Постанова
від 09.12.2019 по справі 908/2745/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/28/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

10.12.2019 Справа № 908/2745/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/2745/19

кредитори - 1. Фізична особа-підприємець Гощук Антон Юрійович ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

2. Фізична особа-підприємець Стьопін Денис Володимирович ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 )

3. Фізична особа-підприємець Калінін Василь Володимирович ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 )

4. Фізична особа-підприємець Чічкань Євген Іванович ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 )

5. Фізична особа-підприємець Шаповалова Ірина Петрівна ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 )

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348

розпорядник майна - Тущенко Сергій Васильович, 49064, м. Дніпро, вул. Кутузова, 2А/80

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.10.2019 порушено провадження у справі №908/2745/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича. Попереднє засідання суду призначено на 26.11.2019 об 11-00.

18.10.2019 за №63784 у встановленому законодавством порядку оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348.

Ухвалою суду від 26.11.2019. визнано конкурсними кредиторами у справі №908/2745/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348 наступних осіб з такими вимогами до боржника та черговістю задоволення: 1. Фізична особа-підприємець Гощук Антон Юрійович ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 507465,00 грн - 4 черга; 2. Фізична особа-підприємець Стьопін Денис Володимирович ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2886265,00 грн - 4 черга; 3. Фізична особа-підприємець Калінін Василь Володимирович ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2892322,50 грн - 4 черга; 4. Фізична особа-підприємець Чічкань Євген Іванович ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 841200,00 грн - 4 черга; 5. Фізична особа-підприємець Шаповалова Ірина Петрівна ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на суму 3842,00 грн - 1 черга, 2954751,35 грн - 4 черга. Затверджений реєстр вимог кредиторів. Зобов`язано розпорядника майна боржника скликати перші загальні збори кредиторів у строк до 05.12.2019. Встановлено дату підсумкового засідання суду - 10.12.2019.

10.12.2019. до господарського суду Запорізької області від розпорядника майна надійшло клопотання про припинення процедури розпорядження майна боржника, визнання Товариство з обмеженою відповідальністю "Оріант" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Тущенко С.В.

Також, 10.12.2019. до суду надійшов звіт розпорядника майна разом з аналізом фінансового становища підприємства, інвестиційного положення та положення на товарному ринку Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", документи за наслідком проведено інвентаризації боржника.

Представники сторін у судове засідання 10.12.2019. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне:

Пунктом 4 ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до компетенції зборів кредиторів належить право про прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Згідно ч. 1, 2 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Частиною 3 даної статті встановлено, що у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Так, розпорядником майна були скликані збори кредиторів боржника, які оформлені протоколом №1 від 05.12.2019. та із змісту якого вбачається, що на зборах було визначено кількісний склад комітету кредиторів у складі 5 осіб.

05.12.2019. відбулися збори комітету кредиторів, які оформлені протоколом №1-КК, на яких було обрано голову комітету кредиторів боржника - Фізичну особу-підприємця Шаповалову Ірину Петрівну; за наслідком заслуховування звіту розпорядника майна про фінансовий стан підприємства, уповноважено розпорядника майна звернутись до господарського суду з клопотаннями про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (протокол зборів кредиторів №2 від 05.12.2019.).

Із наданих суду розпорядником майна аналізу фінансового становища підприємства, інвестиційного положення та положення на товарному ринку Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", документів за наслідком проведеної інвентаризації боржника вбачається, що всі розрахункові коефіцієнти, які визначають фінансове становище підприємства, мають надкритичне значення, що говорить про фінансову нестабільність та залежність підприємства від кредиторів. Підприємство не спроможне розрахуватися за своїми зобов`язаннями у встановлені терміни за рахунок найбільш ліквідних активів. Така ситуація говорить про тяжкий фінансовий стан підприємства, про його повну неплатоспроможність. У боржника наявна кредиторська заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Вініл" у розмірі 10 082 003,85 грн., в той же час згідно проведеної інвентаризації, встановлено відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант" будь-якого майна.

Згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства суб`єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Частиною 4 статті 205 ГК України передбачено, що у разі неспроможності суб`єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів, він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом. Аналогічні положення містить частина 3 статті 110 ЦК України.

Отже, законодавець пов`язує встановлення неспроможності суб`єкта господарювання задовольнити вимоги кредиторів безпосередньо із встановленням обставин недостатності майна для задоволення таких вимог, однак не обмежує суд певними засобами доказування зазначених обставин.

Таким чином, за наслідками дослідження матеріалів справи судом встановлено факт неоплатності боржника, як того вимагає ст. 205 ГК України. Жодних доказів можливості відновлення платоспроможності боржника суду не надано.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант" банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів .

Так, комітетом кредиторів погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича, який виконував повноваження розпорядника майна у даній справі про банкрутство, для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант".

10.12.2019. до господарського суду Запорізької області від арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича надійшла заява на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант". У поданій заяві зазначається, що він має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1820 від 12.07.2017. На випадок нанесення шкоди кредиторам чи боржнику, його професійна діяльність арбітражного керуючого застрахована, про що укладено договір страхування відповідальності арбітражного керуючого. Не належить до жодної категорії осіб передбаченими приписами ч. 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", судимостей за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має та не є заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів.

За наслідками розгляду поданих матеріалів, беручи до уваги, що кандидатура арбітражного керуючого Тущенка С.В. погоджена комітетом кредиторів і відповідає вимогам ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант" арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича (свідоцтво № 1820 від 12.07.2017 року, адреса: 49064, м. Дніпро, вул. Кутузова, 2А/80, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ).

Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 28, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант" - задовольнити.

Припинити процедуру розпорядження майном боржника.

Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант" - арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича.

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348 - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Тущенко Сергія Васильовича (свідоцтво № 1820 від 12.07.2017 року, адреса: 49064, м. Дніпро, вул. Кутузова, 2А/80, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) та покласти на нього повноваження керівника банкрута.

Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348.

Зобов`язати посадових осіб банкрута протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Скасувати арешти, та інші обмеження по розпорядженню накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріант", вул. Леоніда Жаботинського, 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40798348.

Зобов`язати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Копію постанови надіслати кредиторам, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ГТУ юстиції у Запорізькій області, Вознесенівському ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області.

Постанова складена та підписана 12 грудня 2019 року.

Постанова набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 ГПК України.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення09.12.2019
Оприлюднено11.12.2019

Судовий реєстр по справі —908/2745/19

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 12.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні