Ухвала
від 15.10.2019 по справі 640/18952/19
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

15 жовтня 2019 року м. Київ№ 640/18952/19 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кузьменко А.І., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Бізнес-Радіо

до Кабінету Міністрів України,

Міністерства юстиції України

про визнання протиправною та скасування постанови, зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Бізнес-Радіо (далі - позивач) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, в якому просить: визнати протиправною та скасувати постанову Кабінету Міністрів України №696 від 14 серпня 2019 року; зобов`язати Міністерство юстиції України виключити з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України постанову Кабінету Міністрів України №696 від 14 серпня 2019 року; стягнути на користь позивача судовий збір.

Позовна заява відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України, подана з дотриманням правил підсудності, а підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Для забезпечення всебічного та об`єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку, суд дійшов висновку про наявність підстав для її розгляду за правилами загального позовного провадження та необхідність призначення дати, часу і місця проведення підготовчого засідання.

Одночасно, в порядку статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в процесуальному статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки останнього.

Керуючись статтями 160 - 165, 171, 241 - 243, 248, 264 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Бізнес-Радіо (01032, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 54/1, 7 поверх, код ЄДРПОУ 36003598) до Кабінету Міністрів України (01008, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 12/2), Міністерства юстиції України (01001, місто Київ, вулиця Городецького, будинок 13, код ЄДРПОУ 00015622) про визнання протиправною та скасування постанови, зобов`язання вчинити дії.

2. Запропонувати відповідачам у п`ятнадцятиденний строк з дня одержання копії ухвали про відкриття провадження у справі подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відзив на позовну заяву, відповідні докази, на які вони посилаються при його обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформлений відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

3. Запропонувати позивачу у п`ятиденний строк з дня одержання копії відзивів на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відповідь на відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

4. Залучити до участі у справі в процесуальному статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2).

5. Зобов`язати позивача у дводенний строк з дня отримання копії даної ухвали надіслати на адресу третьої особи копію позову з доданими матеріалами доказ чого надати до Окружного адміністративного суду міста Києва.

6. Запропонувати третій особі протягом десяти днів з дня отримання копії позову та/або копії даної ухвали, та/або копії відзиву на позовну заяву подати через канцелярію суду пояснення до позову та/або відзиву, оформлені відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду.

7. Запропонувати відповідачам у п`ятиденний строк з дня одержання відповіді позивача на відзив на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва заперечення проти відповіді на відзив на позовну заяву, оформлені відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду.

8. Призначити підготовче засідання, яке буде здійснено суддею Кузьменко А.І. на 29 жовтня 2019 року об 10:20 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 6.

9. В підготовче засідання викликати повноважних представників сторін та інших учасників справи або їх представників.

10. Копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надіслати сторонам та іншим учасникам справи, разом з витягом про їхні процесуальні права і обов`язки. Відповідачу та третій особі надіслати також копію позовної заяви та доданих до неї документів.

11. Зобов`язати Кабінет Міністрів України опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі № 640/18952/19 за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Бізнес-Радіо до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, третя особа - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України №696 від 14 серпня 2019 року у виданні, в якому зазначена постанова була опублікована. Оголошення повинно бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання та містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

12. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/

Ухвала в частині порушення правил підсудності відповідно до частини 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Кузьменко

Витяг про процесуальні права і обов`язки сторін, учасників справи та осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтею 44, статтею 47 Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 44. Права та обов`язки учасників справи

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки.

2. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

3. Учасники справи мають право :

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

5. Учасники справи зобов`язані :

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою;

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

9. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Стаття 47. Процесуальні права та обов`язки сторін

1. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання , якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

4. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Стаття 51. Права та обов`язки третіх осіб

1. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов`язки, визначені у статті 44 цього Кодексу.

Дата ухвалення рішення15.10.2019
Оприлюднено18.10.2019

Судовий реєстр по справі —640/18952/19

Постанова від 20.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 14.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 14.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 14.02.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 07.09.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 07.09.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Ухвала від 07.09.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Рибачук А.І.

Постанова від 30.07.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Мельничук Володимир Петрович

Постанова від 30.07.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Мельничук Володимир Петрович

Ухвала від 09.07.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Мельничук Володимир Петрович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні