АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

УХВАЛА

Справа № 910/227/19

Провадження №11-п/4911/66/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:

головуючого - судді Семенникова О.Ю.,

суддів: Михайленка Д.Г., Никифорова А.С., Панкулич В.І., Чорненької Д.С.,

секретар судового засідання Марисенко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Києві подання слідчого судді Вищого антикорупційного суду щодо вирішення питання про підсудність клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка Артема Юрійовича про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини.

18 вересня 2019 року детектив Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного бюро Першого відділу детективів Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюк А.Ю. звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19 вересня 2019 року матеріали клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року направлено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для визначення підсудності.

Вимоги і доводи подання.

20 вересня 2019 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В. надіслано до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подання за вих.№910/227/19/520/2019 щодо вирішення питання про підсудність клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка А.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Тобто нормами КПК України не передбачено проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду, не визначено порядку розгляду клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження саме слідчим суддею Вищого антикорупційного суду спеціальною нормою закону після початку роботи Вищого антикорупційного суду, а встановлена можливість проведення обшуку лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, у зв`язку з чим відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження підлягає передачі на розгляд іншого суду, оскільки до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.

Позиції учасників судового провадження.

Учасники судового провадження у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Прокурором подано письмові пояснення, за якими просив розглянути подання за його відсутності та, незважаючи на колізію норм ч. 2 ст. 234 КПК України, ч. 2, 3 ст. 33-1 КПК України, п. 20-2 розділу ХІ КПК України щодо підсудності клопотань про обшук у кримінальних провадженнях щодо злочинів, підсудних Вищому антикорупційному суду, просив визначити належним судом для розгляду клопотання саме Вищий антикорупційний суд.

Відповідно до ч. 4 ст. 34 КПК України неприбуття учасників судового провадження на розгляд подання не перешкоджає розгляду вирішення питання про підсудність клопотання.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 33-1 КПК України слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду. Інші суди, визначені цим Кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду (крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої статті 34 цього Кодексу).

Статтею 34 КПК України визначено компетенцію судів, підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.

Підстави для направлення кримінального провадження з одного суду до іншого визначені ч. 1 ст. 34 КПК України. У нормах вказаної статті використовується, зокрема, така термінологія: кримінальне провадження передається , до початку судового розгляду , для судового розгляду , обвинувачений , судове провадження .

Згідно з ч. 6 ст. 34 КПК України суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, розпочинає судове провадження зі стадії підготовчого судового засідання незалежно від стадії, на якій в іншому суді виникли обставини, передбачені частиною першої цієї статті.

Системний аналіз зазначених правових норм, а також визначень термінів кримінальне провадження (п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України) та судове провадження (п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України) дає підстави вважати, що кримінальне провадження у розумінні ст. 34 КПК України є тотожним поняттю судове провадження .

У зв`язку з цим направлення в порядку, передбаченому положеннями ст. 34 КПК України, кримінального провадження з одного суду до іншого суду можливе лише після направлення обвинувального акту (іншого документу, яким завершується досудове розслідування) до суду першої інстанції в порядку, передбаченому КПК України, для розгляду його по суті за правилами глав 27 та 28 КПК України, що підтверджується позицією, викладеною в ухвалі Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15.03.2018 у справі № 571/196/18-к (провадження № 51-4493впс18).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, передбачений статтею 34 КПК, до провадження за клопотанням детектива про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року не застосовується.

Зазначений висновок також узгоджується з тим, що відповідно до КПК України на стадії досудового розслідування вирішення питання про порушення правил підсудності при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора окремо визначено статтею 304 КПК України.

Вирішення питання про розгляд таких заяв, клопотань, скарг під час досудового розслідування по суті або залишення їх без розгляду, повернення, тощо, відноситься до виключної компетенції слідчого судді того суду першої інстанції, до якого вони надійшли.

Суд наголошує, що слідчий суддя за положеннями КПК України наділений повноваженнями надати оцінку відповідним обставинам при вирішенні ним питання щодо можливості призначення до розгляду клопотання (скарги, заяви), в тому числі за нормами ст.304 КПК України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відповідно до діючого законодавства на стадії досудового розслідування уповноважена переглядати судові рішення слідчих суддів Вищого антикорупційного суду в випадках та порядку, передбачених КПК України, проте не має можливості направляти з Вищого антикорупційного суду до іншого суду матеріали провадження, що знаходиться на стадії досудового розслідування.

Окрім того, колегія суддів звертає увагу на наступне.

Відповідно до вимог ч.2.ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Однак зазначені вимоги стосуються досудового розслідування всіх злочинів, незалежно від місця їх вчинення; органів, що здійснюють досудове слідство.

Таким чином, ч.2.ст.234 КПК України є загальною нормою, яка встановлює підстави для проведення обшуку.

Одночасно із цим положення ст.33-1 КПК України наділяють слідчих суддів Вищого антикорупційного суду повноваженнями судового контролю за органами досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності. Беззаперечно це стосується і контролю за проведенням обшуку щодо таких злочинів.

З цих причин ч.2 ст.33-1 КПК України є спеціальною нормою по відношенню до ч.2 ст.234 КПК України стосовно визначення компетенції слідчих суддів Вищого антикорупційного суду здійснювати судовий контроль за органами досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності, та при проведенні ними обшуку.

З огляду на вищевикладене, оскільки суд апеляційної інстанції позбавлений процесуальної можливості вирішити подання слідчого судді про вирішення питання підсудності кримінального провадження на стадії досудового розслідування, апеляційне провадження з розгляду подання з урахуванням висновків Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду по справі №569/17036/118 від 19.02.2019 підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 33-1, 34, 376, 418, 532 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити апеляційне провадження за поданням слідчого судді Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В. за вих. №910/227/19/520/2019 від 20 вересня 2019 року щодо вирішення питання про підсудність клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка Артема Юрійовича про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Подання слідчого судді Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В. за вих.№910/227/19/520/2019 від 20 вересня 2019 року та матеріали клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Спусканюка Артема Юрійовича про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №52018000000000215 від 14 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, повернути до Вищого антикорупційного суду.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Семенников О.Ю. Михайленко Д.Г. Никифоров А.С. Панкулич В.І. Чорненька Д.С.

Зареєстровано 02.10.2019
Оприлюднено 02.10.2019
Дата набрання законної сили 30.09.2019

Судовий реєстр по справі 910/227/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 28.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 24.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 24.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 13.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 03.12.2019 Не вказано Кримінальне
Постанова від 01.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.09.2019 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 26.09.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 24.09.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 24.09.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 24.09.2019 Не вказано Кримінальне
Ухвала від 18.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.08.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 26.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону