Ухвала
від 12.02.2020 по справі 711/7173/19
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа №711/7173/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2020 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого - Позарецької С.М.

секретаря - Осадчій А.Ю.

за участю представника позивача

адвоката Попельнюха А.М.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні м. Черкаси цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП Укрпрофтранс , треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Перша про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,-

в с т а н о в и в :

В провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю АТП Укрпрофтранс , треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Перша про стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Ухвалою суду від 10.09.2019 року прийнято та відкрито провадження по справі та призначено її до судового розгляду у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження.

Відповідачем ТОВ АТП Укрпрофтранс в особі директора Ракуть А.О. разом із відзивом на позов подано клопотання про призначення по справі судової авто-товарознавчої експертизи щодо визначення вартості матеріальних збитків, завданих власнику транспортного засобу Тойота, д/н НОМЕР_1 , внаслідок ДТП, яка місце 20.06.2019 року. Крім того, на його думку слід визначити вартість ремонту пошкодженого ТЗ. Також, в разі призначення відповідної експертизи відповідач вважає за необхідне зупинити провадження по справі, а оплату експертизи просить покласти на позивача, оскільки він та його представник подали сфальсифікований оціночний звіт та чеки на авто евакуацію без підтвердження надходження коштів на рахунок підприємця, що виписав даний чек.

В підготовче засідання позивач ОСОБА_1 не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи. Відповідь на відзив не подано.

В засіданні представник позивача адвокат Попельнюх А.М. не заперечував проти прийняття відзиву на позов та доказів, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення. Що стосується клопотання про призначення по справі експертизи, то вважає, що відповідачем не зазначені запитання для експерта, не вказаний експерт та/чи експертна установа. Крім того, заперечив покладення на позивача витрат по оплаті за проведення судової авто-товарознавчої експертизи. В разі задоволення клопотання, вважає за необхідне вказати в ухвалі суду про надання експерту для огляду транспортного засобу Тойота д/н НОМЕР_1 . Зазначив, що позивач не має намірів проводити експертне дослідження.

В засідання не з`явився відповідач, будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи. Надано заяву про проведення підготовчого засідання за його відсутності.

В підготовче засідання не з`явились треті особи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та представник ПрАТ Страхова компанія Перша , будучи належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників справи, суд вважає, що клопотання відповідача щодо призначення експертизи підлягає до задоволення за таких підстав:

відповідно до ч.3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Вимоги до висновку експерта визначені у статті 102 ЦПК України. Зокрема, - частиною 2 цієї статті передбачено, що предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Як передбачено частинами 1, 3, 4 статті 103 ЦПК, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до статті 1 Закону України Про судову експертизу судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ч.1 ст. 104 ЦПК).

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями (ч.6 ст. 104 ЦПК).

Таким чином, дослідивши предмет спору; обставини, на які посилаються сторони по справі як на підставу своїх вимог і заперечень; зміст клопотання про призначення судової авто-товарознавчої експертизи; питання, які слід з`ясувати під час дослідження, - суд приходить до висновку про можливість призначення судової авто-товарознавчої експертизи у даній справі. При цьому, оскільки ініціатором клопотання не зазначені питання експерту та експертна установа, то враховуючи норми статті 103 ЦПК України, суд вважає за необхідне поставити експертові такі запитання: яка вартість відновлювального ремонту автомобіля Тойота, RAV4 д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 внаслідок ДТП, яка мала місце 20.06.2019 року? Яка вартість матеріальної шкоди, завданої автомобілю Тойота, RAV4 д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 на дату ДТП, яка мала місце 20.06.2019 року?

Проведення експертного дослідження слід доручити експертам Черкаського відділення Київського НДІСЕ (м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31/1). Експерту необхідно надати матеріали цивільної справи №711/7173/19 в одному томі, а також в разі необхідності - можливість оглянути транспортний засіб.

При цьому, слід попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від дачі висновку без поважних причин за ст.ст. 384, 385 КК України.

Що стосується питання оплати за проведення відповідного експертного дослідження, то суд вважає безпідставними посилання відповідача на необхідність здійснення такої оплати позивачем. Оплату за проведення експертизи необхідно покласти на відповідача, який є ініціатором відповідного клопотання, та який заявив про докази у вигляді висновку експерта.

Враховуючи норми п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮУ №53/5 від 08.10.1998р. (в редакції наказу МЮУ №1950/5 від 26.12.2012р.), складність справи, необхідно встановити строк до 15 квітня 2020 року для проведення експертизи.

Як передбачено ст. 252 ч.1 п. 5 ЦПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, - призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 252 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (п.9 ч.1 ст. 253 ЦПК України).

За таких обставин, провадження по справі слід зупинити на час проведення експертизи, враховуючи, що експерту підлягають направленню матеріали цивільної справи №711/7173/19, без яких суд позбавлений можливості проводити розгляд справи.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ Про експертизу , ЦК України, ст.ст. 12, 102-110, 259, 260, 252, 253, 353, 354 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в :

Призначити по справі судову авто-товарознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

яка вартість відновлювального ремонту автомобіля Тойота, RAV4 д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 внаслідок ДТП, яка мала місце 20.06.2019 року?

яка вартість матеріальної шкоди, завданої автомобілю Тойота, RAV4 д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 на дату ДТП, яка мала місце 20.06.2019 року?

Проведення експертизи доручити експертам Черкаського відділення Київського НДІСЕ (м.Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31/1).

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від дачі висновку без поважних причин за ст. ст. 384, 385 КК України.

Оплату за проведення експертизи покласти на відповідача ТОВ АТП Укрпрофтранс (код ЄДРПОУ 39018942. м. Київ, вул. Богатирська, 3-Є (адреса для листування: м. Київ, вул. Богатирська, 3 Є офіс 206).

Копію ухвали та матеріали цивільної справи №711/7173/19 в одному томі направити до Черкаського відділення КНДІСЕ для виконання. В разі необхідності надати експерту для огляду транспортний засіб Тойота, RAV4 д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_2 .

Строк для проведення експертизи встановити - до 15 квітня 2020 року.

Зупинити провадження по справі на час проведення експертизи.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Головуючий: С. М. Позарецька

Дата ухвалення рішення12.02.2020
Оприлюднено25.02.2020

Судовий реєстр по справі —711/7173/19

Ухвала від 30.05.2021

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Рішення від 14.03.2021

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Рішення від 25.02.2021

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 19.10.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 08.08.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 20.07.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 20.06.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 25.02.2020

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

Ухвала від 15.09.2019

Цивільне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Позарецька С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні