Ухвала
від 09.12.2019 по справі 905/1838/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

09.12.2019 Справа № 905/1838/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Бокової Ю.В., при секретарі судового засідання Барбаш Д.К., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «Контракт-Енерго» (03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34Б, офіс 7; код ЄДРПОУ 33536263)

до відповідача: державного підприємства «Селидіввугілля» (85310, Донецька область, місто Селидове, вулиця Карла Маркса, будинок 41; код ЄДРПОУ 33426253)

про стягнення 16 199 849,11 грн., з яких: основна сума боргу - 13 193 582,23 грн., 3% річних - 262 095,00 грн., пеня - 2 370 523,44 грн., інфляційні втрати - 373 648,42 грн., зобов`язання визнання кредиторської вимоги, шляхом її включення до передавального акту у сумі збільшеній на суму штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 3 006 266,86 грн.,-

за участю представників сторін:

від позивача : Чорний І.В. - на підставі ордеру серія КВ №813917 від 11.11.2019

від відповідача : не з`явився

В С Т А Н О В И В

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «Контракт-Енерго» звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до державного підприємства «Селидіввугілля» про стягнення 16 199 849,11 грн., з яких: основна сума боргу - 13 193 582,23 грн., 3% річних - 262 095,00 грн., пеня - 2 370 523,44 грн., інфляційні втрати - 373 648,42 грн, зобов`язання визнання кредиторської вимоги, шляхом її включення до передавального акту у сумі збільшеній на суму штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 3 006 266,86 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем грошових зобов`язань за договорами № 1/341-18МТП від 17.08.2018, №1/351-18 МТП від 23.08.2019, № 1/361-18МТП від 29.08.2018, № 1/364-18МТП від 03.09.2018, №1/368-18МТП від 04.09.2018, № 1/370-18МТП від 05.09.2019, № 1/373-18МТП від 06.09.2019, № Т1/75-2018 від 07.09.2018, № Т1/76-2018 від 17.09.2018, № Т1/97-2018 від 29.10.2018, № Т1/98-2018 від 29.10.2018 та № 8/236-2018 від 21.12.2018, внаслідок чого виникла заборгованість в сумі 13 193 582,23 грн., що стало підставою для нарахування позивачем 3% річних, пені, інфляційних втрат та заявлення вимоги щодо зобов`язання ДП «Селидіввугілля» в особі голови комісії з припинення (реорганізації) або ліквідатора Кобиляцького Сергія Васильовича визнати кредиторську вимогу ТОВ «ТД «Контракт-Енерго» у повному обсязі, шляхом її включення до передавального акту ДП «Селидіввугілля» у сумі збільшеній на суму штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 3 006 266,86грн.

Представник позивача в судове засідання з`явився, надав усні пояснення щодо предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог, підтримав надане через канцелярію суду клопотання №б/н від 09.12.2019, в якому просив суд витребувати у відповідача інформацію, яка підтверджується на завірених належним чином документах чи наказах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на підставі чого винесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про перебування державного підприємства «Селидіввугілля» у стані припинення з 02.08.2019 року.

Розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на наступне.

Згідно ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

За приписами ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи, вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання представника позивача №б/н від 09.12.2019 про витребування доказів та вважає за необхідне зобов`язати державне підприємство «Селидіввугілля» (85310, Донецька область, місто Селидове, вулиця Карла Маркса, будинок 41; код ЄДРПОУ 33426253) надати інформацію, яка підтверджується на завірених належним чином документах чи наказах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на підставі яких винесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про перебування державного підприємства «Селидіввугілля» у стані припинення з 02.08.2019 року.

Крім того у позовній заяві позивачем заявлено клопотання про залучення до участі у розгляді справи третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: відокремленого підрозділу ШАХТА 1-3 НОВОГРОДІВСЬКА державного підприємства Селидіввугілля , Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, державного підприємства Національна вугільна компанія , Державної казначейської служби України.

В обґрунтування залучення в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача відокремленого підрозділу ШАХТА 1-3 "НОВОГРОДІВСЬКА державного підприємства Селидіввугілля позивач зазначає, що остання підпорядковується державному підприємству Селидіввугілля та є стороною договору від 21.12.2018 №8/236-2018, де діяла за довіреністю державного підприємства Селидіввугілля від 28.12.2017 №1/482. Таким чином, ще до звернення позивача до суду у відокремленого підрозділу ШАХТА 1-3 НОВОГРОДІВСЬКА державного підприємства Селидіввугілля існували матеріально-правові відносини з позивачем і відповідачем.

Крім того, в обґрунтування залучення в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, позивач зазначає, що останнє є засновником державного підприємства Селидіввугілля . Згідно з п.17 4.2 ст. 29 Бюджетного кодексу України, до доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 671 цього Кодексу) належить частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Також, в обґрунтування залучення в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача державного підприємства Національна вугільна компанія , позивач зазначає, що останнє в ході розгляду справи може набути прав правонаступника відповідача, однак станом на 10.09.2019, передавальний акт, з висновками комісії з реорганізації державного підприємства Селидіввугілля , передбачений пунктом 5 Плану заходів з реорганізації, на затвердження Міністерству енергетики та вугільної промисловості України не надано. З огляду на зазначене, державне підприємство Національна вугільна компанія ще не набуло усіх прав та обов`язків державного підприємства Селидіввугілля , в тому числі і щодо виконання зобов`язань за кредиторською заборгованістю ТОВ ТД Контракт-Енерго .

Крім того, в обґрунтування залучення в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державної казначейської служби України, позивач зазначає, що згідно зі ст.ст.1, 4 Закону України Про гарантії держави щодо виконання судових рішень , враховуючи ст.ст. 1, 2, 6 Закону України Про виконавче провадження , остання здійснює виконання судових рішень, що набрали законної сили, де боржником визначене державне підприємство.

Стосовно вказаного клопотання суд зазначає наступне.

Згідно положень статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

У своєму клопотанні, позивач не навів достатніх аргументів стосовно того, як рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки саме відокремленого підрозділу ШАХТА 1-3 НОВОГРОДІВСЬКА державного підприємства Селидіввугілля , державного підприємства Національна вугільна компанія та Державної казначейської служби України, а тому суд відмовляє в задоволені зазначеного клопотання в частині залучення до участі у справі останніх в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Одночасно, з огляду на обставини справи, суд вважає за доцільне частково задовольнити клопотання позивача про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача в частині залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 30; код ЄДРПОУ: 37471933).

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За змістом ч.2 ст.232 Господарського процесуального кодексу України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

У зв`язку із задоволенням клопотання позивача про витребування доказів, залучення до участі у справі третьої особи, враховуючи неявку представника відповідача та неможливість розгляду питань, визначених частиною другою статті 182 цього кодексу, у даному підготовчому засіданні, керуючись ст.ст. 12, 50, 80-81, ч.2 ст.183, ст.ст. 202, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника позивача №б/н від 09.12.2019 про витребування доказів - задовольнити та зобов`язати державне підприємство «Селидіввугілля» (85310, Донецька область, місто Селидове, вулиця Карла Маркса, будинок 41; код ЄДРПОУ 33426253) надати суду інформацію, яка підтверджується на завірених належним чином документах чи наказах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на підставі яких внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про перебування державного підприємства «Селидіввугілля» у стані припинення з 02.08.2019 року.

Клопотання позивача про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - задовольнити частково та залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 30; код ЄДРПОУ: 37471933).

Встановити залученій третій особі строк для подання письмових пояснень відносно позовних вимог із врахуванням вимог ст. ст. 168, 179 ГПК України до 26.12.2019. Докази надіслання копії пояснень та доданих до них документів позивачу та відповідачу надати до суду.

Зобов`язати позивача надати суду докази надсилання позовної заяви та доданих до неї документів залученій третій особі.

Відкласти підготовче засідання по справі №905/1838/19 на 26.12.2019 року об 11:15 год., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Донецької області за адресою: 61022, місто Харків, проспект Науки, 5, кімната № 411.

Явка представників сторін в судове засідання не є обов`язковою.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua .

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання - 09.12.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Бокова

Дата ухвалення рішення09.12.2019
Оприлюднено16.12.2019

Судовий реєстр по справі —905/1838/19

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Рішення від 13.05.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Рішення від 13.05.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Ухвала від 29.04.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Рішення від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Рішення від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Ухвала від 26.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Бокова Юлія Валеріївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні