ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.12.2019 Справа № 920/340/19 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Мудрицької С.Ю.,

Розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу № 920/340/19

за позовом Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, код ЄДРПОУ 03352455),

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУАЛАПАК Україна» (40031, м. Суми, проспект Курський, 147/4, код ЄДРПОУ 38958996),

про стягнення 113 973 грн. 08 коп.,

за участю представників:

Від позивача - Дудник Н.В. (довіреність № 22/26 від 03.01.2019);

Від відповідача - Кучменко С.В. (довіреність № 49 від 22.04.2019, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 262 від 06.07.2007);

УСТАНОВИВ:

Позивач подав позовну заяву, в якій просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість в розмірі 113 973 грн. 08 коп., в тому числі 106 975 грн. 06 коп. заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, 5274 грн. 04 коп. пені, 436 грн. 83 коп. 3% річних, 1287 грн. 15 коп. інфляційних нарахувань відповідно до договору № 4091 про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення від 01.01.2018. Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що відповідачем були перевищені гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що є порушенням умов укладеного між сторонами договору, а також Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 (надалі - Правила №596) з урахуванням рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 №539 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 №596 "Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми" (надалі - Правила №539).

Ухвалою господарського суду Сумської області 12.04.2019 відкрите провадження у справі № 920/340/19, призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

03.05.2019 відповідач подав клопотання (вх. № 1252к від 03.05.2019) про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

03.05.2019 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 3373 від 03.05.2019), в якому просить суд відмовити у задоволенні позову. Відповідач зазначає, що Правила приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради зі змінами та доповненнями від 06.09.2011 № 539, не можуть бути застосовані до спірних правовідносин, а саме визначення розміру плати за скид понаднормативних забруднень в каналізаційну систему м. Суми, оскільки Правила № 539 прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права. Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, що передбачені Правилами № 316 перевищують концентрації забруднюючих речовин у пробах, які зафіксовані КП Міськводоканал СМР в протоколах дослідження якості стічних вод.

10.05.2019 позивач подав відповідь на відзив (вх. № 3602 від 10.05.2019), в якій повністю підтримує позовні вимоги. Позивач зазначає, що Правила № 539 в період з 21.05.2017 до 02.02.2018 були єдиним нормативно-правовим документом, який регулював правовідносини між КП «Міськводоканал» Сумської міської ради та споживачами щодо скиду стічних вод. На даний час відсутнє рішення адміністративного суду про визнання Правил № 539 протиправними та нечинними, тому розрахунки заборгованості відповідача за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, які виконувались відповідно до Правил № 539, є правильними.

13.05.2019 позивач подав додаткові письмові пояснення (вх. № 3638 від 13.05.2019) в обґрунтування позовних вимог.

У судовому засіданні 13.05.2019 судом оголошено перерву до 05.06.2019, 12:00.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 13.05.2019 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

03.06.2019 відповідач подав заперечення (вх. № 4357 від 03.06.2019), в якому вважає позовні вимоги необґрунтованими та такими, що задоволенню не підлягають.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 05.06.2019 провадження у справі № 920/340/19 зупинено до закінчення перегляду в касаційному порядку Верховним Судом справи №920/619/18 за позовом Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради до Публічного акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» про стягнення заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (суддя Коваленко О.В.).

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.10.2019 справу № 920/340/19 призначено до розгляду судді Жерьобкіній Є.А.

Постановою Верховного Суду від 28.08.2019 у справі № 920/619/18 постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.04.2019 та рішення господарського суду Сумської області від 12.12.2018 у справі № 920/619/18, яким відмовлено у задоволенні позову, залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 10.10.2019 поновлене провадження у справі, призначено справу до розгляду у судовому засіданні на 28.10.2019, 12:00.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 28.10.2019 відкладений розгляд справи на 25.11.2019, 12:00.

19.11.2019 позивач подав додаткові письмові пояснення (вх. № 9469 від 19.11.2019), в яких підтримує позовні вимоги повністю та зазначає, що правова оцінка, надана в ухвалі Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2017 у справі № 591/1519/15, яка залишена без змін Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 24.10.2019, відповідно до ч. 7 ст. 75 ГПК України не може бути покладена судом першої інстанції в основу судового рішення, оскільки, вказаною ухвалою не скасовано рішення органу місцевого самоврядування про затвердження Правил № 539 від 06.09.2011.

У судовому засіданні 25.11.2019 судом оголошено перерву до 03.12.2019, 12:00, відповідачу запропоновано подати пояснення по справі з урахуванням позиції позивача, викладеної у додаткових поясненнях.

02.12.2019 відповідач подав додаткове обґрунтування позиції по справі (вх. № 9883 від 02.12.2019), в якому зазначає, що Верховний Суд у постанові від 28.08.2019 у справі № 920/619/18 наголосив на преюдиціальному характері фактів, встановлених в ухвалі Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2017 у справі № 591/1519/15. У п. 3.2. договору, укладеного між сторонами зазначено, що оплата споживачем за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з Правилами приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 539, які є незаконними, тому стягнення нарахованої позивачем плати за скиди промислових стічних вод на підставі незаконних Правил № 539, також є незаконним.

Позивач підтримує позовні вимоги.

Відповідач просить суд відмовити у задоволенні позову.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подання доказів в обґрунтування своїх позицій по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для реалізації учасниками процесу своїх прав.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до наступних висновків.

01.01.2018 між сторонами укладено договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення № 4091, за умовами якого позивач зобов`язався своєчасно надавати відповідачу відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення, а відповідач зобов`язався своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки та на умовах, що передбачені договором.

Згідно з п. 1.3 договору, об`єктом надання послуг визначено будівлю заводу за адресою проспект Курський, 147/4 м. Суми.

Договір укладається на строк з 1 січня 2018 року та діє до 31.12.2018. Сторонами погоджено, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, починаючи з 01.10.2017 (п.9.1. договору).

Відповідно до п. 2.5 договору, плата за надані послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення за наявності засобів обліку води справляється за їх показаннями згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2015. Облік відпущеної питної води та прийнятих стоків здійснюється виконавцем і споживачем засобами вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру або пройшли державну метрологічну атестацію згідно з п.5.1 Правил користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190.

Згідно з п. 3.2. договору, оплата відповідачем за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з Правилами приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затвердженими рішенням ВК СМР № 539 від 06.09.2011.

Відповідно до п. 4.2.15 договору, споживач зобов`язаний дотримуватися встановлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках. Оплачувати рахунки за скид стічних вод з понаднормативним забрудненням при порушенні встановлених допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у концентрації, визначеної місцевими правилами приймання стічних вод.

Пунктом 4.3.7. договору встановлено, що позивач має право контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод абонента (споживача). Пред`являти споживачу рахунки при порушенні місцевих правил приймання стічних вод та скиду стічних вод з понаднормативним забрудненням.

Відповідно до п. 4.4.16 договору, позивач зобов`язаний здійснювати нагляд за умовами скиду стічних вод споживача, за виконанням споживачем місцевих правил приймання стічних вод і вимог договору. При виявленні перевищення допустимих концентрацій або інших порушень місцевих правил приймання стічних вод, позивач зобов`язаний у встановленому порядку пред`явити споживачу рахунок.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що під час здійснення контролю за скидом забруднюючих речовин ним було виявлено факти скиду відповідачем в міську каналізацію стічних вод з перевищенням вмісту рівня забруднюючих речовин порівняно із встановленими місцевими Правилами від 10.12.2007 № 596 та Правилами від 06.09.2011 № 539, а саме:

1) 30 жовтня 2018 року на каналізаційному випуску № 1 на виході з контрольного колодязя за адресою: м. Суми, проспект Курський, 147/4, відібрані проби стічних вод по об`єкту споживача.

За результатами хімічного аналізу проб стічних вод, проведених лабораторією КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, атестованою у даній галузі досліджень, зафіксовано скид споживачем в міську каналізацію стічних вод з перевищенням гранично допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин, що підтверджується актом відбору проб стічних вод від 30.10.2018 № 1773, протоколом дослідження якості стічних вод від 30.10.2018 № 4470: хлоридів 230,42 мг/л при дозволеній нормі 80,4 мг/л, міді 0,079 мг/л при дозволеній нормі 0,012 мг/л, цинку 0,497 мг/л при дозволеній нормі 0,084 мг/л, фосфатів 13,88 мг/л при дозволеній нормі 6,5 мг/л, завислих речовин 509,0 мг/л при дозволеній нормі 280,0 мг/л, СПАР 0,38 мг/л при дозволеній нормі 0,25 мг/л, жирів 8,8 мг/л при дозволеній нормі 8,0 мг/л, БСК 5 625,0 мг/л при дозволеній нормі 256,0 мг/л.

Коефіцієнт кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми склав 16,39. Для розрахунку взято коефіцієнт кратності 10.

Тариф, встановлений з 12.09.2018 за надання послуг з централізованого водовідведення споживачам згідно з постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 957 та наказу КП «Міськводоканал» Сумської міської ради від 11.09.2018 № 331 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення» складає - 7,38 грн./м 3 . Об`єм скинутих понаднормативно забруднених стічних вод за жовтень 2018 року склав 1025,00 м 3 , що підтверджується копією витягу з електронного Журналу зняття показників лічильників по об`єкту ТОВ «Гуалапак Україна» за жовтень 2018 року.

За перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачу виставлено до оплати за жовтень 2018 року суму в розмірі 75 645 грн. 00 коп., що підтверджується копіями документів: актом відбору проб стічних вод від 30.10.2018 № 1773, протоколом дослідження якості стічних вод від 30.10.2018 № 4470, листом-повідомленням про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин в стічних водах споживача від 05.11.2018 № 05/7614 (направленим рекомендованим листом 05.11.2018), рахунком від 14.11.2018 № 192 (отриманий нарочно 16.11.2018 за вхідним № 80).

2) 29 листопада 2018 року на каналізаційному випуску № 1 на виході з контрольного колодязя за адресою: м. Суми, проспект Курський, 147/4 відібрані проби стічних вод по об`єкту споживача.

За результатами хімічного аналізу проб стічних вод, зафіксовано скид споживачем в міську каналізацію стічних вод з перевищенням гранично допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин, що підтверджується актом відбору проб стічних вод від 29.11.2018 № 1887, протоколом дослідження якості стічних вод від 29.11.2018 № 4525:

- міді 0,021 мг/л при дозволеній нормі 0,012 мг/л,

- цинку 0,351 мг/л при дозволеній нормі 0,084 мг/л,

Коефіцієнт кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми склав 3,93.

Тариф, встановлений з 12.09.2018 за надання послуг з централізованого водовідведення споживачам згідно з постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 957 та наказу КП «Міськводоканал» Сумської міської ради від 11.09.2018 № 331 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення» складає - 7,38 грн./м 3 . Об`єм скинутих понаднормативно забруднених стічних вод за листопад 2018 року склав 1080,22 м 3 , що підтверджується копією витягу з електронного Журналу зняття показників лічильників по об`єкту ТОВ «Гуалапак Україна» за листопад 2018 року.

Таким чином, за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах споживачу виставлено до оплати за листопад 2018 року суму в розмірі 31 330 грн. 06 коп., що підтверджується копіями документів: актом відбору проб стічних вод від 29.11.2018 № 1887, протоколом дослідження якості стічних вод від 29.11.2018 № 4525, листом-повідомленням про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин в стічних водах споживача від 05.12.2018 № 05/8201 (направленим рекомендованим листом 05.12.2018), рахунком від 12.12.2018 № 213 (отриманий нарочно 13.12.2018)

Позивач зазначає, що відповідно до п. 2.3.4 Правил № 539, споживач зобов`язаний оплачувати рахунки на скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників протягом 30 банківських днів.

Рахунок на оплату від 14.11.2018 № 192 отримано відповідачем 16.11.2018 за вхідним 80; рахунок на оплату від 12.12.2018 № 213 отримано відповідачем 13.12.2018. Виставлені рахунки не оплачені відповідачем.

У зв`язку з несвоєчасною сплатою заборгованості, відповідачу нараховано 436 грн. 83 коп. 3% річних, 5274 грн. 04 коп. пені, 1287 грн. 15 коп. інфляційних нарахувань відповідно до п. 5.1.2. договору та ст. 625 ЦК України.

Отже, предметом доказування по даній справі є факт порушення відповідачем норм чинного законодавства забрудненням стічних вод при скиді вод в міську каналізацію та правомірність нарахування заборгованості за порушення чинних норм, які передбачають відповідальність за скинуті понаднормативно забруднені стічні води.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ч. 1 ст. 629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Такі ж самі положення містяться й у статтях 525, 526 Цивільного кодексу України за якими зобов`язання мають виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (стаття 628 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно зі статтею 903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як вже зазначалося судом, відносини між сторонами з приводу надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення регулюються договором №4091 від 01.01.2018.

Відповідно до п. 3.2. договору, оплата відповідачем за скид промислових стічних вод здійснюється згідно з Правилами приймання стічних вод у систему каналізації, затвердженими рішенням ВК СМР № 539 від 06.09.2011.

Згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» , затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення віднесено до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Відповідно до абз. 5 ст. 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належить затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів.

Статтею 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначено, що місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.

Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

В обґрунтування позовних вимог в частині нарахування та стягнення плати за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод позивач посилається на порушення відповідачем Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Суми, затверджених рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 та від 06.09.2011 № 539.

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10 грудня 2007 року № 596 були затверджені Правила приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми. Згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06 вересня 2011 року № 539 до Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми, затверджених рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 10 грудня 2007 року № 596 було внесено зміни та доповнення.

У Правилах № 596 із змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 539, визначено допустимі концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидатися підприємствами в систему каналізації з врахуванням місцевих особливостей приймання стічних вод підприємств у міську каналізацію.

Допустимі концентрації забруднюючих речовин при скиді стічних вод абонентів у каналізаційну систему м. Суми, що містяться в Таблиці 1 Правил № 539, розроблені та затверджені на підставі Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом № 37 від 19 лютого 2002 року.

У відповідності до п.1.6 Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом від 19.02.2002 № 37 Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, який був чинний під час прийняття Правил № 539, місцеві Правила приймання згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджують виконавчі органи місцевих рад за поданням Водоканалів після погодження з територіальними органами Мінекоресурсів та Міністерства охорони здоров`я України. Місцеві Правила приймання є обов`язковими для всіх Підприємств, яким Водоканали надають послуги з водовідведення та які розташовані на території даної місцевої ради.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 166-р, наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 19 лютого 2002 року № 37 Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, яким встановлювались регуляторні бар`єри, скасований з 21.05.2017.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 539, яким були затверджені Правила, має усі ознаки регуляторного акту та є таким, що потребує реалізації процедур стосовно його прийняття, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Факти, передбачені наведеною нормою, мають для суду преюдиціальний характер. Преюдиціальність - це обов`язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набуло законної сили, в одній справі для суду при розгляді інших справ. Преюдиціально встановлені факти не підлягають доказуванню, оскільки їх вже встановлено у рішенні, і немає необхідності встановлювати їх знову, тобто піддавати сумніву законність судового акта, який вступив у законну силу.

Так, в матеріалах справи міститься копія ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2017 у справі №591/1519/15-а за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» , ОСОБА_1 Олени ОСОБА_2 , до Виконавчого комітету Сумської міської ради, Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради, треті особи Державна екологічна інспекція у Сумській області, Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, Публічне акціонерне товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. М.В. Фрунзе» , Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика» , Товариство з обмеженою відповідальністю «Горобина» , Публічне акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» , Український НДІ «УкркомунНДІпрогрес» , Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Емпаєрмоторс» , Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» про визнання протиправним та скасування рішень, якою встановлено, що рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 539 було прийняте незаконно. Крім того, встановлено, що рішення №539 від 06.09.2011 виконавчим комітетом Сумської міської ради прийняте не на підставах та у спосіб, що передбачені законодавством, що регулюють спірні правовідносини.

Відповідно до п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» зазначено, що судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу (акти Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, акти органів місцевого самоврядування, накази та інструкції міністерств і відомств, накази керівників підприємств, установ та організацій тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов`язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В даному контексті, словосполучення «на підставі» - означає, що суб`єкт владних повноважень: 1) повинен бути утвореним у порядку, визначеному Конституцією та законами України; 2) зобов`язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним; «у межах повноважень» - означає, що суб`єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх; «у спосіб» - означає, що суб`єкт владних повноважень зобов`язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені законом засоби (правова позиція Вищого господарського суду України у постанові від 24.01.2017, справа №910/10057/16).

Відповідно до ст. 11 Господарського процесуального кодексу України, суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. У разі невідповідності правового акта правовому акту вищої юридичної сили суд застосовує норми правового акта вищої юридичної сили.

На підставі викладеного, суд не застосовує в якості правової підстави для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень Правила № 539, які прийняті не на підставах та у спосіб, що передбачені законодавством, яке регулює спірні правовідносини.

02.02.2018 набрали чинності Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018року за № 56/31508 (далі - Правила № 316).

Відповідно до п. 4 Правил № 316, на підставі цих правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають допустимі концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення. Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов`язковими для виробників та споживачів.

Нові місцеві Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми було затверджено лише 15 січня 2019 року Рішенням виконкому Сумської міської ради № 4.

Таким чином, станом на жовтень-листопад 2018 року були відсутні законні місцеві правила приймання стічних вод у каналізаційну систему м. Суми.

Оскільки на час відібрання проб вже набув чинності Наказ № 316, а місцевих правил, які б були прийняті на підставі та з урахуванням вимог зазначеного Наказу № 316, як це вимагає ст.13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» , розроблено та прийнято уповноваженим органом місцевого самоврядування м. Суми не було, то відповідно до вимог абзацу 5 ст.13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» до відносин сторін пов`язаних з відбором проб у жовтні-листопаді 2018 року застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом.

Разом з цим, судом встановлено, що позивач застосував Правила № 316 виключно в частині визначення порядку нарахування плати за скид понадноративних забруднень та не застосував у частині норм гранично допустимих скидів, які встановлені у додатку 4 до Правил № 316. Так, при розрахунку плати за понаднормативні забруднення стічних вод, які було виявлено в пробах за жовтень-листопад 2018 року, позивач для визначення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин використовував норми, встановлені місцевими Правилами №539.

Суд не погоджується з доводами позивача, що листом Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 18.10.2018 № 8/9-2698-18 підтверджена правомірність його дій при нарахуванні плати за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод на підставі Правил № 596, в редакції рішення № 539. Вказаний лист Департаменту не є нормативно-правовим актом, а тому за своєю правовою природою носить рекомендаційний, роз`яснювальний характер для суб`єктів господарювання, до яких він спрямований.

На підставі викладених обставин, суд вважає вимоги позивача в частині стягнення з відповідача 106 975 грн. 06 коп. заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, що розраховані на підставі Правил № 539, необґрунтованими та неправомірними, у зв`язку з чим відмовляє у задоволенні позову.

Оскільки вимога про стягнення з відповідача 436 грн. 83 коп. 3% річних, 5274 грн. 04 коп. пені, 1287 грн. 15 коп. інфляційних нарахувань є похідною від основної вимоги про стягнення заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, у задоволенні позову в цій частині суд також відмовляє.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 2, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. У задоволенні позову Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУАЛАПАК Україна» про стягнення 113 973 грн. 08 коп. - відмовити.

2. Витрати Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради по сплаті судового збору покласти на Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради.

3. Відповідно до ст. ст. 241, 256, 257 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду, з урахуванням пп. 17.5. п. 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України.

Повне рішення складено 06.12.2019.

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Дата ухвалення рішення 03.12.2019
Оприлюднено 06.12.2019

Судовий реєстр по справі 920/340/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.02.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.01.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 03.12.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.10.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 05.06.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 12.04.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 09.04.2019 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/340/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону