ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 18 червня 2019 року Справа № 804/2867/18 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіГорбалінського В.В. за участі секретаря судового засіданняСітайло О.В. за участі: представника позивача представника відповідача представника відповідача Трегубова О.С. Немченко К.І. Бутенко Н.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро адміністративну справу за позовною заявою публічного акціонерного товариства АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ (код ЄДРПОУ 24432974, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі), 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50095) до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 39440996, вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, в якій позивач просить:

- визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення №0000484615 від 29.01.2018 року;

- визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення №0000494615 від 30.01.2018 року;

- визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення №0000474615 від 29.01.2018 року.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що фактично єдиною підставою для прийняття Відповідачем оскаржуваних податкових повідомлень-рішень стало те, що, на думку Відповідача, операції Позивача з його контрагентами не мали реального характеру. Так, Відповідач приходить до висновку щодо нереальності господарськи операцій у зв'язку з ненаданням Позивачем до перевірки додаткових документів (ліцензій і дозволів на виконання певного виду робіт та експлуатації об'єктів, машин, механізмів, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості на товар, документів, які підтверджують перетин КПП підприємства транспортними засобами та робітниками контрагентів), проте, такі документи не є первинними, не можуть бути витребувані Відповідачем під час проведення перевірки та не мають вирішального значення для визнання господарських операцій такими, що не мають реального характеру. Крім того, висновки Відповідача також обґрунтовані недотриманням податкового законодавства іншими платниками податків - контрагентами Позивача та іншими особами, з якими Позивач не мав жодних відносин. Однак, законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника ПДВ права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншими особами. В свою чергу, єдиною підставою для донарахування сум податку, які відносяться до податкового кредиту є податкова накладна, складена та зареєстрована ЄРПН.

Ухвалою суду від 23.04.2018 року відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

15.05.2018 року представником Відповідача надано до суду відзив на позовну заяву, в якому останній проти задоволення позовних вимог заперечував, посилаючись на те, що доводи позивача є такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства та суперечать обставинам справи. Відповідачем зазначається, що встановлені перевіркою факти підтверджуються ненаданням з боку Позивача ряду документів, що на думку представника Відповідача є свідченням про нереальність здійснення господарських операцій, а виходячи з існуючої судової практики наявність податкової накладної є обов'язковою, але не вичерпною підставою для визнання правильності формування кредиту, оскільки правові наслідки у вигляді права платника податку на податковий кредит можуть мати лише реально вчинені господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг). Крім того, податковий орган має право збирати податкову інформацію про платників податків та використовувати її під час проведення документальних перевірок, у зв'язку з чим докази неможливості реального виконання господарських операцій (відсутність достатньої кількості працівників, основних засобів, неможливість встановлення походження товару/робіт/послуг, невідповідність між наданими до перевірки первинними документами та даними податкової інформації) належним чином зібрані та відображені в акті перевірки.

23.05.2018 року представником Позивача надано до суду відповідь на відзив, якою позовні вимоги підтримані.

11.06.2018 року представником Відповідача надано до суду додаткові пояснення, в яких останній на підтвердження своєї позиції викладав податкову інформацію стосовно певних контрагентів Позивача.

25.07.2018 року представником Позивача надано до суду письмові пояснення, в яких остання посилається на наявність первинних документів по взаємовідносинам з ДП "ТЕХНОСКРАП" ТОВ Скрап та вказує на неможливість визнання господарських операцій нереальними тільки на підставі того, що в товарно-транспортних накладних в розділі пункт навантаження вказаного фактичне місце розташування контрагента, який на день здійснення господарських операцій перебував у м. Донецьку.

03.08.2018 року представником Позивача надано до суду письмові пояснення, якими підтверджено наявність пропускного режиму на території підприємства Позивача, у відповідності до якого для виходу/входу осіб-працівників підрядників оформлялись тимчасові перепустки за заявкою відповідного контрагента з переліком таких осіб. Зазначено, що для оформлення перепусток для працівників субпідрядників заявки подавались генеральними підрядниками, які були відповідальними та брали на себе весь ризик виконання договорів субпідряду. На день розгляду справ в суді заявки на оформлення перепусток на підприємстві Позивача не збереглись. Також зазначено, що відбір постачальників товарів, робіт, послуг на підприємстві Позивача здійснювався на підставі запровадженої системи контролю якості такого відбору. Така процедура включала в себе, зокрема, перевірку дозвільної документації на виконання відповідного виду робіт (послуг), реєстраційних документів тощо. Окрім цього надано пояснення щодо господарських взаємовідносин з деякими контрагентами.

08.08.2018 року, 17.08.2018 року та 27.08.2018 року представником Позивача надано до суду письмові пояснення щодо господарських взаємовідносин з деякими контрагентами.

28.09.2018 року та 17.12.2018 року представником Відповідача надано до суду додаткові пояснення, в яких останній на підтвердження своєї позиції викладав податкову інформацію стосовно певних контрагентів Позивача.

16.04.2019 року представником Позивача надано до суду письмові пояснення, в яких викладено позицію щодо порядку використання податкової інформації та її значення під час визначення реальності господарських операцій.

06.05.2019 року представником Позивача надано до суду письмові пояснення, в яких останній посилався на оскаржені податкові повідомлення-рішення, винесені на підставі аналогічних висновків актів попередніх перевірок по взаємовідносинам з контрагентом ПП "ТЕХ-МАШ" за інші податкові періоди.

Представник Позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним в позовній заяві, у відповіді на відзив та у додаткових поясненнях, просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Представники Відповідача в судовому засіданні проти задоволення позову заперечували, посилаючись на письмовий відзив та додаткові пояснення, що містяться в матеріалах справи, у зв'язку з чим, у задоволенні позовної заяви просили відмовити.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються вимоги позову, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини справи та надав їм правову оцінку.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ 24432974) зареєстроване виконавчим комітетом Криворізької міської ради 08.04.2004 року за №1 227 120 0000 001364.

На підставі наказу № 2707 від 28.11.2017 року та направлень № 392/28-10-46-08, № 390/28-10-46-08, № 393/28-10-46-08, № 391/28-10-46-08 Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 30.11.2017 року Криворізьким відділом податкового супроводження підприємств Дніпропетровського управління Офісу ВПП ДФС було проведено документальну позапланову виїзну перевірку публічного акціонерного товариства АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ з питань дотримання вимог податкового законодавства України по взаємовідносинах з наступними контрагентами: ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" (код ЄДРПОУ 01241237) - квітень, травень, серпень - грудень 2014 року, квітень 2015 року, ДП "ТЕХНОСКРАП" (код ЄДРПОУ 20364201) - липень, жовтень 2014 року, ПП "ПРОМОБЛІК" (код ДРПОУ 21882168) - липень, вересень 2014 року, ПП ПАККАС (код ЄДРПОУ 21902215) - січень, червень, липень, вересень 2014 року, ТОВ "СМЗ" (код ЄДРПОУ 30119170) - лютий 2014 року, ПП ЮВІКС (код ЄДРПОУ 30166455) - червень, серпень 2014 року, ПП "СІГМА" (код ЄДРПОУ 30179160) - липень 2014 року, ППВО УКРПРОМСЕРВІС (код ЄДРПОУ 30502268) - жовтень, листопад 2014 року, січень - квітень 2015 року, ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30734471) - липень, грудень 2014 року, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК" (код ЄДРПОУ 31153735) - березень, липень 2014 року, ПП "МТРЕЙД" (код ЄРПОУ 31682608) - серпень - жовтень 2014 року, ТОВ РЕММАРКБУД (код ЄДРПОУ 31932903) - липень, вересень 2014 року, КОНЦЕРН СТАЛЬПРОМБУД (код ЄДРПОУ 32098749) - серпень - жовтень 2014 року, лютий 2015 року, ТОВ "ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 32264603) - липень - вересень 2014 року, ТОВ УКРТЕХРЕСУРС (код ЄДРПОУ 32576792) - травень 2016 року, ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС (код ЄДРПОУ 32692643) - вересень, листопад 2014 року, січень 2015 року, ТОВ "АРИСТА КР" (код ЄДРПОУ 33179163) - березень, квітень, серпень, вересень 2014 року, ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 33453203) - травень, червень 2014 року, ТОВ КРІВБАСМЕТАЛСТІЛ (код ЄДРПОУ 33873515) - травень, червень 2014 року, ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" (код ЄДРПОУ 35460521) - лютий, червень, липень 2014 року, ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" (код ЄДРПОУ 36389136) - квітень, липень 2014 року, ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ (код ЄДПОУ 36573617) - листопад 2014 року, березень 2015 року, ПП "ТЕХ-МАШ" (код ЄДРПОУ 36618610) - липень 2016 року, ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 37271751) - грудень 2014 року, ТОВ "БМУ №30" (код ЄДРПОУ 37663782) - квітень, липень, вересень, грудень 2014 року, ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37675491) - березень 2014 року, ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" ( код ЄДРПОУ 39296893) - грудень 2014 року, лютий, квітень 2015 року.

16.01.2018 року, за результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки публічного акціонерного товариства АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ , складено Акт перевірки №7/28-10-46-15/24432974 (далі - Акт №7).

Перевіркою встановленні наступні порушення ПАТ Дніпровський металургійний комбінат , а саме:

1) п.198.1, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу, в результаті чого встановлено завишення податкового кредиту з ПДВ та від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язаний звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду на загальну суму ПДВ у розмірі 35 752 981,85 грн., тому числі в розрізі звітних (податкових) періодів: січень 2014 року на загальну суму ПДВ - 118 372,54 грн., лютий 2014 року на загальну суму ПДВ - 441 118,23 грн., березень 2014 року на загальну суму ПДВ - 422 012,24 грн., квітень 2014 року на загальну суму ПДВ - 1 038 900,49 гри., травень 2014 року на загальну суму ПДВ - 2 423 694,37 грн., червень 2014 року на загальну суму ГІДІВ - 776 456,10 грн., липень 2014 року на загальну суму ПДВ - 2 825 175,23 грн., серпень 2014 року на загальну суму ПДВ - 4 139 439,33 грн., вересень 2014 року на загальну суму ПДВ 2 302 798,97 грн., жовтень 2014 року на загальну суму ПДВ - 565 633,51 грн., листопад 2014 року на загальну суму ПДВ - 3 274 010,04 грн., грудень 2014 року на загальну суму ПДВ - 2 016 339,87 грн., січень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 2 714 684,14 грн.; лютий 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 3 828 128,77 грн.; березень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 2 976 506,29 грн.; квітень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 3 307 622,24 грн., травень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 461 095,31 грн., червень 2015 року на сум у ПДВ у розмірі 1 689 288,13 грн. травень 2016 року на загальну суму ПДВ - 111 004,75 грн., липень 2016 року на загальну суму ПДВ - 240 261,20 грн., серпень 2014 року на загальну суму ПДВ - 80 440,10 грн.;

2) п.п.14.1.18 п.14.1 ст.14, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу, що призвело до завищення суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на загальну суму 35 752 981,85 грн., в у тому числі: лютий 2014 року на загальну суму ПДВ - 118 373 грн., березень 2014 року на загальну суму ПДВ - 441 118 грн., квітень 2014 року на загальну суму ПДВ - 422 012 грн., травень 2014 року на загальну суму ПДВ - 1 038 901 грн., червень 2014 року на загальну суму ПДВ - 2 423 694 грн., липень 2014 року на загальну суму ПДВ - 776 456 грн., серпень 2014 року на загальну суму ПДВ - 2 825 175 грн., вересень 2014 року на загальну суму ПДВ - 4 139 439 грн., жовтень 2014 року на загальну суму ПДВ - 2 302 799 грн., листопад 2014 року на загальну суму ПДВ - 565 634 грн., грудень 2014 року на загальну суму ПДВ - 3 274 010 грн., січень 2015 року на загальну суму ПДВ - 2 016 340 грн.,- лютий 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 6 542 813 грн.; березень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 2 976 506 грн.; квітень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 3 307 622 грн., травень 2015 року на суму ПДВ у розмірі - 461 095 грн., червень 2015 року на суму ПДВ у розмірі 1 689 288 грн., травень 2016 року на загальну суму ПДВ - 111 005 грн., липень 2016 року на загальну суму ПДВ - 240 261 грн., серпень 2014 року на загальну суму ПДВ - 80 440 грн.;

3) пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст.135 Податкового кодексу, ст.1, 3, 9, 11, 12 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , зі змінами та доповненнями; п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зі змінами га доповненнями; розділу І інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського облік) активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, в результаті чого встановлено:

- заниження фінансового результату до оподаткування (прибуток), визначений у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності у розмірі 214 517 891 грн., у т.ч. у розрізі звітних періодів (для визначення податку на прибуток підприємства): за 2014 рік у розмірі - 122 163 706 грн., за 2015 рік у розмірі - 88 863 949 грн., за 2016 рік у розмірі - 2 590 236 грн., ( у т.ч. півріччя 2016 р. у розмірі - 666 028 грн., 3 квартали 2016 р. у розмірі - 2 590 236 грн.);

- заниження податку на прибуток підприємства у розмірі 38 613 221 грн., у т.ч. у розрізі звітних податкових періодів за 2014 рік у розмірі 21 971 467 грн., за 2015 рік у розмірі - 16 175 511 грн., за 2016 рік у розмірі - 466 243 грн., (у т.ч. півріччя 2016 р. у розмірі - 119 885 грн., 3 квартали 2016 р. у розмірі - 466 243 грн.).

29.01.2018 року та 30.01.2018 року на підставі акту №7 контролюючим органом винесено оскаржувані податкові повідомлення-рішення:

- №0000484615 від 29.01.2018 року про збільшення суми грошового зобов'язання за податком на прибуток приватних підприємств на суму 39 613 221,00 грн та застосованих штрафних санкцій на суму 11 218 855,00 грн.;

- №0000494615 від 30.01.2018 року про завищення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 35 752 982,00 грн. та застосованих штрафних санкцій на суму 17 876 491,00 грн.;

- №0000474615 від 29.01.2018 року про застосування штрафних санкцій на суму 510,00 грн. за ненадання посадовим особам податкового органу у повному обсязі всіх документів, що належать або пов'язані з предметом перевірки.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (далі ПК України у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Згідно пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПК України, господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Підпунктом 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПК України встановлено, що об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Пунктом 135.1 ст.135 ПК України передбачено, що базою оподаткування є грошове вираження об'єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Відповідно до п.137.1 ст.137 ПК України, податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.

Водночас, в силу приписів п. 44.1 ст. 44 ПК України встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

При цьому, платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Пунктом 44.2 ст.44 ПК України визначено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до пункту 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід , затвердженого наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за №860/4153 (далі П(С)БО №15), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Пунктом 7 П(С)БО №15 встановлено, що визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи.

Пунктом 8 П(С)БО №15 визначено, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Відповідно до п.200.1- п.200.3 ст.200 Податкового кодексу України сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Згідно п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від'ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг; б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Суд зазначає і вказана позиція викладена в інформаційному листі Вищого адміністративного суду України від 20.07.2010 року № 1112/11/13-10 Проблемні питання застосування законодавства у справах за участю органів державної податкової служби , процесуальна діяльність суду із встановлення обґрунтованості права платника податку на податковий кредит та/або бюджетне відшкодування з податку на додану вартість повинна включати такі етапи:

1. встановлення факту здійснення господарської операції. При цьому, дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції - договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо. Необхідно перевірити фізичні, технічні та технологічні можливості певної особи до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції, як - от: наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення, приміщень для зберігання товарів тощо; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки, з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, що необхідні для ведення певного виду господарської діяльності.

2. встановлення спеціальної правосуб'єктності учасників господарської операції. Особа, яка видає податкову накладну, повинна бути зареєстрована як платник податку на додану вартість на момент вчинення відповідної господарської операції.

3. встановлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг) і господарською діяльністю платника податку.

4. встановлення дотримання платником податку спеціальних вимог щодо документального підтвердження сум податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість.

5. встановлення факту надмірної сплати податку на додану вартість у ціні товарів (послуг), що придбані платником податку.

При цьому дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції, - договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо.

При цьому слід ураховувати, що наявність укладеного між учасниками господарської операції цивільно-правового договору або відсутність визнання такого договору недійсним або нікчемним сама собою не свідчить про реальність вчинення відповідної операції.

Отже, судом підлягає дослідженню факт реальності господарських операцій між ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" (код ЄДРПОУ 01241237) - квітень, травень, серпень - грудень 2014 року, квітень 2015 року, ДП "ТЕХНОСКРАП" (код ЄДРПОУ 20364201) - липень, жовтень 2014 року, ПП "ПРОМОБЛІК" (код ДРПОУ 21882168) - липень, вересень 2014 року, ПП ПАККАС (код ЄДРПОУ 21902215) - січень, червень, липень, вересень 2014 року, ТОВ СВІТЛОВОДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (код ЄДРПОУ 30119170) - лютий 2014 року, ПП ЮВІКС (код ЄДРПОУ 30166455) -червень, серпень 2014 року, ПП "СІГМА" (код ЄДРПОУ 30179160) - липень 2014 року, ППВО УКРПРОМСЕРВІС (код ЄДРПОУ 30502268) - жовтень, листопад 2014 року, січень - квітень 2015 року, ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30734471) - липень, грудень 2014 року, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК" (код ЄДРПОУ 31153735) - березень, липень 2014 року, ПП "МТРЕЙД" (код ЄРПОУ 31682608) - серпень - жовтень 2014 року, ТОВ РЕММАРКБУД (код ЄДРПОУ 31932903) - липень, вересень 2014 року, КОНЦЕРН СТАЛЬПРОМБУД (код ЄДРПОУ 32098749) - серпень - жовтень 2014 року, лютий 2015 року, ТОВ "ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 32264603) - липень - вересень 2014 року, ТОВ УКРТЕХРЕСУРС (код ЄДРПОУ 32576792) - травень 2016 року, ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС (код ЄДРПОУ 32692643) - вересень, листопад 2014 року, січень 2015 року, ТОВ "АРИСТА КР" (код ЄДРПОУ 33179163) - березень, квітень, серпень, вересень 2014 року, ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 33453203) - травень, червень 2014 року, ТОВ КРІВБАСМЕТАЛСТІЛ (код ЄДРПОУ 33873515) - травень, червень 2014 року, ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" (код ЄДРПОУ 35460521) - лютий, червень, липень 2014 року, ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" (код ЄДРПОУ 36389136) - квітень, липень 2014 року, ТОВ МЕТКОМ ІНВЕТ (код ЄДПОУ 36573617) - листопад 2014 року, березень 2015 року, ПП "ТЕХ-МАШ" (код ЄДРПОУ 36618610) - липень 2016 року, ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 37271751) - грудень 2014 року, ТОВ "БМУ №30" (код ЄДРПОУ 37663782) - квітень, липень, вересень, грудень 2014 року, ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37675491) - березень 2014 року, ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39296893) - грудень 2014 року, лютий, квітень 2015 року.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ДП "ТЕХНОСКРАП" ТОВ Скрап (код ЄДРПОУ 20364201).

Між ДП "ТЕХНОСКРАП" ТОВ Скрап та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір поставки №2050 від 23.05.14 року із специфікаціями.

Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство постачало Позивачеві матеріали, необхідні для здійснення металургійного виробництва (бронза О5Ц6С5, БрА10ЖЗР чушки).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 2050 від 23.05.2014 року, специфікації №№ 1 від 23.05.2014 року, 2 від 01.07.2014 року, 3 від 11.09.2014 року, 4 від 23.12.2014 року. Також матеріали справи містять три рахунки-фактури від 09.07.2014 року, від 15.10.2014 року та від 24.10.2014 року, а також відповідно до наданих рахунків видаткові накладні та прибуткові ордери.

Водночас суду не в повному обсязі надані товарно-транспортні накладні, а саме є лише товарно-транспортні накладні до рахунків від 09.07.2014 року та від 24.10.2014 року, водночас відсутня накладна до рахунку від 15.10.2014 року, що не надає можливості в повному обсязі перевірити реальність господарських операцій з контрагентом.

Також, ані до перевірки, ані суду, позивачем не надано документів та пояснень стосовно подальшого оприбуткування та списання товарів у виробництво, а також довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості продукції, актів про використання матеріалів у виробництві, тимчасових транспортних перепусток тощо.

Суд, з акту перевірки та наданих документів, встановив, що ДП "ТЕХНОСКРАП" ТОВ Скрап на момент здійснення, згідно документів, операцій знаходилось за адресом м. Донецьк, вул. Югославська, 28 та перебувало на обліку в Маріупольській ОДПІ м. Донецька.

Податковим органом під час перевірки було встановлено і в судових засіданнях не було спростовано ані документами ані поясненнями учасників справи, що в липні 2014 року ДП "ТЕХНОСКРАП" ТОВ Скрап не мало можливості поставити ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" бронзу О5Ц6С чушка в кількості 4 120 кг, оскільки у підприємства її не було і не придбавало її, а також не мало можливості поставити Позивачу бронзу БрА10ЖЗР чушка в кількості 13 619 кг, так як відповідно до звітності підприємства вказану бронзу було придбано у кількості всього 2 444 кг і у товариств, які фактично не мали такої можливості, а саме - у ТОВ Укр-Фінанс-Проект та ТОВ Гефест Опт .

Крім того, податковим органом було встановлено під час перевірки, що в жовтні 2014 року ДП "ТЕХНОСКРАП" ТОВ Скрап не мало можливості поставити ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" бронзу О5Ц6С чушка в кількості 1498 кг та бронзу БрА10ЖЗР чушка 3 592 кг, так як бронза БрА10ЖЗР була відсутні у підприємства в необхідній кількості і не придбавалась додатково (29,5 кг), а бронза О5Ц6С по документам придбана у товариств, які не мали можливості її поставити - ТОВ Євро Трейдінг ЛТД та ТОВ Східтрансснаб .

Також, податковим органом було отримано податкову інформацію № 74/7/05-22-22-02-13-2 від 27.07.2015 року та № 55/7/05-22-22-02-13-2 від 17.02.2015 року щодо неможливості проведення зустрічних звірок ДП "ТЕХНОСКРАП" за період липень 2014 року та жовтень 2014 року.

Таким чином, враховуючи ненадання позивачем всіх первинних документів на підтвердження здійснення господарських операцій та особу контрагента, який не мав фактичної можливості поставити придбаний за договором товар - бронзу на адресу ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" суд дійшов висновку, що висновки податкового органу обґрунтовані, а вимоги позивача безпідставні.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПП "ПРОМОБЛІК" (код ДРПОУ 21882168).

Між ПП "ПРОМОБЛІК" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №888 від 11.02.14 року із специфікаціями.

Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство постачало Позивачеві товар (блоки БДК-5, плити подові хром-магнезіальні П-3, П-2).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 888 від 11.02.2014 року, специфікації № 1 від 11.02.2014 року, № 2 від 15.05.2014 року, № 3 від 25.06.2014 року, № 4 від 24.10.2014 року, № 5 від 10.02.2015 року, рахунки-фактури, видаткові накладні, вагові відомості товару, сертифікати якості товару, товарно-транспортні накладні, податкові накладні.

Водночас суд звертає увагу, що відповідно до акту перевірки податкові зобов'язання, нараховані по взаємовідносинах з ПП "ПРОМОБЛІК" , відносяться до періоду липень 2014 року та вересень 2014 року і охоплені операціями по специфікаціям № 2 від 15.05.2014 року та № 3 від 25.06.2014 року.

При цьому суд зазначає, що загальний обсяг операцій по наданих суду п'яти специфікаціях охоплює 1 198,7 тон блоків та плит подових. Специфікації №№ 2 та 3 підписані на поставку 509,16 тон блоків та плит подових. Але ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" надав суду первинні документи, які стосуються поставки вказаних товарів в об'ємі 304,06 тон, що не надає можливості суду з'ясувати зміст та характер спірних відносин, встановити реальність проведених операцій та дійти висновку про необґрунтованість рішення податкового органу.

Крім того, ані до перевірки, ані до суду Позивачем не надано документів та пояснень стосовно подальшого оприбуткування та списання товарів у виробництво, а також не надано прибуткових ордерів, шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, актів про використання матеріалів у виробництві, тимчасових транспортних перепусток, не підтверджено вантажно-розвантажувальні роботи, тощо.

Також, з урахуванням специфіки податку на додану вартість та обов'язковість нарахування вказаного податку по ланцюгу постачання всіма учасниками операцій по придбаним товарам, судом було досліджено аргументи податкового органу щодо відсутності придбання вказаного товару постачальником ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

Судом з акту перевірки та наданих документів встановлено та позивачем ані в документах ані в поясненнях не спростовано наступні обставини.

В липні 2014 року ПП "ПРОМОБЛІК" поставило на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 34,88 тон плит подових хром-магнезіальних П-3, П-2 та 129,82 тон блоків БДК-5, в вересні 2014 року обсяг поставки складав 23,44 тон плит подових хром-магнезіальних П-3, П-2 та 116,12 тон блоків БДК-5

В липні 2014 року ПП "ПРОМОБЛІК" придбало 34,88 тон плит подових хром-магнезіальних П-3, П-2 та 117,86 тон блоків БДК-5 у ТОВ "ПЕЙНТ СЕРВІС" ( код ЄДРПОУ 32732722), а в вересні 2014 року придбання вказаного товару взагалі відсутнє.

Таким чином, неможливо встановити достатню кількість необхідної продукції у ПП "ПРОМОБЛІК" для здійснення поставок на адресу ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

Вказані обставини також підтверджуються актами № 1989 від 04.12.2014 року та № 2076/22-01/21882168 від 07.12.2014 року, якими встановлено, що неможливо підтвердити взаємовідносини між ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та ПП "ПРОМОБЛІК" .

Отже, у суду недостатньо підстав дійти висновку про реальність здійснених операцій між ПП "ПРОМОБЛІК" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" в липні та вересні 2014 року та про необґрунтованість рішення контролюючого органу.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ СВІТЛОВОДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД (код ЄДРПОУ 30119170).

Між ТОВ Світловодський машинобудівний завод та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №3800 від 24.10.13року.

Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство постачало Позивачеві товар (гвинти регулювальні, вісь ролика, ролики, пальці ч.11, кільця дистанційні, гайки роликового дорна, втулки фланцеві, коробки роликові, вал-шестерня, форсунка повітряна, втулка турбулентна, кільця пружинні, подушки нижні, колодки та інше).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 3800 від 24.10.2013 року, специфікації №№ 1-24, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові ордери.

Проте, ані до перевірки, ані до суду Позивачем не надано документів та пояснень стосовно подальшого оприбуткування та списання товарів у виробництво, не надано товарно-транспортних накладних, шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості продукції, актів про використання матеріалів у виробництві, тимчасових транспортних перепусток, тощо.

Дослідивши надані суду первинні документи суд встановив, що на вказаних документах йде посилання на різні дати контрактів, а посилання здійснено на заявки, які мають дати складання раніше, ніж укладено самий контракт. Крім того, неможливо співставити специфікації до договору із рахунками та накладними, а документи, які можуть надати суду можливість встановити переміщення товару, доставку їх позивачу взагалі надані не були.

Крім того, з урахуванням специфіки податку на додану вартість та обов'язковим його обліку та сплати всіма учасниками операцій по поставці такого товару, суд дослідив доводи контролюючого органу щодо неможливості поставки ТОВ Світловодський машинобудівний завод на адресу ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по ланцюгу постачання.

ТОВ Світловодський машинобудівний завод зареєстровано та перебувало на момент господарських операцій в м. Світловодськ Кіровоградської області. З акту перевірки та наданих документів судом встановлено і матеріалами справи не спростовано, що ТОВ Світловодський машинобудівний завод відповідно до документів поставив на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" продукцію, яку придбав у ТОВ "ДОМІНЕ" (код ЄДРПОУ 38471913, м. Донецьк).

В свою чергу 24.06.2014 року контролюючим органом складено акт № 173/2200/30119197 Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ Світловодський машинобудівний завод із платником податків ТОВ "ДОМІНЕ" , їх реальності відображення в обліку за лютий 2014 року, а також подальшої реалізації придбаних ТМЦ контрагенту-покупцю , яким встановлено порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України та завищення податкового кредиту та податкових зобов'язань по взаємовідносинах з ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

Враховуючи відсутність даних, які свідчать про можливість ТОВ Світловодський машинобудівний завод поставити ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" продукцію, а також неповноту та неточність наданих первинних документів, суд зазначає про відсутність підстав визнавати рішення податкового органу необґрунтованим та протиправним.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37675491).

Між ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір № 3675 від 18.10.2013 року. Відповідно до умов цього договору, ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" постачало Позивачеві товар (стенд шиномонтажний ТР5000).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 3675 від 18.10.2013 року, додаток до договору, специфікацію № 1 від 18.10.2013 року, рахунок-фактуру від 26.03.2014 року, видаткову накладну від 26.03.2014 року, акт введення в експлуатацію від 18.04.2014 року, рахунки-коригування до рахунку-фактури, товарно-транспортні накладні №№ 15 та 16, прибутковий ордер.

Проте, позивачем не надано до перевірки підтвердження наявності відміток в наданих товарно-транспортних накладних про вантажно - розвантажувальні операції;шляхові листи; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості продукції на виконання п.3.6 договору №3675 від 18.10.13року.; акти про використані матеріали у виробництві; перелік тимчасових транспортних перепусток автотранспорту за 2014рік. Відповідно неможливо встановити чи отримали перепустки автотранспортні засоби ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" у березні 2014 року; положення Про пропускний та внутрішньо об'єктовий режим на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

Вказані обставини не дають можливості встановити факт дійсного отримання Позивачем товару, адже, крім названих причин, до суду не надано довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості продукції, актів про використання матеріалів у виробництві, тимчасових транспортних перепусток, не підтверджено вантажно-розвантажувальні роботи, тощо.

Також, не на користь Позивача свідчить і акт від 19.08.2014 року № 398/26-57-22-01-07/37675491 03142 Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ Аленгрос за період з 01.03.2014 року по 31.03.2014 року , яким встановлено безпідставність формування ТОВ "ТК ПРОМТЕХСЕРВІС" податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ Аленгрос та податкових зобов'язань з ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по придбанню і реалізації одного і того ж самого товару.

При цьому ТОВ Аленгрос перебувало на обліку в Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС, на вказаному підприємстві не обліковувалось жодних працівників і відповідно до акту перевірки від 19.08.2014 року № 398/26-57-22-01-07/37675491 03142 встановлено, що придбання ТОВ Аленгрос стенду шиномонтажного ТР5000 не відбувалось.

За таких обставин, суд вважає, що позивачем не доведено помилковість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ УКРТЕХРЕСУРС (код ЄДРПОУ 32576792).

Між ТОВ УКРТЕХРЕСУРС та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №1480 від 17.05.2016 року. Відповідно до умов цього договору, ТОВ УКРТЕХРЕСУРС постачало Позивачеві товар (магній пассивированний (мовою первинних документів).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 1480 від 17.05.2016 року, специфікацію № 1, рахунок-фактура на оплату від 18.05.2016 року, видаткову накладну № 9 від 23.06.2016 року, прибутковий ордер від 24.06.2016 року, товарно-транспортну накладну № 28 від 23.06.2016 року.

В цей же час, ані до перевірки, ані до суду Позивачем не надано документів та пояснень стосовно подальшого оприбуткування та списання товарів у виробництво.

Також судом встановлено, що в ході перевірки позивачем не було надано до податкового органу наступні документи: тендерну документацію, на підставі якої було прийнято рішення про укладенні вищенаведеного договору; не надано жодного документу який би підтверджував якість матеріалів та обладнання, які передбачені договором (сертифікат якості).

Крім того, до перевірки не надано перелік разових перепусток на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" для автотранспортних засобів ТОВ УКРТЕХРЕСУРС , також не надано журнал обліку видачі тимчасових перепусток працівникам ТОВ УКРТЕХРЕСУРС .

При цьому, податковим органом під час перевірки встановлено та позивачем не спростовано, що відповідно до Архіву електронної звітності за період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року ТОВ УКРТЕХРЕСУРС не придбавав послуги з перевезення вантажу у РБК Незабудка , які зазначені у ТТН як перевізник.

Також податковим органом встановлено і жодними документами та поясненнями позивача не обґрунтовано, що реалізований в адресу ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ТМЦ/товар: Магній пассивированний у кількості 15 тон ТОВ УКРТЕХРЕСУРС було придбано у ТОВ ХАРКЕПІТАЛ та ТОВ ЕКОЛАЙФ КОМПАНІ .

При цьому ТОВ ХАРКЕПІТАЛ перебувало на обліку в Центральній ОДПІ м Харкова та інформація про наявність працівників або основних засобів, необхідних для ведення господарської діяльності, в тому числі і реалізації ТОВ УКРТЕХРЕСУРС товару, відсутня. Також не встановлений факт придбання вказаним підприємством магній пассивированний. ТОВ ЕКОЛАЙФ КОМПАНІ перебувало на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, звітів про кількість працівників та наявність основних засобів не подавало, вказаного товару не придбавало.

Відсутність у постачальника законних джерел походження ідентифікованого товару (активу) вказує на недійсність формування відповідного активу та неможливість (нереальність) здійснення господарських операцій із його подальшого постачання по всьому ланцюгу проходження товару до кінцевого споживача.

Не на користь позивача свідчать і податкова інформація від 05.07.2016 року № 1812/20-30-14-02/32576792 щодо неможливості проведення перевірки ТОВ УКРТЕХРЕСУРС та інформація слідчих та оперативних підрозділів ДФС, що вказана господарська операція є імовірно нереальною.

Таким чином, факт реальності операцій із придбання продукції ТОВ УКРТЕХРЕСУРС , а також подальшої його реалізації ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не підтверджується.

Отже, суд дійшов висновку, що неможливо встановити дійсного отримання позивачем товару, адже до суду не надано довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів якості продукції, тимчасових транспортних перепусток, не підтверджено вантажно-розвантажувальні роботи, тощо.

В свою чергу, відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої контрагенти-постачальники ТОВ УКРТЕХРЕСУРС не мають відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для постачання вказаного вище товару.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" ( код ЄДРПОУ 39296893).

Між ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №4045 від 28.11.2014 року, відповідно до якого вказане підприємство постачало Позивачеві товар (вугілля).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: рахунки-фактури, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних, акти приймання-передачі вугільної продукції, накладні, посвідчення про якість концентрата, розрахунок відповідної недостачі/надлишка, акти про приймання продукції, товарно-транспортні накладні.

Проте, як встановлено судом, не надано наступні документи: тендерну документацію, на підставі якої було прийнято рішення про укладення вищенаведеного договору; прибуткові ордери; видаткові накладні.

Крім того, частина документів (актів прийому-пепредачі) не містять підписів відповідальних осіб ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , а під час проведення перевірки не надано актів відбору проб товару.В цей же час, ані до перевірки, ані до суду Позивачем не надано документів та пояснень стосовно подальшого оприбуткування та списання товарів у виробництво.Так, не можливо встановити дійсного отримання Позивачем товару, адже до суду не надано довіреностей на отримання ТМЦ, актів про використання матеріалів у виробництві, тимчасових транспортних перепусток, не підтверджено вантажно-розвантажувальні роботи, тощо.

Як вбачається з ланцюга формування податкового кредиту за період грудень 2014 року, лютий 2015року, квітень 2015 року, ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" , згідно звіту по єдиному внеску має 1 працівника та має основні фонди у кількості 14,0 тис.грн.

При цьому, судом встановлено, що у останнього, відсутні земельні ділянки для зберігання, та недостатня кількість основних фондів для перевезення товару.

В свою чергу, відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" має вид інший вид економічної діяльності (52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), а також не має відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для постачання вказаного вище товару.

Також, викликає сумніви у здійсненні реальної господарської діяльності з боку ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" наявність інформації про неможливість проведення перевірки вказаного підприємства у зв'язку із відсутністю його за своїм місцезнаходженням, оскільки не може підприємство, яке здійснило за два місяці господарських операцій на суму понад 50 мільйонів гривень не мати трудових ресурсів (працівників в штаті), будь-яких основних засобів та зникнути без жодних згадок на майбутнє.

Отже, надані до перевірки первинні документи не можуть належним чином засвідчувати факт поставки товару, та підтверджувати реальність взаємовідносин між ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" .

Відтак, укладені між ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та ТОВ "РОСТІНСЕРВІС" договори, не опосередковуються реальним виконанням операції, які становлять їх предмет.

Таким чином, суд дійшов висновку, що факт придбання товару, з метою його подальшого використання в господарській діяльності ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не є можливим, а тому визнати правомірним віднесення суми ПДВ до податкового кредиту не має підстав.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПП ПАККАС (код ЄДРПОУ 21902215).

Між ПП ПАККАС та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 380 від 24.01.2014 року, № 153 від 27.12.2013 року, № 310 від 15.01.2014 року, № 370 від 24.01.2014 року, № 320 від 28.01.2014 року, № 333 від 14.01.2014 року, № 360 від 15.01.2014 року, № 1193 від 12.03.2014 року, № 440 від 10.02.2014 року, № 365 від 14.01.2014 року, № 1565 від 17.01.2014 року, № 1837 від 06.05.2014 року, № 2280 від 24.07.2014 року, № 2473 від 23.06.2014 року, № 1345 від 02.04.2014 року, № 2307 від 12.06.2014 року, № 2318 від 12.06.2014 року, № 3072 від 18.08.2014 року, № 2583 від 26.06.14 року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство постачало Позивачеві послуги (з виконання роботи з ремонту стану 1300 бл.№2, з утримання з очищення аспіраційних повітропроводів АЦ №1, з ремонту обладнання НЗС, з утримання обслуговування конвеєрного транспорту, з ремонту нагрівальних колодязів, з ремонту міксеру №1 конверторного цеху, з утримання по відновленню покриття противокорозійних будівель та споруд, з ремонту будівлі похилої галереї, з утримання та технічного обслуговування вакуум-фільтрів РЗФ-1, з ремонту галереї стрічкового конвеєру, з ремонту будівлі станції приводів, з ремонту баштової надшахтної шахти Східної ).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: рахунки на оплату, довідки про вартість виконаних підрядних робіт/та витратах, акти приймання виконаних підрядних робіт, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей, акти про використані ремонтні матеріали, акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих під час ремонту, податкові накладні.

В цей же час, Позивачем частково надано акти приймання-передання матеріалів замовника, не надані акти про витрачені матеріали замовника та підрядника, відомості ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат, акти на використання давальницької сировини, акти надання обладнання для монтажу та повернення змонтованого обладнання, акти на оприбуткування металолому від демонтажу, особисті перепустки працівників тощо.

Суд дослідив доводи податкового органу, зазначені в акті перевірки, та зазначає, що підставою для нарахування зобов'язань по взаємовідносинах з ПП Паккас сталі наступні обставини.

ПП Паккас перебувало на обліку в Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та в січні 2014 року штатна чисельність працівників складала 37 осіб, в червні 2014 року - 26 осіб, в липні 2014 року - 27 осіб, в вересні 2014 року - 28 осіб.

Відповідно до умов договору ПП Паккас не повинно без згоди ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" залучати субпідрядні організації.

Водночас, ПП Паккас перевиставило виконання робіт по ремонту стану, з утримання з очищення аспіраційних повітропроводів, з ремонту нагрівальних колодязів: в січні 2014 року - ТОВ Мета-Днепр , в якому працювала 1 особа, в червні 2014 року - ТОВ Промстройбуд , в якому працювала 1 особа, в липні 2014 року - ТОВ Буделітгруп , в якому працювала 1 особа, та ТОВ Маджеро Інвест Сервіс , в якому також працювала 1 особа, в вересні 2014 року - ТОВ Техінтерпостач , в якому обліковувалось 10 осіб, та ТОВ БК Брайтон Хол , в якому обліковувалось 11 осіб.

03.09.2014 року контролюючим органом складено акт № 150/04-83-22-02/21902215 Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ПП Паккас з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ Мета-Днепр за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року та з ТОВ Промстройбуд за перод з 01.06.2014 року по 30.06.2014 року по факту придбання товарів (робіт, послуг) та їх подальшої реалізації на контрагентів (покупців) , яким встановлено неможливість здійснення операцій з ТОВ Мета-Днепр та ТОВ Промстройбуд .

22.12.2014 року контролюючим органом складено акт 219/04-83-22/21902215 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП Паккас з питань дотримання вимог податковго законодавства по взаємовідносинах з ТОВ Техінтерпостач та ТОВ БК Брайтон Хол а період з 01.09.2014 року по 30.09.2014 року, ТОВ Буделітгруп та ТОВ Маджеро Інвест Сервіс за період з 01.07.2014 року по 31.07.2014 року по факту придбання товарів (робіт, послуг) та їх подальшої реалізації на контрагентів (покупців) , яким встановлено неможливість здійснення операцій з зазначеними підприємствами.

Також, податковим органом було встановлено, що придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт і зазначених в актах КБ-2в, ПП Паккас (стабілізатори, емалі, ксилол, грунт червоно-коричневий, пісок річний, бетон та інше), протягом січня, червня, липня, вересня 2014 року не відбувалось.

Так як позивачем вказані обставини не пояснювались, не були спростовані, суд доходить до висновку, що надані документами не підтверджують факт здійснення господарських операцій позивачем з ПП Паккас та не можуть бути покладені в підставу визнання рішення податкового органу протиправним.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПП "СІГМА" (код ЄДРПОУ 30179160).

Між ПП "СІГМА" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №1138 від 13.03.12 року. Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги по переробці скрапу стального.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: контракт № 1138 від 13.03.2012 року, додаткові угоди до нього №№ 1-12, специфікації, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), приймально-здавальні акти (мовою оригіналу документів), податкові накладні.

Здійснивши аналіз первинних документів, суд зазначає, що акти приймання виконання підрядних робіт не мають додатків, з яких можливо встановити сутність господарських операцій, не можливо встановити скільки часу затрачено на виконання вказаних робіт та скільки осіб було залучено для виконання таких робіт, а приймально-здавальні акти не містять печаток і підписів учасників операції, що свідчить порушення Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та про неможливість їх сприйняття як первинні документи.

В цей же час, Позивачем не надано акти приймання-передачі матеріалів замовника, акти про витрачені матеріали замовника і підрядника, відомості ресурсів, розрахунок загально-виробничих витрат та акти на використання давальницької сировини, залізно-дорожні накладні, перелік тимчасових перепусток автотранспорту, працівників ПП "СІГМА" , ліцензій і відповідних дозволів, тощо;

Податковим органом було встановлено, що в липні 2014 року ПП "СІГМА" не залучала субпідрядні організації для проведення відповідних робіт, проте з початку 2014 року у товариство відсутнє придбання запчастин, матеріалів, енергоносіїв, необхідних для виконання наданих послуг.

Також, не на користь позивача свідчить і наявність податкової інформації № 18629/7/04-81-22-02 від 01.12.2014 року про неможливість проведення зустрічної звірки між ПП "СІГМА" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , а також Акт від 13.11.2014 року № 374/7/04-81-22-02 про відсутність ПП "СІГМА" за місцем реєстрації.

Зазначені обставини не були спростовані Позивачем ані в заявах по суті справи ані в наданих первинних документах, що не дає суду можливість дійти висновку про протиправність висновків податкового органу по взаємовідносинах позивача з ПП "СІГМА" .

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 33453203).

Між ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 2517 від 24.06.2014 року, № 1957 від 15.05.2014 року, № 2963 від 05.08.2014 року, № 2253 від 06.06.2014 року, № 2262 від 06.06.2014 року, № 2522 від 24.06.2014 року, № 2344 від 17.06.2014 року, № 2097 від 22.05.2014 року, № 2168 від 02.06.2014 року, № 137 від 24.12.2013 року, № 2912 від 30.07.2014 року, № 2332 від 13.06.2014 року . Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві будівельно-монтажні послуги та ремонті роботи.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори, додаткові угоди та специфікації до договорів, додатки до договорів (відомості об'ємів робіт, договірна ціна, розрахунки за різними формами, графіки виконання робіт та фінансування робіт, відомість субпідрядних організацій, звіт про стан промислової безпеки тощо), рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти приймання-передачі виконаних підрядних робіт, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядній організації; акти про витрачені ремонтні матеріали, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт), податкові накладні.

Водночас суд звертає увагу, що вказані документи надані на загальну суму робіт 1 873 694,69 грн., в тому числі ПДВ 312 282,45 грн., що не співпадає з сумою задекларованого ПДВ в розмірі 317 147,91 грн.

В цей же час, в акті перевірки зазначено, що Позивачем не було надано погоджувальних документів щодо залучення субпідрядників, ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, акти та/або протоколи наради/комісії та інші документа, на підставі яких прийнято рішення про відповідні роботи, наряди-допуски, журнали загальнобудівельних та спеціалізованих робіт, документи щодо якості та транспортування використаних матеріалів, списки перепусток автотранспорту та працівників підрядника, тощо.

Не залишає поза увагою суд і аналіз податкового органу щодо можливості підрядником виконати відповідні роботи. Так, протягом звітного періоду за ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" обліковувалось 18 працівників, водночас аналіз актів виконаних робіт за формою КБ-2в встановив, що вказані акти містять інформацію, що вказані роботи виконували 128 працівників, що фактично не відбувалось.

Суд зазначає, що в матеріалах справи є документи щодо наявності дозволу на залучення по договору № 2253 від 06.06.2014 року до виконання робіт субпідрядної організації - ТОВ Електро-Люкс Монтаж . Водночас, згідно задекларованих ТОВ "КРИВОРІЖСПЕЦРЕМОНТ" показників податкової звітності, до виконання певних видів робіт вказаним підприємством залучалось інше товариство - ТОВ КРИСТАЛ БУД , на залучення якого дозвіл не надавався і вказане товариство відзвітувало про наявність в штаті лише 10 осіб, що явно не достатньо для виконання задекларованих в актах КБ-2в робіт.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 30734471).

Між ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №2587 від 27.06.2014р.; №2400 від 17.06.2014р.; №2693 від 10.07.2014р.; №2463 від 28.07.2014р.; №2188 від 02.06.2014р.; №1623 від 15.04.2014 р.; №2082 від 23.05.2014 р.; №2503 від 18.07.2013р.; від 16.05.2014 №1994; від 10.11.2014р №3863; від 21.08.2014р., №3103; від 09.10.2014р., №3564; від 06.08.2014 №2900; від 29.07.2014р.. №2902; від 19.07.2014р., №2792; від 21.08.2014 №3137. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві будівельно-монтажні послуги та ремонті роботи.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: рахунки-фактури, акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт/та витратах, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей, акти на використані ремонтні матеріали та повернення залишків, акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу), акти на передачу матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні основних фондів під час ремонту та їх використанні, розрахунки, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні.

В цей же час, Позивачем не надано погоджувальних документів щодо залучення субпідрядників, ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" , так і його контрагент-постачальник робіт/послуг (аналогічних наданим Позивачу) не мають відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Так, податковим органом під час перевірки було встановлено та не спростовано позивачем ані в заявах по суті справи ані в своїх поясненнях, що неможливо встановити кількість працюючих, відображених ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" у звітах ЄСВ та у актах виконаних робіт за формою КБ-2в (погоджені та підписані між ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не є можливим, оскільки акти виконаних робіт КБ-2в надані не в повному обсязі, отже розрахунок людино годин зробити не є можливим. Також не надано акти виконаних робіт на виготовлення металоконструкцій, при тому, що виготовлення металоконструкцій потребує значної кількості людей, та не можливо встановити походження товару за ланцюгом постачання, який було використано під час виконання робіт (надання послуг) ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" Позивачеві.

Також, під час перевірки було встановлено, що частина робіт, які ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" виконувало для ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , було виконано контрагентом ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" - ТОВ ІВАНКІВ-БУД .

ТОВ ІВАНКІВ-БУД перебувало на обліку ДПІ у м. Черкаси ГУ ДФС у Черкаській області та основним видом діяльності є діяльність у сфері права. Згідно звітності вказаного товариства - штатна чисельність товариства в момент виконання робіт складала 2 особи, а інформація про наявність основних фондів до податкового органу не надходила.

Суду не було надано жодних роз'яснень або обґрунтувань, як товариство, яке здійснює діяльність у сфері права та має в штаті дві особи, могла надавати ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" послуги з ремонтних робіт на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

У зв'язку з відсутністю у підприємства-контрагента ТОВ "ТЕРНИ-СЕРВІСМОНТАЖ" штату працюючих осіб при тому, що діяльність потребує участі значної кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою; з відсутністю належних для виробництва основних засобів та виробничих потужностей, відсутня оренда приміщень та обладнання для виконання даних робіт дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також значною територіальною віддаленістю від об'єктів ремонту, субпідрядник, фактично не мав можливості виконувати той обсяг робіт, який вони задекларували за вищевказані періоди, що свідчить про формальний підхід до оформлення первинних документів по вказаним операціям.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПП "МТРЕЙД" (код ЄРПОУ 31682608).

Між ПП "МТРЕЙД" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №329 від 01.01.2014 р. Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з технічного і технологічного обслуговування бурових установок Замовника власним персоналом, устаткуванням, матеріалами, буровим інструментом.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 329 від 01.01.2014 року, додаткові угоди № 1 від 25.06.014 року, № 2 від 21.07.2014 року, рахунки-фактури № 39, 43, 44, акти-коригування вартості виконаних робіт по технічному і технологічного обслуговуванню бурових установок, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, протоколи, акти виконаних робіт.

Так, судом встановлено, що в ході проведення перевірки на запит про надання документів від 04.01.2018 №1 позивачем не надано наступні документи, а саме: ліцензії та дозволи на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт; акти та/або Протоколи наради/комісії, заявки та інші наявні документи на підставі яких було прийнято рішення про придбання/здійснення відповідних робіт (ремонт, будівництво, реконструкція, обслуговування та ін..); наряд-допуск на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт/послуг; підрядними організаціями; журнали загально будівельних та спеціалізованих робіт згідно державних будівельних норм; щотижневі та/або щомісячні звіти підрядних організацій про виконані роботи; інформацію щодо погодження замовником робіт/послуг (ПАТ Арселор Мітгал Кривий Ріг ) залучення субпідрядних організацій.

До перевірки позивачем не було надано товарно-транспортні накладні (ТТН) на транспортування ТМЦ/товару для виконання робіт.

Також не надано списки автотранспортних перепусток виданих за перевіряємий період ПП "МТРЕЙД" для заїзду на територію позивача та виїзду для вивантаження матеріалів для бурового обладнання,, оснащенням (муфта, ніпель, переходите) з необхідних для виконання послуг з технічного і технологічного обслуговування бурових установок. Не надані списки разових перепусток працівників ПП "МТРЕЙД" за серпень, вересень, жовтень 2014 року, для виконання робіт передбаченим договором.

Таким чином, суд зазначає, що надані для проведення виїзної позапланової перевірки позивача паперові носії не дозволили податковому органу встановити фактичних виконавців робіт по наданих актах виконаних робіт, та не довели відношення працівників ПП "МТРЕЙД" у виконанні робіт (надання послуг), зазначених в Актах на користь позивача.

Також, податковим органом було встановлено, що на ПП "МТРЕЙД" в перевіряємий період обліковувалось 27 працівників, водночас акти виконаних робіт виконані в довільній формі, без зазначення скільки людей і за який час виконали відповідні роботи, що не дозволяє перевірити фактичну можливість виконати вказані роботи та сам факт їх виконання. Вказані документи не було надані і суду, а в поясненнях позивача не було зазначено які об'єми виконано підрядником та якою кількістю людей, що також ставить під сумнів можливість використання наданих документів як первинних в силу Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Також, не на користь позивача свідчить акт від 04.12.2014 року № 1991/22-01/31682608, яким не підтверджено взаємовідносини між ПП "МТРЕЙД" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС (код ЄДРПОУ 32692643).

Між ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №1225 від 25.03.2014 року, №2300 від 18.06.2014року, №2550 від 02.07.2014року, №4187 від 12.12.2014 року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство виконувало для Позивача будівельно-монтажні роботи на об'єкті: ремонт обладнання конвертерного цеха, мартенівського цеха, АЦ-1, АЦ, МП металургійного виробництва; будівельно-монтажні роботи на об'єкті ДЦ- 1, ДП-6; Капітальний ремонт 1 розряду з реконструкцією. Централізована система змащування обладнання : будівельно-монтажні роботи на об'єкті: Прокатний цех №3 МПС 250/150-6. Ділянка обробки катанки. Установка обладнання для пресування і обов'язки бунтів катанки ; будівельно-монтажні роботи на об'єкті: Модернізація газоочисної установки обдирочно-шліфовальних станків 1-8 прокатного цеху-3.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори №№ 1225, 2300, 2550, 4187, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, специфікації прийому виконаних підрядних робіт, акти оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу) основних фондів під час ремонту та їх використання, акти прийому виконаних підрядних робіт, податкові накладні, відомості поставки імпортних матеріалів підрядника до специфікацій, відомості поставки вітчизняних матеріалів підрядника до специфікацій, довідки про вартість поставки обладнання, відомості обладнання постачання підрядника, відомості поставки матеріалів підрядника, реєстри змонтованого обладнання на об'єкті, податкові накладні, акти на використані ремонтні матеріали, акти на передачу основних і допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей, реєстри змонтованого обладнання, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на використані ремонтні матеріали. Усі наведені документи були надані до перевірки.

Водночас, суд зазначає, що частина первинних документів (рахунки, акти прийняття виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та інші) стосуються виконання робіт по договорам № 265, 450, 1595, 1907, 2075, 3480, які не надані позивачем до справи та не зазначені відповідачем в акті перевірки, а тому суд не враховує первинні документи по вказаним договорам як правомірність формування позивачем податкових зобов'язань у вказаній справи.

Також, Позивачем не надано погоджувальних документів щодо залучення субпідрядників, ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

Так, як встановлено судом, в ході перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію заводу; ліцензії та відповідні дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; не надано журнал обліку оформлення перепусток на ввезення екскаватору;документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо; наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; не були наданні листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території позивача по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

Під час перевірки податковим органом було встановлено, що ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС залучало для проведення робіт на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" в якості субпідрядників такі підприємства як ТОВ КОРНЕЛ СІСТЕМ , ТОВ АЛЕКТОР-БУД , ТОВ БУД-ГАРАНТ ГРУП .

При цьому позивач зазначив, що дозволів на залучення вказаних товариств в якості субпідрядних компаній не надавав.

ТОВ КОРНЕЛ СІСТЕМ перебувало на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, штатна чисельність вказаного підприємства не відома оскільки товариство не подавало відповідні звітності. Протягом періоду виконання робіт вказане товариство лише придбавало труби та юридичні послуги.

ТОВ АЛЕКТОР-БУД перебувало на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, штатна чисельність вказаного підприємства та інші відомості щодо цього товариства не відомі, оскільки товариство не подавало жодної звітності в 2014 році.

ТОВ БУД-ГАРАНТ ГРУП перебувало на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ, штатна чисельність вказаного підприємства становила 6 осіб, проте інші відомості про товариство не відомі оскільки товариство не подавало відповідні звітності. Протягом періоду виконання робіт вказане товариство лише придбавало меблі, предмети інтер'єру, продукти харчування.

Податковим органом було встановлено і не спростовано позивачем про відсутність у підприємств-контрагентів ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС штату працюючих осіб при тому, що діяльність потребує участі значної кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою, про відсутність належних для виробництва основних засобів та виробничих потужностей, про відсутність за даними ЄРПН оренди приміщень та обладнання для виконання даних робіт, про відсутність дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також про значну територіальну віддаленістю від об'єктів ремонту. Тобто субпідрядники фактично не мали можливості виконувати той обсягробіт, які були задекларовані ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС та вказаними підприємствами за вищевказані періоди, що свідчить про формальний підхід до оформлення первинних документів по вказаним операціям.

Вказані обставини також підтверджуються актом від 25.05.2015 року № 80/04-83-22-02/32692643 Про документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з контрагентами ТОВ КОРНЕЛ СІСТЕМ , ТОВ ГАНЗА-ФЛЕКС , ТОВ ІНТЕРПРІМ , ТОВ БАЙ-БЕК КОМПАНІ за період з 01.01.15 по 31.01.15 , актом від 19.05.2015 року № 69/04-83-22-01/32692643 Про документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з контрагентами ТОВ ДТ ЗАПОРІЖПІДШИПНИК , ТОВ ІБЕРЦИЯ , ПП МАКСУН , ТОВ АЛЕКТОР-БУД , ТОВ ФАБЕНС , ПП АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС за період з 01.10.14 по 31.12.14 , актом від 30.12.2014 року № 234/04-83-22-02/32692643 Про документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ АКТИВІНВЕСТ ГРУП за період вересень 2014 року .

Суд додатково звертає увагу, що позивачем також не було надано копії журналів проходження інструктажу з техніки безпеки та охорони праці працівників ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС , тому неможливо встановити кількість працівників які отримали перепустки на перетинання території позивача та кількість працівників, які заслухали ввідний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці для подальшого встановлення цих осіб на фактичне працевлаштування на ТОВ "ЕТАЛОНБУДСЕРВІС", для визначення чи відповідає кількості осіб вказаних в актах виконаних робіт, які виконували роботи.

При цьому, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої якТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС , так і його контрагент-постачальник робіт/послуг (аналогічних наданим Позивачу) не мають відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Крім того, податковим органом під час перевірки не встановлено походження товару за ланцюгом постачання, який було використано під час виконання робіт (надання послуг) ТОВ ЕТАЛОНБУДСЕРВІС Позивачеві.

Отже, в сукупності, враховуючи зміст та обсяги наданих суду первинних документів, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ (код ЄДРПОУ 33873515).

Між ТОВ КРІВБАСМЕТАЛСТІЛ та ПАТ АрселорМітгал Кривий Ріг було укладено договір підряду №2413 від 02.08.2011 року. Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з аутсорсінгу технологічного персоналу для забезпечення безперебійного та безаварійного рівня організації виробництва на дільницях в агломераційному цеху №1 згідно технологічних карт з досягненням параметрів КПЕ.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір підряду від 02.08.2011 року № 2413, додаткові угоди №№ 1, 2/3, 3/4, 5, 6, 7, 8, 9, рахунки-фактури, податкові накладні, акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт/та витрати, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин, та деталей, акти про використані ремонтні матеріали.

Водночас, суд звертає увагу, що велика кількість наданих суду первинних документів видані на виконання договорів 1312 від 24.04.2014 року, № 1226 від 20.03.2014 року, 1627 від 28.04.2014 року, які не були надані суду та не зазначені в акті перевірки, а тому у суду відсутня можливість проаналізувати вказані первинні документи на предмет їх відповідності договорам та оцінити їх як доказ правомірної поведінки позивача при дотриманні податкового законодавства.

Податковим органом під час перевірки було встановлено, що Позивачем не надано погоджувальних документів щодо залучення субпідрядників, ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо. В судовому засіданні представником позивача було наголошено, що дозволів на залучення субпідрядних організацій вказаному товариству не надавалось.

Також, судом встановлено, що під час перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію заводу; ліцензії та відповідні дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; картки складського обліку товарно - матеріальних цінностей по всім матеріалам, відображеним в актах виконання робіт;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями;актів виводу із виробництва, вводу у виробництво після проведення ремонту обладнання;не були наданні листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень; документальне підтвердження щодо: надання дозволу замовника на виконання робіт послуг субпідрядними підрядними організаціями; присутності працівників Виконавця або субпідрядників на місцях проведення робіт, послуг (перевіркою не встановлено фактичного виконавця робіт, послуг);присутності (наявності) машин та механізмів підрядника (субпідрядника) на об'єктах, майданчиках Замовника;

Окремо, суд зазначає, що в актах виконаних робіт не зазначено субпідрядних організацій, які б виконували роботи по технічному обслуговуванню обладнання АЦ-№1, № 2, №3, ремонт механічного обладнання ДЦ-2,ремонт механічного обладнання КЦ.

Під час перевірки податковий орган встановив, що в травні 2014 року на ТОВ КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ працювало 95 осіб, в червні 2014 року - 91 особа. Водночас, аналіз актів виконаних робіт свідчить, що вказану роботу в травні 2014 року виконувало 902 особи, а в червні 2014 року - 9132 осіб.

Також, до перевірки не надано жодного документу який би підтверджував якість використаних матеріалів та обладнання при здійсненні робіт, не надані списки разових перепусток працівників ТОВ КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ за травень, червень 2014 року для виконання робіт.

Податковим органом було встановлено, що роботи, які виконував ТОВ КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ для ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , були виконані для ТОВ КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ товариствами - ТОВ "СКАЙ БУД" , ТОВ ПРЕМІУМ БІЛД.

ТОВ "СКАЙ БУД" перебувало на обліку в ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра, штатна чисельність працівників - 2 особи, інформація про основні фонди товариством не надавалась. Податковий кредит в перевіряємому періоді був сформований за рахунок придбання реле.

ТОВ ПРЕМІУМ БІЛД перебувало на обліку в ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра, штатна чисельність працівників - 3 особи, інформація про основні фонди товариством не надавалась. Податковий кредит в перевіряємому періоді був сформований за рахунок придбання щита електричного, пусконалагоджувальних робіт та дизельного генератору.

Тобто, податковим органом встановлено та не спростовано позивачем, що як ТОВ КРІВБАСМЕТАЛСТІЛ так і його контрагенти-постачальники робіт/послуг (аналогічних наданим Позивачу) не мають відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ (код ЄДПОУ 36573617).

Між ТОВ МЕТКОМ ІНВЕТ та ПАТ АрселорМітгал Кривий Ріг було укладено договори №3263 від 10.09.2014року, №4255 від 22.12.2014 року, №600 від 23.01.2015року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з виконання будівельно-монтажних робіт (реконструкція будівель та споруд комплексу агломашини №6 агломераційного цеху №2); металоконструкції бункера вапна та пилу, постачання товару

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори з додатками та додатковими угодами № 3263, № 4255, № 600, рахунки-фактури, податкові накладні, відомості матеріалів до акту виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, специфікації приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, акт про зміну ціни матеріалів.

В цей же час, Позивачем не надано ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

Так, судом встановлено, що під час перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію заводу; ліцензії та відповідні дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; не надано журнал обліку оформлення перепусток на ввезення екскаватору;документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо; наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; не були наданні листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ АрселорМітгал Кривий Ріг по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

З наданих суду документів також встановлено, що по договору № 4255 від 22.12.2014 року між ПАТ АрселорМітгал Кривий Ріг та ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ були укладені додаткові угоди про залучення до виконання робіт субпідрядні організації - ПП ВО УКРПРОМСЕРВІС , ТОВ ТЕРМОЕЛЕКТРО-УКРАЇНА , ТОВ ЕСК .

Водночас, податковим органом було встановлено, що вказані роботи виконувало інше товариство - ТОВ ЕКТО БУД .

ТОВ ЕКТО БУД перебувало на обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, мало статутний фонд 1200 грн., штатна чисельність складала 1 особу, основні засобі відсутні. При цьому, ТОВ ЕКО БУД в перевіряємий період придбавало продукти, побутову техніку, посуду, меблі тощо. ТОВ ЕКО БУД не отримувало дозвільних документів на право виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів, машин підвищеної небезпеки.

Тобто, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних, у відповідності до якої як ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ , так і його контрагент-постачальник робіт/послуг (аналогічних наданим Позивачу) не мають відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Суд додатково зазначає, що у зв'язку з відсутністю у підприємств-контрагентів ТОВ "МЕТКОМ ІНВЕСТ" штату працюючих осіб при тому, що діяльність потребує участі значної кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою; з відсутністю належних для виробництва основних засобів та виробничих потужностей, крім того за даними ЄРПН відсутня оренда приміщень та обладнання для виконання даних робіт дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також значною територіальною віддаленістю від об'єктів ремонту, субпідрядники, фактично не мали можливості виконувати той обсяг робіт, який вони задекларували за вищевказані періоди, що свідчить про формальний підхід до оформлення первинних документів по вказаним операціям.

Також відповідачем встановлені розбіжності в первинних документах щодо придбання позивачем у вказаного контрагента товару.

Так, позивач придбав у ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ металоконструкції бункеру вапна та пилу. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних вказаний товар ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ придбав у ПАТ Житомирський завод огороджувальних матеріалів .

Проте, згідно наданих сертифікатів якості виробником цього товару зазначено ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ , згідно товарно-транспортних документів - відправником вказаного товару зазначено ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ , м. Житомир. Таким чином, враховуючі вказані розбіжності і відсутність відповідних пояснень з цього приводу позивача, у податкового органу були підстави дійти висновку про неможливість довести факт придбання вказаного товару позивачем у ТОВ МЕТКОМ ІНВЕСТ .

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" (код ЄДРПОУ 36389136).

Між ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" та ПАТ АрселорМітгал Кривий Ріг було укладено договір №1175 від 11.03.2014 року. Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті Коксова батарея №2. Відновлення вогнетривкої футерівки і кладки із заміною броней коксових печей .

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договір № 1175 від 11.03.2014 року, додатки до вказаного договору, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, податкові накладні, акти перевірок виконаних об'ємів робіт та якість виконання згідно актам приймання-передачі виконаних робіт, специфікації вартості, акти на витрачання давальницьких матеріалів, реєстри змонтованого обладнання поставки.

Також суду надано дозвіл на залучення до виконання робіт підрядну організацію ТОВ ІНДУСТРІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ . Водночас, податковим органом на встановлено придбання ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" робіт с відповідною номенклатурою, яка зазначена по договору з ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

В цей же час, Позивачем не надано ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

Так, судом встановлено, що під час проведення перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію заводу; ліцензії та відповідні дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо; наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; не були наданні листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

Податковим органом під час перевірки було встановлено, що в червні-липні 2014 року на ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" обліковувалась робота 10 працівників, водночас перевіркою актів виконаних робіт встановлено, що для відповідних робіт необхідно 47 осіб.

Тобто, ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" не має відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Крім того, не встановлено походження товару за ланцюгом постачання, який було використано під час виконання робіт (надання послуг) ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" Позивачеві. Податковою перевірено та встановлено, що ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" за квітень, липень 2014 року придбав мінеральну вату 2 упаковки, саморізи 200 шт, профіль 13 штук, фільтри 3 штуки, що не достатньо для проведення ремонтних робі з відновлення вогнетривкої футерівки і кладки із заміною броней коксохімічних печей.

Тому, ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "ОРФЕЙ" не міг виконувати дані роботи у зв'язку з відсутністю необхідної чисельності працюючих.

Також, сумніви у виконання відповідних робіт з боку ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" викликає і наявність податкової інформації від 21.04.2015 року № 693/05-18-22 по ТОВ "БМК "ОРФЕЙ" за квітень та липень 2014 року, згідно якої встановлено: неможливістю перевірки місцезнаходження у зв'язку із реєстрацією в зоні АТО, неможливістю здійснення господарської\ діяльності, декларування операцій, реальність яких неможливо перевірити, проведення транзитних операцій для надання вигоди третім особам, щтучне завищення вартості продукції тощо.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 37271751).

Між ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №1525 від 13.05.2014року, №3060 від 19.12.2014року, №3960 від 19.12.2014 року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з ремонту агломашини №2 агломераційного цеху №1 металургійного виробництва, роботи з ремонту ДП-8 доменного цеху № 1,роботи з ремонту устаткування МПС №250/150-6 прокатного цеху№3 металургійного виробництва.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори №№ 1525, 3060, 3960, додатки до вказаних договорів, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних підрядних робіт/та виграти, податкові накладні, акти приймання виконаних підрядних робіт, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей, акти на використані ремонтні матеріали.

В цей же час, Позивачем не надано погоджувальних документів щодо залучення субпідрядників, ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

Так, судом встановлено, що під час проведення перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію заводу; ліцензії та відповідні дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші; документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо; наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; не були наданні листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень; погоджувальні документи щодо залучення субпідрядних організацій.

Податковим органом під час перевірки встановлено, що ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" придбало послуги з ремонту устаткування МПС 250/150-6 прокатного цеху № 3 метвиробництва, ремонт агломашини № 2 АЦ1, ремонт ДП № 8 доменного цеху № 1 метвиробництва у товариства - ТОВ АЛЕКТОР-БУД . При цьому дозволу ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" не отримувало.

ТОВ АЛЕКТОР-БУД перебувало на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, статутний фонд - 2000 грн., інформація про штатну чисельність відсутня. Взаємовідносини між ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" та ТОВ АЛЕКТОР-БУД було предметом дослідження документальної позапланової виїзної перевірки (акт від 08.09.2015 року № 273/04-83-22-05/37271751), якою встановлено неможливість здійснення операцій.

Більш того, податковим органом було встановлено, що відповідно до податкової звітності ТОВ АЛЕКТОР-БУД не є кінцевим виконавцем зазначених вище робіт. Для цього підприємства їх виконувало товариство - ТОВ ІНЖИРІНГ-КРМПАНІ , доля якої в свою чергу ці роботи здійснювало ТОВ ВСТЕКС ГАРАНТ

Таким чином, відповідач обґрунтовано дійшов висновку, що ТОВ "РЕАЛ-СТРОЙ" , так і його контрагенти-постачальники робіт/послуг (аналогічних наданим Позивачу) фактично не мали можливості виконувати той обсяг робіт, який вони,задекларували за вищевказані періоди, що свідчить про формальний підхід до оформлення первинних документів по вказаним операціям.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПП "ТЕХ-МАШ" (код ЄДРПОУ 36618610).

Між ПП "ТЕХ-МАШ" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №1032 від 03.02.2015 року, №1882 від 04.07.2016року, №523 від 16.02.2016року. Відповідно до умов цих договорів вказане підприємство надавало Позивачеві роботи з розроблення негабаритів гірничої маси в кар'єрі № 2-біс, послуги з ремонту механічного обладнання екскаваторів, ремонт пульпопроводів ПНС-3 та ПНС-1.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори №№ 523, 1032, 1882, додатки до вказаних договорів, рахунки-фактури, акти приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти про витрачені ремонтні матеріали підрядної організації, акти про передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей підрядній організації ПП "ТЕХ-МАШ" .

В цей же час, Позивачем не надано погоджувальних документів щодо залучення субпідрядників, ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

Так, судом встановлено, що під час проведення перевірки позивачем не надано: журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи, та спеціальної техніки на територію заводу; ліцензії та відповідні дозволи органів Державної служби України з питання праці; картки складського обліку товарно - матеріальних цінностей по всім матеріалам, відображеним в актах виконаних робіт;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; актів виводу із виробництва, вводу у виробництво після проведення ремонту обладнання;не були наданні листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій; документальне підтвердження щодо надання дозволу замовника на виконання робіт послуг субпідрядними підрядними організаціями тощо.

ПП "ТЕХ-МАШ" перебувало на обліку Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Згідно 1-ДФ на підприємстві штатна чисельність працівників складала 10 осіб.

В ході перевірки податковим органом встановлено, що роботи, які виконував ПП "ТЕХ-МАШ" для ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , були придбані в ПП ВКФ ЕЛТІК , яка також перебувала на обліку в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та мало штатну чисельність працівників 7 осіб. В свою чергу ПП ВКФ ЕЛТІК придбало вказані роботи, які були проведені ПП "ТЕХ-МАШ" для ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" у товариства ТОВ БУДПРОМ-ІНВЕСТ , яке перебувало на обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Крім того, податковий орган обґрунтовано дійшов висновку, що ПП "ТЕХ-МАШ" з самого початку не мало на меті виконувати умови договорів. Так, в акті зазначено, що в додатку № 1 до договору № 1032 зазначено, що роботи виконуються в 2 зміни по 12 годин та передбачено, що для цього необхідно 25 осіб. Водночас, на ПП "ТЕХ-МАШ" обліковувалось 10 осіб.

Вказані обставини не були спростовані позивачем, не було надано будь-яких пояснень з цього приводу. Фактично позивач обмежився твердженням, що ці обставини не стосуються позивача.

Крім того, податковою не встановлено походження товару за ланцюгом постачання, який було використано під час виконання робіт (надання послуг) ПП "ТЕХ-МАШ" Позивачеві.

Крім того, не на користь позивача свідчать факт наявності кримінального провадження по ПП "ТЕХ-МАШ" та наявність податкової інформації від 30.12.2016 року № 533/16-31-14-06/36618610, в якій не встановлено факту взаємовідносин між ПП ТЕХ-МАЩ та ПП ВКФ ЕЛТІК .

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "ХАЙТЕК" (код ЄДРПОУ 32264603)

Між ТОВ "ХАЙТЕК" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №2657 від 04.07.2014року, №2717 від 11.07.2014року, №2449 від 20.06.2014року, №1567 від 14.04.2014року, №1441 від 31.03.2014року, №1039 від 21.02.2014року, №593 від 23.01.2014року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення ділянки ОІРЕ шахтоуправління з підземного видобутку руди; роботи з поточного ремонту енергетичного обладнання ДФ гірничого департаменту; роботи з поточного ремонту конвеєрного транспорту та дробарок ДФ гірничого департаменту; роботи з ремонту конвеєрного ВЛ-6кВ №12, №13 ЦМП гірничого департаменту; роботи з поточного ремонту високовольтного електроустаткування кар'єрів ГДРУ.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори №№2657, 2717, 2449, 1567, №1441, №1039, №593, додатки до вказаних договорів, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, акти приймання виконаних підрядних робіт, податкові накладні, акти на використані ремонтні матеріали, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей, акти на використані при ремонте матеріалів та повернення залишків, акти про поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, акти на передачу матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу) основних фондів під час ремонту та їх використання, відомості ресурсів до локального кошторису, локальні кошториси, акти на поточний ремонт.

В цей же час, Позивачем не надано ліцензій та дозволів на проведення відповідного виду робіт, перетину працівниками контрагента КПП підприємства Позивача тощо.

Під час перевірки податковим органом було проаналізовано фактичну можливість здійснити зазначені вище роботи, внаслідок чого було встановлено, що на ТОВ "ХАЙТЕК" працювало в липня 2014 року 19 осіб, в серпні 2014 - 31 особа, в вересні 2014 року - 34 особи. Водночас, згідно актів виконаних робіт вказані роботи виконували в липні 2014 року - 60 осіб, в серпні 2014 року - 60 осіб, в вересні 2014 року - 69 осіб.

Крім того, під час перевірки податковим органом було встановлено, що роботи, які ТОВ "ХАЙТЕК" виконувало для ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , в липні 2014 року до ТОВ "ХАЙТЕК" виконували ТОВ ЕКАРДО та ТОВ ДЕНЕКС ГРУП , а в серпні та вересні 2014 року - ТОВ БК ГРАНДЕС-2020 . В свою чергу ТОВ ДЕНЕКС ГРУП отримало послуги по частині робіт від ПП КИЇВАНТІКОР зі штатом в 1 особу.

ТОВ ЕКАРДО перебувало на обліку в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, мало штатну чисельність 11 осіб та інформації про основні засоби не надавала.

ТОВ ДЕНЕКС ГРУП перебувало на обліку в ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра, мало штатну чисельність 1 особа та інформацію про основні засоби не надавало.

ТОВ БК ГРАНДЕС-2020 перебувало на обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва, мало в штаті 10 осіб, інформація про основні засоби відсутня.

Криворізькою південною ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області 17.12.2014 року та 24.12.2014 року були складені акти №№ 1180/22.02/32264603 та 1214/22.02/32264603 відповідно по взаємовідносинах з ТОВ ЕКАРДО за липень 2014, ТОВ БК ГРАНДЕС-2020 а серпень, вересень 2014 року, якими встановлено відсутність можливість виконання вказаними товариствами на адресу ТОВ "ХАЙТЕК" послуг.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "АРИСТА КР" (код ЄДРПОУ 33179163).

Між ТОВ "АРИСТА КР" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №407 від 16.01.2014 року, №1814 від 27.05.2013 року, №1189 від 11.04.2014 року, №1195 від 19.03.2014 року, №698 від 03.02.2014 року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з утримання залізничної колії та стрілочних переводів УЗД ГД, ремонту верхнього спорудження колії ЦРП, ремонт залізничної колії №50 (колія 4) ст.Кокосова, ремонт залізничної колії 3 головна ст.Прокатна-1 ЦРК металургійного виробництва, ремонт залізничної колії №25 ходової (СП 55) ст.Промислова ЦРК металургійного виробництва, постачання брусу дерев'яного просоченого для залізниці, шпаги дерев'яної просоченої тип 2.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори №№ 698, 1189, 1195, додатки до них, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати, податкові накладні, прибуткові ордери, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу) основних фондів під час ремонту та їх використання.

Проте, судом встановлено, що під час проведення перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) та спеціальної техніки на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ;ліцензії та дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;документів, які підтверджують перетин КІШ підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями;сертифікати, паспорти на ТМЦ, які реалізовані/придбані/використані у т.ч. під час проведення робіт; листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" попропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

Також суду не були надані договори №№ 407 та 1814, у зв'язку із чим суд не може перевірити відповідність наданих первинних документів вказаним договорам, а отже дійти висновку про здійснення вказаних операцій та дотримання позивачем податкового законодавства.

Також податковою під час перевірки встановлено, що чисельність працівників ТОВ "АРИСТА КР" в1 кварталі 2014 року становила 47 осіб, в 2 кварталі 2014 року - 43 особи, в 3 кварталі 2014 року - 44 особи. Водночас, згідно актів виконаних робіт, їх виконали в березні 2014 року - 70 осіб, в квітні 2014 року - 121 особа, в серпні 2014 року - 64 особи, в вересні 2014 року - 238 осіб, що ставить під сумнів фактичне виконання вказаним підприємством цих робіт.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як ТОВ "АРИСТА КР" ,так і його контрагенти-постачальники не мали відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Так, судом встановлено, що постачальником реалізованих ТОВ АРИСТА KP товарно-матеріальних цінностей та послуг є ТОВ "БУДІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34046968)відносно якого в ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. Вказане товариство перебувало на обліку у Лівобережній ОДПІ м.Дніпра зі статутним фондом 3 500 грн. Згідно звіту 1 ДФ за 1 квартал 2014 року чисельність працюючих 11 осіб, інформація щодо наявності основних фондів відсутня. З травня 2014 року ТОВ "БУДІС ПЛЮС" не подає звітність до податкових органів України.

Також реальність вказаних операцій ставлять під сумнів акт позапланової невиїзної перевірки від 10.07.2015 року № 676/22.12/33179163, акт перевірки від 20.01.2015 року № 26/22.01/33179163, акт перевірки від 31.07.2014 року № 745/22.02/33179163, акт перевірки від 29.04.2014 №1240/26-55-22-01/34046968.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "БМУ №30" (код ЄДРПОУ 37663782).

Між ТОВ "БМУ №30" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 307 від 03.01.2014 року, № 3408 від 24.09.2013року, № 393 від 10.01.2013року, №1207 від 13.03.2014 року, №4265 від 11.11.2013року, № 902 від 07.03.2013року,№972 від 17.02.2014 року, №677 від 30.01.2014року, №299 від 03.01.2014року, №1179 від 11.03.2014 року, № 313 від 03.01.2014року, №595 від 05.02.2014року, № 1537 від 09.04.2014 року, № 1720 від 05.05.2014року, №1613 від 15.04.2014року, №1797 від 29.04.2014 року, № 2093 від 23.05.2014року, №967 від 17.02.2014року, №1667 від 18.04.2014року, №2548 від 25.06.2014року, №2327 від 12.06.2014року, №1727 від 23.04.2014року, №2497 від 23.06.2014року, №1503 від 04.04.2014 року, №2017 від 19.05.2014 року, №2688 від 10.07.2014року, №2542 від 04.07.2014року, №2802 від 21.07.2014 року, №2497 від 23.06.2014року, №2020 від 30.05.2014року, №3157 від 28.08.2014року, № 2273 від 10.06.2014року, №299 від 03.01.2014 року, №327 від 04.01.2014 року, №1670 від26.05.2014року, №1703 від 22.04.2014 року, №1745 від 26.05.2014 року, №2602 від01.07.2014року, № 2632 від 03.07.2014 року, № 2642 від 04.07.2014 року, №2888 від29.07.2014року, № 3283 від 12.09.2014року, №3286 від 12.09.2014 року, № 3309 від18.09.2014року, № 3392 від 25.09.2014року, № 33948 від 25.09.2014 року, № 3472 від29.09.2014року, № 3847 від 06.11.2014року,№3948від 19.11.2014 року, № 4035 від25.11.2014року, №4214 від 08.11.2013 року, № 4327 від 26.12.2014 року.

Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з ремонту, утриманню та ревізії основних фондів; роботи з технічного обслуговування механічного обладнання, роботи по демонтажу основних фондів, будівельно-монтажні роботи на об'єкті: ГД реконструкція установок очистки газу живильників похилих і горизонтальних конвеєрів, роботи по обслуговуванню конвеєрного транспорту, з реконструкції припливно-витяжної вентиляції, роботи по утриманню основних фондів та інші.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори, додатки до них, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних підрядних робіт/та витрати, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, договірні ціни, реєстри актів виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, інші розрахунки, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин та деталей, акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу), акти на передачу матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні основних фондів під час ремонту та їх використання, податкові накладні.

Водночас, суд звертає увагу, що серед первинних документів є документи, які мають посилання на договори, яких не було надано позивачем до матеріалів справи, отже суд позбавлений можливості перевірити відповідність вказаних документів умовам договорів та дотримання позивачем вимог податкового законодавства, а саме - №№ 2973, 2123, 2404, 595, 2239, 1732, 1727, 1787, 4183.

Також, судом встановлено, що у ході перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ;ліцензії та дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;документів, які підтверджують перетин КПГІ підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; сертифікати, паспорти на ТМЦ, які реалізовані/придбані/використані у т.ч. під час проведення робіт; листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як ТОВ "БМУ №30" ,так і його контрагенти-постачальники не мали відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Так, судом встановлено, що Криворізькою північною ОДПІ було проведено документальну позапланову виїзна перевірка ТОВ "БМУ №30" та складено акт від 29.08.2014 року №145/04-83/22-01/37663782 та 02.09.2014 року №147/04-83/22- 01/37663782 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ "БМУ №30" код ЄДРПОУ 37663782 з питання дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 року.

За результатами таких перевірок було встановлено, що у ТОВ "БМУ №30" відсутні документи, які підтверджують факт приймання, передавання, перевезення, придбаних будівельних матеріалів, що використовувались при будівельно-монтажних роботах та проведення розрахунків між учасниками транспортного процесу, відсутня будь-яка товарно- транспортна документація. Відсутнє документальне підтвердження визначення та обліку роботи автомобільного транспортного засобу (дорожні листи), списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу, які потім використовувались в будівельно-монтажних роботах.

Крім того, суд погоджується із висновками відповідача, що у ТОВ "БМУ №30" недостатня чисельність працюючих (штатних працівників та працюючих згідно укладених договорів) за 1 квартал 2014 р. працювало 435 осіб; за 2 квартал 2014 р. працювало 420 осіб; за 3 квартал 2014 р. працювало 437 осіб; за 4 квартал 2014 р. працювало 434 осіб. Згідно актів приймання виконаних підрядних робіт витрати праці склали за квітень 2014 р. - 72825,3 чол/годин, за липень 2014 р. - 124165,8 чол/годин, за вересень 2014 р. - 105289,7 чол/годин., за грудень 2014 р. - 250429,5 чол/годин. При тривалості робочого дня 8 годин, кількості робочих днів ( у середньому 20 днів ) для виконання робіт розрахункова необхідна чисельність працюючих складає за квітень 2014 р. - 455 осіб, за липень 2014 р. - 776 осіб, за вересень 2014 р. - 658 осіб; за грудень 2014 р. - 1565 осіб.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" (код ЄДРПОУ 35460521).

Між ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 303 від 02.01.2014 року, № 2411 від 02.08.2011 року, № 283 від 02.01.2014року, № 274 від 02.01.2014 року, № 2550 від 29.07.2013 року, № 1718 від 23.04.2014року, № 1017 від 20.02.2014року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві роботи по об'єкту: ЗЦ-2. КЦ. Відділення безперервного розливу сталі. Компенсація ВТО станції, що демонтується, Сталева-2 , ЕП ст.Східно-сортувальна. Установка сушки піску та інші.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори, додатки до них, рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт/та витрати, договірна ціна, реєстри виконаних будівельно-монтажних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, інші розрахунки, податкові накладні, акти на використані ремонтні матеріали, акти на передачу основних та допоміжних матеріалів, конструкцій, запасних частин, та деталей, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт.

Проте, судом встановлено, що під час проведення перевірки ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не надано: журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ спеціальної техніки на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ;ліцензії та дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень;сертифікати, паспорти на ТМЦ, які використано під час проведення робіт;узгоджений перелік субпідрядних організацій.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" ,так і його контрагенти-постачальники не мали відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Так, контролюючим органом під час перевірки встановлено, що в лютому 2014 року ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" мало взаємовідносини з ТОВ "СКАЙ БУД" (код ЄДРПОУ 38812986).

За результатами аналізу даних АІС Податковий блок , встановлено, що у ТОВ "СКАЙ БУД" встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу інформація про загальну чисельність працюючих на ТОВ "СКАЙ БУД" 11 осіб, отже фактично у ТОВ "СКАЙ БУД" відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності. Крім того, в матеріалах справи відсутня інформація щодо отримання ТОВ "СКАЙ БУД" дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Відтак, було встановлено, що відповідно до наданих до перевірки документів ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" у лютому, червні, липні 2014 року для ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" здійснював роботи по ремонту, утриманню та ревізії основних фондів; роботи з технічного обслуговування механічного обладнання, роботи по демонтажу основних фондів, роботи по утриманню основних фондів та інші.

При цьому встановлено, що у ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" недостатня чисельність працюючих (штатних працівників та працюючих згідно укладених договорів) в 1 кварталі 2014 року працювало 93 особи; в 2 кварталі 2014 року працювало 83 особи; в 3 кварталі 2014 року працювало 65 осіб. Згідно актів приймання виконаних підрядних робіт витрати праці склали за лютий 2014 рік - 61467 чол/годин, за червень 2014 рік - 40386,3 чол/годин, за липень 2014 р. - 14282,4 чол/годин. При тривалості робочого дня 8 годин, кількості робочих днів (у середньому 20 днів) для виконання робіт розрахункова необхідна чисельність працюючих складає за лютий 2014 року - 384 особи, за червень 2014 року - 252 особи, за липень 2014 року - 89 осіб.

Окрім того, ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" не підтверджено витрати на проїзд, проживання, відрядження та інше, пов'язане з використанням трудових ресурсів іншого регіону. Крім того згідно укладеним договорам між ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" (Виконавець) та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (Замовник) Виконавець має право залучати до виконання робіт сторонні організації лише за згодою Замовника. ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" не надано до перевірки згоду Замовника, стосовно надання права залучати до( виконання робіт сторонні організації. ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" надано до перевірки журнали реєстрації проходження працівниками ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" інструктажів з питань охорони праці на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та заявки на оформлення тимчасових перепусток для своїх працівників з метою виконання ними робіт на об'єктах ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" . Вищенаведене свідчить про те, що до виконання робіт на ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" були залучені працівники ТОВ Дорводгзбуд . З наданих до перевірки документів вбачається, що будівельно-монтажні роботи на об'єктах ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" виконувалися ТОВ "ДОРВОДГАЗБУД" самостійно, без залучення сторонніх організацій.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" (код ЄДРПОУ 01241237).

Між ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 2600 від 25.07.2013 року, № 2282 від 10.06.2014 року, № 1916 від 12.05.2014 року, №2210 від 22.08.2014 року, № 2612 від 02.07.2014 року, № 3985 від 20.11.2014року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві роботи по ремонту шляхопроводу, споруди закритого складу вугілля; димової труби.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: рахунки-фактури, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, податкові накладні, розрахунок загальновиробничих витрат (ОР) по видам робіт, акт на оприбуткування матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу) основних фондів під час ремонту та їх використання, акт на передачу матеріалів, конструкцій, деталей, отриманих при розбиранні (демонтажу) основних фондів.

Проте, судом встановлено, що під час проведення перевірки ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ;ліцензії та дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями;сертифікати, паспорти на ТМЦ, які використано під час проведення робіт;листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" ,так і його контрагенти-постачальники не мали відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Так, судом встановлено, що ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" мало взаємовідносини з :

ТОВ БК БІЛДІНГ-СТРОЙ (код ЄДРПОУ 38866337). Знаходиться на обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва. Згідно даних звіту 1 ДФ за 1 квартал 2014 р. працювало 10 осіб; інформація щодо наявності основних засобів відсутня, ТОВ БК"БІЛДІНГ- СТРОЙ не звітує до податкових органів з травня 2014 року;

ТОВ "БК "КАРАМБОЛА" (код ЄДРПОУ 39059292). Знаходиться на обліку в Волноваській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області. Згідно даних звіту 1 ДФ за 2 квартал 2014 р. працювало 2 особи; інформація щодо наявності основних засобів відсутня, ТОВ "БК "КАРАМБОЛА" не звітує до податкових органів з жовтня 2014 року.

При цьому судом встановлено, що за результатами аналізу документів, які є в обліковій справі підприємства, даних податкової \ звітності та інформації з зовнішніх джерел, встановлено відсутність виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання, задекларованого основного виду діяльності.

Згідно бази даних Податковий блок відомості щодо балансової вартості основних виробничих фондів ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" відсутні.

Це свідчить про відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей.

Означене вище також підтверджується проведеною зустрічною звіркою, проведеною Маріупольською ОДПІ, ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" з питань достовірності формування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин за березень-квітень 2014року, за результатами якої було складено податкову інформацію від 16.01.2015року № 660/7/05-19-22-09.

При цьому, за результатами опрацювання зібраної інформації з баз даних ІС Податковий блок підсистем Податкова звітність , Аналітична система - перегляд результатів співставлення ПЗ та ПК , Архів Електронної звітності , та у ув'язку з тим, що декларація з податку на додану вартість за квітень 2015 р. не визнана податковою звітністю, у/зв'язку з відсутністю підтверджуючих первинних документів,станом на дату складання податкової інформації, не можливо підтвердження реальності господарських операцій ПАТ "ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД" , з вище наведеними контрагентами, та вбачається здійснення діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди третім особам.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та КОНЦЕРН СТАЛЬПРОМБУД (код ЄДРПОУ 32098749).

Між КОНЦЕРН СТАЛЬПРОМБУД та ПАТ АрселорМітгал Кривий Ріг було укладено договори № 2772 від 18.07.2014 року, № 4400 від 29.08.2014 року, № 2447 від 23.06.2014 року, № 2044 від 12.06.2013 року. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті: Винесення водоводів до РЗФ№2 на поверхню ГЗК ЦТВ Водоводи технічної води. Винесення на поверхню ; виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті: ДЦ-1, ДП1-6. Капремонт 1-го розряду з реконструкцією. ЦВП. Ремонт зворотного водопостачання ДП-5, ДП-6 з НС-2. Подаючи та скидні водоводи ; виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті: Пилевугільне вдування на ДП-9; виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті: Будівництво хвостосховища Центральне ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , 1 черга будівництва В б. Кроква до відм.90,0м.Підготовчі роботи. Регулюючі ємності №1, №2 .

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори, додаткви до них рахунки-фактури, податкові накладні, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, договірні ціни, реєстри виконаних будівельно-монтажних робіт, рахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки, специфікації вартості виконання будівельно-монтажних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт.

Проте, судом встановлено, що під час проведення перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ; ліцензії та дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; сертифікати, паспорти на ТМЦ, які використано під час проведення робіт;узгоджений перелік субпідрядних організацій; листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як КОНЦЕРН СТАЛЬПРОМБУД ,так і його контрагенти-постачальники не мали відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Так, судом встановлено, що Концерн СТАЛЬПРОМБУД мав взаємовідносини з ТОВ "ГРОТЕКМАКС" (код ЄДРПОУ 38914482), ТОВ "ТОНВЕЙ КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 38746201), TOB ЕНКІ КОНСТРАКТ (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ ГАЛІНОКС ДОНБАС (код ЄДРПОУ 32255536), ТОВ "САРМАН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39289205).

Як вбачається з матеріалів справи, Криворізькою південною ОДПІ були проведені документальні перевірки Концерну СТАЛЬПРОМБУД щодо взаємовідносин із його контрагентами. За результатами таких перевірок було складено акти 26.12.2014року № 1226/22.01-34/32098749, акт 30.06.2015року №51/22.01-34/32098749, акт 10.02.2015року №88/22.04-34/32098749.

За результатами таких перевірок було встановлено відсутність між Концерн СТАЛЬПРОМБУД та контрагентами - постачальниками: TOB ЕНКІ КОНСТРАКТ , TOB ІТАЛ1НОКС ДОНБАС , ТОВ "САРМАН-ТОРГ" реального факту здійснення господарської діяльності, а тому суд дійшов висновку, що взаємовідносини Концерн СТАЛЬПРОМБУД з контрагентом - покупцем ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" також не спричиняють реального настання правових наслідків.

Тобто, концерн СТАЛЬПРОМБУД не мало достатньої чисельності для виконання задекларованого обсягу будівельно-монтажних робіт, і як наслідок відсутні підстави для підтвердження взаємовідносин ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та концерн СТАЛЬПРОМБУД .

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ППВО УКРПРОМСЕРВІС (код ЄДРПОУ 30502268).

Між ППВО УКРПРОМСЕРВІС та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 200 від 06.01.2015 р., № 1384 від 26.02.2015 р., № 2200 від 03.06.2014р., № 2299 від 11.06.2014 р., № 3430 від 25.09.2014 р., № 3535 від 13.10.2014р., №3805 від 05.11.2014 р., № 3938 від 18.11.2014 р., №4225 від 19.12.2014р., № 4713 від 06.12.2013 р. Відповідно до умов цих договорів, вказане підприємство надавало Позивачеві послуги з постачання обладнання по об'єкту: Виконання комплексу робіт по ремонту електромостових греферних кранів №1, №2 участка грануляції шлакопереробного цеху , здійснювало роботи по ремонту електромостових греферних кранів №1, №2 участка грануляції шлакопереробного цеху, Конвертерний цех. Контейнерне відділення №1. Експрес-лабораторія, Технічне переоснащення. Встановлення контейнерної лабораторії ; Розширення асортименту продукції. Установка машини для пачок арматури ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" , Пусконалагоджувальні роботи: Виконання комплексу робіт по ремонту електромостових грейферних кранів №1, №2 участка грануляції шлакопереробного цеху , ДЦ-1, ДП-6. Капремонт І розряду з реконструкцією. Установка брикетування залізосовмістних відходів , ДП-9. Об'єкти енергетичного господарства. Комплекс з приготування і вдування пиловугільного палива та інші.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори, додатки до нього, рахунки-фактури, податкові накладні, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрати, акти виконаних робіт, специфікації до актів, реєстри до актів виконаних робіт, накладні, прибуткові ордери, накладні, товарно-транспортні накладні, відвантажувальні відомості, відомості обсягу робіт, договірні ціни, розрахунки до договірної ціни, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки.

Проте, судом встановлено, що під час проведення перевірки позивачем не надано:журнал обліку оформлення перепусток на прохід працівників, які виконували роботи відповідно актів виконаних робіт та ввезення ТМЦ та спеціальної техніки на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ;ліцензії та дозволи органів Державної служби України з питання праці на право виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин і механізмів підвищеної небезпеки та інші;документів, які підтверджують перетин КПП підприємства, як автотранспортними засобами так і робітниками постачальників, підрядників, надавачів послуг тощо;наряд-допуск на виконання спеціалізованих робіт підрядними організаціями; сертифікати, паспорти на ТМЦ, які використано під час проведення робіт;узгоджений перелік субпідрядних організацій; листи на видачу дозволів та перепустки на в'їзд, виїзд транспортних засобів підрядних/субпідрядних організацій, які фактично пересувались по території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" по пропускним пунктам з відміткою про дозвіл пересування до об'єктів виконання робіт та складських приміщень.

В свою чергу, Відповідачем разом з відзивом на позов було надано інформацію, отриману за результатом аналізу даних АІС Податковий блок , у відповідності до якої як ППВО УКРПРОМСЕРВІС , так і його контрагенти-постачальники не мали відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо для виконання такого виду робіт (надання послуг).

Як вбачається з матеріалів справи, ПП ВО УКРПРОМСЕРВІС" мало взаємовідносини із ТОВ "АГРОЗЕМБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39301646), ТОВ "БАРГУМ СТІЛ" (код ЄДРПОУ 39559050), ТОВ Сіріус-Баум (код ЄДРПОУ 39675996).

ТОВ "АГРОЗЕМБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39301646) перебувало на обліку в Оболонському районі ДФС у м. Києві. Інформація щодо наявності основних засобів та чисельності відсутня у зв'язку з відсутністю звітів. Встановлено, що ТОВ "АГРОЗЕМБУДСЕРВІС" не звітує до податкових органів з березня 2015 року,

ТОВ БАРГУМ СТІЛ (код ЄДРПОУ 39559050) перебувало на обліку в Маріуполській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області. Інформація що до наявності основних засобів та чисельності працюючих відсутня у зв'язку з відсутністю звітів, ТОВ "БАРІУМ СТІЛ" не звітує до податкових органів з квітня 2015 року.

ТОВ Сіріус-Баум (код ЄДРПОУ 39675996) перебувало на обліку в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Інформація що до наявності основних засобів та чисельності працюючих осіб відсутня у зв'язку з відсутністю звітів, ТОВ Сіріус-Баум не звітує до податкових органів з червня 2015р.

Також встановлено, що згідно із договором постачання ПП ВО УКРПРОМСЕРВІС з контрагентом ТОВ БАРІУМ СПЛ від 12.01.2015року №01/15 було придбано товари, однак до перевірки, оформленою актом від 24.04.2015 року №55/04-83-22-02/30502268 не надані документи, що підтверджують факт походження товару, факти приймання, передавання, перевезення, здавання вантажу (не надані сертифікати якості на товар, сертифікати відповідності, паспорти походження товару.

Крім того, суд зазначає, що встановити реальність здійснення господарських операцій між ПП ВО Укрпромсервіс та ТОВ "БАРІУМ СТІЛ" , не є можливим, оскільки: не можливо встановити місце розвантаження товару, так як до перевірки були надані оформлені неналежним чином товарно-транспортні накладні (в ТТН не вказано повну адресу пункту розвантаження товару, не вказано П.І.Б., посаду, немає підпису водія/експедитора - особи, яка прийняла та здала вантаж; відсутні доручення на отримання товару, відсутні відрядження та посвідчення на відрядження особи, на яку повинно було бути виписано доручення на отримання товару; відсутні акти приймання- передачі товару, які містять відомості про місце передачі, кількість та вартість товару; відсутні акти виконаних робіт з надання транспортних послуг, підписані обома сторонами; неможливо встановити походження та якість товару, так як відсутні сертифікати якості, акти приймання-передачі товарів за кількістю та якістю до перевірки не надані.

Суд, також вказує, що згідно даних форми 1-ДФ за 1 квартал 2015р. на підприємстві працювало 74 особи, основні засоби підприємства складають 279,0 тис.грн,, тобто підприємство ПП ВО Укрпромсервіс має достатньо трудових ресурсів, основних засобів, виробничого та транспортного обладнання, матеріалів, необхідних для ведення господарської діяльності (виконання будівельно-ремонтних та монтажних робіт на об'єктах ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" ).

Однак, в ході проведення перевірки встановлено наступне: товарно-матеріальні цінності, придбані у ТОВ "БАРІУМ СТІЛ" , ТОВ Сіріус-Баум підприємство ПП ВО Укрпромсервіс використовувало для будівельно-ремонтних та монтажних робіт на об'єктах ПАТ АрселорМіттал Кривнй Ріг (до перевірки надані специфікації вартості робіт, акти списання ТМЦ, в яких зазначена номенклатура товарів, придбаних у ТОВ "БАРІУМ СТІЛ" та ТОВ Сіріус-Баум ).

ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" - підприємство із внутрішнім контролем, на підприємстві діє контрольно-пропускний режим, при здійсненні якого проводиться повна фіксація усіх фактів ввезення - вивезення ТМЦ та внутрішнє переміщення ТМЦ відповідно до встановлених форм обліку.

Проте, до перевірки не надано документів (товарно-транспортних накладних з відміткою контрольно - пропускного пункту, накладних на внутрішнє переміщення ТМЦ і т.д.), які б засвідчували факт ввезення товару на територію ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та використання їх при проведенні будівельно - ремонтних робіт.

Враховуючи викладене, встановлено, що у ПП ВО Укрпромсервіс відсутні об'єкти оподаткування по операціях з придбання товарів у ТОВ "БАРІУМ СТІЛ" , ТОВ Сіріус-Баум та подальшого їх використання при виконанні будівельно-ремонтних та монтажних робіт на об'єктах ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" .

Окрім того, в наданих до перевірки первинних документах, неможливо встановити який обсяг робіт виконувався, об'єкт робіт, місце розташування. Також відсутні документи, що підтверджували б виконання робіт на території ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" . Відсутні листи-заявки на пропуски робітників ПП ВО УКРПРОМСЕРВІС на територію замовника.

Отже, в сукупності, враховуючи не надання суду документів на проведення всіх зазначених в акті перевірки робіт, а також встановлені обставини під час перевірки та не спростування їх позивачем, суд зазначає, що у нього недостатньо підстав дійти висновку про необґрунтованість висновків податкового органу та протиправність його рішення.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Відповідно до ст.1 цього Закону, первинний документ це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Аналіз цієї норми дає підстави вважати, що первинний документ згідно з цим визначенням містить дві обов'язкові ознаки: відомості про господарську операцію і підтвердження її реального (фактичного) здійснення.

Згідно зі ст.1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Здійснення господарської операції і, власне, її результат підлягають відображенню в бухгалтерському обліку.

За змістом частин першої та другої ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Тобто, для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій.

Слід зазначити, що договір не є первинним обліковим документом для цілей бухгалтерського обліку.

Відповідно до ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Отже, договір свідчить лише про намір виконати дії (операції) в майбутньому, а не про їх фактичне виконання.

Відповідно до вищенаведеного, вчинення господарської операції визначається не підписанням договору, а фактом руху активів платника податків та руху його капіталу.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків, як обов'язкова ознака господарської операції, кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

Так, згідно до п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст.39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п.193.1 ст.193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст.201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п.201.11 ст.201 цього Кодексу (п.198.6 ст.198 ПК України).

Аналіз наведених норм свідчить, що господарські операції для визначення податкового кредиту мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Довести правомірність своїх дій чи бездіяльності відповідно до принципу офіційності в адміністративному судочинстві зобов'язаний суб'єкт владних повноважень.

Разом з тим, відповідно до принципу змагальності, суб'єкт господарювання має спростувати доводи суб'єкта владних повноважень, якщо заперечує їх обґрунтованість.

За даними, наданими представником Відповідача до суду, встановлено відсутність можливості у перелічених вище контрагентів Позивача постачати товари, виконувати роботи, надавати послуги, з огляду на відсутність у них та у їх контрагентів за ланцюгом відповідних трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, транспортних засобів, офісних, складських та виробничих приміщень тощо.

Отже, сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання, задіяних в ланцюгу руху товарів (робіт/послуг) до Позивача, свідчить про те, що метою їх діяльності було створення виключно документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди.

Неможливо встановити використання придбаного у контрагентів товару в господарській діяльності Позивача; також неможливо встановити джерело походження таких товарів та їх рух за ланцюг постачання та інше.

Виконання робіт та послуг передбачає наявність на підприємстві основних засобів, найманих працівників або залучення сторонніх організацій, які б мали на балансі відповідну техніку та кваліфікований персонал для виконання даних видів робіт.

Окрім цього, в наданих до суду актах приймання-передання виконаних робіт (наданих послуг) не вказано кількість залучених до ремонтних робіт працівників (робітників), механізмів та обладнання; не можливо дослідити характер наданих послуг (їх суть); не можливо дослідити графік виконання робіт (надання послуг); не можливо дослідити перелік працівників, які надавали ремонтні послуги; не вказано кількість годин, які відпрацьовані робітниками виконавця.

Наведені факти свідчать про відсутність у позивача та його контрагентів-постачальників наміру отримання доходу, та здійснення лише документального оформлення господарських операцій, які не здійснювались.

Наявність належним чином оформленого первинного документа не надає права платнику податків на формування даних податкового обліку в тому разі, якщо зафіксована в первинних документах господарська операція фактично не відбулася.

Відсутність відомостей про повний зміст і обсяг господарських операцій за проаналізованими вище договорами в первинних документах, складених згідно цих договорів, а також ненадання Позивачем інших документів, які б розкривали це питання, в своїй сукупності не дають можливості стверджувати, що ці господарські операції є реальними.

При цьому, будь-які документи, в тому числі договори, накладні тощо, мають силу первинних документів лише у разі фактичного здійснення господарської операції.

Решта доводів та пояснень висновків суду по суті позовних вимог не спростовують.

Суд вважає за необхідне послатися на постанову Верховного Суду від 08.05.2018 року, в якій зазначено, що витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість та, відповідно, формування податкового кредиту мають бути фактично здійснені і підтверджені належними і допустимими первинними документами, які відображають реальність господарських операцій позивача з суб'єктами господарювання, і є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Слід зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі Серявін та інші проти України від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Таким чином, позивачем безпідставно прийнято до обліку такі первинні документи та формування на їх підставі фінансової звітності, що в свою чергу призвело до невірного визначення фінансового результату при обчисленні та нарахуванні податкових зобов'язань зі сплати податків.

Однак, суд щодо таких контрагентів позивача, як ПП Ювікс , ТОВ Реммаркбуд та ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК" зазначає про таке.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ПП ЮВІКС (код ЄДРПОУ 30166455).

Між ПП Ювікс та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори №656 від 30.01.14 року, №418 від 15.01.14 року.

Відповідно до умов цих договорів, ПП Ювікс постачало Позивачеві товар (привод механізму підйому ППНЗ, робочий орган ППНЗА, золотники, циліндри, лебідки скреперні, лебідки шахтні, колесо кононічне, вал-шестерня, крилатки, гайки, трубки водяні, клапани, ручки дистанційного управління, скоби, штоки, гільзи, фільтроавтомасльонка, пневмотори, поршні, втулки, буроотримувачі, блоки, підшипники повороту, канати, комунікації водяні, муфти, хвостовики, букси поворотні, вантажопідйомник та інше).

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: договори № 656 від 30.01.14 року та №418 від 15.01.14 року, специфікації №№ 1-9 до договору № 418 та специфікації №№ 1-6 до договору № 656, замовлення на поставку товарів, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові ордери, товарно-транспортні накладні.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ РЕММАРКБУД (код ЄДРПОУ 31932903).

Між ТОВ РЕММАРКБУД та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договори № 4 від 22.11.2013 року, № 6 від 22.11.2013 року, № 1099 від 28.02.2014 року. Відповідно до умов цих договорів, ТОВ РЕММАРКБУД виконувало для Позивача будівельно-монтажні послуги та ремонті роботи.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: рахунки-фактури, акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати, розрахунки кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, акт на витрачені ремонтні матеріали підрядної організації, локальні кошториси, типові відомості дефектів, акти приймання обладнання в ремонт/з ремонту, накладні-вимоги), податкові накладні.

Стосовно взаємовідносин Позивача та ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК" (код ЄДРПОУ 31153735).

Між ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" було укладено договір №3246 від 01.10.2012 р. Відповідно до умов цього договору, вказане підприємство виконувало для Позивача обстежувально-діагностичні роботи з розробки паспортів технічного стану об'єктів на підприємстві Позивача.

На підтвердження виконання зазначеного договору Позивачем надано: рахунки-фактури, акти здачі-приймання, податкові накладні, розрахунки з контрагентами.

В акті перевірки підтверджено відображення вказаних операцій в бухгалтерському обліку та оплату за товар.

Дослідивши акт перевірки та надані до суду первинні документи, суд приходить до висновку, що податковим органом не наведено належних аргументів, відповідно до яких суд міг би дійти висновку про порушення позивачем податкового законодавства у взаємовідносинах з вказаними вище товариствами.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи докази, що стосуються господарських операцій з контрагентом позивача суд надає перевагу належним письмовим доказам, а саме документам первинного бухгалтерського обліку.

Щодо податкового повідомлення-рішення № 0000474615 від 29.01.2018 року про застосування штрафних санкцій на суму 510,00 грн. за ненадання посадовим особам податкового органу у повному обсязі всіх документів, що належать або пов'язані з предметом перевірки, суд зазначає, що відповідно до пункту 85.2. ст. 85 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому пункт 121.1. статті 121 Податкового кодексу України передбачає, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Суд зазначає, що в акті перевірки контролюючим органом зазначено, що ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не було надані під час перевірки конкретні документи по конкретним товариствам.

В позовній заяві та інших заявах по суті справи, а також в своїх поясненнях ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" не наводить жодного аргументування щодо протиправності оспорюваного податкового повідомлення-рішення, не зазначає про повідомлення контролюючого органу про неможливість надання необхідних документів, а також не надає жодних документів, що можуть дати суду підстави дійти висновку про незаконність прийнятого рішення.

Таким чином, у суду відсутні підстави визнавати протиправним та скасовувати податкове повідомлення-рішення № 0000474615 від 29.01.2018 року про застосування штрафних санкцій на суму 510,00 грн.

Окремо, суд не залишає поза увагою надані як позивачем, так і відповідачем постанови Верховного суду із аналогічних правовідносин.

Суд, дослідивши зміст та висновки наданих постанов Верховного суду, зазначає, що останні є однаковими за своє суттю та спонукають до однакового підходу щодо дослідження даних правовідносин, а саме: вказують, що дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції - договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо. Також у рішеннях Верховного суду зазначається про необхідність перевірки фізичних, технічних та технологічних можливостей певної особи до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції, як, наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення, приміщень для зберігання товарів тощо; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки, з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, що необхідні для ведення певного виду господарської діяльності.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна, довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ст.90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Згідно з ч. 5 ст.242 Кодексу адміністративного судочинства України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

За вказаних обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000494615 від 30.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість в розмірі 1 401 789,21 грн., з яких за податковим зобов'язанням 934 526,14 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 467 263,07 грн., визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000484615 від 29.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток в розмірі 1 513 932,33 грн., з яких за податковим зобов'язанням 1 009 288,22 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 504 644,11 грн., про відмову в задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000494615 від 30.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість в розмірі 52 227 683,79 грн., з яких за податковим зобов'язанням 34 818 455,86 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 17 409 227,93 грн., про відмову в задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000484615 від 29.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток в розмірі 48 318 143,67 грн., з яких за податковим зобов'язанням 37 603 932,78 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 10 714 210,89 грн. та про відмову в задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000474615 від 29.01.2018 року, яким до публічного акціонерного товариства "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" застосовано штрафні санкції у розмірі 510 гривень.

Відповідно до частини 1 статті 143 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Відповідно до ч. 3 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, судові витрати, підлягають розподілу між сторонами пропорційно до розміру задоволених позивних вимог.

Керуючись ст. ст. 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ВИРІШИВ :

Позовну заяву публічного акціонерного товариства "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ 24432974, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі), 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50095) до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 39440996, вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000494615 від 30.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість в розмірі 1 401 789,21 грн., з яких за податковим зобов'язанням 934 526,14 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 467 263,07 грн.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000484615 від 29.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток в розмірі 1 513 932,33 грн., з яких за податковим зобов'язанням 1 009 288,22 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 504 644,11 грн.

В задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000494615 від 30.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість в розмірі 52 227 683,79 грн., з яких за податковим зобов'язанням 34 818 455,86 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 17 409 227,93 грн. - відмовити.

В задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000484615 від 29.01.2018 року в частині збільшення суми грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток в розмірі 48 318 143,67 грн., з яких за податковим зобов'язанням 37 603 932,78 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 10 714 210,89 грн. - відмовити.

В задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 0000474615 від 29.01.2018 року, яким до публічного акціонерного товариства "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" застосовано штрафні санкції у розмірі 510 гривень - відмовити.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на користь публічного акціонерного товариства "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" судовий збір у розмірі 17 379,56 грн.

Відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Статтею 297 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, проте, відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Повний текст рішення суду складений 27 червня 2019 року.

Суддя В.В. Горбалінський

Дата ухвалення рішення 18.06.2019
Зареєстровано 06.08.2019
Оприлюднено 06.08.2019

Судовий реєстр по справі 804/2867/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.10.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 05.03.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.01.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 20.11.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 16.10.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.06.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.06.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.05.2018 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.04.2018 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону