Ухвала
від 08.11.2019 по справі 927/844/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

08 листопада 2019 року м. Чернігівсправа № 927/844/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Романенко А.В., розглянувши заяву Дочірнього підприємства ЧПК-Трейд-01 Відкритого акціонерного товариства Чернігівський плодоовочевий комбінат від 07.11.2019 за №72/1 про відвід судді у справі

за позовом: Дочірнього підприємства ЧПК-Трейд-01 Відкритого акціонерного товариства Чернігівський плодоовочевий комбінат , вул. Інструментальна, 5, м. Чернігів, 14037;

до відповідача: Чернігівської міської ради, вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000;

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: фізичної особи-підприємця Савлєва Михайла Петровича, АДРЕСА_1 ;

предмет спору: про визнання рішення, договору недійсними, зобов`язання вирішити земельний спір

Без виклику сторін

ВСТАНОВИВ:

08.10.2019, до Господарського суду Чернігівської області, надійшла позовна заява Дочірнього підприємства ЧПК-Трейд-01 Відкритого акціонерного товариства Чернігівський плодоовочевий комбінат до Чернігівської міської ради, згідно якої позивач просив суд:

- визнати недійсним пункт 22 рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2016 №13/VII-27 та договір від 28.12.2016 №1409 оренди земельної ділянки площею 0,4611га, кадастровий номер 7410100000:01:011:0311, розміщеної по вул. Інструментальній, 7а;

- зобов`язати Чернігівську міську раду вирішити земельний спір щодо використання земельної ділянки площею 0,4611га, кадастровий номер 7410100000:01:011:0311, розміщеної по вул. Інструментальна, 7а, з дотриманням вимог законодавства України.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем прав позивача щодо належного володіння, розпорядження та користування об`єктами права власності, розташованих на земельній ділянці за адресою вул. Інструментальна, 7а.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 10.10.2019 дану позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк тривалістю 10 днів з дня вручення ухвали суду для усунення недоліків позовної заяви шляхом подачі до суду належних доказів сплати (доплати) судового збору в сумі 3842,00грн.

Після усунення позивачем недоліків позовної заяви в установлений судом строк, ухвалою суду від 18.10.2019 дану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; підготовче судове засідання призначено на 07.11.2019.

Даним процесуальним документом у відповідності до статті 50 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача фізичну особу-підприємця Савлєва Михайла Петровича.

07.11.2019, в межах процесуального строку, встановленого частиною 2 статті 38 ГПК України, позивачем подано заяву №72/1 з висловленням недовіри судді Федоренко Ю.В. та заявлено йому відвід.

Заява мотивована наявністю у позивача сумнівів щодо неупередженості та об`єктивності судді Федоренко Ю.В. при розгляді справ, стороною в яких виступає ДП ЧПК-Трейд-01 ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат .

Позивач зазначає, що 14.02.2005 суддею Федоренко Ю.В. винесено рішення у справі №15/279/11 про відмову у задоволені позову ДП ЧПК-Трейд-01 ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат до Виконавчого комітету Чернігівської ради, за участю третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору - Дочірнього підприємства ЧПК-АВТО ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат , та третьої особи без самостійних вимог на предмет спору - суб`єкта підприємницької діяльності Савлєва М.П. , про визнання недійсним п.41 рішення виконкому Чернігівської міської ради від 15.10.2001 №250 щодо припинення права постійного користування ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат земельною ділянкою площею 1,5494га по вул. Інструментальна , 5.

Позивач з даним судовим рішенням не згоден та вважає, що йому було відмовлено у задоволенні заявлених вимог виключно з формальних підстав.

Вказує, що 21.11.2006 суддею Федоренко Ю.В. винесено ухвалу у справі №15/278/10/2, якою прийнято відмову ДП ЧПК-Трейд-01 ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат від позову та закрито провадження у справі за його позовом до Виконавчого комітету Чернігівської міської ради, за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - приватного підприємця Савлєва М.П., про визнання недійсними пунктів 72 та 72.1. рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2001 №337 щодо надання ПП Савлєву М .П. земельної ділянки в тимчасове довгострокове користування строком на п`ять років, площею 0,186га по вул. Інструментальна , 7, м. Чернігів. Наголосив, що у вказаному процесуальному документі (мотивувальній частині) не було зазначено причини відмови позивача від позову, що як він вважає, порушило його процесуальні права як учасника судового розгляду.

Зазначив про зловживання суддею приписами статті 79 ГПК України та про існування загрози ухвалення рішення, яке не буде відповідати нормам матеріального та процесуального права.

Ухвалою суду від 07.11.2019 у справі №927/844/19 визнано заяву ДП ЧПК-Трейд-01 ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат необґрунтованою; заяву позивача від 07.11.2019 №72/1 про відвід судді Федоренка Ю.В. передано на вирішення іншому судді; провадження у справі зупинено до вирішення питання про заявлений відвід.

Згідно розпорядження №02-01/54/19 від 07.11.2019 Щодо призначення автоматизованого розподілу заяви про відвід судді у справі № 927/844/19 призначено автоматизований розподіл заяви про відвід судді у справі № 927/844/19, за результатами якого дану заяву передано для розгляду судді Романенко А.В.

Процесуальні правила подання та розгляду заяви про відвід унормовано статтями 35, 36, 37, 38, 39 ГПК України.

За приписами частин 2 та 3 статті 38 ГПК України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Дану заяву подано до суду до початку підготовчого судового засідання у справі, тобто в межах процесуальних строків, обумовлених наведеною нормою.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

При цьому частиною 4 даної статті встановлено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 ГПК України.

Відповідно до частини 2 статті 39 ГПК України питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу.

За частиною 3 статті 39 ГПК України, якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Частинами 7, 8 статті 39 ГПК України передбачено, що питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід. Суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи.

Заява позивача від 07.11.2019 №72/1 про відвід судді Федоренко Ю.В. вирішується без повідомлення учасників справи.

Як на підставу для відводу судді Федоренко Ю.В. у даній справі позивач посилається на результати розгляду даним суддею інших судових справ, у яких як сторона у справі приймав участь позивач. З наведеними у заяві судовими рішенням позивач не згоден та вважає, що суддя Федоренко Ю.В. упереджений щодо позивача.

За висновком суду, визначені позивачем у заяві підстави для відводу судді Федоренко Ю.В. зводяться виключно до незгоди позивача з процесуальними рішеннями даного судді щодо того чи іншого юридичного питання та жодним чином не свідчать про упередженість або відсутність об`єктивності судді Федоренка Ю.В. по відношенню до позивача.

За частиною 4 статті 35 ГПК України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічна думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Тобто, обставини, пов`язані з прийняттям суддею рішень з інших справ не можуть бути підставами для відводу судді у даній справі.

Розглядаючи заяву про відвід судді Федоренко Ю.В. у даній справі, суд зазначає, що заява ґрунтується на припущеннях та суб`єктивній думці заявника, яка не підтверджена жодними доказами. Доводи заявника про порушення суддею норм процесуального права щодо оцінки доказів не підтверджена будь-якими доказами у справі.

Наявність родинних зв`язків з особами, які беруть у розгляді справи, порушення порядку визначення судді для розгляду цієї справи, наявність заінтересованості судді у результаті розгляду справи, та наявність обставин, при яких не допускається повторна участь судді у розгляді справи, як підстави, які наведені у статтях 35 та статті 36 ГПК України та беззаперечно виключають участь судді Федоренко Ю.В. у розгляді даної справи, позивачем не доведені.

Враховуючи викладені обставини та проаналізувавши приписи чинного законодавства, якими унормовані підстави для відводу судді, необхідно зазначити, що доводи, викладені у заяві про відвід, не можна вважати об`єктивно обґрунтованими, оскільки вони не свідчать про упередженість та необ`єктивність судді Федоренко Ю.В., безпосередньо та однозначно не вказують на його упереджене ставлення до заявника або особисту прихильність до інших учасників справи. Відтак, відсутні підстави для відводу судді Федоренко Ю.В. у розумінні статей 35, 36 ГПК України.

За таких обставин, заява позивача - ДП ЧПК-Трейд-01 ВАТ Чернігівський плодоовочевий комбінат від 07.11.2019 №72/1 про відвід судді Федоренко Ю.В. у справі №927/844/19 задоволенню не підлягає.

Згідно частини 11 статті 39 ГПК України за результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 35, 36, 38, 39, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні заяви позивача №72/1 від 07.11.2019 про відвід судді Федоренка Ю.В. у справі № 927/844/19.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала складена та підписана 08.11.2019.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://cn.arbitr.gov.ua/sud5028/.

Документи по справі можуть бути направлені на електронну адресу Господарського суду Чернігівської області - e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua; засоби зв`язку - факс 77-44-62, тел. 676-311.

Суддя А. В. Романенко

Дата ухвалення рішення08.11.2019
Оприлюднено08.11.2019

Судовий реєстр по справі —927/844/19

Рішення від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 09.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 12.12.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 12.12.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 06.12.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Федоренко Ю.В.

Ухвала від 08.11.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Романенко А.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні