ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12 липня 2019 року № 826/15645/18

Окружний адміністративний суд міста Києва в складі судді Донця В.А., секретар судового засідання Сом П.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в загальному позовному провадженні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРБАТ" до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Приватне підприємство "Телекомпанія "РАІ", про визнання протиправними та скасування рішень,

за участю представників:

позивача - адвокат Кучерук Н.С.;

відповідача - Жолак Л.О.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРБАТ" звернулось до суду з позовом про:

- визнання протиправним та скасування пункту 1 рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.09.2018 №1534 "Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області" щодо товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРБАТ";

- визнання протиправним та скасування рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.09.2018 №1533 "Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл.".

Ухвалами суду: від 01.10.2018 - відкрито провадження в справі, постановлено здійснювати розгляд справи в загальному позовному провадженні та призначено підготовче судове засідання, залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ПП "Телекомпанія "РАІ"; від 04.03.2019 - закрито підготовче провадження та призначено адміністративну справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні. В судовому розгляді оголошувались перерви в зв`язку з встановленням сторонам строку для подання письмових пояснень з питання обґрунтованості надання переваги переможцю. На підставі статті 250 Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в порушення вимог статей 3, 17 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" неправомірно відмовила ТОВ "ПАРБАТ" у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області. На думку позивача, оскаржуване рішення про відмову видати ліцензію не містить обґрунтованого висновку щодо надання переваги переможцю, Національною радою протиправно не враховано обставин, які вказують на переважне право ТОВ "ПАРБАТ" в отриманні ліцензії відповідно до статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Під час судового розгляду представник позивача позов підтримала.

Представник відповідача проти задоволення позову заперечила з підстав, викладених у відзиві, зазначивши, що вирішення питань про надання ліцензії чи відмови у наданні відноситься до компетенції Національної ради, відмова у видачі ліцензії ТОВ "ПАРБАТ" є обґрунтованою, оскільки ПП "Телекомпанія "РАІ" надано докази можливості найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема, щодо надання переваги соціально важливим програмам.

Третя особа - ПП "Телекомпанія "РАІ", правом на подання заяви по суті не скористалась, подала заяву про розгляд адміністративної справи без участі представника.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши письмові докази, судом установлено.

На підставі рішення від 26.04.2018 №595 "Про затвердження конкурсних умов" Національна рада рішенням від 26.04.2018 №596 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення про конкурс опубліковано у газеті "Голос України" від 17.05.2018 №89 (6844) та оприлюднене на офіційному веб-сайті Національної ради.

До Національної ради для участі в конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області з відповідними заявами звернулись: ТОВ "ПАРБАТ" (м. Київ), ТОВ "Телерадіокомпанія "Львівська хвиля" (м. Львів), ПП "Телекомпанія "РАІ" (м. Бурштин Івано-Франківська область), ПП "Телерадіокомпанія "НТК" (м. Коломия Івано-Франківської області).

За результатами конкурсу, на підставі пунктів "а", "б" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" Національна рада дійшла висновку, що ПП Телекомпанія "РАІ" здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема, надає перевагу інформаційним, культурологічним, науково-просвітницьким програмам, вітчизняних програм - 100 відсотків.

Національною радою прийнято рішення від 20.09.2018 №1533 (протокол №25) "Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області", відповідно до якого вирішила, зокрема: визнати ПП "Телекомпанія "РАІ", м. Бурштин Івано-Франківської обл. ("РАІ"), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Коломия та Коломийський район, місце встановлення передавача - Коломийський район, с. Дебеславці, вишка ПП "Телекомсервіс", обсяг мовлення - 24 години на добу (пункт 1); видати ПП "Телекомпанія "РАІ", м. Бурштин Івано-Франківської обл. ("РАІ"), ліцензію на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Коломия та Коломийський район, місце встановлення передавача - Коломийський район, с. Дебеславці, вишка ПП "Телекомсервіс", обсяг мовлення - 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення, конкурсних умов, строк дії ліцензії - 7 років (пункт 2).

Рішенням Національної ради від 20.09.2018 №1531 (протокол №25) "Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області": на підставі частини першої статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" відмовлено ТОВ "ПАРБАТ", м. Київ ("Гуцульське радіо"), у видачі ліцензії на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл. (пункт 1); на підставі частини першої статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", відмовлено ПП "Телерадіокомпанія "НТК", м. Коломия Івано-Франківської обл. у видачі ліцензії на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл. (пункт 2); на підставі частини першої статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" відмовлено ТОВ "Телерадіокомпанія "Львівська Хвиля", м. Львів, у видачі ліцензії на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл.

Вирішуючи спір, суд виходить з такого.

Спірні відносини врегульовано законами України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" від 23.09.1997 №538/97-ВР, "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 р. № 3759-XII.

Відповідно до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення": Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. Національна рада є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України (частина перша статті 1); діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об`єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень (стаття 3); ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада. Ліцензія Національної ради на телерадіомовлення є єдиним і достатнім документом дозвільного характеру, що надає право ліцензіату вести телерадіомовлення. Порядок ліцензування телерадіомовлення визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" (стаття 18).

За змістом статті 23 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якою визначено порядок надання ліцензій на мовлення, видача ліцензій на ефірне мовлення здійснюється на конкурсних засадах. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію (частина дев`ята).

Статтею 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" встановлено: за результатами відкритих конкурсів здійснюється видача ліцензій на мовлення, пов`язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж; конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою. Національна рада може ініціювати проведення конкурсу за власною ініціативою або за відповідним зверненням телерадіоорганізації (частина друга). конкурсні умови визначаються Національною радою до оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної ради (частина одинадцята); конкурсні умови включають: ліцензійні умови для відповідного виду мовлення; вимоги до програмної концепції мовлення; вимоги щодо організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов`язань майбутнього ліцензіата (пункти "а"-"в" частини дванадцятої).

Судом зазначалось, що Національна рада рішенням від 26.04.2018 №596 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів, опублікувавши оголошення про конкурс опубліковано в газеті "Голос України" від 17.05.2018 №89 (6844) та оприлюднивши інформацію про конкурс на офіційному веб-сайті Національної ради. В конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області взяли участь, зокрема, ТОВ "ПАРБАТ" та ПП "Телекомпанія "РАІ" (переможець конкурсу).

Згідно з конкурсними умовами на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних каналів претенденти повинні були подати, в тому числі, програмну концепцію відповідно до вимог статей 8, 9, 27, 28, 43 Закону України "Про телебачення і радіомовлення": в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 відсотків мали становити інформаційні передачі місцевої тематики; дозволялась ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.

Програмна концепція мовлення ТОВ "ПАРБАТ": загальний обсяг мовлення - 24:00 год. на добу; частка програм (передач) власного виробництва 12:00 год. на добу, 50 відсотків; мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва) - 20:24 години на добу, 85 відсотків. До структурних елементів програмного мовлення включено: інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі 12:36 год.; підбірка музичних творів - 03:00 год.

Програмна концепція мовлення ПП "Телекомпанія" "РАІ": загальний обсяг мовлення - 24:00 год. на добу; частка програм (передач) власного виробництва 12:00 год. на добу, 50 відсотків; мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва) - 24:00 год. на добу, 100 відсотків. До структурних елементів програмного мовлення включено: інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі - 02:00 год.; культурно-мистецькі передачі - 01:30 год.; науково-просвітницькі передачі - 01:30 год.; розважальні передачі - 03:00 год.; дитячі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію - 00:10 год.; підбірка музичних творів - 08:00 год.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" Національна рада надає перевагу телерадіоорганізації, яка: здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов (пункт "а"); надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу слова (пункт "б"); має перевагу у фінансово-економічних та професійно-технічних можливостях телерадіомовлення (пункт "в"); є організацією суспільного телебачення і радіомовлення (пункт "є"); протягом одного року до дня подання заяви не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), про всіх пов`язаних осіб та про структуру власності (пункт "ґ"); зобов`язується збільшити частку пісень державною мовою, передбачену частиною другою статті 9 цього Закону, на 5 і більше відсотків (пункт "д"); здатна найкраще забезпечити інтереси виробників національного аудіовізуального продукту (пункт "е").

Зі змісту оскаржуваного рішення від 20.09.2018 №1533 "Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл." вбачається, що висновок про переваги переможця зроблено на підставі пунктів "а", "б" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", позаяк ПП "Телекомпанія "РАІ" здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов у зв`язку з наданням переваг інформаційним, культурологічним, науково-просвітницьким програмам, вітчизняним програмам (100 відсотків).

Порівняння програмних концепцій мовлення ТОВ "ПАРБАТ" та ПП "Телекомпанія" "РАІ" свідчить, що мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва) в позивача заявлена 20:24 години на добу (85 відсотків), в третьої особи - 24:00 год. на добу (100 відсотків).

У позивача до структурних елементів програмного наповнення включено інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі 12:36 год. та підбірка музичних творів - 03:00 год. У переможця: інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі - 02:00 год.; культурно-мистецькі передачі - 01:30 год.; науково-просвітницькі передачі - 01:30 год.; розважальні передачі - 03:00 год.; дитячі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію - 00:10 год.; підбірка музичних творів - 08:00 год.

На думку суду, необґрунтованими є доводи позивача про наявність у нього переваг для отримання ліцензії, оскільки висновок Національної ради про перевагу третьої особи ґрунтується на змісті програмної концепції мовлення, яка має ширший спектр соціально важливих програмам у розумінні частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Програмна концепція переможця передбачає культурно-мистецькі, науково-просвітницькі передачі передачі, дитячі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію. Водночас. програмна концепція мовлення позивача передбачає інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі.

В обґрунтування позовних вимог ТОВ "ПАРБАТ" зазначило, що мало переваги перед третьою особою на отримання ліцензії, а саме як телерадіоорганізація, яка здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов та надає перевагу трансляції інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач (12:36 год. на добу), концепція радіостанції "Гуцульське Радіо" передбачає поширення інформації про гуцульщину, тобто місцеву для цієї частини Івано-Франківської області тематики, що відповідає конкурсним умовам, за якими в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 відсотків мають становити інформаційні передачі місцевої тематики.

Як уже зазналось, у даному випадку Націлональною радою надано перевагу не кількісному показнику а різноманітності соціально важливих програмам, що передбачано пунктом "в" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Представник відповідача пояснила, що концепції позивача та третьої особи відповідали конкурсним умовам, частка програмного наповнення власного мовлення, які становлять інформаційні передачі місцевої тематики можливо встановити під час перевірки телеорганізації на предмет дотримання умов ліцензії та законодавства у сфері телерадіомовлення. Під час конкурсу Національною радою оцінювалась програмна концепція мовлення, за результатами чого перевагу надано третій особі.

Щодо можливості забезпечення виконання ліцензійних умов, то ПП Телекомпанія "РАІ" здекларувала, що є оператором телекомунікацій, має у своєму розпорядженні високоякісне сертифіковане обладнання, має збудовану інфраструктуру радіомовного виробництва, планує створення нових робочих місць.

У позовній заяві зазначено, що ТОВ "ПАРБАТ" про невмотивованість оскаржуваного рішення від 20.09.2018 №1533 "Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл.", то як убачається зі змісту цього рішення Національною радою вказано правову підставу - пункти "а", "б" частини чотирнадцятої статті 25 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", зазначено про переваги ПП "Телекомпанія "РАІ" - здатність найкраще забезпечити виконання конкурсних умов у зв`язку з наданням переваг інформаційним, культурологічним, науково-просвітницьким програмам, вітчизняним програмам (100 відсотків). У даному випадку, відсутність посилань на пункти програмної концепції мовлення переможця, не є свідченням невмотивованості, необґрунтованості рішення, позаяк зі змісту рішення вбачаються підстави його ухвалення.

З огляду на викладене, позовна вимога про визнання протиправним та скасування рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.09.2018 №1533 "Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської обл." задоволенню не підлягає.

Згідно з частиною першою статті 30 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника за результатами конкурсного відбору.

Враховуючи визнання переможцем ПП "Телекомпанія "РАІ" за результатами конкурсу, Національною радою правомірно прийнято рішення від 20.09.2018 №1534 "Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 107,6 МГц у с. Дебеславцях Коломийського району Івано-Франківської області" щодо товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРБАТ", тому в задоволенні вимоги про визнання протиправним та скасування пункту 1 цього рішення слід відмовити.

Позивачем сплачено судовий збір у розмірі 3524,00 грн. (платіжне доручення від 24.09.2018 №18). Оскільки в задоволенні позову відмовлено, відповідачем не надано доказів понесення судових витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, судові витрати присудженню не підлягають.

Керуючись статтею 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Позивач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРБАТ" (ідентифікаційний код 37995639; місцезнаходження: 01034, місто Київ, вулиця О.Гончара, будинок 36-Б).

Відповідач - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (ідентифікаційний код 00063928, місцезнаходження: 01601, місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 2).

Відповідно до статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено в день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Згідно зі статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Підпунктом 15.5 пункту 15 Розділ VII "Перехідні положення" передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Повний текст рішення складено 31 жовтня 2019 року.

Суддя В.А. Донець

Дата ухвалення рішення 12.07.2019
Зареєстровано 05.11.2019
Оприлюднено 05.11.2019

Судовий реєстр по справі 826/15645/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.06.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 04.03.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.10.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 26.09.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону