ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 УХВАЛА

про призначення експертизи та

зупинення провадження в адміністративній справі

11 вересня 2019 року м. Київ № 640/3303/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Донця В.А., секретар судового засідання Сом П.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в загальному позовному провадженні питання про призначення лінгвістичної експертизи усного мовлення в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години" до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправними та скасування рішень,

за участю представників:

позивача - адвокат Єкимов І.С.;

відповідача - Пузирьова К.О.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години" звернулось до суду з позовом про:

- визнання протиправним та скасування рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №125 "Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ "Новини 24 години", м. Київ (HP №00034-м від 26.06.2016, супутникове мовлення, логотип "Neswone")";

- визнання протиправним та скасування розпорядження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12.02.2019 №17/313 "Про усунення порушень законодавства та сплату штрафу".

У судове засідання, 11.09.2019, прибули представники сторін.

Під час судового розгляду справи, після надання представниками сторін пояснень по суті спору, представником позивача підтримано клопотання про призначення в адміністративній справі лінгвістичної експертизи.

Представник відповідача заперечила, підтримавши висловлені в підготовчому засіданні доводи.

Суд нагадує, що підставою відмови в призначенні експертизи слугували наявність висновку експерта, поданого позивачем, щодо якого представнику позивачу встановлювався строк для надання пояснень та доказів щодо наявності в експерта відповідної кваліфікації. Також судом взято до уваги постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 13.01.2019 в справі 826/11786/18, якою скасовано ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.11.2018 щодо призначення лінгвістичної експертизи в подібному спорі.

Під час підготовчого провадження судом було ухвалено повернутись до розгляду питання про наявність підстав для призначення експертизи після з`ясування наявності кваліфікації в експерта, яким складено висновок, долучений позивачем до позову, а також після надання пояснень представником відповідача щодо підстав прийняття оскаржуваного рішення.

Судом встановлено, що висновок експерта від 19.12.2018 №137/18, долучений позивачем до матеріалів справи, складений експертом ТОВ "Центр судових експертиз "Альтернатива" ОСОБА_1, на підтвердження повноважень якої надано копії свідоцтв Міністерства юстиції України від 27.04.2011 №26-11 та від 29.03.2016 №448-16 з приміткою про дійсність свідоцтва за наявності посвідчення співробітника Київського НДІСЕ.

Відповідно до реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України свідоцтво ОСОБА_1 №448-16 анульовано рішенням ЕКК КНДІСЕ від 31.10.2016 №9.

З огляду на встановлену обставину, ненадання позивачем доказів, які б її спростовували, судом визнано висновок експерта від 19.12.2018 №137/18 за результатами проведення лінгвістичного дослідження недопустимим доказом.

Відповідно до частини першої статті 102 КАС України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо (пункт 1); жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності (пункт 2).

Представники сторін під час надання пояснень по суті спору вдались до семантичного розуміння понять: "заклики до розв`язування агресивної війни"; "пропаганда до розв`язування агресивної війни"; "розпалювання національної ворожнечі"; "розпалювання расової ворожнечі"; "розпалювання релігійної ворожнечі"; "розпалювання національної ненависті"; "розпалювання расової ненависті"; "розпалювання релігійної ненависті". Крім того, представник відповідача наголосила, що окремі висловлювання, наприклад: "я уверенна"; "подчеркиваю"; "абсолютно убежден"; "не случайно"; "любой … ветеран" спрямовані на формування бажання діяти, шляхом використання методів мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку чи підсвідомість, програмуючи агресивну поведінку.

Відповідно до Глави 2 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.9898 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за №1/22533 лінгвістична експертиза мовлення поділяється на підвиди: лінгвістична експертиза писемного мовлення та лінгвістична експертиза усного мовлення. Об`єктом дослідження лінгвістичної експертизи усного мовлення є продукт мовленнєвої діяльності людини, відображений в усній формі і зафіксованій у (відео) фонограмі. У межах лінгвістичної експертизи усного мовлення проводяться ідентифікаційні та діагностичні дослідження усного мовлення особи та семантичні дослідження усного мовлення. Під час проведення семантичних досліджень вирішуються питання, пов`язані з аналізом змісту мовлення особи (розмови), - тобто питання, не пов`язані зі встановленням фактичних даних про особу мовця. Орієнтовний перелік питань та завдань, що вирішуються: Чи є ознаки підтекстового (або двоякого) тлумачення слів та висловлювань в усному мовленні досліджуваної особи? Чи містяться в мовленні досліджуваної особи публічні заклики (висловлювання) до певних дій (вказати, яких саме)? Чи міститься в мовленні особи інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи? Чи є висловлювання особи фактичним твердженням або оціночним судженням?

Судом установлено, що лінгвістичну експертизу усного мовлення здійснює Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

На думку суду, оскільки підставами прийняття оскаржуваного рішення був висновок про вплив висловлювань на психіку чи на підсвідомість, використання методів мовленнєвого маніпулювання свідомістю, суд дійшов висновку про наявність підстав та доцільність призначення судової експертизи усного мовлення осіб, які вказані в рішенні від 07.02.2019 №125.

Щодо постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 13.01.2019 в справі 826/11786/18, де висловлено правову позицію, за якою встановлення чи відсутність закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті є в межах знань судді, то суд зазначає, що в даній справі, крім необхідності надання тлумачення вказаним положенням, необхідним є встановлення впливу відповідних висловлювань на психіку чи на підсвідомість, використання методів мовленнєвого маніпулювання свідомістю в контексті закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, що потребує спеціальних знань, якими повинні володіти експерти з кваліфікацією проведення лінгвістичної експертизи усного мовлення.

Доходячи висновку про наявність підстав для призначення експертизи, судом враховано, що в даній справі розглядається питання щодо права позивача, встановленого статтею 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, якою гарантовано право вираження поглядів. Оскільки позивач висловив намір скористатись своїм правом в наданні висновку експерта, що є одним з засобів доказування, суд, за наявності підстав, повинен сприяти позивачу в отриманні відповідного доказу, що також відповідає завданню адміністративного судочинства.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання представника позивача про призначення в справі судової лінгвістичної експертизи усного мовлення. На вирішення експерта слід поставити питання щодо наявності в мовлені досліджуваної осіб публічних закликів (висловлювань) до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті?

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 236 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі призначення судом експертизи - до одержання її результатів.

Враховуючи висновок суду про наявність підстав для призначення експертизи, провадження у справі підлягає зупиненню до одержання її результатів.

Керуючись стаття 102, 103 пунктом 4 частини другої статті 236 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити в адміністративній справі №640/3303/19 судову лінгвістичну експертизу усного мовлення.

2. Доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, місто Київ, вулиця Смоленська, будинок 6).

3. Поставити на вирішення експерта питання: чи містяться в мовлені досліджуваних осіб публічні заклики (висловлювання) до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті?

Особи та висловлювання, щодо яких необхідно провести експертизу:

1) ОСОБА_2 (гість передачі "Інтерв`ю з ОСОБА_2 ", трансляція 31.08.2018 о 18:37, повтор 01.09.2018 о 02.20 та о 06:34): "Я уверена, что главный агрессор находится на печерских холмах. Я уверена, что именно туда нужно вводить миротворцев, говоря политически, и я уверена, что пока эти люди, выгодополучатели Майдана , захватившие власть и поддерживающие войну, которая им мать родна, ни один мирный процесс не будет реализован";

2) В. Піховшек (ведучий передачі "Інтерв`ю з ОСОБА_2 ", трансляція 31.08.2018 о 18:53, повтор 01.09.2018 о 02:36, 01.09.2018 о 06:50): "Мы живем в обществе, которое устроено по принципу тотального беспредела. Любой человек, который называет себя ветераном АТО, считает, что у него есть индульгенция на убийство или он может убивать";

3) ОСОБА_3 (ведучий передачі "Я так думаю", трансляція 01.09,2018 о 22:20): "Кілька слів про сумне. На цьому тижні відмічали роковини масової загибелі солдат, яких зрадники-командири, паркетні алкоголіки-генерали сотнями і тисячами утилізовували у котлах";

4) ОСОБА_4 (гість передачі "Великий вечір", трансляція 02.09.2018 о 00:12): "Мы во всем виним Россию -агрессора. Но, во-первых, мир не признает, что они агрессоры. Мы не воюем. Если они были действительно на Донбассе , Крым понятно, тут вопросов нет. Почему? Где эти генералы? Где эти офицеры? Мы же армия, мы могли их взять в плен. Убитых предъявить";

5) ОСОБА_5 (гість передачі "Live", трансляція 05.09.2018 об 11:54): " Почему Минские соглашения не выполняются? Есть желание у одной стороны и нет желания у другой стороны... Нужно выполнять Минские договоренности в комплексе, чтобы было движение навстречу. А когда один хочет, а другой придумывает причину. Придумывает причину украинская сторона ... Нынешнему режиму невыгодно урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем ... Людские жизни для них не интересны, не важны ... Конфликт на Донбассе, честно называю, что это братоубийственная война. Подчеркиваю, это братоубийственная война. В Донецке и Луганске живут такие же люди, как мы с вами ...";

6) ОСОБА_4 (гість передачі "Live", трансляція 05.09.2018 о 19:51, повтор 06.09.2018 о 00:45, 08.09.2018 о 07:42): "Такие, как ОСОБА_6, ударенный па голову, с инстинктом меншовартости, расстреливали в Бабином Яру, о чем они не хотят говорить ... Я боюсь, что у нас будут в итоге румынские сценарии. Будут вешать за ноги и правых, и не правых";

7) ОСОБА_7 (гість передачі "Український формат", трансляція 05.09.2018, о 22:22, повтор 10.09.2018 о 00:03): "Заявление ОСОБА_6 было не случайным. Это его идеология. Этой идеологии он следует всю свою сознательную жизнь ... Именно благодаря этой идеологии ОСОБА_6 стал идеологом убийства людей в Одесском доме профсоюзов. Именно его идеология привела к тому, что он дал старт на штурм и сожжение людей, которые безоружные находились в этом здании";

8) ОСОБА_4 (ведучий передачі "Суб`єктивні підсумки", трансляція 06.09.2018 о 22:30, повтор 07.09.2018 о 01:43): "Как бы не кричали "русская агрессия", может советники есть, так у Америки тоже кругом советники. И Америка воюет там, где надо. А Россия защищает свои интересы. Иначе зачем превращать в вымершую территорию некогда цветущий Донбасс";

9) Д. Співак (гість передачі "Великий вечір", трансляція 13.09.2018 о 20:29): " ... Я хотел бы сказать госпоже ОСОБА_8. Уважаемая гражданка США, которую сюда прислали для полного уничтожения сельского народа, украинского, которую сюда прислали с целью, какой-то спецоперации, я в этом абсолютно убежден . Ее брат или родственник - куратор ЦРУ , пан ОСОБА_9 по Украине ... ".

4. Надати для дослідження експерту компакт-диск MAP 638VA13140390 з записами висловлювань, доданий представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до матеріалів судової справи №640/3303/19.

Надати експерту для відома копію рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 07 лютого 2012 року №125 (протокол №4), розпорядження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12 лютого 2019 №17/313.

Роз`яснити експерту, що в разі недостатності записів на компакт-диску MAP 638VA13140390, експерт може звернутись до суду з вимогою надання записів передач, зазначених в пункті 3 цієї ухвали.

5. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати з проведення експертизи покласти на позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години" (ідентифікаційний номер 33786517, місце проживання: 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 21 ).

7. Зупинити провадження у справі №640/3303/19 до одержання результатів експертизи.

Відповідно до статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Згідно зі статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Повний текс ухвали складено 16 вересня 2019 року.

Суддя В.А. Донець

Зареєстровано 18.09.2019
Оприлюднено 18.09.2019
Дата набрання законної сили 11.09.2019

Судовий реєстр по справі 640/3303/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.07.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.06.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 06.05.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.12.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.12.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 26.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.10.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.10.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.10.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 12.08.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.03.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону