ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

04.11.2019 Справа № 905/510/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Бокової Ю.В. , при секретарі судового засідання Барбаш Д.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву приватного підприємства «Арсенал - 2010» б/н від 23.10.2019 про видачу дублікатів наказів господарського суду Донецької області від 09.09.2019

по справі №905/510/19 за позовом: приватного підприємства «Арсенал - 2010» (51937, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця 40 років Перемоги, будинок 11, квартира 49; код ЄДРПОУ 34683850)

до відповідача: державного підприємства «Селидіввугілля» (85400, Донецька область, місто Селидове, вулиця К.Маркса, будинок 41; код ЄДРПОУ 33426253)

про визнання кредитором на загальну суму 705 332,64 грн, що складається з основного боргу - 620 000,00 грн., інфляційних втрат - 63 870,32 грн., 3% річних - 21 462,32 грн. та включення кредиторських вимог до передавального акту,-

за участю представників сторін:

від заявника (стягувача): не з`явились

від відповідача (боржника): не з`явились

В С Т А Н О В И В

Рішенням господарського суду Донецької області від 15.07.2019 позовні вимоги приватного підприємства «Арсенал - 2010» до державного підприємства «Селидіввугілля» про визнання кредитором на загальну суму 705 332,64 грн., що складається з основного боргу - 620 000,00 грн., інфляційних втрат - 63 870,32 грн., 3% річних - 21 462,32 грн. та включення кредиторських вимог до передавального акту задоволено частково.

Зобов`язано державне підприємство «Селидіввугілля» визнати приватне підприємство «Арсенал - 2010» кредитором державного підприємства «Селидіввугілля» на загальну суму 705 262,27 грн., з яких 620 000,00 грн. - основний борг, інфляційні втрати - 63 799,95 грн., 3% річних - 21 462,32 грн. та включити кредиторські вимоги приватного підприємства «Арсенал - 2010» до передавального акту.

Стягнуто з державного підприємства «Селидіввугілля» на користь приватного підприємства «Арсенал - 2010» судовий збір в сумі 1 920,81 грн.

В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Додатковим рішенням від 12.08.2019 стягнуто з державного підприємства «Селидіввугілля» на користь приватного підприємства «Арсенал - 2010» витрати на правову допомогу в сумі 5 500,00 грн.

09.09.2019 на виконання рішення від 15.07.2019 та додаткового рішення від 12.08.2019 господарським судом видані відповідні накази.

25.10.2019 на адресу господарського суду Донецької області надійшла заява приватного підприємства «Арсенал - 2010» б/н від 23.10.2019 про видачу дублікатів наказів господарського суду Донецької області від 09.09.2019 по справі №905/510/19.

В обґрунтування даної заяви заявник посилається на втрату приватним підприємством Арсенал - 2010 оригіналів наказів по справі № 905/510/19 від 09.09.2019 на примусове виконання рішення господарського суду Донецької області від 15.07.2019 та на примусове виконання додаткового рішення господарського суду Донецької області від 12.08.2019, у зв`язку з чим, останні до органів державної виконавчої служби не пред`являлися.

Ухвалою суду від 28.10.2019 вищезазначену заяву призначено до розгляду на 04.11.2019.

Учасники справи у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Суд, розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення вказаної заяви про видачу дублікатів наказів з огляду на наступне.

Згідно п.п. 19.4 п.19 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання . Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви.

Як вбачається зі змісту заяви про видачу дублікатів наказів, оригінали наказів по справі № 905/510/19 від 09.09.2019 на примусове виконання рішення господарського суду Донецької області від 15.07.2019 та на примусове виконання додаткового рішення господарського суду Донецької області від 12.08.2019 приватним підприємством Арсенал - 2010 були втрачені та до виконання до органів державної виконавчої служби не пред`являлися. На підтвердження викладених обставин заявником надано суду довідки №22-10/19-1 та №22-10/19-2 від 22.10.2019, підписані директором та бухгалтером приватного підприємства Арсенал - 2010 , відповідно до яких на 22.10.2019 накази господарського суду Донецької області по справі № 905/510/19 від 09.09.2019 є втраченими та не були пред`явлені до виконання.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського суду у справі «Агрокомплекс проти України» (заява № 23465/03) від 06.10.2011 існування заборгованості, яка підтверджена остаточним і обов`язковим для виконання судовим рішенням, дає особі, на користь якої таке рішення винесено, підґрунтя для «законного сподівання» на виплату такої заборгованості і становить «майно» цієї особи у значенні статті 1 Першого протоколу (серед інших рішень, рішення у справі «Бурдов проти Росії» , заява № 59498/00, та інші справи, зазначені в цій).

Відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне володіння майном, як це передбачено першим реченням першого пункту статті 1 Першого протоколу (справа «Юрій Миколайович Іванов проти України» , заява № 40450/04, рішення від 15.10.2009).

Відповідно до положень статті 18 Господарського процесуального кодексу України

судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 327 Господарського процесуального кодексу України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Згідно із ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» , виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Строки, зазначені в частині першій цієї статті, встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню - з наступного дня після його прийняття.

Рішення господарського суду Донецької області від 15.07.2019 у справі № 905/510/19 набрало законної сили 07.08.2019 року.

Додаткове рішення господарського суду Донецької області від 12.08.2019 у справі №905/510/19 набрало законної сили 03.09.2019 року.

Як вбачається з матеріалів справи, наказ від 09.09.2019 по справі № 905/510/19 на примусове виконання рішення господарського суду Донецької області від 15.07.2019 може бути пред`явлений до виконання в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» протягом трьох років з наступного дня після набрання рішенням законної сили, тобто до 08.08.2022, а наказ від 09.09.2019 по справі № 905/510/19 на примусове виконання додаткового рішення господарського суду Донецької області від 12.08.2019 може бути пред`явлений до виконання в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» протягом трьох років з наступного дня після набрання рішенням законної сили, тобто до 04.09.2022.

Таким чином, приватне підприємство «Арсенал - 2010» звернулось із заявою про видачу дублікатів наказів до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

З огляду на викладене та враховуючи, що рішення господарського суду підлягають обов`язковому безумовному виконанню на території України та їх виконання здійснюється на підставі виданих господарськими судами наказами, за відсутності в матеріалах справи доказів, що свідчать про фактичне виконання рішення, суд дійшов висновку щодо необхідності видачі дублікатів наказів по справі № 905/510/19 від 09.09.2019 на примусове виконання рішення господарського суду Донецької області від 15.07.2019 та на примусове виконання додаткового рішення господарського суду Донецької області від 12.08.2019.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, ч. 1 ст. 327, п.п. 19.4 п.19 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву приватного підприємства «Арсенал - 2010» б/н від 23.10.2019 про видачу дублікатів наказів господарського суду Донецької області від 09.09.2019 по справі №905/510/19.

Видати дублікат наказу про примусове виконання рішення від 15.07.2019 у справі №905/510/19.

Видати дублікат наказу про примусове виконання додаткового рішення від 12.08.2019 у справі №905/510/19.

Аналогічні за змістом накази господарського суду Донецької області у справі №905/510/19 - вважати недійсними.

У судовому засіданні 04.11.2019 проголошено та підписано вступну та резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 04.11.2019.

Ухвала набрала законної сили в день її винесення судом 04.11.2019.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя Ю.В. Бокова

Зареєстровано 05.11.2019
Оприлюднено 06.11.2019
Дата набрання законної сили 04.11.2019

Судовий реєстр по справі 905/510/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.11.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 04.11.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 09.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 12.08.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 15.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 15.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону