ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

08 серпня 2019 року № 912/242/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.

за участю секретаря судового засідання Легун А.О.,

розглянувши у справі №912/242/19 від 18.02.2019 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (далі - ТОВ "СКЗ"), код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське,

заяву кредитора - Приватного підприємства "Еллада" (далі - ПП "Еллада"), код ЄДР 32265612, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75

до банкрута - ТОВ "СКЗ", код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське

про визнання грошових вимог на суму 2 748 183,51 грн боргу та 3 842,00 грн судових витрат

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора ПАТ "Державний ощадний банк України" - адвокат Безверха І.П., довіреність №113 від 02.02.2018, свідоцтво серія КР№000309 від 15.03.2019;

від банкрута - участі не брали.

В засіданні суду 08.08.2019 оголошено перерву до 16:20 - 08.08.2019.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 28.03.2019 господарський суд визнав ТОВ "СКЗ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "СКЗ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "СКЗ" арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. Постановив оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "СКЗ".

28.03.2019 (номер публікації: 58463, дата публікації на сайті ВГСУ: 28.03.2019 13:42) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "СКЗ". Граничним строком на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено: кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

До господарського суду 02.05.2019 надійшла заява №168-2019/Ел від 24.04.2019 кредитора - ПП "Еллада" з грошовими вимогами до банкрута на суму 2 748 183,51 грн боргу та 3 842, 00 грн судових витрат.

За ч. 3 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою від 03.05.2019 господарський суд повідомив заявника - ПП "Еллада" про недоліки заяви №168-2019/Ел від 24.04.2019 з грошовими вимогами до банкрута та зобов`язав кредитора в строк до 17.05.2019 усунути недоліки такої заяви.

Ухвалою від 26.07.2019 господарський суд прийняв заяву кредитора - ПП "Еллада" з грошовими вимогами до банкрута на суму 2 748 183, 51 грн боргу та 3 842, 00 грн судових витрат. Розгляд заяви кредитора призначив на 12:00 - 08.08.2019. Зобов`язав ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. до дати засідання надати господарському суду: письмове повідомлення заявника про результати розгляду вимог кредитора, відповідно до вимог ч. 5 ст. 23 Закону.

До господарського суду 02.08.2019 надійшло письмове повідомлення заявника ліквідатором про результати розгляду вимог кредитора - ПП "Еллада", за яким грошові вимоги кредитора визнані в повному обсязі з віднесенням:

- 3 842,00 грн - до 1 черги задоволення;

- 2 748 183,51 грн - до 4 черги задоволення.

Крім цього, ліквідатором зазначено, що заявлені грошові вимоги не включають штрафні санкції та пеню, розраховані до 28.03.2019 до визнання боржника банкрутом.

Вимоги кредитора обґрунтовані, зокрема, тими обставинами, що 18.08.2015 між Кредитором та Боржником був укладений Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №18/08 (надалі - Договір) (копія додана), за умовами якого Кредитор надає Боржнику безвідсоткову зворотну фінансову допомогу в розмірі 616 605,00 грн, а Боржник зобов`язується повернути надані грошові кошти до 17.08.2016.

28.08.2015 між Кредитором та Боржником укладена Додаткова угода №1 до Договору, згідно якої розмір допомоги складає 2 000 000,00 грн.

12.05.2016 між Кредитором та Боржником укладена Додаткова угода №2 до Договору, згідно якої розмір допомоги складає 5 000 000,00 грн.

16.08.2016 між Кредитором та Боржником укладена Додаткова угода №3 до Договору, згідно якої Боржник зобов`язується повернути надані грошові кошти до 17.08.2017.

На виконання умов договору, Кредитор в період з серпня 2015 по листопад 2016 надав боржнику кошти в розмірі 2 965 338,21 грн.

Боржник частково повернув кошти в загальному розмірі 103 862,27 грн. Решту коштів в розмірі 2 748 183,51 грн Боржник не повернув.

Заборгованість за зазначеним Договором, у зв`язку з неналежним виконанням Боржником умов Договору, складає 2 748 183,51 грн, про що свідчать платіжні доручення та приходні касові ордери, копії яких містяться в матеріалах справи. (т. 1 матеріалів оскарження ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 17.05.2019 за апеляційною скаргою ПП "Еллада", а.с. 62-214)

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

За листом №177-10 від 22.12.2017 за наслідками розгляду зазначеної вимоги ПП "Еллада" боржник визнав такі кредиторські вимоги в сумі 2 748 183,51 грн. (т. 1 матеріалів оскарження ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 17.05.2019 за апеляційною скаргою ПП "Еллада", а.с. 386)

Відповідно, зазначені грошові вимоги кредитора до банкрута підтверджені належними та допустимими доказами.

За таких обставин, господарський суд вважає, що заява кредитора - ПП "Еллада" є обґрунтованою, грошові вимоги даного кредитора в сумі 2 748 183,51 грн підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог, відповідно до ст. 45 Закону, до четвертої черги задоволення та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення.

Керуючись ст. 2, 23, 38, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 234-235, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги кредитора - Приватного підприємства "Еллада" (код ЄДР 32265612, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське) в сумі 2 748 183,51 грн та включити їх до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення вимог.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити: банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому Чикильдіній С.А. (за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), ГУ ДФС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55), ПАТ «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ (адреса для листування в Україні: 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, 1), ПрАТ «Креатив» (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ПП "Еллада" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Зареєстровано 09.08.2019
Оприлюднено 09.08.2019
Дата набрання законної сили 08.08.2019

Судовий реєстр по справі 912/242/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону