ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"11" вересня 2019 р.Справа № 922/1951/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

розглянувши по справі

за позовом Керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області (61072, м.Харків, вул.Тобольська,55А) до 1-ого відповідача Харківської міської ради ( 61003, м.Харків, майдан Конституції,7) , 2-ого відповідача Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Наш Оберіг"(61039, м.Харків, пров. Океанський, 9) про визнання недійсним рішення

ВСТАНОВИВ:

Керівник Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області звернувся до господарcького суду Харківської області з позовною заявою, в якій просить суд:

- визнати незаконним та скасувати 26 додатку 1 до рішення Харківської міської ради "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів" від 10.09.2008 №226/08.яким у приватну власність обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Наш оберіг" передано земельну ділянку загальною площею 7,0950( в межах договору оренди землі від 03.03.2008 року №540867100013) по вул. Житній для будівництва об`єкта зі зміною його функціонального призначення під житлову забудову;

- визнати недійсним державний акт від 25.02.2009 серії ЯД №052710 на право власності на земельну ділянку, площею 7,0950 га, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Житня, виданий ОК "ЖБК "НАШ ОБЕРІГ" вартістю 10 403 100 грн.;

- визнати відсутність у ОК "ЖБК "НАШ ОБЕРІГ"( код ЄДРПОУ35698564) права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6310137200:12:053:0002, площею 7,0950 га, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Житня, вартістю 10403 100 грн. Судові витрати просить покласти на відповідача.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.06.17 прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 25.07.2017 о 10:00 год.

24.07.2017 від прокуратури до суду надійшли письмові пояснення за вх.№23681, в яких представник прокуратури зокрема посилається на те, що відповідно до п. 1 статуту ОК ЖБК Наш Оберіг , затвердженого рішенням загальних зборів його засновників від 20.02.2008, кооператив за напрямом діяльності є житлово-будівельним та створений відповідно до ЖК України. Разом з тим, як вказує прокурор, ОК ЖБК Наш Оберіг не відповідає вимогам ЖК України та Примірного статуту ЖБК, а отже, не є житлово-будівельним кооперативом у розумінні ст. 41 ЗК України. Крім того, земельна ділянка ОК ЖБК Наш Оберіг передавалася без дотримання вимог, передбачених вказаними нормативно-правовими актами.

Письмові пояснення долучені до матеріалів справи.

24.07.2017 представником другого відповідача до суду подане клопотання за вх. № 23682 про відкладення розгляду справи, яке долучено судом до матеріалів справи.

25 07.2017 представником першого відповідача (ХМР) до канцелярії суду було подано заяву за вх. № 23770 про припинення провадження у справі на підставі п.2 ст.80 ГПК України, у зв`язку із тим, що в господарським суді Харківської області розглядалась справа №922/4113/15 між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, що і дана справа №922/1951/17.

Заява долучена до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.07.2017 задоволено клопотання другого відповідача щодо відкладення розгляду справи . Розгляд справи відкладено на 08.08.2017 об 11:30.

31.07.2017 року та 08.08.2017 року від прокуратури Харківської області, через канцелярію суду (вх.№25467 та вх.№24450) надійшли письмові заперечення на клопотання Харківської міської ради (першого відповідача) про припинення провадження у справі №922/1951/17 на підставі п.2 ст.80 ГПК України ,в яких останній вважає твердження першого відповідача необгрунтованими з огляду на наступне. Так, прокурор вказує на те, що у справі №922/4113/15 прокурор просив суд визнати незаконним та скасувати рішення Харківської міської ради як винесене поза межами встановленої законом компетенції органу місцевого самоврядування. У такому разі, за умови задоволення позовних вимог прокурора, наслідки визнання незаконним та скасування рішення міськради наставали б з моменту набрання законної сили судовим рішенням. У даній справі прокурор просить визнати недійсним з моменту прийняття рішення міськради як недійсний правочин. Таким чином, у разі визнання недійсним спірного рішення Харківської міськради наслідки його недійсності визначені моментом його прийняття - тобто 10.09.2008. Крім того, аналізом змісту обставин, якими прокурор обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу, встановлено, що вони також є відмінними. Крім того, як вказує прокурор, на відміну від обставин, що складали підстави позову у справі №922/4113/15, у даній справі прокурор обґрунтовує порушення Харківською міською радою норм законодавства (ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133- 137 ЖК УРСР) ,отже на думку прокурора ,предмет і підстави позовних вимог прокурора у справах №922/4113/15 та №922/1951/17 є відмінними.

Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.

08.08.2017 від 1-ого відповідача (Харківської міської ради), через канцелярію суду (вх.№25520) надійшла заява про залишення позовних вимог без розгляду, обгрунтовуючи вищеозначену заяву перший відповідач посилається на те, що прокурором не визначено орган держави, за захистом охоронюваних прав та інтересів якого він порушив.

Заява долучена судом до матеріалів справи.

08.08.2017 від 1-ого відповідача Харківської міської ради, через канцелярію суду (вх.№25523) надійшов відзив на позовну заяву, в якому перший відповідач просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог повністю, з посиланням на те, що Харківська міська рада, при прийнятті рішення про надання земельної ділянки у власність кооперативу, врахувала те, що питання створення та організації діяльності кооперативів, метою яких є забезпечення економічних, соціальних та інших потреб їх членів, що, частково, регулювалися Житловим Кодексом Української РСР та Примірним статутом, вже врегульовано чинним законодавством України, зокрема, шляхом прийняття як кодифікованих нормативно-правових актів, таких як Цивільний кодекс України (2003), так і законів України, зокрема, Закону України Про кооперацію (2003) та Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (2003). Норми ЖК УРСР та Примірного статуту в частині створення житлово - будівельних кооперативів суперечать не тільки Закону України Про кооперацію , але і спеціальному нормативно-правовому, акту який вже був чинним на дату реєстрації кооперативу та на дату прийняття Харківською міською радою рішення про надання земельної ділянки у власність - Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 755-ІУ від 15.05.2003, який є спеціальним, прийнятий пізніше в часі та повинен застосовуватися до правовідносин, пов`язаних з реєстрацією будь-якої юридичної особи, в т.ч. житлово-будівельних кооперативів, та який не передбачає обмежень, що встановлені ЖК УРСР та Примірним статутом. Крім того у відзиві на позовну заяву перший відповідач наголошував про наявність підстав для застосування строку позовної давності, посилаючись на присутність прокурора при прийнятті оскаржуваного рішення та обізнаність прокурора з оскаржуваним рішенням - 10.09.2008 року.

Відзив долучений судом до матеріалів справи.

08.08.2017 представником другого відповідача до канцелярії суду було подане клопотання за вх. № 25320 про продовження строку розгляду справи на підставі ч. 3 ст. 69 ГПК України.

Клопотання долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 08.08.2017 судом було зазначено, що заява першого відповідача про припинення провадження у справі на підставі п. 2 ст. 80 ГПК України (вх. № 23770 від 25.07.2017) та заява про залишення позовних вимог без розгляду за вх. № 25520 будуть вирішені при винесенні кінцевого процесуального документу.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.08.2017 задоволено клопотання другого відповідача про продовження строку вирішення спору; продовжено строк розгляду спору до 24.08.2017; розгляд справи відкладено на 18.08.2017 о 10:00 год.

15.08.2017 від прокуратури до суду надійшли додаткові пояснення у справі з урахуванням клопотання відповідача про застосування наслідків спливу строку позовної давності за вх. № 26374, в яких зазначено, що прокурор не є учасником спірних правовідносин, а з документів, які подавалися для прийняття оскаржуваного рішення, як і з його змісту порушення законодавства не вбачаються. Такі порушення, що свідчать про незаконність набуття ОК "ЖБК "Наш Оберіг" спірної ділянки, прокурором виявлено лише за результатами опрацювання отриманих у ході досудового рослідування провадження № 12014220510002973 доказів, а саме: вилучених 15.09.2016 у ходя обшуку в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради реєстраційних справ низки юридичних осіб, у тому числі ОК "ЖБК "Наш Оберіг"; вилучених 20.01.2017 у Департаменті діловодства Харківської міської ради за результатами тимчасового доступу до речей та документів виписки електронної бази обліку вхідної кореспнденції щодо реєстрації звернень обслуговуючих кооперативів з питань передачі у власність та надання в оренду земельних ділянок; вилучених проектів відведення земельної ділянки ТОВ "Харківжитло" і ПП "Будсервіс -2004"; інформації Харківської міської ради від 18.10.2016 № 08-04/3638/2-16; протоколів допиту свідків ОСОБА_1 від 05.10.2016, ОСОБА_2 від 15.09.2016 та 06.10.2016, ОСОБА_3 від 07.10.2016 та 11.10.2016. З огляду на зазначене, прокурор просить визнати поважними причини пропуску звернення до суду та захистити порушене право держави.

Пояснення долучені судом до матеріалів справи.

Також, 15.08.2017 від представника прокуратури до суду надійшли додаткові пояснення за вх. № 26375, в яких прокурор обгрунтовує вимоги про визнання відсутнім права власності. А саме, прокурор зазначає, що у спорах, пов`язаних з правом власності або постійного користування земельними ділянками, недійсними можуть визнаватися як рішення, на підставі яких видано відповідні державні акти, так і самі акти про право власності чи постіного користування. Оскаржуване рішення та акт, як стверджує прокурор, не відповідають вимогам законодавства та інтересам територіальної громади, що свідчить про відсутність волі власника землі - територіальної громади м. Харкова на у законний спосіб передання спірної ділянки у приватну власність. Отже, враховуючи те, що спірна ділянка вибула з комунальної власності територіальної громади м. Харкова з порушенням вимог земельного законодавства, є всі підстави для застосування такого способу захисту, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 16 ЦК України, абз. 2 ч. 2 ст. 20 ГК України - як визнання відсутності у ОК "ЖБК "Наш Оберіг" права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6310137200:12:053:0002 площею 7,0950 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Житня та відновлення становища, яке існувало до порушення. Таким чином, на думку прокурора, застосування саме такого способу захисту забезпечить досягнення мети захисту порушених прав та інстересів - збереження у власності територіальної громади м. Харкова належних їй земель.

Письмові пояснення долучені до матеріалів справи.

15.08.2017 представником прокуратури до суду були подані також зеперечення на клопотання відповідача про залишення позову без розгляду за вх. № 26382, в яких прокурор зазначає, що представник Харківської міської ради помилково посилається на ч. 1 ст. 6 Закону України"Про державний контроль за використанням та охороною земель" та Положення про державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 459/2011, оскільки ні Державна інспекція сільського господарства України, ані її територіальні органи не наділені повноваженнями щодо звернення із позовами до суду для усунення виявлених порушень вимог законодавства. Особою, уповноваженою державою для здійснення відповідних функцій щодо розпорядження земельними ділянками від імені територіальної громади ( в силу ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ) є Харківська міська рада, яка не може бути позивачем, оскільки в даному випадку є відповідачем. Наведене свідчить, що орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах відсутній, а тому прокурор звернувся до суду з позовом на підставі ст. 2 ГПК України, зазначивши та обгрунтовавши в позовній заяві про відсутність такого органу. Також прокурор зазначив, що висновок Верховного Суду України, викладний у постанові від 13.03.2017 у справі № 6-2195 цс16 та на який посилається представник Харківської міської ради, зроблено до відносин, відмінних від спірних.

Заперечення долучені судом до матеріалів справи.

16.08.2017 другим відповідачем до канцелярії суду були подані заперечення за вх. № 26469, відповідно до яких відповідач-2 зазначає, що питання створення та діяльності кооперативів, метою яких є забезпечення економічних, соціальних та інших потреб їх членів, що регулювалися Житловим Кодексом УРСР та Примірним Статутом, вже врегульовано чинним законодавством України, зокрема, шляхом прийняття Цивільного кодексу України, Закону "Про кооперацію" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців".

Заперечення долучені судом до матеріалів справи.

Також другим відповідачем 16.08.2017 до канцелярії суду було подане клопотання за вх. № 26473, в якому останній просить в цілях роз`яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, призначити у справі судову науково-правову експертизу, яку доручити Інституту держави та права ім. Корецького НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4) та на вирішення експертів поставити наступні питання:

1. Якими спеціальними нормативно-правовими актами, з урахуванням ст. ст. 3, 8, 21, 22, 24, 26, 36, 47, 19 Контитуції України, врегульовані правовідносини щодо створення, державної реєстрації, визначення статусу, діяльності житлово-будівельних кооперативів і мають застосовуватися при створенні, державної реєстрації, визначенні статусу, організації діяльності житлово-будівельних кооперативів?

2. Чи мають місцеві ради та їх виконавчі органи повноваження щодо створення, реєстрації, та організації діяльності житлово-будівельних кооперативів з 2008 року по теперішній час?

3. Чивідповідачють Конституції України положеня ст. ст. 135, 137, 138 Житлового кодексу УРСР, а також Примірного статуту ЖБК щодо створення, державної реєстрації, організації діяльності житлово-будівельних кооперативів?

4. Чи є порушенням Конституції України, а саме основних конституційних прав та свобод громадянина і людини організація і створення житлово-будівельних кооперативів в порядку передбаченому ст. ст. 133, 135, 137 ЖК УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР № 186 від 30.04.1985 року?

Клопотання долучено судом до матеріалів справи.

17.08.2017 представником першого відповідача до суду подана заява за вх. № 26778, відповідно до якої відповдач-1 просить відмовити у задоволенні позовних вимог керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави до Харківської міської ради та ОК "ЖБК "Наш Оберіг" у зв`язку зі спливом строку позовної давності.

Ухвалою господарського суду від 18.08.2017 року клопотання другого відповідача (вх. № 26473 від 16.08.2017) про призначення у справі судової науково-правової експертизи - задоволено. Призначено по справі судову науково-правову експертизу, проведення якої доручити Інституту держави та права ім. Корецького НАН України .

09 вересня 2019 року від Інституту держави та права ім. Корецького НАН України, через канцелярію суду (вх.№3985) надійшов лист про залишення ухвали господарського суду Харківської області від 18.08.2017 року щодо призначення у справі №922/1951/17 судової науково-правової експертизи, без розгляду ,оскільки чинного законодавства України та Сатуту Інститут неуповноважений проводити судові експертизи.

При цьому, останній повідомив господарський суд Харківської області , про те, що у червні 2017 року співробітниками Інституту було підготовлено висновок науково- првової експертизи на заовлення Харківської міфської ради з питань ,які подібні до тих, що поставлені в ухвалі господарського суду Харківської області від 18.08.2017 року.

15.12.2017 набув чинності Закон України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів №2147-VIII від 03.10.2017, котрим ГПК України викладено в новій редакції.

У відповідності до п.п.9 п.1 Розділу XI Перехідних Положень ГПК України в новій редакції справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. Таким чином, подальший розгляд цієї справи відбувається за правилами, що передбачені новою редакцією ГПК України.

Приймаючи до уваги, що попередня редакція ГПК України передбачала розгляд справ після їх порушення лише в позовному провадженні, з огляду на те, що розгляд справи по суті у справі №922/1951/17 станом на 15.12.2017р. не розпочато, суд приходить до висновку про те, що справа №922/1951/17 підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження, при цьому початок попереднього провадження і відповідно облік процесуальних строків починається з дня винесення цієї ухвали.

Оскільки відповідно до приписів частини 2 статті 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі, беручи до уваги неможливість повернення до стадії відкриття провадження у справі з огляду на приписи п.п.9 п.1 Розділу XI Перехідних Положень ГПК України, суд для забезпечення принципів змагальності сторін, диспозитивності та пропорційності у господарському судочинстві, керуючись приписами статей 177, 181, 182 ГПК України, вважає за необхідне почати підготовче провадження і призначити підготовче засідання.

Суд, керуючись приписами статей 80, частини 1 статті 207 ГПК України, вважає за необхідне зазначити про можливість учасників справи подати суду заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, а також докази, які не були подані суду в обґрунтування своїх вимог та заперечень.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 80, 177, 181, 182, 207, 234, п.п.9 п.1 Розділу XI Перехідних Положень ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 922/1951/17 поновити.

2. Призначити справу №922/1951/17 до розгляду в порядку загального позовного провадження.

2. Почати у справі №922/1951/17 підготовче провадження і призначити підготовче засідання на на "09" жовтня 2019 р. о 10:00.

3.Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Харківської області (61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд, 2-й поверх, зал №217).

4. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має надіслати суду відзив, який повинен відповідати вимогам статті 165 ГПК України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копію відзиву та доданих до нього документів відповідач має надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзиву до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивом на позов.

5. Встановити прокурору та позивачу строк до 08.10.2019 на подання суду заяв чи клопотань, пов`язаних з розглядом справи, а також доказів, які не були подані суду в обґрунтування своїх вимог та заперечень.

6. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/

7.Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 11.09.2019 року.

Суддя О.О. Присяжнюк

Зареєстровано 11.09.2019
Оприлюднено 11.09.2019
Дата набрання законної сили 11.09.2019

Судовий реєстр по справі 922/1951/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.12.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 20.11.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.11.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.11.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 13.11.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.10.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.10.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.10.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 09.10.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 09.10.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.09.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 18.08.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.08.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 25.07.2017 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.06.2017 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону