ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

Справа № 752/13551/18

Провадження № 2/752/2034/19

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

30.07.2019 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Шевченко Т.М.

з участю секретаря Власенко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄА Груп" про розірвання контракту, стягнення заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати,

в с т а н о в и в:

у липні 2018 року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом про розірвання контракту, стягнення заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати.

Позов обґрунтовано тим, що 20 липня 2017 року між ОСОБА_1 та ТОВ "ЄА Груп" було укладено типову форму контракту з працівником, відповідно до якого позивача було прийнято на посаду логіста. Проте за весь час перебування у трудових відносинах з відповідачем та до моменту звернення з позовною заявою до суду позивачу не виплачувалася заробітна плата. Оскільки дії відповідача є незаконними, такими, що грубо порушують права позивача, як працівика, та норми чинного законодавства, позивач проить:

- зобов"язати ТОВ "ЄА Груп" видати наказ про припинення трудових відносин на підставі ст. 39 КЗпП України за порушення роботодавцем законодавства про працю;

- внести відповідний запис до трудової книжки та видати її позивачу,

- стягнути з ТОВ "ЄА Груп" суму заборгованості по нарахованій та невиплаченій заробітній платі в сумі 30 9862,09 грн., вихідну допомогу при звільненні у розмірі 11 440,80 грн., компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 3 295,82 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати у розмірі 2 675,04 грн., а також 5 000 грн. на відшкодування моральної шкоди.

Ухвалою судді Голосіївського районного суду м. Кива від 11 липня 2018 року відкрито провадження у даній справі. (а.с. 18)

13 вересня 2018 року відповідач ТОВ "ЄА Груп" надіслав відзив на позовну заяву. (ас. 25) Просить відмовити в задоволенні позову, оскільки ОСОБА_2 не було допущено до роботи та він не виконував роботу у товаристві. Факт відсутності існування трудових відносин між ОСОБА_1 та ТОВ "ЄА Груп" підтверджується довідкою ГУ ДФС у м. Києві від 04.06.2018 р. № 0120/26/15/42/39809911, у якій відображено результати податкової (фактичної) перевірки відповідача, в тому числі щодо дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівником (найманими особами).

У заяві про збільшення розміру позовних вимог ОСОБА_1 просить стягнути:

- 62 281,24 грн. заборгованості по заробітній платі,

- 11 440,80 грн. вихідної допомоги при звільненні,

- 6 372,96 грн. компенсації за невикористану відпустку,

- 12 042 грн. компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати. (а.с. 62)

В судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов з вищевказаних підстав.

Представник відповідача ТОВ "ЄА Груп" в судовому засіданні не визнав позовні вимоги та заперечував проти задоволення позову.

Вислухавши пояснення позивача, представника відповідача та свідків, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 21 КЗпП України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов`язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов`язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Згідно ст. 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило у письмовій формі. При укладенні трудового договору громадянин зобов"язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров"я та інші документи. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, ае працівника фактично було допущено до роботи.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України підставами припинення трудового договору є закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 ЦК України положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Згідно із ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до положень ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Однак список способів захисту цивільних прав та інтересів визначений в ч.2 ст. 16 ЦК України не є вичерпним.

Звертаючись у липні 2018 року суд з даним позовом, ОСОБА_1 посилається на те, що 20 липня 2017 року між ТОВ ЄА Груп та ним було укладено типову форму контракту з працівником, згідно п. 1 якого цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем. Відповідно до п. 7 розмір оплати менеджера - логіста становить мінімальну заробітну плату на місяць та змінюється згідно встановлених норм законодавства, та виконаних робіт, які перевищують заплановані в підприємстві. Строк дії контракту 3 роки. (п. 16) Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням. За весь час перебування у трудових відносинах з відповідачем позвачу не виплачувалася заробітна плата.

Представник відповідача в судовому засіданні не визнав позовні вимоги, зазначивши, що товариством з ОСОБА_1 були проведені усні переговори щодо наймання даної особи на роботу, під час яких було роз"яснено позивачу необхідність надати трудову книжку та інші документи для оформлення трудових відносин, а також написати заяву про прийняття на роботу. 20 липня 2017 року була підписана типова форма контракту з працівником, однак для повного оформлення позивача та фактичного допущення його до роботи на ТОВ "ЄА Груп" ОСОБА_1 необхідно було подати трудову книжку для внесення відповідних відомостей про прийняття на роботу та написати заяву про прийняття на роботу. Проте виявилося, що трудова книжка ОСОБА_1 знаходиться за основним місцем роботи на зберіганні у ТОВ "МАРВІН ЮКРЕЙН", де позивач працює керівником з 20 березня 2014 року. Оскільки основне місце роботи ОСОБА_1 було ТОВ "МАРВІН ЮКРЕЙН" в усній розмові з керівником ТОВ "ЄА Груп" була домовленість, що позивача буде допущено до роботи тільки після звільнення з попереднього місця роботи, оскільки відповідач не мав можливості оформити позивача за сумісництвом, а потребував у працівникові на повний робочий день.

На підтвердження факту відсутності існування трудових відносин між ОСОБА_1 та ТОВ "ЄА Груп" відповідач надав довідку ГУ ДФС у м. Києві від 04.06.2018 р. № 0120/26/15/42/39809911 про результати податкової (фактичної) перевірки ТОВ "ЄА Груп", в тому числі про дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівником (найманими особами). (а.с. 32)

У пункті 3.3 наведеної довідки зазначено, що ТОВ "ЄА Груп" використовує працю 5 найманих працівників, серед яких не зазначено позивача. Також встановлено, що 20.07.2017 р. відповідач уклав контракт типової форми з працівником ОСОБА_1 , але повідомлення контролюючого органу про прийняття на роботу позивача не подавалось. Фактично позивач до робочого місця допущений не був, трудоих обов"язків не виконував та грошові кошти, як винагороду за виконану роботу від відповідача не отримував. Відповідачем були надані до перевірки журнал обліку руху трудових книжок, накази про призначення/звільнення працівників, табелі робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості. Фактів, що можуть свідчити про допуск позивача до роботи ТОВ "ЄА Груп" не виявлено.

Під час перевірки не встановлено фактів використання ТОВ "ЄА Груп" праці найманих працівників без оформлення трудових відносин. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві. Записи в трудовій книжці проводяться у відповідності д вимог чинного зконодавства.

Перевіркою своєчасності подання повідомлень про прийняття працівників на роботу, які на момент проведення перевірки перебували у трудових відносинах з підприємством, а також взаємовідносини між роботодавцем та найманими особами, які регулюються нормами КЗпП України, порушень не встановлено.

Також відповідач надав витяг з ЄДР щодо ТОВ "МАРВІН ЮКРЕЙН", з якого вбачається, що ОСОБА_1 є керівником вказаного товариства з 20 березня 2014 року. (а.с. 37)

Суд погоджується з доводами відповідача про те,що для виплати заробітної плати працівнику необхідно виконати ряд обов"язкових вимог, зокрема укладення/підписання трудового договору, подача заяви працівника роботодавцю із проханням прийняти на роботу, видача наказу роботодавця про прийняття на роботу працівника із обов"язковим ознайомленням працівника із даним наказом, працівник подає роботодавцю трудову книжку для належного її заповнення роботодавцем, повідомлення роботодавцем центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов"язкове державне спеціальне страхування про прийняття працівника на роботу (ДФС України), ознайомлення працівника під підпис з правилами внурішнього розпорядку, інструкціями, наказами, проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами. Після виконання вказаних етапів працівника допускають до здійснення трудових обов"язків, які працівник зобов"язаний виконувати належним чином, а лише після цього у роботодавця виникає обов"язок оплати праці працівника.

Судом встановлено, що позивач не подавав заяву про прийняття на роботу, не надав трудову книжку, а тому не був оформлений на підприємстві. Позовна заява та додатки до неї не містять доказів виконання роботи з боку позивача для відповідача. Лист № 267 вих - 19 від 19.03.2019 р. від 05.03.2019 р. ТОВ "Нова пошта" про наявність 3 довіреностей ТОВ "ЄА Груп" на ім"я ОСОБА_1 також не свідчить про виконання позивачем такої роботи. (а.с. 59)

Також суд звертає на увагу на той факт, що з дня підписання трудового контракту від 20.07.2017 р. до дня подання позовної заяви ОСОБА_1 здійснює трудову діяльність на інших підприємствах та за позивача сплачуються страхові внески одночасно на декількох підприємствах, а саме

- ТОВ "АНДАКТА" (ЄДРПОУ 31870135) у період з грудня 2017 року по квітень 2018 року,

- АО "Юридична фірма "Лексвел і партнери" (ЄДРПОУ 34480788) у період з грудня 2017 року по квітень 2018 р.,

- ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКСВЕЛ" (ЄДРПОУ 36376181) у липні 2017 року,

- ТОВ "МАРВІН ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 33828918) у лютому - березні 2018 року.

Даний факт підтверджується випискою Пенсійного фонду України за формою "ОК-5" від 02.07.2018 р. Тобто позивач станом на дату підписання контракту 20.07.2017 р. був працевлаштований. З 20.03.2014 р. займав посаду керівника ТОВ "МАРВІН ЮКРЕЙН".

Опитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 також не підтвердили перебування ОСОБА_1 в трудових правовідносинах з ТОВ "ЕА Груп" та виконання позивачем будь-якої роботи для відповідача.

Позивач заявив три позовні вимоги: зобов"язання ТОВ "ЕА Груп" видати наказ про припинення трудових відносин, внесення відповідного запису до трудової книжки та стягнення заборгованості з виплати заробітної плати, вихідної дпомоги при звільненні, компенсації за невикористану відпустку та несвоєчасну виплату заробітної плати. При цьому кожна з позовних вимог не пов`язана позивачем з відповідними датами. В той же час, представлені позивачем документи не дають можливості встановити автентичність заявлених часових рамок. Відповідач взагалі заперечує такі трудові відносини. Належних доказів, які б давали суду можливість встановити перевагу одних з наведених документів над іншими, відтак встановити, з якого саме часу позивач перебував у трудових відносинах з відповідачем, матеріали справи не містять.

Окрім недоведеності посилань позивача щодо дати початку виникнення трудових відносин між сторонами, не знайшли свого підтвердження і посилання щодо часу закінчення таких відносин, як і заявлена позивачем підстава припинення трудових правовідносин - звільнення позивача з роботи за порушення роботодавцем законодавства про працю (ст. 39 КЗпП України). Щодо вказаних підстав матеріали справи не містять жодних доказів, відтак такі твердження також залишилися недоведеними і не можуть бути прийняті судом.

Зважаючи на наведене, оскільки кожна з позовних вимог передбачає не лише необхідність встановлення трудових відносин між сторонами, але й визначення їх часових меж, чого в справі доведено не було, позовні вимоги не підлягають до задоволення як недоведені.

Підстав для відшкодування моральної шкоди суд також не вбачає.

За таких підстав, в задоволені позову ОСОБА_1 необхідно відмовити.

Керуючись статтями 4, 5, 12, 13, 76-81, 141, 206, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

В задоволенні позовної заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄА Груп" про розірвання контракту, стягнення заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати - відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення виготовлено 09 серпня 2019 року.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 30.07.2019
Оприлюднено 18.08.2019

Судовий реєстр по справі 752/13551/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.11.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 02.10.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 11.07.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 752/13551/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону