КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

31 жовтня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/6572/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Случ О. В. - головуючий (доповідач), Волковицька Н. О., Міщенко І. С.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Тексткабель

на рішення Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 (суддя Марченко О. В.)

і постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 (головуючий суддя Агрикова О. В., судді Тарасенко К. В., Тищенко А. І.)

у справі № 910/6572/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Тексткабель

до Державного агентства резерву України

про стягнення 5 000 грн збитків

ВСТАНОВИВ:

05.08.2019 рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019, у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

18.10.2019 скаржник надіслав безпосередньо до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 у справі № 910/6572/19.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 25.10.2019 вказану касаційну скаргу передано для розгляду колегії суддів у складі: Случ О. В. - головуючий (доповідач), Волковицька Н. О., Міщенко І. С.

За результатами перевірки матеріалів поданої касаційної скарги Верховний Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на рішення Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2019 у справі № 910/6572/19 і в обґрунтування цієї відмови зазначає про таке.

Відповідно до частини 7 цієї ж статті для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Статтею 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2019 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2019 встановлено у розмірі 1 921 грн.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 163 Господарського процесуального кодексу України у позовах про стягнення грошових коштів ціна позову визначається сумою, яка стягується, або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за якими стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку.

Предметом позову у цій справі є стягнення у розмірі 5 000 грн, що менше ніж сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на час подання касаційної скарги у 2019 році (1 921 грн х 100 = 192 100 грн), а тому у розумінні Господарського процесуального кодексу України справа № 910/6572/19 є малозначною.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Згідно з частиною п`ятою статті 12 Господарського процесуального кодексу України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Аналіз наведених норм закону дозволяє дійти висновку про те, що особи, які беруть участь у справі, у разі, якщо не погоджуються із ухваленими судовими рішеннями у малозначних справах після їх перегляду в апеляційному порядку, можуть скористатися правом їх оскарження у касаційному порядку лише у визначених законом випадках.

Обґрунтовуючи підстави для відкриття касаційного провадження, передбачені підпунктом а пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, скаржник у поданій касаційній скарзі зазначає, що розгляд касаційної скарги на оскаржувані судові рішення стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики, а саме: питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики у даній справі, наявність або відсутність підстав для застосування статті 22 Цивільного кодексу України та права на відшкодування збитків особою, яка оскаржує дискримінаційні умови тендерної документації та подає скаргу до Антимонопольного комітету України, за результатами розгляду якої, встановлено порушення прав такої особи Замовником процедури закупівлі.

Втім, зазначені обставини не свідчать про наявність підстав для відкриття касаційного провадження, оскільки саме власне твердження скаржника про те, що скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики, не може бути визнано судом автоматичною підставою, на яку поширюється дія положення підпункту а пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України.

Окрім цього, судом апеляційної інстанції встановлено, що ТОВ Тексткабель не надавало своєї пропозиції та не брало участі у публічній закупівлі (яка була відмінена Державним агентством резерву України та не відбулася взагалі), його тендерна пропозиція не була відхилена з підстав невідповідності заявленим Державним агентством резерву України вимогам, Державним агентством резерву України не було прийнято жодного рішення щодо ТОВ Тексткабель , яке було б у подальшому скасовано Антимонопольним комітетом України, а відтак відсутні підстави вважати, що діями Державного агентства резерву України було порушено права ТОВ Тексткабель чим завдано збитки, про стягнення яких заявлено позов у цій справі.

Суд зазначає, що в силу приписів частини другої статті 300 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази, а тому всі доводи скаржника про недоведеність обставин справи та про необхідність додаткової оцінки доказів Судом не приймаються.

При цьому використання оціночних чинників, зокрема, таких понять, як: значення для формування єдиної правозастосовчої практики , малозначні справи тощо не повинні викликати думку про наявність певних ризиків, адже виходячи з високого статусу Верховного Суду, у деяких випадках вирішення питання про можливість касаційного оскарження має відноситися до його дискреційних повноважень, оскільки розгляд скарг касаційним судом покликаний забезпечувати сталість судової практики, а не можливість проведення розгляду заради розгляду .

У рішенні Європейського суду з прав людини Levages Prestations Services v. France (№ 21920/93, § 48, ЄСПЛ, від 23.10.1996) акцентовано, що зважаючи на особливий статус суду касаційної інстанції, роль якого обмежено перевіркою правильності застосування норм закону, процесуальні процедури у такому суді можуть бути більш формальними, особливо якщо провадження здійснюється після його розгляду судом першої інстанції, а потім судом апеляційної інстанції.

Враховуючи те, що інших доводів у підтвердження необхідності відкриття касаційного провадження у цій справі скаржником не наведено та не містить обґрунтувань, які могли б бути визнані такими, що підпадають під дію підпунктів б , в і г пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, а Суд не вбачає підстав для відкриття касаційного провадження у цій справі тому відмовляє у такому відкритті, оскільки касаційна скарга подана на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 293 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

За таких обставин, керуючись статтями 12, 163, 234, 287, 293 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Тексткабель на рішення Господарського суду міста Києва від 05.08.2019 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 у справі № 910/6572/19.

2. Матеріали касаційної скарги повернути скаржнику разом з доданими до неї додатками, у тому числі, з оригіналом платіжного доручення від 16.10.2019 № 1239.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Головуючий О. В. Случ

Судді Н. О. Волковицька

І. С. Міщенко

Дата ухвалення рішення 31.10.2019
Оприлюднено 04.11.2019

Судовий реєстр по справі 910/6572/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.10.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 30.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/6572/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону