Рішення
від 04.08.2019 по справі 910/6572/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.08.2019справа №910/6572/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження

справу №910/6572/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Тесткабель (04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 25, літ. А; ідентифікаційний код 38358597)

до Державного агентства резерву України (01601, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 28; ідентифікаційний код 37472392)

про стягнення 5 000 грн. збитків,

без виклику учасників справи.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю Тесткабель (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державного агентства резерву України (далі - Агентство) про стягнення 5 000 грн. збитків, понесених Товариством у зв`язку з поданням скарги до Антимонопольного комітету України (далі - АМК) щодо порушення Агентством порядку проведення процедури закупівлі.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- позивач брав участь у організованій відповідачем процедурі закупівлі палива дизельного (оголошення №UA-2017-02-14-000974-c) відповідно до Закону України Про публічні закупівлі ;

- 15.03.2017 Товариство звернулося до АМК із скаргою №UA-2017-02-14-000974-c.b1 з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечить законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

- звертаючись із вказаною скаргою, Товариство сплатило 5 000 грн. відповідно до частини першої статті 18 Закону України Про публічні закупівлі (далі - Закон), що підтверджується квитанцією від 15.03.2017 №17359337;

- рішенням постійно діючої адміністративної колегії АМК від 05.04.2017 №1793-р/пк-пз скаргу Товариства задоволено частково; зобов`язано Агентство внести зміни до тендерної документації на закупівлю - Закупівля 0913 Нафта і дистиляти (дизельне паливо) здійснюється за трьома лотами по 3 500,0 тонн кожний , оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №UA-2017-02-14-000974-c;

- оскільки за результатами подання скарги встановлено неправомірність дій відповідача, то кошти, сплачені Товариством для відновлення його порушеного права, є збитками у розумінні статті 22 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), що підлягають відшкодуванню органом державної влади відповідно до статті 1173 ЦК України незалежно від вини.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

Відповідач 10.07.2019 подав суду відзив на позовну заяву, в якому вказав таке:

- Товариство у позові не наводить належних та допустимих доказів того, яке саме його право було порушено та яким чином воно відновлено у зв`язку з поданням скарги до АМК;

- оплата, здійснена позивачем для забезпечення розгляду його скарги від 17.05.2019, не є збитками у розумінні статті 22 ЦК України;

- звернення Товариства до АМК є правом відповідача, а не обов`язком;

- внесення Товариством 5 000 грн. як обов`язкового платежу до Державного бюджету України спрямоване на дотримання встановленого законом порядку подання скарги до органу оскарження.

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.05.2019 позовну заяву Товариства залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

30.05.2019 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 24.05.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Позивач 12.06.2019 подав суду документи на виконання вимог ухвали від 04.06.2019 та для огляду - оригінал квитанції від 15.03.2017 №17359337.

Судом оглянуто такий оригінал квитанції, встановлено відповідність наявної в матеріалах справи копії поданому оригіналу.

Товариство 23.07.2019 подало суду відповідь на відзив, в якій зазначило, що:

- предметом спору є стягнення з Агентства на користь Товариства понесених ним грошових витрат (шкоди), завданих неправомірними рішеннями відповідача за результатами публічних закупівель, отже правовідносини, які виникли між сторонами у справі з приводу стягнення заявленої позивачем до стягнення суми, є позадоговірними, а тому до цих правовідносин застосовуються положення глави 82 ЦК України;

- встановлення АМК факту порушення прав скаржника внаслідок розроблення та затвердження тендерної документації, що суперечить закону, і як наслідок зобов`язання вчинити дію і внести зміни у тендерну документацію - це ніщо інше, як правовий наслідок незаконних дій;

- протоколом засідання тендерного комітету від 27.04.2017 №36 тендерна документація, що не відповідала вимогам закону та порушувала права скаржника, була змінена замовником на виконання рішення АМК, ухваленого за результатом розгляду скарги позивача;

- наведене підтверджує протиправність поведінки відповідача, а також наявність причинно-наслідкового зв`язку між поведінкою Агентства та матеріальною шкодою Товариства.

4. ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Позивач брав участь у організованій відповідачем процедурі закупівлі палива дизельного (ДК 021:2015:09130000-9 - Нафта і дистиляти CPV: 09130000-9; оголошення про проведення відкритих торгів №UA-2017-02-14-000974-c) відповідно до Закону.

15.03.2017 Товариством подано до АМК скаргу від 15.03.2017 №UA-2017-02-14-000974-c.b1 щодо порушення Агентством порядку проведення процедури.

Товариство у скарзі повідомило, що умовами пункту 6 додатку 2 документації передбачено, що при відвантаженні (доставці) палива дизельного на підприємство державного резерву постачальник повинен надати документи, зокрема: оригінал або копію сертифікату відповідності на товар, що пропонується до поставки вітчизняного виробника та на товар, який виробляється в інших країнах; протокол сертифікаційних випробувань у повному обсязі або копію свідоцтва про визнання на товар, який виробляється в країнах СНД. Сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання на продукцію повинні бути видані органом з сертифікації продукції, який акредитований в державній системі сертифікації УкрСЕПРО; декларацію про відповідність, що оформлена згідно з ДСТУ І80/ІЕС 17050-1:200б; оригінал документу про якість палива дизельного (паспорт якості або інший документ, що містить дані для ідентифікації та фактичні значення показників якості продукту, отримані в результаті лабораторних випробувань, і їх відповідність вимогам нормативних документів), виданий виробником.

Оригінал документу про якість, виданий виробником, надається на кожну партію палива, що відвантажується на підприємство Держрезерву.

Позивач стверджує, що паспорт якості виробника в оригіналі, оригінал декларації про відповідність, оригінал сертифікату відповідності можуть знаходитись лише у виробників продукції, оскільки у відповідності до вимог статтей 25, 28 Закону України Про технічні регламенти та оцінку відповідності саме на виробника продукції покладається обов`язок складання декларації про відповідність, проведення оцінки відповідності.

Товариство зазначає, що оригінал паспорту якості не може бути отриманий постачальниками продукції - юридичними або фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють їх реалізацію. Постачальники не беруть участі у процесах сертифікації продукції, оцінки відповідності продукції, не мають правових підстав звертатися в органи оцінки відповідності, а відповідно і не мають можливості отримувати оригінали зазначених документів.

Позивач повідомив, що для забезпечення реалізації продукції виробники продукції забезпечують постачальників звичайними копіями сертифікатів відповідності, декларацій відповідності, паспортів якості для надання кінцевим покупцям документів, які підтверджують відповідність продукції вимогам нормативних документів.

За твердженням Товариства, така вимога Документації не може бути виконана ним з об`єктивних підстав і, тим самим, з формальних причин унеможливлює його участь в торгах, створюючи передумови участі в торгах лише для суб`єктів господарювання - виробників продукції.

АМК у ході розгляду скарги позивача було встановлено, зокрема, таке:

- відповідно до пункту 1 розділу III документації тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлів, зокрема, з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (додаток 2);

- згідно з пунктом 6 розділу III документації учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій гарантійний лист, оформлений згідно додатку 3 до тендерної документації, який документально підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, зазначеним у додатку 2 до цієї документації;

- у додатку 2 Документації наведено технічну специфікацію, та у пункті 6 зазначеного додатку зазначено, зокрема, що при відвантаженні (доставці) палива дизельного на підприємство державного резерву постачальник повинен надати такі документи: оригінал або копію сертифікату відповідності на товар, що пропонується до поставки вітчизняного виробника та на товар, який виробляється в інших країнах, протокол сертифікаційних випробувань у повному обсязі або копію свідоцтва про визнання на товар, який виробляється в країнах СНД. Сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання на продукцію повинні бути видані органом з сертифікації продукції, який акредитований в державній системі сертифікації УкрСЕПРО; декларацію про відповідність, що оформлена згідно з ДСТУ ІБО/ІБС 17050-1:2006; оригінал документу про якість палива дизельного (паспорт якості або інший документ, що містить данні для ідентифікації та фактичні значення показників якості продукту, отримані в результаті лабораторних випробувань, і їх відповідність вимогам нормативних документів), виданий виробником;

- оригінал документу про якість, виданий виробником, надається на кожну партію палива, що відвантажується на підприємство Держрезерву;

- отже, документація передбачає можливість надання копії сертифікату відповідності на товар та копії свідоцтва відповідності на товар;

- разом з тим, документацією не встановлена вимога щодо надання саме оригіналу декларації про відповідність;

- пунктом 7 розділу Вимоги щодо обігу палива на ринку Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927, встановлено, що на вимогу споживача (покупця) продавець повинен надати копію документа про якість (паспорт якості) палива та копію декларації про відповідність;

- враховуючи наведене, Агентство не довело та документально не підтвердило необхідність встановлення у документації вимоги в частині надання саме оригіналу документу про якість палива дизельного;

- така вимога обмежує коло потенційних учасників лише виробниками або тими, хто пов`язаний договірними відносинами з виробниками, що є дискримінаційним до інших суб`єктів господарювання, у тому числі Товариства;

- дії Агентства в частині встановлення наведеної умови документації порушують один з принципів здійснення закупівель - недискримінація учасників (у тому числі Товариства), та вимоги частини третьої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;

- таким чином, Агентство повинно внести зміни до документації в цій частині.

За результатами розгляду скарги Товариства постійно діючою адміністративною колегією АМК було прийнято рішення від 05.04.2017 №1793-р/пк-пз частково задовольнити скаргу Товариства; зобов`язати Агентство внести зміни до тендерної документації на закупівлю - Закупівля 0913 Нафта і дистиляти (дизельне паливо) здійснюється за трьома лотами по 3 500,0 тонн кожний , оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №UA-2017-02-14-000974-c.

В подальшому тендерним комітетом Агентства було прийнято рішення, оформлене протоколом від 30.11.2017 №85, про відміну процедури закупівлі палива дизельного у зв`язку з відсутністю потреби у дизельному паливі з однорічним терміном зберігання відповідно до вимог ДСТУ 7688:2015.

5. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Згідно із статтею 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до статей 1173 та 1174 ЦК України шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.

На відміну від загальної норми статті 1166 ЦК України, яка вимагає встановлення усіх чотирьох елементів цивільного правопорушення (протиправна поведінка, наявність шкоди, причинний зв`язок між протиправною поведінкою та завданою шкодою, вина заподіювача шкоди), спеціальні норми статті 1173 ЦК України допускають можливість відшкодування шкоди незалежно від вини органу державної влади та його посадової або службової особи.

За таких обставин необхідною підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є факти неправомірних дій чи бездіяльності цього органу чи його посадових або службових осіб, наявність шкоди та причинний зв`язок між неправомірними діями чи бездіяльністю і заподіяною шкодою.

Відсутність хоча б одного з цих елементів виключає цивільну відповідальність за заподіяну шкоду.

У спірних деліктних правовідносинах саме на позивача покладається обов`язок довести наявність шкоди (її розмір), протиправність (незаконність) поведінки органу державної влади та причинний зв`язок такої поведінки із заподіяною шкодою.

Причинний зв`язок між протиправною поведінкою та шкодою виражається в тому, що шкода повинна бути об`єктивним наслідком поведінки завдавача шкоди.

6. ВИСНОВКИ

Товариство обґрунтовує позовні вимоги тим, що звертаючись із скаргою до АМК позивачем сплачено 5 000 грн. відповідно до частини першої статті 18 Закону, а оскільки за результатами подання скарги встановлено неправомірність дій відповідача, то кошти, сплачені Товариством для відновлення його порушеного права, є збитками у розумінні статті 22 ЦК України, що підлягають відшкодуванню органом державної влади відповідно до статті 1173 ЦК України незалежно від вини.

Разом з тим, Товариством не наведено жодних обґрунтувань, яке саме право позивача порушено відповідачем.

Відміна ж процедури закупівлі Агентством надала можливість Товариству брати участь у подальших процедурах закупівель щодо дизеля паливного, оголошених відповідачем.

Отже, в даному випадку відсутній причинний зв`язок поведінки відповідача із заподіяною позивачу шкодою у вигляді внесення відповідного платежу за розгляд АМК скарги Товариства.

З огляду на викладене позовні вимоги Товариства не підлягають задоволенню з підстав необґрунтованості.

Що ж до заяви позивача про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у сумі 3 000 грн., то у відповідності до пункту 2 частини четвертої статті 129 ГПК України вона не підлягає задоволенню.

За приписами статті 129 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 13, 73, 74, 76 - 79, 86, 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 247-252 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю Тесткабель (04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 25, літ. А; ідентифікаційний код 38358597) до Державного агентства резерву України (01601, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 28; ідентифікаційний код 37472392) про стягнення 5 000 грн. збитків.

2. Судові витрати покласти на товариства з обмеженою відповідальністю Тесткабель (04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 25, літ. А; ідентифікаційний код 38358597).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 06.08.2019.

Суддя О.В. Марченко

Дата ухвалення рішення04.08.2019
Оприлюднено06.08.2019

Судовий реєстр по справі —910/6572/19

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Постанова від 01.10.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Ухвала від 17.09.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Рішення від 05.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 03.06.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 23.05.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні