ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

справа № 752/13279/19

провадження №: 1-кс/752/6444/19

У Х В А Л А

28.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві - слідчого Архипенка Р.І., у кримінальному провадженні №42017000000004425, відомості щодо якого внесені 20.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить: накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Гарант Інвест Буд (код 40698938) № НОМЕР_1 , ТОВ Мегаліт Буд (код 40818510) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Філії Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104.

Крім того, просить заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Гарант Інвест Буд (код 40698938) № НОМЕР_1 , ТОВ Мегаліт Буд (код 40818510) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Філії Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять та вже надійшли на банківські рахунки ТОВ Гарант Інвест Буд (код 40698938) № НОМЕР_1 , ТОВ Мегаліт Буд (код 40818510) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Філії Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та зобов`язати службових осіб Філії Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_1 або ОСОБА_2 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на рахунках ТОВ Гарант Інвест Буд (код 40698938) № НОМЕР_1 , ТОВ Мегаліт Буд (код 40818510) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Філії Київсіті АТ КБ Приватбанк (МФО 380775) та в подальшому, надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках за запитом Другого слідчого відділу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004425 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, з метою збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, які містяться на вказаних рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважити, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів, спеціальною конфіскацією, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди. Також, слідчим не доведено, що вказані кошти були об`єктом кримінально протиправних дій набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено наявність обґрунтованих підстав і мети, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; конкретні факти і докази, що свідчать про наявність у кримінальному провадженні підозрюваних.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві - слідчого Архипенка Р.І., у кримінальному провадженні №42017000000004425, відомості щодо якого внесені 20.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур

Дата ухвалення рішення 28.08.2019
Зареєстровано 29.08.2019
Оприлюднено 29.08.2019

Судовий реєстр по справі 752/13279/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 04.11.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 16.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 16.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 02.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 752/13279/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону