Ухвала
від 25.11.2019 по справі 908/2745/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/28/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.11.2019 Справа № 908/2745/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/2745/19

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348

розпорядник майна - Тущенко Сергій Васильович, АДРЕСА_6

За участю представників: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.10.2019 порушено провадження у справі №908/2745/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича. Попереднє засідання суду призначено на 26.11.2019 об 11-00.

18.10.2019 за №63784 у встановленому законодавством порядку оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348.

14.11.2019 до Господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Фізичної особи-підприємця Гощука Антона Юрійовича з грошовими вимогами до боржника у сумі 507465,00 грн. Ухвалою суду від 19.11.2019 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця Гощука Антона Юрійовича, призначено її до розгляду в попередньому засіданні Господарського суду на 26.11.2019.

14.11.2019 до Господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Фізичної особи-підприємця Стьопіна Дениса Володимировича з грошовими вимогами до боржника у сумі 2886265,00 грн. Ухвалою суду від 19.11.2019 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця Стьопіна Дениса Володимировича, призначено її до розгляду в попередньому засіданні Господарського суду на 26.11.2019.

14.11.2019 до Господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Фізичної особи-підприємця Калініна Василя Володимировича з грошовими вимогами до боржника у сумі 2892322,50 грн. Ухвалою суду від 19.11.2019 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця Калініна Василя Володимировича, призначено її до розгляду в попередньому засіданні Господарського суду на 26.11.2019.

14.11.2019 до Господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Фізичної особи-підприємця Чічкань Євгена Івановича з грошовими вимогами до боржника у сумі 841200,00 грн. Ухвалою суду від 19.11.2019 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця Калініна Василя Володимировича, призначено її до розгляду в попередньому засіданні Господарського суду на 26.11.2019.

14.11.2019 до Господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Фізичної особи-підприємця Шаповалової Ірини Петрівни з грошовими вимогами до боржника у сумі 2954751,35 грн. Ухвалою суду від 19.11.2019 прийнято заяву Фізичної особи-підприємця Калініна Василя Володимировича, призначено її до розгляду в попередньому засіданні Господарського суду на 26.11.2019.

Учасники процесу у судове засідання 26.11.2019 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Частиною 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня) (ч. 2 ст. 47 Кодексу).

Вивчивши матеріали справи, заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, господарським судом встановлено наступне:

Свої грошові вимоги Фізична особа-підприємець Гощук Антон Юрійович до боржника на суму 507465,00 грн обґрунтовує тим, що 01.10.2018 між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю "Оріант" був укладений договір поставки № 01/10-18, відповідно до п. 1.1 якого постачальник зобов`язується передати товар у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар відповідно до специфікації. Згідно з п. 2.1, п. 3.2 договору загальна сума договору становить 507465,00 грн. Платежі за поставлений товар здійснюються на підставі рахунку-фактури постачальника у строк 60 днів із дня поставки. Факт поставки товару підтверджується видатковою накладною № 1/10-18 від 01.10.2018 на суму 507465,00 грн. Заявником був виписаний рахунок-фактура № 1/10-18 від 01.10.2018 на суму 507465,00 грн, а сторонами підписаний акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Оріант" складає 507465,00 грн. У повідомленні про результати вимог кредитора вих. № 1 від 23.09.2019 боржник визнав заборгованість в сумі 507465,00 грн, вказав, що вона буде погашена найближчим часом, однак, грошові кошти залишились не сплаченими, доказів оплати не надано.

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця Гощука Антона Юрійовича, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених кредитором вимог, відтак, грошові вимоги ФОП Гощука Антона Юрійовича в розмірі 507465,00 грн підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів - 4 черга вимог кредиторів. Також, включенню до реєстру кредиторів підлягає сплачений кредитором за подачу заяви судовий збір у розмірі 3842,00 грн - до першої черги вимог кредиторів.

Фізична особа-підприємець Стьопін Денис Володимирович обґрунтовує свої грошові вимоги до боржника у сумі 2886265,00 грн наступним. 03.10.2018 між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю "Оріант" був укладений договір поставки № 03102018, відповідно до п. 1.1 якого постачальник зобов`язується передати товар у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар відповідно до специфікації. Згідно з п. 2.1, п. 3.2 договору загальна сума договору становить 2886265,00 грн. Платежі за поставлений товар здійснюються на підставі рахунку-фактури постачальника у строк 60 днів із дня поставки. Факт поставки товару підтверджується видатковою накладною № 1 від 03.10.2018 на суму 2886265,00 грн. Заявником був виписаний рахунок-фактура № 1 від 03.10.2018 на суму 2886265,00 грн, а сторонами підписаний акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Оріант" складає 2886265,00 грн. У повідомленні про результати вимог кредитора вих. № 11 від 03.10.2019 боржник визнав заборгованість в сумі 2886265,00 грн, вказав, що вона буде погашена найближчим часом, однак, грошові кошти залишились не сплаченими, доказів оплати не надано.

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця Стьопіна Дениса Володимировича, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених кредитором вимог, відтак, грошові вимоги ФОП Стьопіна Дениса Володимировича в розмірі 2886265,00 грн підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів - 4 черга вимог кредиторів. Також, включенню до реєстру кредиторів підлягає сплачений кредитором за подачу заяви судовий збір у розмірі 3842,00 грн - до першої черги вимог кредиторів.

Фізична особа-підприємець Калінін Василь Володимирович обґрунтовує свої грошові вимоги до боржника у сумі 2892322,50 грн наступним. 28.09.2018 між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю "Оріант" був укладений договір поставки № 34, відповідно до п. 1.1 якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю товар, а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар та його в порядку та на умовах, передбачених договором. Згідно з п. 4.1, п. 4.5 загальна вартість товару складає суму партіц товару за всіма специфікаціями до договору. Умови оплати вказані у специфікації. Відповідно до специфікації № 1 сума товару - 2892322,50 грн, умови оплати: протягом 45 днів з дати поставки товару. Факт поставки товару підтверджується видатковою накладною № 34 від 28.09.2018 на суму 2892322,50 грн. Заявником був виписаний рахунок-фактура № 34 від 28.09.2018 на суму 2892322,50 грн, а сторонами підписаний акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Оріант" складає 2892322,50 грн. У повідомленні про результати вимог кредитора вих. № 12 від 03.10.2019 боржник визнав заборгованість в сумі 2892322,50 грн, вказав, що вона буде погашена найближчим часом, однак, грошові кошти залишились не сплаченими, доказів оплати не надано.

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця Калініна Василя Володимировича, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених кредитором вимог, відтак, грошові вимоги ФОП Калініна Василя Володимировича в розмірі 2892322,50 грн підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів - 4 черга вимог кредиторів. Також, включенню до реєстру кредиторів підлягає сплачений кредитором за подачу заяви судовий збір у розмірі 3842,00 грн - до першої черги вимог кредиторів.

Фізична особа-підприємець Чічкань Євген Іванович обґрунтовує свої грошові вимоги до боржника у сумі 841200,00 грн наступним. 09.10.2018 між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю "Оріант" був укладений договір поставки № 14, відповідно до п. 1.1 якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю товар, а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар та його в порядку та на умовах, передбачених договором. Згідно з п. 4.1, п. 4.5 загальна вартість товару складає суму партіц товару за всіма специфікаціями до договору. Умови оплати вказані у специфікації. Відповідно до специфікації № 1 сума товару - 841200,00 грн, умови оплати: протягом 45 днів з дати поставки товару. Факт поставки товару підтверджується видатковою накладною № 14 від 09.10.2018 на суму 841200,00 грн. Заявником був виписаний рахунок-фактура № 14 від 09.10.2018 на суму 841200,00 грн, а сторонами підписаний акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Оріант" складає 841200,00 грн. У повідомленні про результати вимог кредитора вих. № 22 від 03.10.2019 боржник визнав заборгованість в сумі 841200,00 грн, вказав, що вона буде погашена найближчим часом, однак, грошові кошти залишились не сплаченими, доказів оплати не надано.

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця Чічканя Євгена Івановича, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених кредитором вимог, відтак, грошові вимоги ФОП Чічканя Євгена Івановича в розмірі 841200,00 грн підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів - 4 черга вимог кредиторів. Також, включенню до реєстру кредиторів підлягає сплачений кредитором за подачу заяви судовий збір у розмірі 3842,00 грн - до першої черги вимог кредиторів.

Фізична особа-підприємець Шаповалова Ірина Петрівна обґрунтовує свої грошові вимоги до боржника у сумі 2954751,35 грн наступним. 25.10.2018 між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю "Оріант" був укладений договір поставки № 25/10/2018, відповідно до п. 1.1 якого постачальник зобов`язується передати товар у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар відповідно до специфікації. Згідно з п. 2.1, п. 3.2 договору загальна сума договору становить 2977731,35 грн. Платежі за поставлений товар здійснюються на підставі рахунку-фактури постачальника у строк 60 днів із дня поставки. Факт поставки товару підтверджується видатковою накладною № 25/10 від 25.10.2018 на суму 2954751,35 грн. Заявником був виписаний рахунок-фактура № 25/10 від 25.10.2018 на суму 2954751,35 грн, а сторонами підписаний акт звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Оріант" складає 2954751,35 грн. У повідомленні про результати вимог кредитора вих. № 10 від 03.10.2019 боржник визнав заборгованість в сумі 2954751,35 грн, вказав, що вона буде погашена найближчим часом, однак, грошові кошти залишились не сплаченими, доказів оплати не надано.

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця Шаповалової Ірини Петрівни, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості заявлених кредитором вимог, відтак, грошові вимоги ФОП Шаповалової Ірини Петрівни в розмірі 2954751,35 грн підлягають задоволенню та включенню до реєстру вимог кредиторів - 4 черга вимог кредиторів. Також, включенню до реєстру кредиторів підлягає сплачений кредитором за подачу заяви судовий збір у розмірі 3842,00 грн - до першої черги вимог кредиторів.

22.11.2019 розпорядником майна Тущенком С.В. до суду надано докази направлення 21.11.2019 на адресу ФОП Гощука Антона Юрійовича, ФОП Стьопіна Дениса Володимировича, ФОП Калініна Василя Володимировича, ФОП Чічканя Євгена Івановича та ФОП Шаповалової Ірини Петрівни повідомлень про результати розгляду вимог кредиторів, відповідно до яких вимоги визнані у повному обсязі. До суду також надано реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого до реєстру включені наступні особи з такими вимогами до боржника та черговістю задоволення:

1. Фізична особа-підприємець Гощук Антон Юрійович ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 507465,00 грн - 4 черга.

2. Фізична особа-підприємець Стьопін Денис Володимирович ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2886265,00 грн - 4 черга.

3. Фізична особа-підприємець Калінін Василь Володимирович ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2892322,50 грн - 4 черга.

4. Фізична особа-підприємець Чічкань Євген Іванович ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 841200,00 грн - 4 черга.

5. Фізична особа-підприємець Шаповалова Ірина Петрівна ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2954751,35 грн - 4 черга.

Згідно з матеріалами справи та реєстру вимог кредиторів заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства-боржника відсутня.

Враховуючи що вимоги кредиторів розглянуті у попередньому судовому засіданні, слід затвердити реєстр конкурсних кредиторів з урахуванням визнаних судом вимог конкурсних кредиторів та завершити попереднє судове засідання по даній справі.

Господарський суд вважає за необхідне призначити дату проведення зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів - 05.12.2019 та дату підсумкового судового засідання - 10.12.2019 на 11-15 год.

Керуючись ст. ст. 2, 45, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати конкурсними кредиторами у справі № 908/2745/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348 наступних осіб з такими вимогами до боржника та черговістю задоволення:

1. Фізична особа-підприємець Гощук Антон Юрійович ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 507465,00 грн - 4 черга.

2. Фізична особа-підприємець Стьопін Денис Володимирович ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2886265,00 грн - 4 черга.

3. Фізична особа-підприємець Калінін Василь Володимирович ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2892322,50 грн - 4 черга.

4. Фізична особа-підприємець Чічкань Євген Іванович ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 841200,00 грн - 4 черга.

5. Фізична особа-підприємець Шаповалова Ірина Петрівна ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2954751,35 грн - 4 черга.

Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348.

Встановити дату проведення перших загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів - 05.12.2019.

Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Тущенка С.В. після винесення цієї ухвали письмово повідомити кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, організувати їх проведення.

Зобов`язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Тущенка С.В. надати суду протокольне рішення зборів кредиторів боржника про утворення і склад комітету кредиторів боржника та протокол зборів комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо введення наступної судової процедури банкрутства.

Встановити дату підсумкового засідання суду - 10.12.2019 об 11-15 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корп. 1, каб. 300.

Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала складена та підписана 28.11.2019.

Ухвала розміщується в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення25.11.2019
Оприлюднено27.11.2019

Судовий реєстр по справі —908/2745/19

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 12.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні