ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

04 червня 2020 рокуСправа № 912/242/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Пастуховій А.Ю.,

розглянувши клопотання №б/н від б/д ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіної С.А.

у справі №912/242/19 від 18.02.2019 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (далі - ТОВ "СКЗ"), код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів - участі не брали;

від банкрута - участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 28.03.2019 господарський суд визнав ТОВ "СКЗ" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута ТОВ "СКЗ". Призначив ліквідатором банкрута - ТОВ "СКЗ" арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. Зобов`язав ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіну С.А., зокрема, після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати господарському суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

До господарського суду 04.05.2020 надійшло клопотання №б/н від б/д ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіної С.А. продовжити ліквідаційну процедуру на шість місяців з посиланням на набуття чинності Кодексом України з процедур банкрутства

Ухвалою від 15.05.2020 господарський суд розгляд клопотання №б/н від б/д ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіної С.А. призначив на 11:00 - 04.06.2020. Зобов`язав ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. до засідання суду надати відомості про правові підстави звернення з клопотанням про продовження ліквідаційної процедури банкрута, зокрема, з урахуванням положень ч. 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства.

До господарського суду 03.06.2020 надійшов лист №01/02с від 25.05.2020 ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіної С.А. за яким на думку ліквідатора, правові підстави звернення з клопотанням про продовження ліквідаційної процедури, з урахуванням ч. 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, є те що Кодекс України з процедур банкрутства набув чинності 21.10.2019 і тому потрібно його застосовувати з 21.10.2019 таким чином ст. 58 Кодексу про те, що ліквідаційна процедура не може перевищувати 12 місяців, діє на всі справи з 21.10.2019, тому можливе продовження ліквідаційної процедури. Якщо суд вважає, що клопотання ліквідатора не потрібно, тому що ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку встановленому цим Кодексом (ч. 2 ст. 60), ліквідатор просить не розглядати клопотання про продовження ліквідаційної процедури та просить суд провести засідання суду без її участі, тому що в неї симптоми грипу чи короновірусу, вона знаходиться в режимі самоізоляції до 08.06.2020.

Розглядаючи вказане клопотання ліквідатора, господарський суд виходить з такого.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу, визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) - установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Статтею 58 КУзПБ зазначено, що суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

При цьому, нормами КУзПБ не передбачено можливості продовження строку ліквідаційної процедури.

Положеннями ч. 2 ст. 60 КУзПБ встановлено, що ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;

повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу;

веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. (ч. 1 ст. 65 КУзПБ)

Частиною 6 ст. 65 КУзПБ передбачено, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Враховуючи вищевказане, господарський суд доходить висновку про відсутність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіної С.А., поруч з цим, господарський суд вважає за необхідне зауважити, що ліквідатор ТОВ "СКЗ", в даний час арбітражний керуючий Чикильдіна С.А. виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи банкрута - ТОВ "СКЗ".

Керуючись ст. 2, 58, 60-61, 65 п. 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання №б/н від б/д ліквідатора, арбітражного керуючого Чикильдіної С.А. відмовити.

Ліквідатор ТОВ "СКЗ" (код ЄДР 31115804), в даний час арбітражний керуючий Чикильдіна С.А. виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи банкрута - ТОВ "СКЗ".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Примірники ухвали направити: банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому Чикильдіній С.А. (за адресами: 49008, м. Дніпро, провулок Токарний, 55 та вул. Лісна, буд. 46, м. Дніпро, 49008), ГУ ДПС у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, як правонаступнику ГУ ДФС у Кіровоградській області), ПАТ «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ (адреса для листування в Україні: 01015, м. Київ, вул. Добровольчих Батальйонів, 1), ПрАТ «Креатив» (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ПП "Еллада" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75), ТОВ "Санойл-Фінанс", як правонаступнику ПП "Еллада" в частині вимог 4 черги (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення 04.06.2020
Зареєстровано 04.06.2020
Оприлюднено 05.06.2020

Судовий реєстр по справі 912/242/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.05.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 30.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону