КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року

м. Київ

Справа № 902/6/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Случ О. В. - головуючий, Волковицька Н. О., Могил С. К.,

розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Вінницька птахофабрика на рішення Господарського суду Вінницької області від 25.03.2019 (суддя Нешик О. С.) і на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 (головуючий суддя Савченко Г. І., судді Демидюк О. О., Павлюк І. Ю.)

у справі № 902/6/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-Сервісний Центр Автоекспо

до Товариства з обмеженою відповідальністю Вінницька птахофабрика

про стягнення 724 569,87 грн заборгованості згідно договору купівлі-продажу,

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-Сервісний Центр Автоекспо (далі - позивач, ТОВ Торгово-Сервісний Центр Автоекспо ) звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Вінницька птахофабрика (далі - відповідач, МХП) про стягнення заборгованості по оплаті поставленого товару в розмірі 724 569,87 грн на підставі договору купівлі-продажу від 21.02.2018 № ТСЦ/8/П (далі - Договір).

2. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що на виконання умов даного правочину ним поставлено відповідачу автобуси МАЗ-231062 в кількості двох штук, вартістю 8 588 861,67 грн, в т.ч. ПДВ по ставці 20%, що становить 1 431 476,95 грн. Разом з тим, відповідач не в повній мірі виконав зобов`язання щодо оплати їх вартості, борг останнього становить 724 569,87 грн.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 25.03.2019, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.06.2019, позов задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ Вінницька птахофабрика на користь ТОВ Торгово-Сервісний Центр Автоекспо суму заборгованості в розмірі 724 569,87 грн; відшкодування витрат зі сплати судового збору в розмірі 10 868,55 грн; відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 30 000,00 грн; відшкодування витрат, пов`язаних із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи та підготовки до її розгляду у розмірі 501,41 грн.

4. Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що зі змісту Договору випливає, що він укладений між двома господарюючими суб`єктами (є двостороннім), при цьому податковий орган його стороною не значиться, в зв`язку з цим дії чи бездіяльність останнього не можуть впливати на обсяг зобов`язань сторін згідно укладеного між ними правочину, в т.ч. щодо оплати вартості товару.

5. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що порядок розрахунку по оплаті товару сторонами змінений та викладений у новій редакції, а тому при визначені строку оплати підлягає застосуванню саме пункт 4 Додатку № 2 до Договору.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

6. ТОВ Вінницька птахофабрика , не погоджуючись з ухваленими рішеннями, звернулось із касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу (узагальнено)

7. В касаційній скарзі скаржник зазначає, що висновок судів попередніх інстанцій про виконання обов`язку позивачем щодо належної реєстрації податкової накладної не відповідає вимогам Податкового кодексу України (далі - ПК України), так як сам факт подання на реєстрацію податкової накладної не може свідчити про виконання обов`язку з реєстрації відповідної накладної. Підтвердженням належної реєстрації є саме отримання відповідної квитанції про реєстрацію податкової накладної.

8. Разом із цим, скаржник вважає, що суди попередніх інстанцій, роблячи висновок щодо зміни умов договору, не врахували пункт 1.2. Договору, згідно з яким сторонами Договору узгоджено та визначено, що невід`ємними частинами Договору, які визначають зобов`язання сторін та регулюють його окремі положення є додатки до Договору.

9. На переконання заявника, судами попередніх інстанцій не враховано того факту, що п. 5.2. Додатку № 1 до Договору передбачає превалювання оплати вартості товару в частині сум податку на додану вартість, що включена у загальну вартість товару, перед усіма іншими пунктами Договору, що стосуються оплати за поставлений товар.

Доводи інших учасників справи

10. ТОВ Торгово-Сервісний Центр Автоекспо подало відзив на касаційну скаргу ТОВ Вінницька птахофабрика відповідно до якого просить рішення та постанову залишити без змін, а касаційну скарну - без задоволення, оскільки суди попередніх інстанцій ухвалили оскаржувані рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

11. 21.02.2018 між ТОВ Торгово-Сервісний Центр Автоекспо (далі - контрагент) та ТОВ Вінницька птахофабрика в особі філії Птахокомплекс ТОВ Вінницька птахофабрика укладено договір № ТСЦ/8/П.

12. Згідно з пунктом 1.1. вказаного Договору: контрагент зобов`язується у встановлені строки передати у власність МХП для подальшого використання в господарській діяльності товар, зазначений в Додатку № 2 до Договору, а МХП прийняти та сплатити певну грошову суму за товар.

13. Пунктом 1.2. Договору визначено, що невід`ємними частинами Договору, які визначають зобов`язання сторін та регулюють його окремі положення є:

Додаток № 1 - умови, застосовані до усіх договорів, що укладаються з МХП, які обов`язкові до виконання сторонами договору (пункт 1.2.1. Договору);

Додаток № 2, який визначає предмет договору та його характеристики, вимоги до Товару та поставки, строки поставки, порядок приймання та оплати товару (пункт 1.2.2. Договору);

Додаток № 3 - специфікація/специфікації, що містять найменування (вид товару), вартість, кількість, одиницю виміру, термін, умови та місце поставки та інше (пункт 1.2.3. Договору).

14. Відповідно до пункту 2.1. Договору, порядок та умови оплати товару зазначено в додатках до договору. Ціна на товар зазначається в кожному Додатку № 3 та видаткових накладних на кожну партію поставки окремо.

15. Пунктом 5.2. Додатку № 1 до Договору визначено: Сторони Договору домовилися та погодили, що МХП безвідклично та безумовно уповноважено контрагентом здійснювати оплату за вже поставлений товар /надані послуги, тут та надалі в розумінні Податкового кодексу України у розмірі, що дорівнює сумі податкового кредиту з ПДВ, до отримання МХП податкової накладної (податкових накладних) з ПДВ, складеної в електронній формі з дотриманням умови щодо її складання та реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої контрагентом особи та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних з даними, що відповідають фактично поставленому товару/наданим послугам. МХП здійснює оплату суми, що дорівнює податковому кредиту з ПДВ протягом 5-ти банківських днів, з моменту виконання Контрагентом відповідних зобов`язань, передбачених Податковим кодексом України (надалі по тексту ПКУ) та цим пунктом Договору, при умові виконання Контрагентом всіх обов`язків щодо передання усіх документів, передбачених Договором. Зазначений пункт Договору сторони застосовують незалежно від умов оплати, передбачених Додатками до цього Договору, і має перевагу перед будь-якими іншими умовами оплати товару/послуг .

16. Пунктом 4 Додатку № 2 до Договору передбачені наступні умови оплати: МХП здійснює оплату по договору з урахуванням положень Додатку № 1 до Договору. Часткова передоплата: в розмірі 50% від вартості товару, вказаної у Додатку № 3 до даного Договору, протягом 7 банківських днів з дати підписання відповідного Додатку № 3 до договору, а 50% від вартості не пізніше першого платіжного дня по закінченню строку 10 банківських днів з моменту підписання сторонами видаткової накладної, акту прийому передачі та надання всіх супровідних документів, необхідних для реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС України .

17. У пункті 1 Додатку № 3 до Договору сторони визначили обов`язок контрагента поставити дві одиниці автобусів МАЗ 231062, Білорусь (надалі - товар), загальною вартістю 8 694 838,49 грн в т.ч. ПДВ.

18. На виконання умов договору позивач поставив відповідачу обумовлений товар, що підтверджується наявними в матеріалах справи видатковими накладними: від 20.08.2018 № 364 на суму 4 241 442,43 грн в т.ч. ПДВ, від 05.09.2018 № 393 на суму 4 347 419,24 грн в т.ч. ПДВ та відповідними Актами приймання-передачі транспортного засобу: від 21.08.2018 та від 05.09.2018.

19. Відповідач свої зобов`язання за договором щодо оплати отриманого товару виконав частково на суму 7 846 291,8 грн, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість у розмірі 724 569,87 грн.

20. Суди дійшли висновку, що з наявних в матеріалах справи документів вбачається, що контрагент зобов`язання стосовно оформлення та подання податкової накладної на реєстрацію виконав, що підтверджується безпосередньо податковою накладною № 12042018.

21. При цьому суди попередніх інстанцій критично оцінили твердження відповідача, що у нього відсутній обов`язок перед позивачем стосовно сплати заявленої до стягнення у даній справі суми основного боргу, в зв`язку із невиконанням останнім взятих на себе зобов`язань, визначених у пункті 5.2. Додатку № 1 до Договору (з огляду на ненадання належним чином зареєстрованої податкової накладної).

22. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що порядок розрахунку по оплаті товару сторонами змінений та викладений в новій редакції, а тому при визначенні строку оплати підлягає застосуванню саме пункт 4 Додатку № 2 до Договору.

23. Товар за видатковими накладними від 20.08.2018 № 364 та від 05.09.2018 № 393 поставлено відповідачу і станом на 29.03.2019 не є повернутим позивачу, однак і не оплачений відповідачем.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

24. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

25. За приписами частини четвертої статті 300 ГПК України суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій

26. Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

27. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК України, зокрема договорів та інших правочинів.

28. За змістом статей 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного (господарського) законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

29. Статтею 629 ЦК України унормовано, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

30. Відповідно до статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

31. Згідно з приписами статті 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

32. У відповідності до частини першої статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

33. Задовольняючи позов у даній справі, суди попередніх інстанцій виходили з того, що порядок розрахунку по оплаті товару сторонами змінений та викладений в новій редакції, а тому при визначенні строку оплати підлягає застосуванню саме пункт 4 Додатку № 2 до Договору.

34. З таким висновком судів попередніх інстанцій погодитись не можна, оскільки місцевий і апеляційний господарські суди, дійшовши до них, не обґрунтували такі висновки належним чином, не з`ясували обставини і не оцінили докази, які пов`язані з настанням строку виконання сторонами своїх зобов`язань за договором. Судами всупереч вимогам статей 204 і 629 ЦК України залишено поза увагою, що зміст пункту 5.2. Додатку № 1 до Договору свідчить про те, що сторони застосовують його незалежно від умов оплати, передбачених Додатками до цього Договору і він має перевагу перед будь-якими іншими умовами оплати товару/послуг.

35. Дійсно, як встановлено судами, відповідно до пункту 4 Додатку № 2 до Договору передбачено наступні умови оплати: МХП здійснює оплату по договору з урахуванням положень Додатку № 1 до Договору. Часткова передоплата: в розмірі 50% від вартості товару, вказаної у Додатку № 3 до даного Договору, протягом 7 банківських днів з дати підписання відповідного Додатку № 3 до договору, а 50% від вартості не пізніше першого платіжного дня по закінченню строку 10 банківських днів з моменту підписання сторонами видаткової накладної, акта прийому передачі та надання всіх супровідних документів, необхідних для реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС України. Проте, пунктом 5.2. Додатку № 1 до Договору визначено, що зазначений пункт Договору сторони застосовують незалежно від умов оплати, передбачених Додатками до цього Договору, і має перевагу перед будь-якими іншими умовами оплати товару/послуг.

36. За таких обставин, дійшовши висновку, що рішення органу ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної не може бути відкладальною умовою у розумінні статті 212 ЦК України, а також про виконання контрагентом зобов`язань стосовно оформлення та подання податкової накладної на реєстрацію, суд апеляційної інстанції не обґрунтував чому він не застосовує пункт 5.2. Додатку № 1 щодо його пріоритетності перед іншими умовами оплати, а відтак не спростував доводів сторони щодо пріоритету розрахунків передбачених пунктом 5.2. Додатку № 1.

37. Відтак у Касаційного господарського суду відсутні підстави для висновку про відповідність оскаржуваних судових рішень приписам частин першої, другої та п`ятої статті 236 ГПК України щодо законності і обґрунтованості судового рішення.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

38. Згідно зі статтею 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

39. Верховний Суд дійшов висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій належним чином не з`ясовано й не перевірено усіх обставин справи та пов`язаних з ними доводів, що є порушенням вимог статей 86, 236 ГПК України щодо ухвалення судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

40. За наведених обставин, ураховуючи положення чинного законодавства, колегія суддів вважає висновки судів першої та апеляційної інстанцій передчасними, суперечливими, взаємовиключними і такими, що зроблено без дослідження всіх зібраних у справі доказів та доводів, тому судові рішення у справі необхідно скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

41. У такому розгляді суду першої інстанції необхідно врахувати викладене, здійснити належну перевірку доказами обставин, зазначених у цій постанові, надати цим доказам та доводам належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.

Розподіл судових витрат

42. Оскільки справа передається на новий розгляд до суду першої інстанції, розподіл судових витрат у порядку статті 129 ГПК України не здійснюється.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314, 315, 317 ГПК України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Вінницька птахофабрика задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду Вінницької області від 25.03.2019 і постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.06.2019 у справі № 902/6/19 скасувати.

3. Справу № 902/6/19 передати на новий розгляд до Господарського суду Вінницької області.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий О. В. Случ

Судді Н. О. Волковицька

С. К. Могил

Дата ухвалення рішення 27.09.2019
Зареєстровано 29.09.2019
Оприлюднено 30.09.2019

Судовий реєстр по справі 902/6/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.02.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Судовий наказ від 24.02.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.12.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.12.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.11.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 08.11.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.10.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 27.09.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 27.06.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 11.06.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.06.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 25.03.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону