Ухвала
від 16.12.2019 по справі 902/914/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про продовження підготовчого провадження

"17" грудня 2019 р.Cправа № 902/914/19

Господарський суд Вінницької області у складу судді Маслія І.В., при секретарі судового засідання Кузьменко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом:Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "БК ПЕГАС" (вул. Генерала Гандзюка, буд. 2, кв. 17, м. Вінниця, 21037)

про стягнення 16017630,91 грн.

Представники сторін

позивача Гусонька В.В., довіреність № 1067 від 04.03.2019 дійсна до 31.12.2019 ;

відповідача не з`явився.

В С Т А Н О В И В :

Військова частина НОМЕР_1 звернулась до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БК ПЕГАС" про стягнення 16017630,91 грн. з яких: 15906286,90 грн. - авансовий внесок та 111344,01 грн. - пені.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором №162 від 18.12.2017 про виконання робіт за державні кошти, в частині виконання робіт.

Ухвалою від 01.11.2019 року відкрито провадження у справі №902/914/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 27 листопада 2019 р.

Ухвалою від 27.11.2019 відкладено підготовче засідання на 17.12.2019, з підстав викладених у відповідній ухвалі.

17.12.2019 до суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог.

На визначену судом дату з`явився представник позивача.

Конверт з ухвалою, направлений на адресу відповідача повернуто до суду засобами поштового зв`язку, з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

В судовому засіданні судом розглянуто заяву позивача про уточнення позовних вимог, та встановлено що вона підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

В заяві про уточнення позовних вимог, позивач просить суд збільшити розмір заявленої до стягнення з відповідача пені та доповнити позовну заяву вимогою про визнання розірваним Договір № 162 від 18.12.2017 про виконання робіт за державні кошти.

Відповідно до п. 3.11 Постанови пленуму Вищого господарського суду № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" ГПК України не передбачено права позивача на подання заяв (клопотань) про "доповнення" або "уточнення" позовних вимог, або заявлення "додаткових" позовних вимог і т.п. Тому в разі надходження до господарського суду однієї із зазначених заяв (клопотань) останній, виходячи з її змісту, а також змісту раніше поданої позовної заяви та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як: - подання іншого (ще одного) позову, чи - збільшення або зменшення розміру позовних вимог, чи - об`єднання позовних вимог, чи - зміну предмета або підстав позову.

Суд оглянувши подану позивачем заяву розцінює її як заяву про збільшення позовних вимог в частині стягнення з відповідача пені, а в частині визнання розірваним Договору як заяву про зміну предмету та підстав позову.

Відповідно до п 3.12 Постанови пленуму Вищого господарського суду № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Відтак зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову - це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається. У разі подання позивачем заяви, направленої на одночасну зміну предмета і підстав позову, господарський суд повинен відмовити в задоволенні такої заяви.

З огляду на викладене, суд відмовляє в задоволенні заяви позивача про уточнення позовних вимог в частині доповнення позовної заяви вимогою про визнання розірваним Договору № 162 від 18.12.2017 про виконання робіт за державні кошти та приймає до розгляду в частині збільшення позовних вимог, як таку що подана в строки передбачені ст. 46 ГПК України.

В судовому засіданні, судом встановлено, що питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до ч.3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи, що строк підготовчого провадження закінчується 01.01.2020, господарський суд з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи та з метою розгляду у підготовчому засіданні питань, визначених ст. 182 ГПК України, дійшов висновку про необхідність, з власної ініціативи, продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Вимогами ч.2 ст.202 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч.8 ч. 202 ГПК України).

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Керуючись ч.3 ст. 177, ст.ст. 183, 202, 216, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження по справі № 902/914/19 на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання на 23.01.20 о 11:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал № 9, 4-й поверх).

3. Зобов`язати відповідача, відповідно до ст. ст. 165, 178 ГПК України, надіслати (надати) до суду: відзив на позовну заяву (одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, а відповідні докази представити суду).

4. Зобов`язати позивача, відповідно до ст. ст. 166, 178 ГПК України, надіслати (надати) до суду: відповідь на відзив (у разі отримання відзиву).

5. Встановити учасникам справи строк для вчинення процесуальних дій до 20.01.2020.

6. Учасникам справи направити у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують їх повноваження.

7. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом, відповідачу з повідомленням про вручення поштового відправлення.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://vn.arbitr.gov.ua

Ухвала підписана 19.12.2019.

Суддя Маслій І.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Арсенальна, м. Калинівка, Вінницька обл., 22403)

3 - відповідачу (вул. Генерала Гандзюка, буд. 2, кв. 17, м. Вінниця, 21037)

Дата ухвалення рішення16.12.2019
Оприлюднено14.09.2022

Судовий реєстр по справі —902/914/19

Судовий наказ від 25.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Рішення від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 02.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 23.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 16.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 26.11.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні