області Лагути О.О. у кримінальному провадженні №52018000000000692 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про проведення оціночно - будівельної експертизи, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, провести у кримінальному №52018000000000692 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, оціночно - будівельну експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 11.07.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000692 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що під час приватизації державного майна орендного підприємства Полтавської кондитерської фабрики (1993 рік) не увійшли до статутного капіталу акціонерного товариства, два об`єкти, що є пам`яткою архітектури місцевого значення: будівля адміністративного корпусу; будівля карамельного цеху, розташовані за адресою м. Полтава , вул. Спаська, 10 , при цьому об`єкти залишилися державною власністю та утримувалися на балансі ПАТ Полтавська кондитерська фабрика . Дані об`єкти згідно рішення п`ятнадцятої сесії двадцять першого скликання Полтавської міської ради народних депутатів від 24.02.1993 віднесено до категорії пам`ятників історії та архітектури місцевого значення - промисловий і адміністративний корпуси кондитерської фабрики. Також об`єкти значилися в Єдиному реєстрі об`єктів державної власності за номерами, а саме: будівля адміністративного корпусу значилась за №382208.2.ААБАДИ158; будівля карамельного цеху значилась за №382208.1.ААБАДИ157. Дані об`єкти, починаючи з 1997 року знаходилися в оренді ПАТ Полтавська кондитерська фабрика , термін дії договору оренди закінчився. Орендар не звертався до регіонального відділення щодо продовження дії договору оренди. Регіональне управління відповідно до своїх повноважень, як орган управління об`єктів, реалізувало управлінське рішення щодо приватизації об`єктів відповідно до норм чинного законодавства.

Також установлено, що 17 листопада 2015 року наказами регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області №689 та №690 прийнято рішення про приватизацію державного майна, а саме: будівлі карамельного цеху загальною площею 2057,3 кв. м. та будівлі адміністративного корпусу площею 453,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Спаська 10 , та перебувають на балансі ПАТ Полтавакондитер .

За результатами проведеного влітку 2017 року аукціону в електронній формі, будівлю адміністративного корпусу було продано за 1801440 грн. (тобто 3976 грн. за 1 кв. м.), а будівлю карамельного цеху, яка є пам`яткою архітектури місцевого значення, за 3604800 грн. (тобто 1752 грн. за 1 кв. м.).

Покупцем обох будівель стало управління Полтавської Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату (код ЄРДПОУ 25161684) (адреса реєстрації: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Соборності, будинок 1).

Для оцінювання вищезазначених будівель на конкурсній основі, серед 7 конкурсантів, було відібрано Товарну біржу Полтавська регіональна біржа нерухомості .

Згідно висновку оцінки вартості майна, що виконане 30 червня 2016 року на замовлення Регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області, оцінювачем ОСОБА_1 (сертифікат №622 виданий ФДМУ, УТО та КП Інформаційно-консультаційний центр УТО від 15 липня 1996 року ) встановлено, що ринкова вартість об`єкту державної власності групи А - будівля адміністративного корпусу, загальною площею 453,4 кв. м. за адресою: вул. Спаська, 10, м. Полтава , з урахуванням ПДВ складає 1801440 грн. (один мільйон вісімсот одна тисяча чотириста сорок гривень).

Згідно висновку оцінки вартості майна, що виконане 30 квітня 2017 року на замовлення Регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області, оцінювачем ОСОБА_1 (сертифікат №622 виданий ФДМУ, УТО та КП Інформаційно-консультаційний центр УТО від 15 липня 1996 року ) встановлено, що ринкова вартість об`єкту державної власності групи А - будівлі карамельного цеху, загальною площею 2057,3 кв. м. за адресою: вул. Спаська, 10, м. Полтава , з урахуванням ПДВ складає 3604800 грн. (три мільйона шістсот чотири тисячі вісімсот гривень).

Згідно показань допитаного свідка по справі ОСОБА_2 встановлено, що згідно наявних у нього відомостей, ціна одного метра нерухомості в історичній частині міста Полтава складає більше 1000 доларів США. Беручи це до уваги, ціна карамельного цеху та адміністративного корпусу, що знаходяться за адресою: вул . Спаська, 10, м. Полтава, повинна складати не менше ніж 2000000 доларів США, що складає близько 55 000 000 грн. На підставі цього свідок ОСОБА_2 стверджує, що під час проведення оцінки вищевказаних будівель їх ринкова вартість була значно занижена у зв`язку зі злочинною змовою керівництва Полтавської обласної державної адміністрації, керівництва РВ ФДМ України по Полтавській області, управління Полтавської Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, оцінювача ОСОБА_1 .

Згідно інформації наданої Регіональним відділенням фонду державного майна України по Полтавській області на даний час будівля карамельного цеху, загальною площею 2057,3 кв. м. та будівля адміністративного корпусу, загальною площею 453,4 кв. м., що розташовані за адресою: вул. Спаська, 10, м. Полтава , на праві приватної власності перебувають у володінні Управління Полтавської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату (код ЄДРПОУ 25161684).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні оціночно - будівельної експертизи, а для цього необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини кримінального правопорушення, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 242-244, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Провести у кримінальному провадженні №52018000000000692 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручити Полтавському НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити наступне запитання:

-чи відповідає оцінка будівлі адміністративного корпусу, загальною площею 453,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м . Полтава, вул . Спаська, 10 , що становить (з урахуванням ПДВ) 1801440 грн. (один мільйон вісімсот одна тисяча чотириста сорок гривень), яка проведена оцінювачем ОСОБА_1 (Товарна біржа Полтавська регіональна біржа нерухомості ) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна?

Для дослідження надати експертам: кримінальне провадження №52018000000000692 від 11.07.2018 року в 2 томах: том №1 на 237 арк., том №2 на 277 арк., що поміщено до пакету експертної служби МВС Україна №4169756. Оригінал звіту про оцінку будівлі адміністративного корпусу, загальною площею 453,4 кв. м. за адресою: вул. Спаська, 10, м. Полтава, що обліковується на балансі ПАТ Полтавакондитер на 65 аркушах, який поміщений до пакету НПУ № EXPO247491.

Клопотання, акти невідповідності та інші листи, щодо проведення експертизи, направляти ініціатору призначення експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник

Дата ухвалення рішення 02.08.2019
Зареєстровано 04.08.2019
Оприлюднено 04.08.2019

Судовий реєстр по справі 554/3180/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 02.08.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 01.07.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 14.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону