ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10 E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

"27" листопада 2019 р. № 903/930/19 Суддя Господарського суду Волинської області Войціховський В.А., розглянувши матеріали

за позовом Заступника військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України в інтересах держави в особі Луцького прикордонного загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України, м. Луцьк

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ", с. Широке Криворізького району Дніпропетровської області

про стягнення 195 538 грн. 50 коп. штрафних санкцій

Встановив: Представляючи інтереси держави, Заступник військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України звернувся до Господарського суду Волинської області з позовом від 25.11.2019р. №32-3103вих-19 (вх.№01-50/988/19 від 26.11.2019р.) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" на користь Луцького прикордонного загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України 195 538,50 грн. штрафних санкцій, нарахованих за невиконання договірних зобов`язань за угодою №164-19 від 24.06.2019р. на закупівлю товарів за державні кошти.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку, що остання не підсудна Господарському суду Волинської області, виходячи з наступного:

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Положеннями частин 3 та 4 статті 53 ГПК України встановлено, що у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами. Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

Згідно ч. 1 ст. 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 ГПК України, усі справи, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства, розглядаються місцевими господарськими судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами другою та третьою цієї статті.

Положеннями ст. 125 Конституції України передбачено, що судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

Частиною 3 ст. 22 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

Разом з цим, чинним Господарським процесуальним кодексом України передбачено предметна, суб`єктна, інстанційна, територіальна та виключна підсудність.

Порядок визначення територіальної підсудності господарських справ, закріплений в статтях 27-30 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких підсудність визначається за предметними і територіальними ознаками.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, предметом позову Заступника військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України є стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" на користь Луцького прикордонного загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України 195 538,50 грн. штрафних санкцій, нарахованих за невиконання договірних зобов`язань за угодою №164-19 від 24.06.2019р. на закупівлю товарів за державні кошти.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України позов пред`являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У відповідності із п. 10 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" місцезнаходження юридичної особи визначається на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно з ч. 4 ст. 10 вищезазначеного Закону відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Як вбачається з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ", а також як це вбачається з позовних матеріалів, місцезнаходженням відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" станом на 27.11.2019р. (код ЄДРПОУ 41505858) є: село Широке Криворізького району Дніпропетровської області, вулиця Зоотехнічна, будинок 2.

Відповідно до ст. 29 ГПК України, право вибору між господарськими судами, яким відповідно до цієї статті підсудна справа, належить позивачу, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 30 цього Кодексу. Позови у спорах за участю кількох відповідачів можуть пред`являтися до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання одного з відповідачів. Позови у спорах, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред`являтися також за їх місцезнаходженням. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред`являтися також за місцем його виконання. Позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред`являтися також за місцем виконання цих договорів. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред`являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійної його діяльності. Позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення позову, можуть пред`являтися також за місцем застосування заходів забезпечення позову (до суду, який застосував відповідні заходи). Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну, можуть пред`являтися також за місцем заподіяння шкоди. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред`являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна. Позови до відповідача, який не має в Україні місцезнаходження чи місця проживання, можуть пред`являтися за місцезнаходженням його майна.

Водночас, згідно ст. 30 ГПК України, спори, що виникають з договору перевезення, у разі, коли одним з відповідачів є перевізник, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням перевізника. Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває або до якого прямує судно, або порту реєстрації судна. Спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов`язані між собою позовні вимоги пред`явлені одночасно щодо декількох об`єктів нерухомого майна, спір розглядається за місцезнаходженням об`єкта, вартість якого є найвищою. Спори про права на морські і повітряні судна, судна внутрішнього плавання, космічні об`єкти вирішуються господарським судом за місцем їх державної реєстрації. Спори, у яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються місцевим господарським судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Спори, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів, а також спори, що виникають з правочинів щодо корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи. Спори між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи. Спори, пов`язані з емісією, розміщенням або погашенням цінних паперів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента. Справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини першої статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника. Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред`являються в господарський суд за місцем розгляду первісного позову. Це правило не застосовується, коли відповідно до інших, визначених у цій статті, правил виключної підсудності такий позов має розглядатися іншим судом, ніж тим, що розглядає первісний позов. У випадку об`єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення основного зобов`язання, спір розглядається господарським судом за місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов`язання. Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо розгляд таких вимог віднесений до юрисдикції господарського суду, розглядаються господарським судом, визначеним за правилами підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.

Виходячи з аналізу ст. 30 ГПК України під виключною підсудністю розуміється те, що певна категорія справ за предметом спору або суб`єктним складом її учасників може розглядатися лише певним господарським судом, в даному випадку в такій категорії справ правила іншої підсудності застосовуватися не можуть.

Судом встановлено, що розгляд даного спору не відноситься до територіальної та виключної юрисдикції Господарського суду Волинської області, а Заступником військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України не обґрунтовано підстави для звернення з даним позовом саме до Господарського суду Волинської області, а, відтак, суд приходить до висновку про відсутність умов, при яких підсудність даного позову може бути визначена за приписами ст. ст. 29, 30 Господарського процесуального кодексу України з огляду на що, позовні матеріали Заступника військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" на користь Луцького прикордонного загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України 195 538,50 грн. штрафних санкцій, нарахованих за невиконання договірних зобов`язань за угодою №164-19 від 24.06.2019р. на закупівлю товарів за державні кошти, належить передати для розгляду за територіальною підсудністю, а саме до Господарського суду Дніпропетровської області.

З огляду на приписи частини 1 статті 9 Конституції України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) застосовується судами України як частина національного законодавства, а практика Європейського суду з прав людини, через рішення якого відбувається практичне застосування Конвенції, застосовується судами як джерело права.

Пунктом 1 статті 6 Конвенції гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд з прав людини у справі "Устименко проти України" (заява № 32053/13) констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі "Сокуренко і Стригун проти України" від 20.07.2006 (заяви № 29458/04, № 29465/04) зазначив, що фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі "Zand v. Austria", висловлено думку, що термін "судом, встановленим законом" у частині 1 статті 6 Конвенції передбачає "усю організаційну структуру судів, включно з [...] питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів [...]".

Разом з цим, відповідно до п. 1 ч.1 ст. 31 ГПК України, суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Згідно до ч. 3 ст. 31 ГПК України, передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п`яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не пізніше п`яти днів після залишення її без задоволення.

Враховуючи те, що в даному випадку предметом спору є вимога про стягнення 195 538,50 грн. штрафних санкцій, нарахованих за невиконання договірних зобов`язань за угодою №164-19 від 24.06.2019р. на закупівлю товарів за державні кошти, а місцем знаходження відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41505858) є: село Широке Криворізького району Дніпропетровської області, вулиця Зоотехнічна, будинок 2, на яке, за правилами ст. 27 ГПК України, розповсюджується територіальна юрисдикція Господарського суду Дніпропетровської області, суд дійшов висновку, що позовну заяву Заступника військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України від 25.11.2019р. №32-3103вих-19 (вх.№01-50/988/19 від 26.11.2019р.) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" на користь Луцького прикордонного загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України 195 538,50 грн. штрафних санкцій необхідно передати Господарському суду Дніпропетровської області за територіальною підсудністю.

Керуючись ст.ст. 27, 31, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву Заступника військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України від 25.11.2019р. №32-3103вих-19 (вх.№01-50/988/19 від 26.11.2019р.) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ", с. Широке Криворізького району Дніпропетровської області на користь Луцького прикордонного загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України, м. Луцьк 195 538,50 грн. штрафних санкцій на 9 аркушах з додатками документів на 40 аркушах (в т.ч. оригінал платіжного доручення №3279 від 01.11.2019р. на суму 2 934,00 грн. про сплату судового збору за подання позовної заяви), направити за територіальною підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області (вулиця Володимира Винниченка, 1, місто Дніпро, 49027).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та підлягає оскарженню до Північно-західного апеляційного господарського суду в строки та в порядку, визначені ст. 256 ГПК України, підпунктом 17.5 пункту 17 Перехідних положень ГПК України.

Ухвала підписана 27.11.2019р.

Суддя В. А. Войціховський

Примірник ухвали суду для відома направити:

-Заступнику військового прокурора Луцького гарнізону Західного регіону України за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2;

-Луцькому прикордонному загону (в/ч 9971) Державної прикордонної служби України за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6;

-Товариству з обмеженою відповідальністю "ФУД ПОСТАЧ" за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Широке, вул. Зоотехнічна, 2.

Зареєстровано 28.11.2019
Оприлюднено 29.11.2019
Дата набрання законної сили 27.11.2019

Судовий реєстр по справі 903/930/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.07.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 13.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.11.2019 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону