ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м. Житомир справа № 240/9787/19

категорія 108010200

Житомирський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Черняхович І.Е., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу,

встановив:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ" (далі - ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів", позивач) звернулось до суду з позовом до Державної служби геології та надр України (далі - відповідач), в якому просить визнати протиправним та скасувати наказ Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 №232 в частині зупинення спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995, виданого ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів".

В обґрунтування позовних вимог ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" зазначило, що на підставі спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995, виданого Державною службою геології та надр України, воно набуло право на видобування пісків, придатних для виробництва силікатної цегли та дрібних блоків із ніздрюватого бетону, як пісок заповнювач для бетону щільної структури, на території Тарасівського родовища, розташованого у Житомирському районі Житомирської області. Однак, наказом Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 №232 дію вищезазначеного спеціального дозволу було зупинено у зв`язку з порушенням ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" ст. 24, 51 Кодексу України про надра та абз. 3 ст. 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". При цьому позивач вказує, що фактичною підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995 стало те, що позивачем не був своєчасно виконаний пункт 1 припису від 22.02.2019 №325-14/06 щодо необхідності погодження проекту розробки родовища з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Однак, ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" вважає, що зупиняючи дію спеціального дозволу на користування надрами відповідач не врахував обставини, що свідчать про виконання позивачем вимог припису та вжиття ним усіх залежних заходів з метою усунення вказаних у приписі порушень. Зокрема поза увагою Державної служби геології та надр України залишилось те, що 01 липня 2019 року ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" листом №723 направив на адресу відповідача для її погодження документацію про коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища з висновком експертизи та погодженням Управлінням Держпраці у Житомирській області. З огляду на вказане, позивач вважає, що 01.07.2019 (тобто за 22 дні до винесення спірного наказу) ним було виконано вимоги пункт 1 припису від 22.02.2019 №325-14/06, про що відповідача було повідомлено листом від 01.07.2019 (вх. №14/06-406 від 04.07.2019).

На підставі вищезазначеного, ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" вважає наказ Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 №232 в частині зупинення спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995 протиправним, а тому він звернувся з даним позовом до суду.

Ухвалою судді від 07 серпня 2019 року відкрито провадження в адміністративній справі №240/9787/19 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 03 вересня 2019 року.

27 серпня 2019 року до суду надійшов відзив Державної служби геології та надр України на позовну заяву ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів", в якому відповідач зазначив, що заявлені позовні вимоги грубо суперечать фактичним обставинам справи, є надуманими й не ґрунтуються на вимогах закону. На підтвердження такої позиції відповідачем зазначено, що з моменту отримання дозволу № 396 від 11.12.1995 у ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів", як у надрокористувача, виникли права та обов`язки, передбачені особливими умовами дозволу, Угодою № 396 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, Кодексом України про надра, в тому числі й передбачені п. 1, 2 частини 2 статті 244 Кодексу України про надра обов`язки щодо: використання надр відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечення повноти геологічного вивчення, раціонального, комплексного використання та охорони надр. Однак, відповідач вказує, що в ході проведеної планової перевірки ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" було встановлено, що позивач взятих на себе зобов`язань не виконує, у зв`язку з цим було винесено припис №325-14/06 від 22.02.2019, яким позивачу надано строк для усунення виявлених порушень до 25 березня 2019 року. Однак позивач у встановлені приписом строки порушення не усунув, матеріалів, що підтверджують факт усунення порушень не надав. У зв`язку з цим та керуючись пп. 1,4 п. 22 Порядку №615 Державною службою геології та надр України був виданий наказ №232 від 22.07.2019 про зупинення дії спеціального дозволу на користування №396 від 11.12.1995. З огляду на зазначене, відповідач вважає, що при здійсненні заходу планової перевірки позивача та при застосуванні до нього санкцій у вигляді зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, він діяв в межах своїх повноважень та відповідно до встановленого законом порядку, а тому просить відмовити в задоволенні позову в повному обсязі (а.с.76-82).

В підготовче судове засідання, що було призначено на 03 вересня 2019 року, з`явився представник позивача, однак ним до відділу документального забезпечення суду була подана заява про розгляд справи в порядку письмового провадження на підставі наданих матеріалів (а.с.118).

В свою чергу представник відповідача, який був належним чином повідомлений про місце, дату та час проведення судового розгляду справи, в судове засідання 03.09.2019 не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв. Однак, в пункті 3 прохальної частини відзиву на позовну заяву просив розглядати справи в порядку письмового провадження, на підставі наданих матеріалів.

За таких обставин суд дійшов висновку про можливість проведення розгляду адміністративної справи №240/9787/19 у порядку письмового провадження.

Ухвалою суду від 03 вересня 2019 року закрито підготовче провадження у справі та призначено адміністративну справу №240/9787/19 за позовом Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу до судового розгляду по суті у письмовому провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 250 КАС України датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Згідно з ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Судом встановлено, що Державною службою геології та надр України надано ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" спеціальний дозвіл на користування надрами № 396 від 11 грудня 1995 року на видобування пісків, придатних для виробництва силікатної цегли та дрібних блоків із ніздрюватого бетону, як пісок заповнювач для бетону щільної структури в Тарасівському родовищі строком до 14 травня 2035 року (а.с.90). Крім того, 22 травня 2018 року між Державною службою геології та надр України та користувачем надр - ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" було укладено угоду про умови користування надрами метою видобування корисних копалин (а.с.91-91).

Згідно з п.3.1 вищезазначеної угоди умови користування надрами, види та строки виконання надрокористувачем робіт з метою видобування корисних копалин піску Тарасівського родовища протягом строку дії дозволу визначається в програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується сторонами і є додатком 2 та невід`ємною частиною цієї угоди.

Водночас, пунктом 5.3 угоди було також передбачено, що надрокористувач зобов`язаний дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних з користування надрами (а.с.92).

З матеріалів справи вбачається, що на підставі наказу Держгеонадр України від 28.11.2018 №450 "Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2019 рік" та наказу Держгеонадр України від 10.01.2019 №22 "Про проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України у лютому 2019 року", а також відповідно до направлення на проведення перевірки від 08.02.2019 №252-14/06, Державною службою геології та надр України в період з 11 по 22 лютого 2019 року була проведена планова перевірка дотримання ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" вимог законодавства у сфері надрокористування. За наслідками проведеної перевірки складено акт перевірки №06-02/23/2019-10/п (33) від 20.02.2019 року, яким встановлено наступні порушення ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" у сфері надрокористування:

- проект розробки родовища, включаючи коригування (Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків), яке розроблене у 2014 році ПП «Спектр НХЛ» , не погоджений в установленому порядку, а саме відсуне погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чим порушено ст. 24, 51 Кодексу України про надра та ст. 24 Гірничого закону України від 06.10.1999 № 1127-XIV;

- відсутній план розвитку гірничих робіт на 2019 рік, погоджений в установленому порядку, чим порушено ст. 51 Кодексу України про надра та ст. 19 Гірничого закону України від 06.10.1999 № 1127-XIV;

- відсутній акт про передачу розвіданого Тарасівського родовища для промислового освоєння відповідно до запасів затверджених протоколом ДКЗ України від 03.08.2016 №3616, чим порушено ст. 40 Кодексу України про надра та постанову Кабінету Міністрів України №114;

- геологічна документація, у повному обсязі відсутня, а саме відсутні записи у поточних геологічних журналах у IV кварталі 2018 року, чим порушено ст. 53 Кодексу України про надра, наказ №199, Мінгео СРСР 17.06.1960, НПАОН 00.0-1.01-85, ГОСТ 2.850-75.

На підставі зазначеного акту Державною службою геології та надр України 22 лютого 2019 року було складено припис №325-14/06, в якому зазначено детальний опис виявлених порушень та вказано на необхідність їх усунення у строк до 25.03.2019 (а.с.111-112).

В подальшому, 22 липня 2019 року Державною службою геології та надр України був виданий наказ від 22.07.2019 №232, яким зупинено дію спеціального дозволу №396 від 11.12.1995, виданого ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів", та надано надрокористувачу 30 календарних днів для усунення порушень (а.с. 113).

Зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами було здійснено відповідно до пп. 1 та 4 п. 22 "Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, а саме: у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, а також у зв`язку невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища. При цьому, в оскаржуваному наказі від 22.07.2019 №232 зазначено про порушення ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" ст. 24, 51 Кодексу України про надра та абзаці 3 статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Разом з тим, позивач вважає, що станом на 01.07.2019 вимоги припису від 22 лютого 2019 року №325-14/06 ним були виконані у повному обсязі, а тому наказ Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 №232 в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995 є протиправним, з огляду на що він звернувся з даним позовом до суду.

Вирішуючи спір по суті, суд керується положеннями законодавства, яке було чинним на час виникнення спірних правовідносин та звертає увагу на наступне.

Відповідно до ст. 11 Кодексу України про надра державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

Відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1174 від 30.12.2015 року Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Держгеонадра у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань здійснює, зокрема, такі повноваження: зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію у разі зупинення; здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), внесення до них змін та видачу дублікатів, продовжує строк дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами); здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням; проводить планові та позапланові перевірки надрокористувачів, за результатами яких (у разі виявлення порушень вимог законодавства) складає акти, видає обов`язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення виявлених недоліків і порушень вимог законодавства; здійснює інші повноваження, визначені законом.

Таким чином, Держгеонадра як орган нагляду та контролю уповноважена проводити перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування, та у випадку наявності на це підстав, зупиняти дію спеціального дозволу на користування надрами.

Частиною 1 статті 4 Кодексу України про надра встановлено, що надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними.

Статтею 13 Кодексу України про надра передбачено, що користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об`єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об`єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об`єднання несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

Згідно з абзацом 3 частини 1 статті 14 Кодексу України про надра передбачено, що надра надаються у користування для видобування корисних копалин.

При цьому, статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України (ст. 16 Кодексу України про надра).

Відповідно до статті 24 зазначеного Кодексу користувачі надр зобов`язані:

1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

2) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр;

3) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

4) приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;

4-1) надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Права та обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання ним спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою.

Згідно ч. 1 ст. 25 Кодексу України про надра права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України.

Питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедуру продовження строку дії, переоформлення, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін, врегульовані Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі - Порядок №615).

Згідно підпунктів 1, 4 пункту 22 Порядку № 615, дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі: порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр або ж у разі невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов`язку проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків. Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання строку його дії.

Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії

Із системного аналізу наведених норм права убачається, що Державна служба геології та надр України уповноважена здійснювати геологічний контроль суб`єктів господарювання з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Держгеонадра може зупинити дію спеціального дозволу, у тому числі за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади. Однак, для ухвалення такого рішення мають бути правові підстави, що ґрунтуються на фактичних передумовах, достатніх і необхідних для обмеження права в користуванні надрами.

Так, під час розгляду справи судом було встановлено, що оскаржуваний наказ Державної служби геології та надр України №232, яким зупинено дію спеціального дозволу №396 від 11.12.1995, виданого ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів", був винесений відповідачем відповідно до пп. 1 та 4 п. 22 Порядку № 615 у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, а також у зв`язку невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування або охорони навколишнього природного середовища.

При цьому, фактичною підставою для прийняття вказаного наказу стало невиконання ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" в установлений строк вимог припису від 22.02.2019 року №325-14/06 щодо необхідності погодження проекту розробки родовища, включаючи коригування (Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків), яке розроблене у 2014 році ПП "Спектр НХЛ" з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. З огляду на це, за відсутності погодженого проекту розробки родовищ, ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" порушив статтю 24 та статтю 51 Кодексу України про надра, а також абз. 3 статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Суд не погоджується з такими висновками Державної служби геології та надр України, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 51 Кодексу України про надра розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

При цьому, правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра. Зі змісту вищезазначеної норми вбачається, що однією з обов`язкових умов за наявності якої надрокористувач має право здійснювати розробку родовища корисних копалин є наявність затвердженого в установленому законом порядку проекту розробки.

Як вже було встановлено судом та підтверджено актом №06-02/23/2019-10/п (33) від 20.02.2019 року, на момент проведення перевірки у ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" серед інших порушень також було виявлено те, що проект розробки родовища, включаючи коригування (Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків), яке розроблене у 2014 році ПП "Спектр НХЛ", не погоджений з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. У зв`язку з цим, Державною службою геології та надр України і був винесений припис від 22.02.2019 №325-14/06, в якому зазначено детальний опис виявлених порушень та вказано ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" на необхідність їх усунення у строк до 25.03.2019 (а.с.111-112).

З матеріалів справи вбачається, що на виконання вимог вищезазначеного припису, ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" надіслав начальнику Центрального міжрегіонального відділу Департаменту геологічного контролю Держгеонадр України повідомлення від 21.03.2019 №332 (вх. №14/06186 від 26.03.2019) (а.с.30), в якому зазначив, що порушення вказані в пунктах 2-4 припису від 22.02.2019 №325-14/06 товариством усунені.

Таким чином, судом встановлено та не заперечується сторонами, що ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" у зазначені в приписі строки усунув порушення, зазначені в пунктах 2-4 припису від 22.02.2019 №325-14/06.

Натомість з приводу порушення, що стосувалось відсутності погодження проекту розробки родовища, включаючи коригування (Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків), яке розроблене у 2014 році "Спектр НХЛ", з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, позивач у повідомлення від 21.03.2019 №332 повідомив відповідачу, що у зв`язку з про проведенням повторної геолого-економічної оцінки Тарасівського родовища пісків приватним підприємством "Спектр НХЛ" виконується коригування технологічної частини робочого проекту, яка в подальшому буде погоджена з органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (а.с.30).

Вказані обставини щодо проведенням повторної геолого-економічної оцінки Тарасівського родовища пісків підтверджуються наявним у матеріалах справи договором від 04.03.2019, укладеним між ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" та ПП "Спектр НХЛ" про коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків (а.с.31-33).

Виготовлене приватним підприємством "Спектр НХЛ" коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків було затверджено головою правління ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" 03.06.2019 (а.с.39).

В подальшому, 04 червня 2019 року ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" звернувся до Державного підприємства "Житомирський експертно-технічний центр Держпраці" для виконання експертизи на відповідність проектної документації нормативним актам з питань охорони праці, Доповнення-2 по коригуванню "Робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків у Житомирському районі, Житомирської області", виконаного проектним відділом ПП "Спектр НХЛ" (а.с.34).

Звернення позивача до Державного підприємства "Житомирський експертно-технічний центр Держпраці" для виконання експертизи підтверджується договором від 04.06.2019 №19-2050-1, укладеним між ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" та Державним підприємством "Житомирський експертно-технічний центр Держпраці", предметом якого є технічна експертиза коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків (а.с.35-37).

19 червня 2019 року Державним підприємством "Житомирський експертно-технічний центр Держпраці" був виданий експертний висновок №18.05.00.1385.19 про відповідність Коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків у Житомирському районі, Житомирської області нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки (а.с.40-41)

Після цього, ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" звернувся до Управління Держпраці у Житомирській області з листом від 19.06.2019 №670, в якому просив погодити коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища будівельних пісків (Доповнення-2) (а.с.42).

За наслідками розгляду Коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків у Житомирському районі, Житомирської області (згідно повторної геолого-економічної оцінки запасів, станом на 01.07.2016) (Доповнення-2) Управлінням Держпраці у Житомирській області було надіслано позивачу лист від 27.06.2019 №2914 про погодження зазначеного проекту в частині додержання вимог законодавства про охорону надр (а.с.43).

01 липня 2019 року ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" із супровідним листом №723 направив на адресу Державної служби геології та надр України Коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків у Житомирському районі, Житомирської області (Доповнення-2) для його погодження (а.с.44).

Крім того, 01 липня 2019 року за вихідним №724 позивач надіслав Державній службі геології та надр України повідомлення про виконання товариством вимог припису від 22 лютого 2019 року №325-14/06, в якому зазначив, що станом на 01.07.2019 Коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків у Житомирському районі, Житомирської області (Доповнення-2), яке виконане ПП "Спектр НХЛ" подано на погодження до Державної служби геології та надр України (а.с.45).

В контексті зазначеного суд приходить до висновку, що в строки, визначені в приписі від 22 лютого 2019 року №325-14/06 ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" дійсно не погодив проект розробки родовища, включаючи коригування (Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків), з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Разом з тим, в матеріалах справи містяться достатні докази того, що позивачем вчинялись активні дії щодо усунення вказаного порушення, а неможливість його усунення у визначені приписом строки пов`язана з об`єктивними причинами, про що ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" повідомляв Державній службі геології та надр України листом від 21.03.2019 №332.

Крім того, можливість усунення ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" вказаного порушення вимог законодавства у сфері надрокористування безпосередньо пов`язана з належним розглядом Державною службою геології та надр України заяви позивача від 01.07.2019 №723 (а.с.44) про погодження Коригування робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків у Житомирському районі, Житомирської області (Доповнення-2), наданої відповідачу для усунення вказаного порушення. Погодження проекту розробки родовища, включаючи коригування (Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків) належить до компетенції Державної служби геології та надр України, обов`язком позивача є лише звернутися із відповідною заявою. Позивач виконав свій обов`язок і звернувся з цього приводу до відповідача за погодженням проекту розробки родовища.

Однак, не дивлячись на те, що станом на 01.07.2019 ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" виконав всі вимоги припису від 22.02.2019 №325-14/06, в тому числі й подав Державній службі геології та надр України для погодження проект розробки родовища, включаючи Коригування технологічної частини робочого проекту розробки Тарасівського родовища пісків, Державною службою геології та надр України був винесений оскаржуваний наказ від 22.07.2019 №232, яким зупинено позивачу дію спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995.

Зі змісту пункту 22 Порядку № 615, яким врегульовано питання зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, вбачається, що фактичною метою за для досягнення якої вживається такий захід впливу, як зупинення дії спеціального дозволу, є спонукання надрокористувача усунути допущені ним порушення вимог законодавства у сфері надрокористування.

Водночас, на момент винесення оскаржуваного наказу від 22.07.2019 №232, яким зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995, виданого ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів", всі зазначені в приписі від 22.02.2019 №325-14/06 порушення, позивачем були усунені.

Вказане свідчить на користь висновку про те, що наказ Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 № 232, в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 396 від 11.12.1995, був прийнятий відповідачем за відсутності цілі, на досягнення якої спрямоване даного виду рішення, а саме: за відсутності порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, для спонукання усунення яких, необхідно було б зупинити надрокористувачу спеціальний дозвіл на користування надрами.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

При цьому, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Враховуючи зазначене та встановленні обставини справи суд приходить до висновку, що наказ Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 № 232, в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 396 від 11.12.1995, є необґрунтованим, оскільки прийнятий без урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття такого рішення, а також не відповідає принципу пропорційності, оскільки прийнятий без дотриманням необхідного балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких мав бути спрямований.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

У силу ч.ч. 1 та 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Положеннями статті 90 КАС України визначено, що суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідачем під час розгляду справи не доведено правомірності наказу Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 № 232, в частині зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 396 від 11.12.1995, виданого ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів".

Таким чином суд, повно і всебічно з`ясувавши всі обставини справи в їх сукупності, перевіривши їх наявними в матеріалах справи і дослідженими доказами, дійшов висновку, що позовні вимоги ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Як вбачається з наявного у матеріалах справи платіжного доручення №СК-0002501 від 01.08.2019 (а.с.4) позивачем під час звернення з даним позовом до суду було сплачено судовий збір у розмірі 1921,00 грн., який підлягає стягненню на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Керуючись статтями 9, 77, 90, 139, 242-246, 255, 293,295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

вирішив:

Адміністративний позов Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" (вул. Промислова, 10, м. Житомир, 10019; код ЄДРПОУ 00290676) до Державної служби геології та надр України (вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057; код ЄДРПОУ 37536031) про визнання протиправним та скасування наказу - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати наказ Державної служби геології та надр України від 22.07.2019 № 232 в частині зупинення спеціального дозволу на користування надрами №396 від 11.12.1995, виданого ПрАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів".

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Державної служби геології та надр України (вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057; код ЄДРПОУ 37536031) на користь Приватного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів" (вул.Промислова, 10, м. Житомир, 10019; код ЄДРПОУ 00290676) понесені судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 1921,00 грн. (тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 копійок).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя І.Е.Черняхович

Дата ухвалення рішення 13.11.2019
Оприлюднено 18.11.2019

Судовий реєстр по справі 240/9787/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 13.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 05.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.01.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 13.11.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 30.09.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.09.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.09.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.09.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.08.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.08.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 240/9787/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону