ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

21.10.2019Справа № 22/187 Господарський суд міста Києва у складі судді Алєєвої І.В., розглянувши заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Київтеплоенерго в особі СП Енергозбут про заміну сторони (стягувача) її правонаступником

у справі № 22/187

за позовом Публічного акціонерного товариства Київенерго

в особі Структурного відокремленого підрозділу Енергозбут Київенерго

до Акціонерного товариства закритого типу Лікувальний комплекс Феофанія

про стягнення 171 919,93 грн.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.06.2011 р.(суддя Р.І. Самсін) було порушено провадження у справі № 22/187 та призначено її розгляд на 04.07.2011 року.

Рішенням Господарського суду від 29.07.2011 (підписане 01.08.2011) у справі № 22/187 позов було задоволено повністю, стягнуто з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго 154 506, 33 грн. (сто п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шість гривень 33 копійки) боргу за спожиту теплову енергію та стягнуто з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго в особі Структурного відокремленого підрозділу Енергозбут Київенерго 8 303, 46 грн. (вісім тисяч триста три гривні 46 копійок) пені, 7 503, 02 грн. (сім тисяч п`ятсот три гривні 02 копійки) інфляційних збитків, 1 607, 12 грн. (одну тисячу шістсот сім гривень 12 копійок) 3% річних, 1 719, 20 грн. (одну тисячу сімсот дев`ятнадцять гривень 20 копійок) витрат по сплаті державного мита, 236 грн. (двісті тридцять шість гривень) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

На виконання рішення після набрання ним законної сили Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази:

- від 12.08.2011 про стягнення з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія (юрид. адреса: 03143, м. Київ, вул. Ак. Лебедєва 31, з рахунку виявленого під час виконання судового рішення. ідент. код 23521546) на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго (на рахунок НОМЕР_1 у АТ СБЕРБАНК РОСІЇ , МФО 320627; 01001, м. Київ, пл. І. Франка 5, ідент. код юрид. особи 00131305) 154 506, 33 грн. (сто п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шість гривень 33 копійки) боргу за спожиту теплову енергію.

- від 12.08.2011 про стягнення з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія (юрид. адреса: 03143, м. Київ, вул. Ак. Лебедєва 31, з рахунку виявленого під час виконання судового рішення. ідент. код 23521546) на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго (на рахунок НОМЕР_2 у Головному управлінні по м. Києву та Київській області ВАТ Ощадбанк`МФО 322669, ідент. код юрид. особи 00131305) в особі Структурного відокремленого підрозділу Енергозбут Київенерго (04050, м. Київ, вул. Мельникова 31, ідент. код 26187763) 8 303, 46 грн. (вісім тисяч триста три гривні 46 копійок) пені, 7 503, 02 грн. (сім тисяч п`ятсот три гривні 02 копійки) інфляційних збитків, 1 607, 12 грн. (одну тисячу шістсот сім гривень 12 копійок) 3% річних, 1 719, 20 грн. (одну тисячу сімсот дев`ятнадцять гривень 20 копійок) витрат по сплаті державного мита, 236 грн. (двісті тридцять шість гривень) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

02.10.2019 через канцелярію Господарського суду міста Києва від Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Київтеплоенерго в особі СП Енергозбут надійшла заява про заміну стягувача у виконавчому документі її правонаступником.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.10.2019 у справі № 22/187 розгляд заяви призначено на 15.10.2019.

15.10.2019 у судовому засіданні представником заявника були надані пояснення щодо стану виконання рішення Господарського суду міста Києва у справі № 22/187, а також наголосила, що наказ виданий Господарським судом міста Києва від 12.08.2011 про стягнення з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго в особі Структурного відокремленого підрозділу Енергозбут Київенерго 8 303, 46 грн. пені, 7 503, 02 грн. інфляційних збитків, 1 607, 12 грн. 3% річних, 1 719, 20 грн. витрат по сплаті державного мита, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу повернутий стягувачу без виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15 . 10.2019 року було відкладено розгляд заяви на 21 . 10.2019 та запропоновано заявнику уточнити вимоги заяви та надати суду выдомості щодо стадії та стану виконання рішень Господарського суду міста Києва у справі № 22/187.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується заява, суд вважає, що заява підлягає частковому задоволенню.

Заявник посилається на те, що 11.10.2018 між ПАТ КИІВЕНЕРГО (далі - Кредитор) та КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (далі КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) № 601-18 (далі Договір № 601-18), відповідно до якого ПАТ КИІВЕНЕРГО відступило, а КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" набуло право вимоги до юридичних осіб, фізичних осіб фізичних осіб-підприємців (далі споживачі) щодо виконання ними грошових зобов`язань перед Кредитором з оплати спожитої до 01.05.2018 теплової енергії (основний борг, в тому числі той, що є предметом судового розгляду та/або підтверджений судовим рішенням (судовими рішеннями) як такий, що підлягає стягненню із споживача (споживачів) станом на 01.08.2018. Перелік договорів (особових рахунків), споживачів та сум грошових зобов`язань (основний борг), право вимоги до яких відступається з; цим договором, зазначається в Додатку 1 до нього. Всі права вимоги переходять від Кредитора до Нового кредитора в момент підписання сторонами Додатку 1 до цього Договору № 601-18.

Відповідно до пункту 426 Додатку 1 до Договору № 601-18 ПАЇ КИЇВЕНЕРГО відступило, а КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" набуло право вимоги основного боргу за спожиту Акціонерним товариством закритого типу ЛК Феофанія (код ЄДРПОУ 23521546) за договором № 3050035 теплову енергію сумою 147 933,71 грн. згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 29.07.201 1 у справі № 22/187.

Також 11.10.2018 між ПАТ КИЇВЕНЕРГО та КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" укладено договір про відступлення права вимогі (цесії) №603-18 (далі Договір №603-18), відповідно до якого ПАТ КИЇВЕНЕРГО відступило, а КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" набуло право грошової вимоги споживачів (юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, перелік яких визначений у Додатках до договорів про відступлення права вимоги від 11.10.2018 № 601-18, від 11.10.2018 № 602-18 теплової енергії, комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, в частині їх зобов`язання перед Кредитором оплатити неустойку (пеня та/або штраф), 3% річних, інфляційні нарахування, судові та інші витрати, витрати на адвокатські послуги, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключені та обмежень), що нараховані Кредитором та/або виникли до дати укладення цього Договору та /або можуть бути нараховані ті /або виникнути після дати укладення цього Договору у зв`язку з неналежним виконанням споживачами обов`язків з оплаті спожитої теплової енергії та/або комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води та є предметом, судового розгляду або підтверджені судовими рішеннями, як такі що підлягають стягненню із споживачів

Перелік споживачів та склад вимог (неустойка (пеня та/або штраф), 3% річних, інфляційні нарахування, судові та інші витрати, витрати на адвокатські послуги, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень) у вже розпочатих спорах та/або рішеннях суду та/або виконавчих провадженнях зазначаються у Додатках 1, 2. З, 4 до цього Договору № 603-18.

З укладенням Договору № 603-18 та договорів про відступлення права вимоги (цесії) від 11.10.2018 №№ 601-18, 602-18 новий кредитор набуває право отримання/вимоги від споживачів, які визначені в Додатках 1, 2, 3, 4 до цього Договору № 603-18 та вказаних договорів про відступлення права вимоги до споживачів додаткових сум стягнення у зв`язку з неналежним виконанням споживачами договорів/угод, укладених з Кредитором понад ті, що є предметом судового розгляду чи підтверджені судовимм рішеннями.

Згідно з пунктом 16 Додатку 3 до Договору № 603-18 ПАТ КИЇВЕНЕРГО відступило, а КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" набуто право вимоги з АТ закритого типу ЛК Феофанія (код ЄДРПОУ 23521546) пені, інфляційної складової боргу, 3% річних судові витрати згідно з рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 22/187 та розмір авансового внеску, сплачений п/д № 2116942751 від 07.09.2014, загальною сумою 22 327,47 гри.

Вимогами заявника є заміна стягувача у справі № 22/187 з Публічного акціонерного товариства КИЇВЕНЕРГО його процесуальним правонаступником Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО у справі №22/187.

Заміна сторони (стягувача) виконавчого провадження неможлива, якщо заява була подана після спливу строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, який не був поновлений судом, але строк пред`явлення наказу до виконання зупиняється у разі його пред`явлення до виконання.

Аналогічна позиція міститься у Постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.06.2019 у справі № 910/10031/13.

З урахуванням викладеного у Господарського суду міста Києва відсутні підстави на здійснення заміни сягувача у наказі Господарського судом міста Києва від 12.08.2011 про стягнення з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго в особі Структурного відокремленого підрозділу Енергозбут Київенерго 8 303, 46 грн. пені, 7 503, 02 грн. інфляційних збитків, 1 607, 12 грн. 3% річних, 1 719, 20 грн. витрат по сплаті державного мита, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, так як наказ повернутий стягувачу, а строк його пред`явлення до виконання сплив 12.08.2019 та не був поновлений судом.

Заява підлягає задоволенню щодо заміни стягувача у справі № 22/187 за наказом Господарського суду міста Києва від 12.08.2011 про стягнення з Акціонерного товариства закритого типу ЛК Феофанія на користь Публічного акціонерного товариства Київенерго 154 506, 33 грн. боргу за спожиту теплову енергію .

На момент винесення даної ухвали наказ пред`явлений до виконання.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч.1 ст.627 ЦК України).

Відповідно до ст. 510 ЦК України, сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. У зобов`язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб. Якщо кожна із сторін у зобов`язанні має одночасно і права, і обов`язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов`язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

Статтею 512 Кодексу передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, розглянувши подану заяву з підстав, викладених в ній, Господарський суд міста Києва частково задовольняє заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Київтеплоенерго в особі СП Енергозбут про заміну сторони її правонаступником у частині стягнення 154 506, 33 грн. основного боргу за позовом Публічного акціонерного товариства Київенерго в особі Структурного відокремленого підрозділу Енергозбут Київенерго до Закритого акціонерного товариства Жилкомунсервіс про стягнення 107 527,04 грн.

Керуючись ст. 52, ст. 234, ст. 235, ст. 334, п. п. 19.2 п. 19 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ :

1.Заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Київтеплоенерго в особі СП Енергозбут про заміну сторони(стягувача) її правонаступником - задовольнити частково.

2.Замінити стягувача у справі № 22/187 - Публічне акціонерне товариство Київенерго АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "К.ЕНЕРГО" ) (ідентифікаційний код 00131305, адреса: 85612, Донецька обл., Мар`їнський район, місто Курахове, вулиця Енергетиків, будинок 34) - на його правонаступника - Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Київтеплоенерго (ідентифікаційний код 40538421, адреса: 01001, м.Київ, площа Івана Франка, будинок 5) в частині стягнення основного боргу в сумі 154 506, 33 грн. (сто п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шість гривень 33 копійки) .

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня її проголошення до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя І.В.Алєєва

Дата ухвалення рішення 21.10.2019
Зареєстровано 25.10.2019
Оприлюднено 25.10.2019

Судовий реєстр по справі 22/187

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 01.07.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.06.2015 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 27.04.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.04.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.03.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.03.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону