ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov. ua

ДОДАТКОВЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 Справа № 905/510/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Бокової Ю.В ., розглянувши заяву приватного підприємства «Арсенал - 2010» б/н від 22.07.2019 про ухвалення додаткового рішення

по справі за позовом приватного підприємства «Арсенал - 2010» (51937, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця 40 років Перемоги, будинок 11, квартира 49; код ЄДРПОУ 34683850)

до відповідача: державного підприємства «Селидіввугілля» (85400, Донецька область, місто Селидове, вулиця К.Маркса, будинок 41; код ЄДРПОУ 33426253)

про визнання кредитором на загальну суму 705332,64 грн, що складається з основного боргу - 620000,00 грн., інфляційних втрат - 63870,32 грн., 3% річних - 21462,32 грн. та включення кредиторських вимог до передавального акту,-

без виклику представників сторін,

В С Т А Н О В И В

Рішенням господарського суду Донецької області від 15.07.2019 позовні вимоги приватного підприємства «Арсенал - 2010» до державного підприємства «Селидіввугілля» про визнання кредитором на загальну суму 705332,64 грн., що складається з основного боргу - 620000,00 грн., інфляційних втрат - 63870,32 грн., 3% річних - 21462,32 грн. та включення кредиторських вимог до передавального акту задоволено частково.

Зобов`язано державне підприємство «Селидіввугілля» визнати приватне підприємство «Арсенал - 2010» кредитором державного підприємства «Селидіввугілля» на загальну суму 705 262,27 грн., з яких 620 000,00 грн. - основний борг, інфляційні втрати - 63799,95 грн., 3% річних - 21 462,32 грн. та включити кредиторські вимоги приватного підприємства «Арсенал - 2010» до передавального акту.

Стягнуто з державного підприємства «Селидіввугілля» на користь приватного підприємства «Арсенал - 2010» судовий збір в сумі 1920,81 грн.

В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Згідно ст.221 Господарського процесуального кодексу України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статею 244 цього Кодексу.

Позивачем у позовній заяві було заявлено про віднесення на відповідача витрат на правничу допомогу в сумі 3100, 00 грн.

03.06.2019 від представника позивача надійшла заява, в якій останній повідомив про збільшення розміру витрат на професійну правничу допомогу до 5500,00 грн. та про можливість її подальшого збільшення з огляду на продовження розгляду даної справи. Також представник позивача у вказаній заяві повідомив про те, що відповідні докази в порядку ч.8 ст.129 Господарського процесуального кодексу України будуть надані суду протягом п`яти днів після ухвалення судового рішення.

02.08.2019 від приватного підприємства «Арсенал - 2010» надійшла заява про ухвалення додаткового рішення щодо компенсації витрат на професійну правничу допомогу в сумі 5500,00 грн.

Дослідивши вищевказану заяву, суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1, п.1 ч.3 ст.123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно ст.126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

За приписом ч.3 ст.126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (ч.4 ст.126 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Принцип розумного обґрунтування розміру оплати юридичної допомоги набуває конкретних рис через перелік певних факторів, що мають братись до уваги при визначенні розміру оплати - обсяг часу і роботи, що вимагається для адвоката, його адвокатський досвід, науково-теоретична підготовка, тощо.

Визначаючи розмір сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, повинні братися до уваги, зокрема: час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистки або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо.

Докази, які підтверджують розумність витрат на оплату послуг адвоката, повинна подавати сторона, що вимагає відшкодування таких витрат.

При цьому, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі East/West Alliance Limited проти України, заява №19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Лавентс проти Латвії зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Як встановлено судом, 10.01.2019 між приватним підприємством Арсенал - 2010 (далі - клієнт) та адвокатським об`єднанням Пашніна і партнери (далі - адвокатське об`єднання) було укладено договір № 10-01/2019 про надання правової допомоги, відповідно до п. 1.1. якого клієнт доручає і зобов`язується оплачувати, а адвокатське об`єднання бере на себе зобов`язання надавати правову допомогу в представництві інтересів клієнта в господарському суді Донецької області по справі про зобов`язання державного підприємства СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ в особі комісії з реорганізації визнати ПП "АРСЕНАЛ-2010" кредитором ДП "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" за описом і вартістю робіт (послуг), вказаних у додатку № 1 до цього договору в порядку та на умовах, передбачених цим договором.

Згідно п. 2.1. договору адвокатське об`єднання зобов`язується здійснити представництво клієнта в господарському суді першої інстанції, підготовку і складання заяв, скарг, клопотань, процесуальних та інших документів правового характеру, участь в судових засіданнях, проведення консультацій та іншу правничу допомогу пов`язану зі справою.

Відповідно до п. 3.1.6. договору клієнт зобов`язаний прийняти належним чином надану правову допомогу та підписати акт виконаних робіт (наданих послуг).

Згідно п. 4.1. договору (в редакції додаткової угоди від 16.05.2019 до договору №10-01/2019 про надання правової допомоги від 10.01.2019) ціна даного договору становить 6300,00 грн. (шість тисяч триста гривень 00 копійок).

Клієнт здійснює оплату виконаних робіт (послуг), зазначених в п. 1.1. цього договору, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виставлення рахунку-фактури (п. 4.2. договору).

Згідно п. 4.4. договору ціна договору може бути в наступному змінена адвокатським об`єднанням у зв`язку із суттєвим зростанням або зменшенням обсягу допомоги, що визначається сторонами додатковими угодам до цього договору.

Відповідно до акту виконаних робіт (наданих послуг) від 06.03.2019 по договору №10-01/2019 про надання правової допомоги від 10.01.2019 адвокатським об`єднанням виконано наступні роботи (послуги) на загальну суму 3100,00 грн. без ПДВ : ознайомлення з документами та вивчення на доцільність звернення до суду, опрацювання судової практики з аналогічних справ, збирання доказів, складання заяви про визнання вимог кредитора, складання позовної заяви.

Згідно додатку № 1 до договору № 10-01/2019 про надання правової допомоги від 10.01.2019, підписаного представниками приватного підприємства Арсенал - 2010 та адвокатським об`єднанням Пашніна і партнери , участь в судовому засіданні (судодень) складає 800,00 грн. без ПДВ.

06.03.2019 між приватним підприємством Арсенал - 2010 та адвокатським об`єднанням Пашніна і партнери підписано акт виконання виконаних робіт (надання послуг) щодо отримання замовником наступних робіт: ознайомлення з документами та вивчення на доцільність звернення до суду, опрацювання судової практики з аналогічних справ, збирання доказів, складання заяви про визнання вимог кредитора, складання позовної заяви на загальну суму 3100,00 грн. без ПДВ.

На підставі вищевказаного акту виставлено рахунок позивачу № СФ-0403 від 04.03.2019.

Платіжним дорученням №443 від 04.03.2019 позивач оплатив адвокатському об`єднанню Пашніна і партнери 3100,00 грн.

Також до вказаного договору між приватним підприємством Арсенал - 2010 та адвокатським об`єднанням Пашніна і партнери було укладено додаткову угоду № 1 від 16.04.2019 та додаткову угоду № 2 від 16.05.2019, якими збільшено суму договору №10-01/2019 про надання правової допомоги від 10.01.2019 до 6300 грн.

В подальшому, 16.04.2019 між приватним підприємством Арсенал - 2010 та адвокатським об`єднанням Пашніна і партнери підписано акт виконання виконаних робіт (надання послуг) щодо отримання замовником наступних робіт: участь у судовому засіданні 15.04.2019 по справі № 905/510/19 у господарському суді Донецької області, на загальну суму 800,00 грн. без ПДВ.

На підставі вищевказаного акту платіжним дорученням №520 від 02.05.2019 позивач оплатив адвокатському об`єднанню Пашніна і партнери 800,00 грн.

Також 16.05.2019 та 29.05.2019 між сторонами було підписано акти виконання виконаних робіт (надання послуг) щодо отримання замовником наступних робіт: участь у судових засіданні 15.05.2019 та від 28.05.2019 по справі № 905/510/19 у господарському суді Донецької області, на загальну суму 1600,00 грн. без ПДВ.

На виконання умов договору №10-01/2019 про надання правової допомоги від 10.01.2019 позивачем було додатково сплачені грошові кошти на загальну суму 1600,00 грн. без ПДВ., що підтверджується платіжним дорученням № 525 від 07.05.2019 на суму 800,00 грн. та платіжним дорученням № 556 від 24.05.2019 на суму 800,00 грн.

Судом встановлено, що адвокат Крючкова Н.В. брала участь в судових засіданнях 15.04.2019, 15.05.2019 та 28.05.2019, що відображено у відповідних протоколах судових засідань. В матеріалах справи наявна заява про визнання кредиторських вимог, позовна заява.

Тобто, заявником доведено факт виконання адвокатом послуг правничої допомоги, передбачених договором №10-01/2019 про надання правової допомоги від 10.01.2019 (з урахуванням додаткових угод до нього).

Таким чином, за висновком суду, заявлений відповідачем розмір витрат на професійну правничу допомогу в сумі 5500,00 грн. відповідає у повній мірі критерію реальності таких витрат, розумності їхнього розміру.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність ухвалення додаткового рішення по справі, згідно якого стягненню з державного підприємства «Селидіввугілля» на користь приватного підприємства «Арсенал - 2010» підлягають витрати на правову допомогу в сумі 5500,00 грн.

Керуючись ст.ст. 86, 123, 126, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

Стягнути з державного підприємства «Селидіввугілля» (85400, Донецька область, місто Селидове, вулиця К.Маркса, будинок 41; код ЄДРПОУ 33426253) на користь приватного підприємства «Арсенал - 2010» (51937, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця 40 років Перемоги, будинок 11, квартира 49; код ЄДРПОУ 34683850) витрати на правову допомогу в сумі 5500,00 грн.

Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

Повний текст додаткового рішення складено 12.08.2019.

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Ю.В. Бокова

Зареєстровано 14.08.2019
Оприлюднено 15.08.2019
Дата набрання законної сили 12.08.2019

Судовий реєстр по справі 905/510/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.11.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.11.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 12.08.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 15.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 15.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 02.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 05.06.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.05.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 15.04.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону