Ухвала
від 09.09.2019 по справі 711/7173/19
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7173/19

Провадження № 2/711/2356/19

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

10 вересня 2019 року м. Черкаси

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП УКРПРОФТРАНС про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач - ОСОБА_1 через свого представника - адвоката Попельнюха А.О. звернувся в Придніпровський районний суд м. Черкаси з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП УКРПРОФТРАНС , в якому просить стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю АТП УКРПРОФТРАНС на його користь завдану матеріальну шкоду в сумі 222984 грн.54 коп., а також понесені судові витрати.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції Придніпровського районного суду м. Черкаси. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження враховано вимоги ч. 3 ст. 274 ЦПК України, а тому, суддя вважає, що вказану справу необхідно розглядати в порядку загального позовного провадження.

Крім того, позивачем у позовній заяві в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача зазначено - ОСОБА_2 , а в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача - ОСОБА_3 та Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Перша .

Відповідно до положень ч. 3 ст. 53 ЦПК України, - якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може вплинути на права та обов`язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі, як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору.

За таких обставин суд вважає, що рішення у розглядуваній справі може вплинути на права та обов`язки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та Приватного акціонерного товариства Страхова компанія Перша , а тому, їх необхідно залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 4, 5, 19, 53, 178, 187, 189-192, 258-260, 274, 353 Цивільного процесуального кодексу України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Прийняти до провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації та проживання, зазначене в позовній заяві: АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП УКРПРОФТРАНС (код ЄДРПОУ 39018942, юридична адреса: 04655, м.Київ, вул. Богатирська, буд. 3-Є) про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Відкрити провадження у справі та призначити її до судового розгляду у відкритому засіданні за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання з розгляду справи на 18 листопада 2019 року о 12 год 00 хв. в приміщенні суду, який знаходиться за адресою: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси, 18015.

Залучити до участі у цивільній справі № 711/7173/19 в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ), в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) та Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Перша (код ЄДРПОУ 31681672, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30).

Викликати для участі в підготовчому засіданні учасників справи.

Копію даної ухвали направити учасникам справи.

Копію позовної заяви та доданих до неї документів направити відповідачу та третій особі.

Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов - п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі з доданням доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 ЦПК України відзив повинен містити: 1) найменування (ім`я) позивача і номер справи; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, за наявності; 3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем; 4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надану позивачем, з якою відповідач погоджується; 5) заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права; 6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання; 7) заперечення (за наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті; 8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Роз`яснити, що відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. ч. 3, 8 ст. 83 ЦПК України).

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 191 ЦПК України).

Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив - п`ять днів з дня вручення відзиву відповідача на позов з доданням документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу строк для подання заперечення - п`ять днів з дня вручення відповіді на відзив з доданням документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечення і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Роз`яснити, що суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках ненадання копії відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк (ст. 148 ЦПК України).

Крім того, у разі участі в розгляді справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, щодо предмета спору, в строк, не пізніше дати призначеного підготовчого засідання, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.

До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені ч. 3-6 ст. 178 ЦПК України.

Учасники справи мають право надати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.

Роз`яснити учасникам справи право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та наявність у суді відповідної технічної можливості, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення учасник справи подає суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання з одночасним надісланням копії заяви в той самий строк іншим учасникам справи (ст. 212 ЦПК України).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет - https://pp.ck.court.gov.ua.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з моменту отримання копії ухвали суду виключно в частині відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності. В іншій частині ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 10 вересня 2019 року.

Суддя: С. М. Позарецька

Дата ухвалення рішення09.09.2019
Оприлюднено16.09.2019

Судовий реєстр по справі —711/7173/19

Ухвала від 30.05.2021

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Рішення від 14.03.2021

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Рішення від 25.02.2021

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 19.10.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 08.08.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 20.07.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 20.06.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 25.02.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 15.09.2019

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні