Ухвала
від 06.11.2019 по справі 910/14101/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

07.11.2019Справа № 910/14101/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний

комплекс "Арктика";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрлогістика";

про стягнення 164 344,29 грн

Суддя Привалов А.І.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Шишка Ю.М., ордер серії КВ № 462262 від 31.10.2019

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрлогістика" про стягнення 164 344,29 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем у період з 01.10.2016 по 03.10.2016 зобов`язань за укладеним між сторонами Договором користування холодильною камерою та надання вантажних послуг №25/12/14-1 від 25.12.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2019 відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) представників сторін. При цьому, суд зобов`язав відповідача подати відзив на позовну заяву з доданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини, протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження та встановив строк для подачі заяв, клопотань, відзиву, відповіді на відзив і заперечень на відповідь через відділ діловодства Господарського суду міста Києва або засобами поштового зв`язку тільки в письмовій формі у строк до 05.11.2019.

01.11.2019 через загальний відділ Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить суд:

- під час вирішення справи № 910/14101/19 взяти до уваги звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором, який за взаємною згодою було розірвано сторонами з визнання відсутності будь-яких претензій один до одного; намагання безпідставно стягнути з кошти з відповідача; приховування позивачем доказів, що мають значення для правильного вирішення спору; завищений розрахунок орендної плати; звернення до суду з пропуском позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у справі;

- визнати подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрлогістика" 164 344,29 грн зловживанням процесуальними правами;

- залишити без розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрлогістика" про стягнення 164 344,29 грн.

Разом з відзивом відповідач також подав клопотання про витребування у позивача та ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві копії форм № 1ДФ, що подавалися ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" за третій та четвертий квартали 2016 року, та заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

В судове засідання 07.11.2019 представник позивача не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник відповідача проти позову заперечив та просив здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження, а також підтримав клопотання про витребування доказів.

Суд, розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, відмовив у його задоволенні, оскільки докази, які просить витребувати відповідач, не входять у предмет доказування по даній справі.

Крім того, дослідивши наявні у справі докази, суд також дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

У ч. 5 ст. 12 ГПК України зазначено, що малозначними справами є справи, в яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності , визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, відповідно до ч. 1, 2 ст. 161 ГПК України, при розгляді справи судом в порядку позовного провадження (як спрощеного так і загального), учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом (ч. 1 ст. 14 ГПК України).

Згідно до ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Отже, за змістом указаних приписів закону позивач і відповідач мають право (і суд надає їм таку можливість) реалізувати всі свої процесуальні права та добросовісно виконати свої обов`язки, передбачені законом з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Як вбачається із матеріалів позову, справа є малозначною, у розумінні ч. 5 ст. 12 ГПК України, не є складною, характер спірних правовідносин та предмет доказування не вимагають розгляду справи у загальному позовному провадженні.

Крім того, ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 192 000,00 грн.

Окрім цього, відповідач не зазначає у своєму клопотанні про розгляд справи за правилами загального позовного провадження жодної об`єктивної обставини, за якої дану справу можна віднести до категорії складних справ.

Водночас, перебування на розгляді в Господарському суді міста Києва декількох справ за участю одних і тих самих сторін, ще не робить справу складною.

Відповідно до ст. 250 ГПК України, питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі. У випадку, передбаченому частиною другою статті 247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може: задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.

Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Оскільки, в даному випадку, справа є малозначною, яка розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, а клопотання відповідача не містять належного обґрунтування щодо розгляду справи в порядку загального позовного провадження, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання відповідача.

Водночас, суд просив представника відповідача надати для огляду оригінали Угоди від 26.07.2016 про розірвання Договору користування холодильною камерою та надання вантажних послуг №25/12/14-1 від 25.12.2014 та акту прийому-передачі повернення з користування відповідно до умов угоди від 26.07.2016 Договору користування холодильною камерою та надання вантажних послуг №25/12/14-1 від 25.12.2014, проте на дату проведення судового засідання у представника відповідача оригінали вказаних документів виявились відсутніми.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, у разі необхідності витребування нових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 12, 74, 81, 234, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрлогістика" про розгляд справи № 910/14101/19 за правилами загального позовного провадження.

2. Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрлогістика" про витребування доказів.

3. Судове засідання відкласти на 28.11.19 о 12:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 17.

4. Всі заяви, клопотання, заперечення подавати до суду в строк до 26.11.2019 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

5. Явка учасників справи у судове засідання визнається обов`язковою. Повноваження представників оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Витребувати у відповідача для огляду в судовому засіданні оригінали Угоди від 26.07.2016 про розірвання Договору користування холодильною камерою та надання вантажних послуг №25/12/14-1 від 25.12.2014 та акту прийому-передачі повернення з користування відповідно до умов угоди від 26.07.2016 Договору користування холодильною камерою та надання вантажних послуг №25/12/14-1 від 25.12.2014.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

8. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ .

Суддя А.І. Привалов

Дата ухвалення рішення06.11.2019
Оприлюднено19.11.2019

Судовий реєстр по справі —910/14101/19

Постанова від 16.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Чорногуз М.Г.

Рішення від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

Ухвала від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

Ухвала від 05.11.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 10.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Привалов А.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні