ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/5144/19

Провадження № 1-кс/202/9573/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіла О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Чумаком М.О.,про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019040000000465 від 15.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ - 14360570) по вул. Грушевській, 1Д, у м. Київ, з можливістю їх вилучення, щодо банківських рахунків ТОВ БК НОРМА (ідентифікаційний код юридичної особи - 33880412):

-№ НОМЕР_1 ;

-№ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ;

а також ТОВ Авіко (ідентифікаційний код юридичної особи - 36207114):

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 ;

-№ НОМЕР_14 ;

-№ НОМЕР_15 ;

-№ НОМЕР_16 ;

-№ НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 ;

-№ НОМЕР_19 ;

-№ НОМЕР_20 ;

-№ НОМЕР_21 ;

-№ НОМЕР_22 ;

та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду: з 01.09.2018 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:

1.роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначеного клієнта протягом періоду: з 01.09.2018 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

-дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

2.копій карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

3.копій документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаного вище підприємства, в тому числі:

-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

-оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

-оригіналу документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

-оригіналів документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

-оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

-оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

-договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

4.відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5.копій платіжних та меморіальних ордерів банку;

6.копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7.копій (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводилися фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8.виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

9.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10.копій договорів, укладених на користь чи за дорученням за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

11.матеріалів фото та відеофіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами проведеної процедури закупівлі, 02.11.2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ БК НОРМА (ідентифікаційний код юридичної особи - 33880412) укладено договір № 547/10-18 щодо виконання ТОВ БК НОРМА робіт: Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Солоне, вул. Миру, 17 на загальну суму 8 912 948,83 гривень. У подальшому до зазначеного договору укладено декілька додаткових угод, уточнюючих умови його виконання.

Згідно отриманої інформації, службові особи Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ БК НОРМА здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на зазначене будівництво, шляхом фактичного завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі будівельних матеріалів, дешевших за ціною від вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт, зазначення у актах ф. КБ-2В виконання робіт, які насправді не виконано, виконано не в повному обсязі або у незадовільній якості. Крім того, згідно наявної інформації, ТОВ БК НОРМА користується послугами конвертаційних центрів , складаючи підроблені документи щодо постачання будівельних матеріалів суб`єктами підприємницької діяльності із ознаками фіктивності, номінальним директорам яких невідомо про ведення від їх імені підприємницької діяльності. Отримані після проведення через рахунки фіктивних підприємств грошові кошти використовуються службовими особами ТОВ БК НОРМА у тому числі для закупівлі будівельних матеріалів неналежної якості за нижчою від вказаних в актах ф. КБ-2В ціною.

Крім того, за результатами проведеної процедури закупівлі, 20.09.2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ Авіко (ідентифікаційний код юридичної особи - 36207114) укладено договір № 480/09-18 щодо виконання ТОВ Авіко робіт: Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Раївка, вул. Таланова, 14-а на загальну суму 8 681 410,74 гривень. У подальшому до зазначеного договору укладено декілька додаткових угод, уточнюючих умови його виконання.

Згідно отриманої інформації, службові особи Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ Авіко здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на зазначене будівництво, шляхом фактичного завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі будівельних матеріалів, дешевших за ціною від вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт, зазначення у актах ф. КБ-2В виконання робіт, які насправді не виконано, виконано не в повному обсязі або у незадовільній якості. Крім того, згідно наявної інформації ТОВ Авіко користується послугами конвертаційних центрів , складаючи підроблені документи щодо постачання будівельних матеріалів суб`єктами підприємницької діяльності із ознаками фіктивності, номінальним директорам яких невідомо про ведення від їх імені підприємницької діяльності. Отримані після проведення через рахунки фіктивних підприємств грошові кошти використовуються службовими особами ТОВ Авіко в тому числі для закупівлі будівельних матеріалів неналежної якості за нижчою від вказаних в актах ф. КБ-2В ціною.

З метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у банківських установах щодо відкриття ТОВ БК НОРМА , ТОВ Авіко банківських рахунків , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ - 14360570) вул. Грушевській, 1Д, у м. Київ.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019040000000465 від 15.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , зазначені документи та інформація, окрім технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер підприємства відповідної системи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (окрім технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер підприємства відповідної системи) підлягає задоволенню.

В той же час період, за який має бути надана інформація, слід визначити з 01.09.2018 року до 01.09.2019 року.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ - 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетілу Олексію Сергійовичу, а також слідчим слідчої групи, якими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019040000000465 від 15.07.2019 року (Сенькіна Ю.П., Прожога А.В., Плюкало М.П.) тимчасовий доступ до інформації та наступних документів щодо банківських рахунків ТОВ БК НОРМА (ідентифікаційний код юридичної особи - 33880412):

-№ НОМЕР_1 ;

-№ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ,

а також ТОВ Авіко (ідентифікаційний код юридичної особи - 36207114):

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 ;

-№ НОМЕР_14 ;

-№ НОМЕР_15 ;

-№ НОМЕР_16 ;

-№ НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 ;

-№ НОМЕР_19 ;

-№ НОМЕР_20 ;

-№ НОМЕР_21 ;

-№ НОМЕР_22 ,

за період з 01.09.2018 року по 01.09.2019 року, а саме до:

1) роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів за період з 01.09.2018 року по 01.09.2019 року із зазначенням наступних відомостей:

-дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

2) копій карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних вище підприємств надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

3) копій документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних вище підприємства, в тому числі:

-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

-свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

-документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

-документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

-довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

-страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

-договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались);

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

4) відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

5) копій платіжних та меморіальних ордерів банку;

6) копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7) копій (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводилися фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: належним чином завірених копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

8) виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;

9) копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10) копій договорів, укладених на користь чи за дорученням за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

11) матеріалів фото та відеофіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 15 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко

Дата ухвалення рішення 17.09.2019
Оприлюднено 26.09.2019

Судовий реєстр по справі 202/5144/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 29.10.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 25.10.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 02.10.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 17.09.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.09.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/5144/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону