ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

24 вересня 2019 року № 912/242/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянувши у справі №912/242/19 від 18.02.2019 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (далі - ТОВ "СКЗ"), код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське,

заяву кредитора - Приватного акціонерного товариства «Креатив» (далі - ПрАТ «Креатив» ), код ЄДР 31146251, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75

до банкрута - ТОВ "СКЗ", код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське

про визнання грошових вимог на суму 59 209 239, 72 грн боргу та 3 842, 00 грн судових витрат

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів ПРАТ "КРЕАТИВ" - не з`явились;

від банкрута - участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 28.03.2019 господарський суд визнав ТОВ "СКЗ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "СКЗ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "СКЗ" арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. Постановив оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "СКЗ".

28.03.2019 (номер публікації: 58463, дата публікації на сайті ВГСУ: 28.03.2019 13:42) на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "СКЗ". Граничним строком на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника визначено: кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

До господарського суду 02.05.2019 надійшла заява №167-2019/Кр від 24.04.2019 кредитора - ПрАТ «Креатив» з грошовими вимогами до банкрута на суму 59 209 239,72 грн боргу та 3 842,00 грн судових витрат.

Ухвалою від 03.05.2019 господарський суд повідомив заявника - ПрАТ «Креатив» про недоліки заяви №167-2019/Кр від 24.04.2019 з грошовими вимогами до банкрута та зобов`язав кредитора в строк до 17.05.2019 усунути недоліки такої заяви.

Ухвалою від 26.07.2019 господарський суд прийняв заяву кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" з грошовими вимогами до банкрута на суму 59 209 239,72 грн боргу та 3 842,00 грн судових витрат. Розгляд заяви кредитора призначив на 08.08.2019. Зобов`язав ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. до дати засідання надати господарському суду: письмове повідомлення заявника про результати розгляду вимог кредитора, відповідно до вимог ч. 5 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон).

Явку повноважного представника кредитора в засідання суду визнав обов`язковою.

Повноважний представник кредитора в засідання суду 08.08.2019 не з`явився, про наявність поважних причин неможливості прибуття не повідомив.

На виконання вимог вказаної ухвали суду, 02.08.2019 ліквідатором, арбітражним керуючим Чикильдіною С.А. направлено до господарського суду повідомлення №01-21/9 від 30.07.2019 щодо розгляду заяви кредитора, за яким вимоги ПРАТ "КРЕАТИВ" визнані в повному обсязі та віднесені:

- 3 842,00 грн до першої черги задоволення;

- 59 209 239,72 грн - до четвертої черги задоволення.

При цьому, зі змісту заяви кредитора та доданих до неї документів вбачається, що вимоги кредитора в сумі 585,22 грн ґрунтуються на Договорі №б/н. При цьому, Договір №б/н кредитором до заяви з грошовими вимогами та до заяви про усунення недоліків не доданий. Про причини неможливості підтвердити документальними докази заборгованість банкрута в сумі 585,22 грн кредитором суду не повідомлено.

Ухвалою від 08.08.2019 розгляд заяви кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" з грошовими вимогами до банкрута на суму 59 209 239, 72 грн боргу та 3 842,00 грн судового збору відклав до 24.09.2019. Зобов`язав кредитора - ПРАТ "КРЕАТИВ" до засідання суду, не пізніше 23.09.2019, надати господарському суду: належним чином засвідчену копію Договору №б/н, за яким кредитором визначена заборгованість банкрута в сумі 585,22 грн, а також оригінал такого договору для огляду в судовому засіданні; при відсутності у кредитора Договору №б/н, відповідні письмові пояснення з обґрунтуванням підстав заявлення грошових вимог в сумі 585,22 грн.

Кредитор ПРАТ "КРЕАТИВ" вимоги вказаної ухвали суду не виконав, витребувані документи (докази) не подав, про наявність поважних причин неможливості виконати вимоги ухвали суд не повідомив, а також у засідання суду 24.09.2019 не з`явився.

Вимоги кредитора обґрутовані такими обставинами.

1. Кредиторські вимоги по договору №2 від 05.01.2008.

05 січня 2008 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір №2 заборгованість за яким, у зв`язку з неналежним виконанням Боржником умов Договору, складає 1 280 853,97 грн.

Розмір вказаної заборгованості підтверджено самим Боржником, шляхом підписання акту звірки станом на 27.03.2019 (копія додана).

2. Кредиторські вимоги по договору №21/05-2012 від 21.05.2012.

21 травня 2012 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір підряду №21/05-2012 від 21.05.2012 (надалі - Договір) (копія додана), за умовами якого Кредитор зобов`язується виконати роботи по здійсненню реконструкції "Соколівського консервного заводу для виробництва 200 спредів на добу" (надалі - Об`єкт) за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с Соколівське, пр. Комсомольський, 1А, а Боржник зобов`язується фінансувати виконання зазначених робіт на мовах і в порядку передбачених Договором, а по закінченню робіт прийняти виконані роботи.

Ціна Договору становить загальну суму фінансування реконструкції Об`єкта, яка складає 116 000 000,00 грн. Фінансування реконструкції Об`єкта проводиться Боржником протягом всього строку дії Договору, шляхом здійснення поетапного розрахунку за виконані роботи.

01 липня 2012 року між Кредитором та Боржником була укладена Додаткова угода №1 до Договору (копія додана), якою сукупна вартість робіт по веденню реконструкції Об`єкту змінена та становить 55 405 313, 47 грн.

У зв`язку з неналежним виконанням Боржником умов Договору №21/05-2012 від 21.05.2012, у ТОВ "Соколівський консервний завод" сформувалась кредиторська заборгованість перед ПРАТ "КРЕАТИВ" у розмірі 2 312 224,38 грн.

Розмір вказаної заборгованості підтверджено самим Боржником, шляхом підписання акту звірки станом на 27.03.2019 (копія додана).

3. Кредиторські вимоги по Договору №3216 від 01.12.2013.

01 грудня 2013 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір №3216 (надалі - Договір) (копія додана), за умовами якого Кредитор мав поставити Боржнику обладнання, а Боржник мав здійснити оплату за поставлене обладнання.

Загальна вартість Договору становить суму вартості товару, який поставляється по видатковим накладним та складає 500 000,00 грн.

01 квітня 2014 року між Кредитором та Боржником була укладена Додаткова угода №1 до Договору (копія додана), згідно якої загальна вартість Договору складає 1 240 000,00 грн.

01 серпня 2014 року між Кредитором та Боржником була укладена Додаткова угода №2 до Договору (копія додана), згідно якої загальна вартість Договору складає 7 000 000,00 грн.

У період з грудня 2013 року по січень 2016 року, на виконання умов Договору, Кредитором було поставлене обладнання Боржнику (копії видаткових накладних додані), проте Боржник всупереч умовам Договору, оплату за отримане обладнання не здійснив, у зв`язку з чим заборгованість Боржника за Договором складає 6 910 262,68 грн.

4. Кредиторські вимоги по Договору №3257 від 01.01.2014.

01 січня 2014 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги №3257 (надалі - Договір) (копія додана), за умовами якого Кредитор надає Боржнику безвідсоткову зворотну фінансову допомогу в сумі 5 000 000 грн, а Боржник зобов`язується повернути надані грошові кошти до 31 грудня 2016 року.

22 січня 2014 року, на виконання умов договору, Кредитором було перераховано Боржнику фінансову допомогу у розмірі 2 400 000,00 грн, про що свідчить платіжне доручення №322 від 22.01.2014 (копія додана).

Станом на 28.03.2019 заборгованість Боржника перед Кредитором за зазначеним Договором становить 2 400 000,00 грн.

5. Кредиторські вимоги по Договору №8/07 від 17.07.2012.

17 липня 2012 року між Кредитором та Боржником був укладений Договір про надання зворотної фінансової допомоги №8/07 (надалі - Договір) (копія додана), за умовами якого Кредитор надає Боржнику зворотну фінансову допомогу в сумі 116 000 000,00 грн, а Боржник зобов`язується повернути надані грошові кошти до 17 липня 2015 року.

Заборгованість за зазначеним Договором, у зв`язку з неналежним виконанням Боржником умов Договору, складає 46 305 313,47грн.

Розмір вказаної заборгованості підтверджено самим Боржником, шляхом підписання акту звірки станом на 27.03.2019 року (копія додана).

6. Кредиторські вимоги по договору №б/н.

Між Кредитором та Боржником був укладений Договір №б/н заборгованість за яким, у зв`язку з неналежним виконанням Боржником умов Договору, складає 585,22 грн.

Розмір вказаної заборгованості підтверджено самим Боржником, шляхом підписання акту звірки станом на 27.03.2019 (копія додана).

Слід зазначити, що за подання заяви з грошовими вимогами до Боржника, Кредитор зобов`язаний сплатити судовий збір в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 842,00 грн.

Таким чином, загальний розмір грошових вимог Кредитора до Боржника, з урахуванням сплаченого судового збору, становить 59 213 081,72 грн.

При цьому, докази на підтвердження підстав та наявності заборгованості банкрута перед кредитором в сумі 585, 22 грн в матеріалах справи відсутні та на вимогу суду кредитором не подані. Визнання боржником такої суми боргу не є належним та допустимим доказом наявності боргових зобов`язань банкрута.

Відповідно, грошові вимоги кредитора до банкрута частково підтверджені належними та допустимими доказами.

За таких обставин, господарський суд вважає, що заява кредитора - ПрАТ «Креатив» є частково обґрунтованою, грошові вимоги даного кредитора в сумі 59 208 654, 50 грн підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог, відповідно до ст. 45 Закону, до четвертої черги задоволення та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення. Решта вимог кредитора підлягає відхиленню.

Керуючись ст. 2, 23, 38, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 234-235, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги кредитора - Приватного акціонерного товариства «Креатив» (код ЄДР 31146251, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське) в сумі 59 208 654,50 грн та включити їх до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення та 3 842,00 грн судового збору до першої черги задоволення вимог.

Решту вимог кредитора відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники ухвали направити: банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому Чикильдіній С.А. (за адресами: 49008, м. Дніпро, провулок Токарний, 55 та АДРЕСА_1 . Лісна АДРЕСА_2 буд. 46, м. Дніпро, 49008), ГУ ДФС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55), ПАТ «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ (адреса для листування в Україні: 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, 1), ПрАТ «Креатив» (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ПП "Еллада" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення 24.09.2019
Зареєстровано 25.09.2019
Оприлюднено 25.09.2019

Судовий реєстр по справі 912/242/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 30.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону