Ухвала
від 10.12.2019 по справі 907/572/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88000, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а , тел.: (0312) 617451

e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://zk.arbitr.gov.ua

УХвала

про відкладення підготовчого засідання у справі

"11" грудня 2019 р. м. Ужгород Справа № 907/572/17

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

За участю секретаря судового засідання Мешко Р.В.

розглянувши позовну заяву Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Можайського 34» , м. Ужгород

до відповідача 1 Ужгородської міської ради, м. Ужгород

до відповідача 2 Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, м. Ужгород

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: товариство з обмеженою відповідальністю «Підлипники» , м. Ужгород

про визнання протиправними та скасування рішення Ужгородської міської ради від 29.12.2007 року за №565 «Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок» в частині затвердження проекту відведення та передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Підлипники» земельної ділянки площею 0,40га в м. Ужгород по вул. 8 Березня - Можайського строком на 5 років та рішення від 28.12.2012 року №786 «Про продовження договорі оренди земельних ділянок» в частині продовження ТОВ «Підлипники» дію договору оренди землі строком до 28.12.2017р., визнати недійсним договір оренди землі від 22.01.2008 року, що укладений Управлінням майном міста Ужгородської міської ради і ТОВ «Підлипники» та додаткових угод до нього

(позовні вимоги викладено у відповідності до заяви позивача, поданої в порядку вимог ст. 22 ГПК України щодо зміни предмету позову)

За участю представників:

від позивача - Майстренко Н.М., ордер серії КС № 562236 від 02.12.2019 року

від відповідача 1 - Данканич А.Е., довіреність № 03-22/5 від 19.04.2019 року

від відповідача 2 - Данканич А.Е., довіреність № 32.01-12/859 від 19.04.2019 року

від 3-ї особи відповідача - Маркусь М.І., довіреність від 27.04.2018 року

прокурор - Роман М.С., службове посмвідчення № 035556 від 07.09.2015 року

прокурор - Романець О.П., службове посвідчення № 053865 від 04.10.2019 року

в с т а н о в и в:

У провадженні Господарського суду Закарпатської області перебуває справа за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Можайського 34» , м. Ужгород до відповідача 1 Ужгородської міської ради, м. Ужгород до відповідача 2 Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, м. Ужгород за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: товариство з обмеженою відповідальністю «Підлипники» , м. Ужгород про визнання протиправними та скасування рішення Ужгородської міської ради від 29.12.2007 року за №565 «Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок» в частині затвердження проекту відведення та передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Підлипники» земельної ділянки площею 0,40га в м. Ужгород по вул. 8 Березня - Можайського строком на 5 років та рішення від 28.12.2012 року №786 «Про продовження договорі оренди земельних ділянок» в частині продовження ТОВ «Підлипники» дію договору оренди землі строком до 28.12.2017р., визнати недійсним договір оренди землі від 22.01.2008 року, що укладений Управлінням майном міста Ужгородської міської ради і ТОВ «Підлипники» та додаткових угод до нього. Позивач обгрунтовує свої доводи з посиланням на вимог Цивільного кодексу України , Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, тощо.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 20.09.2017 було призначено у справі судову експертизу з питань землеустрою, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Даною ухвалою судом покладено обов`язок по оплаті експертизи на Ужгородську міську раду. Провадження у справі зупинено до отримання відповідного висновку експерта.

15.12.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017р. №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017р. N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017р., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відтак, за правилами даного Кодексу продовження розгляду справ в судах здійснюється з тієї стадії, на якій вони знаходяться на момент набрання чинності новим Кодексом.

01.11.2019 до Господарського суду Закарпатської області позивачем подано клопотання про поновлення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 12.11.2019 року було поновлено провадження у справі №907/572/17 та підготовче засідання у справі призначено на 11.12.2019.

Позивач заявлені позовні вимоги підтримує у повному обсязі з підстав, разом з тим, позивачем до початку судового засідання подано письмове клопотання від 11.12.2019 року про зупинення провадження у справі з мотивів наведених в ньому.

Прокурором підтримано клопотання позивача про зупинення провадження у справі.

Представник третьої особи зазначив, що не вбачає підстав для задоволення клопотання про зупинення провадження у справі.

Представник відповідачів, 1 та 2 залишив клопотання на розсуд суду.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначено-го цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про на-правлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.

Відповідно до ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Дослідивши наявні у матеріалах справи документи, подане клопотання представника позивача, враховуючи необхідність надання сторонам додаткового часу для подання додаткових доказів, з метою забезпечення процесуальних прав сторін, суд вважає за доцільне прийняти до розгляду клопотання про зупинення провадження у справі та відкласти підготовче засідання для визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст.177, ч.2 ст.182, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Закарпатської області -

У Х В А Л И В :

Прийняти до розгляду клопотання про зупинення провадження у справі.

Відкласти підготовче засідання на 22 січня 2020 р. на 11:00 год. в приміщенні Господарського суду Закарпатської області за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, зал судових засідань №5.

Запропонувати відповідачу та третій особі до дати судового засідання подати письмові пояснення по суті клопотання про зупинення провадження у справі.

Запропонувати учасникам справи до дати судового засідання подати письмові пояснення по суті заявлених позовних вимог та їх заперечень з урахуванням висновків судової експертизи з питань землеустрою.

Повідомити учасників справи , що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 22.01.2020 р. з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

Заяви, клопотання та заперечення (з процесуальних питань) подавати тільки в письмовій формі (ч. 2 ст. 169 ГПК України).

Направити копію ухвали сторонам у справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб адресою: https://court.gov.ua/fair/sud5008/

Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ремецькі О.Ф.

Дата ухвалення рішення10.12.2019
Оприлюднено12.12.2019

Судовий реєстр по справі —907/572/17

Ухвала від 05.02.2024

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 10.12.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 14.11.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 14.11.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 11.10.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні