КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про об`єднання адміністративних справ

та залучення третіх осіб

24 вересня 2019 року справа № 320/3138/19

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кушнової А.О., за участю секретаря судового засідання Сакевич Ж.В., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області до Білоцерківської міської ради Київської області та Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області про визнання протиправною бездіяльності та визнання протиправним та скасування рішення,

за участю учасників справи:

- представник позивача: Лужецький Д.Л., довіреність від 24.09.2019 №02-31-167,

- представник відповідача: Геращенко А.П., довіреність від 21.05.2019 №1719/01-07,

- представник відповідача: Корнієнко І.М., довіреність від 21.05.2019 №1714/01-07,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулась Шкарівська сільська рада Білоцерківського району Київської області з позовом до Білоцерківької міської ради Київської області та Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, в якому позивач просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, яка полягала у неузгодженні проекту Генерального плану міста Біла Церква 2016 року з Шкарівською сільською радою Білоцерківського району Київської області, як органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси суміжної територіальної громади, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;

- визнати протиправним та скасувати рішення Білоцерківської міської ради Київської області від 03.11.2016 №319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» .

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 16.07.2019 відкрито провадження в адміністративній справі №320/3138/19 за правилами загального позовного провадження, поновлено позивачу строк звернення до суду із даним адміністративним позовом, розпочато підготовку справи до судового розгляду, призначено підготовче засідання на 24.09.2019, витребувано докази у справі.

У підготовче судове засідання, призначене на 24.09.2019, з`явились представники сторін.

Присутній у підготовчому судовому засіданні 24.09.2019 представник позивача заявив клопотання про об`єднання в одне провадження адміністративної справи №320/3138/19 та адміністративної справи №320/3219/19.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, представник позивача зазначив, що позовні вимоги, які є предметом позову в адміністративних справах №320/3138/19 та №320/3219/19 є тотожними, а відповідачі - однакові, а спірні відносини в обох справах випливають з одних і тих же обставин.

Розглянувши вказану заяву, суд зазначає наступне.

У провадженні Київського окружного адміністративного суду (суддя Кушнова А.О.) перебуває адміністративна справа № 810/3219/19 за позовом Терезинської селищної ради Білоцерківського району Київської області до Білоцерківької міської ради Київської області та Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, в якому позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, яка полягала у неузгодженні проекту Генерального плану міста Біла Церква 2016 року з Терезинською селищною радою Білоцерківського району Київської області, як органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси суміжної територіальної громади, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; - визнати протиправним та скасувати рішення Білоцерківської міської ради Київської області від 03.11.2016 №319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» .

Ухвалою Київською окружного адміністративного суду від 22.07.2019 відкрито провадження в адміністративній справі №810/3219/19 за правилами загального позовного провадження, поновлено позивачу строк звернення до суду із даним адміністративним позовом, розпочато підготовку справи до судового розгляду, призначено підготовче засідання на 24.09.2019, витребувано докази у справі.

Судом встановлено, що предметом розгляду справи №320/3138/19, як і у справі №320/3219/19 є, зокрема, правомірність прийняття рішення Білоцерківської міської ради Київської області від 03.11.2016 №319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» .

При цьому обставини справи №320/3219/19 за своїм змістом є подібними до обставин справи, що розглядається, а відповідачі - тотожними. При цьому суд враховує, що обставини виникнення спору в обох справах є тотожними.

За таких обставин, суд вважає, що спільний розгляд вказаних адміністративних справ призведе до економії процесуального часу, більш повного та об`єктивного з`ясування обставин по справі, забезпечить захист прав та інтересів учасників адміністративного судочинства.

Відповідно до ч.1 ст.172 Кодексу адміністративного судочинства України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Згідно із ч.2 ст.172 Кодексу адміністративного судочинства України суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об`єднати в одне провадження декілька справ за позовами: 1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача; 2) одного й того самого позивача до різних відповідачів; 3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.

Частиною 3 ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що об`єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання, а у спрощеному позовному провадженні - до початку розгляду справи по суті у кожній із справ.

Не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам (ч.ч.4-5 ст.172 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ч.8 ст.172 Кодексу адміністративного судочинства України справи, що перебувають у провадженні адміністративного суду, в разі об`єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який раніше за інших суддів відкрив провадження у справі.

Якщо провадження у справах було відкрито в один день, справи в разі об`єднання їх в одне провадження передаються на розгляд судді, який першим прийняв рішення про їх об`єднання (ч.9 ст.172 Кодексу адміністративного судочинства України справи).

За таких обставин, враховуючи тотожність спорів в рамках адміністративних справ №320/3138/19 та №320/3219/19, приймаючи до уваги, що адміністративній справі №320/3138/19 раніше присвоєно унікальний номер судової справи, суд вважає за можливе об`єднати в одне провадження справи №320/3138/19 та №320/3219/19, з привласненням справі номеру №320/3138/19.

Крім того, суд зазначає, що 17.09.2019 на адресу суду від Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області надійшли клопотання від 12.09.2019 №1192/02-14 про вступ у справу №320/3138/19 та від 12.09.2019 №1193/02-14 про вступ у справу №320/3138/19в 219 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Вказані клопотання обґрунтовано тим, що рішення у даних справах може вплинути на права та інтереси Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, оскільки у 2016 році Білоцерківська міська рада розробила та затвердила генеральний план міста Біла Церква без погодження Фурсівської сільської ради, як представника суміжної територіальної громади, який накладається на межі сіл Фурси та Чмирівка, встановлені відповідно до рішення Білоцерківської районної ради від 12.03.2015 №40-427.

Вирішуючи по суті заявлені Фурсівською сільською радою Білоцерківського району Київської області клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, суд виходить з такого.

Відповідно до частини 2 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Спір у справі, зокрема, пов`язаний із правомірністю прийняття рішення Білоцерківською міською радою Київської області від 03.11.2016 №319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» .

Так, судом встановлено, що село Фурси межує з містом Біла Церква, що сторонами не оспорюється.

З матеріалів справи слідує, що генеральний план сіл Фурси та Чмирівка, затверджений рішенням Фурсівської сільської ради від 04.03.2014 №35-741, був погоджений Білоцерківською районною адміністрацією та архітектурно-містобудівною радою Київської ОДА.

На основі генерального плану сіл Фурси та Чмирівка був розроблений проект землеустрою щодо встановлення меж сіл Фурси та Чмирівка, який був затверджений рішенням Білоцерківської районної ради від 12.03.2015 №40-427. Проект землеустрою містить викопіювання з проекту формування території Фурсівської сільської ради, розробленого у 1994 році, який був затверджений рішенням Білоцерківської районної ради народних депутатів від 05.09.1995 №05-50, копія якого судом долучена до матеріалів справи.

У той же час, судом встановлено, що спірне рішення від 03.11.2016 №319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» Білоцерківською міською радою Київської області прийнято без погодження Фурсівської сільської ради, як представника суміжної територіальної громади.

Присутні у підготовчому судовому засіданні 24.09.2019 представники позивачів проти залучення до участі у справі в якості третьої особи Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області не заперечували.

Присутні у підготовчому судовому засіданні 24.09.2019 представники відповідачів проти залучення до участі у справі в якості третьої особи Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області заперечували та зазначили, що Фурсівська сільська рада Білоцерківського району Київської області може звернутися з окремим позовом щодо оскарження рішення від 03.11.2016 №319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла Церква» , підстави позовів у позивачів різні, рішення оспорюється позивачами в частині прав та інтересів самих позивачів, тому рішення у даній справі не стосується прав та інтересів Фурсівської сільської ради.

З огляду на положення вказаних норм та враховуючи те, що рішення, прийняте у даній справі, може вплинути на права та обов`язки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, суд з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи вважає за необхідне залучити Фурсівську сільську раду до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів.

Також 24.09.2019 на адресу суду від Громадської організації Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій надійшли заява від 20.09.2019 про вступ у справу №320/3138/19 та у справу №320/3219/19 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

В обґрунтування заяв від 20.09.2019 про вступ у справу в якості третьої особи Громадська організація Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій зазначила, що рішення у даній справі може вплинути на права та інтереси даної Громадської організації, оскільки спірне рішення Білоцерківської міської ради від 03.11.2016 №319-18-VІ встановлює вид використання всіх земельних ділянок, розташованих на території обслуговуючого кооперативу Городок Хуторок садове товариство як землі промисловості (вантажного авіаційного комплексу), власником яких є дана організація, а такий вид використання земельних ділянок (землі промисловості), на їхню думку, суперечить детальному плану території індивідуальних садових будинків з об`єктами інфраструктури в адміністративних межах Фурсівської сільської ради.

Вирішуючи по суті заявлене Громадською організацією Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, суд виходить з такого.

Судом встановлено, що Громадська організація Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій є власником садових будинків АДРЕСА_1 8б та № АДРЕСА_2 в по вул. Львівській, АДРЕСА_3 на території обслуговуючого кооперативу Городок Хуторок садове товариство Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, а також власником земельних ділянок площею 0,0123 га (кадастровий номер 3220488300:05:004:0318) та 0,0147 га (кадастровий номер 3220488300:05:004:0319), на яких знаходяться вказані садові будинки, що підтверджується правовстановлюючими документами, копії яких долучені до матеріалів справи.

Присутні у підготовчому судовому засіданні 24.09.2019 представники сторін проти залучення до участі у справі в якості третьої особи Громадської організації Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій не заперечували.

З огляду на положення вказаних норм та враховуючи те, що рішення, прийняте у даній справі, може вплинути на права та обов`язки Громадської організації Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій , суд з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи вважає за необхідне залучити вказану громадську організацію до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів.

У підготовчому судовому засіданні 24.09.2019 представник позивача Шкарівської сільської ради заявив клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів, Білоцерківської районної ради Київської області , оскільки Білоцерківська районна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Шкарівка, Фурси, селища Терезине Білоцерківського району Київської області у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих раді сільськими, селищною, міською радами району, районна рада затверджувала відповідні проекти землеустрою в частині земель, які є спірними у даній справі, тому рішення у даній справі впливає на права та інтереси Білоцерківської районної ради Київської області.

З огляду на положення вказаних норм та враховуючи те, що рішення, прийняте у даній справі, може вплинути на права та обов`язки Білоцерківської районної ради Київської області, суд з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи вважає за необхідне залучити Білоцерківську районну раду Київської області до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів.

Також у підготовчому судовому засіданні 24.09.2019 представники відповідача заявили клопотання про заміну неналежного відповідача у справі, а саме Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, оскільки саме Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради є самостійною юридичною особою, є замовником містобудівної документації Генерального плану міста Біла Церква, тому є належним відповідачем в частині позовних вимог про визнання протиправною бездіяльності Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, яка полягала у неузгодженні проекту Генерального плану міста Біла Церква 2016 року з Шкарівською сільською радою Білоцерківського району Київської області та Терезинською селищною радою Білоцерківського району Київської області, як органами місцевого самоврядування, що представляє інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів.

Присутні у підготовчому судовому засідання представники позивачів заперечували проти заміни відповідача Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області на Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Враховуючи, що належним відповідачем в частині позовних вимог про визнання протиправною бездіяльності Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Київської області, яка полягала у неузгодженні проекту Генерального плану міста Біла Церква 2016 року з Шкарівською сільською радою Білоцерківського району Київської області та Терезинською селищною радою Білоцерківського району Київської області, як органами місцевого самоврядування, що представляє інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів є Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, суд вважає за необхідне залучити Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради до участі у справі як відповідача по справі.

Також присутній у підготовчому судовому засіданні представник відповідача Білоцерківської міської ради Київської області заявив клопотання про надання судом часу для підготовки додаткових доказів у справі, у зв`язку з великим обсягом документів, які мають бути підготовлені та надані суду.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 4 ст. 173 Кодексу адміністративного судочинства України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на вищевказане, суд вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження.

Згідно із п. 3 ч. 2 ст.181 Кодексу адміністративного судочинства України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З урахуванням вищевказаного, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Керуючись статтями 49, 172, 173, 181, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Об`єднати в одне провадження адміністративні справи №320/3138/19 та №320/3219/19 з привласненням адміністративній справі номеру №320/3138/19.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів Фурсівську сільську раду Білоцерківського району Київської області (ідентифікаційний код 04363225, місцезнаходження: 09150, Київська область, Білоцерківський район, с.Фурси, вул. Ярослава Мудрого, 48).

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів Громадську організацію Всеукраїнська Асоціація учасників бойових дій (ідентифікаційний код 38559924, місцезнаходження: 08110, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Михайлівка-Рубежівка, вул. 1-го Травня, буд. 6).

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів Білоцерківську районну раду Київської області (місцезнаходження: 09117, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2, 1-й поверх).

5. Залучити до участі у справі як відповідача - Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради (09117, Київська область, м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 75, прим.134).

6. Зобов`язати позивачів невідкладно направити третім особам, залученим до участі у справі даною ухвалою, а також відповідачу Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради копії позовної заяви та доданих до неї документів, докази чого надати суду.

7. Продовжити строк проведення підготовчого провадження по справі на 30 календарних днів.

8. Встановити відповідачу Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради строк для надання до суду відзиву на позовну заяву протягом 15 календарних днів з дня отримання позовну заяви.

9. Встановити строк для надання до суду відповідей на відзиви відповідачів на позовну заяву протягом 15 календарних днів з дня отримання відзиву і для надання до суду заперечень на відповіді на відзиви на позовну заяву протягом 15 календарних днів з дня отримання відповідей.

10. Встановити третім особам строк для надання до суду письмових пояснень на позовну заяву протягом 15 календарних днів з дня отримання позовної заяви.

11. Витребувати від Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради копію Положення, на підставі якого діяло Управління у період, за який заявлені позовні вимоги та яке є чинним на час розгляду справи в суді, а також витяг із Єдиного державного реєстру на відповідача.

12. Витребувати від Білоцерківської районної ради Київської області витяг із Єдиного державного реєстру.

13. Відкласти підготовче засідання на 24 жовтня 2019 року об 11 год. 00 хв.

14. Копію ухвали надіслати (видати) учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями). Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.09.2019.

Суддя Кушнова А.О.

Дата ухвалення рішення 24.09.2019
Зареєстровано 29.09.2019
Оприлюднено 29.09.2019

Судовий реєстр по справі 320/3138/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.05.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.10.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.09.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.06.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.04.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.09.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 01.08.2019 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Адмінправопорушення
Ухвала від 16.07.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.06.2019 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 19.04.2019 Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону