Рішення
від 25.02.2020 по справі 902/914/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"26" лютого 2020 р. Cправа № 902/914/19

Господарський суд Вінницької області у складі судді Маслія І.В., при секретарі судового засідання Кузьменко В.В.

За участю представників:

позивача Гусонька В.В., довіреність № 6659 від 28.12.2019;

відповідача не з`явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду матеріали справи

за позовом:Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "БК ПЕГАС" (вул. Генерала Гандзюка, буд. 2, кв. 17, м. Вінниця, 21037)

про стягнення 16047637,63 грн.

В С Т А Н О В И В :

Військова частина НОМЕР_1 звернулась до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БК ПЕГАС" про стягнення 16017630,91 грн. з яких: 15906286,90 грн. - авансовий внесок та 111344,01 грн. - пені.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором №162 від 18.12.2017 про виконання робіт за державні кошти, в частині виконання робіт.

Ухвалою від 31.10.2019 року відкрито провадження у справі №902/911/19 за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою від 27.11.2019 відкладено підготовче засідання на 17.12.2019, з підстав викладених у відповідній ухвалі.

17.12.2019 до суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог.

В судовому засіданні 17.12.2019 суд оглянувши подану позивачем заяву про уточнення позовних вимог розцінив її як заяву про збільшення позовних вимог в частині стягнення з відповідача пені, а в частині визнання розірваним Договору як заяву про зміну предмету та підстав позову. З огляду на це, суд відмовив в задоволенні заяви позивача про уточнення позовних вимог в частині доповнення позовної заяви вимогою про визнання розірваним Договору № 162 від 18.12.2017 про виконання робіт за державні кошти та прийняв до розгляду в частині збільшення позовних вимог, як таку що подана в строки передбачені ст. 46 ГПК України. За наслідками засідання 17.12.2019 винесено ухвалу про продовження строку підготовчого провадження по справі на 30 днів та відкладення підготовчого засідання на 23.01.2020.

Ухвалою від 23.01.2020 відкладено підготовче засідання на 03.02.2020, з підстав викладених у відповідній ухвалі.

Ухвалою від 03.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 902/914/19 для судового розгляду по суті на 04 лютого 2020 та зазначено що в разі неявки представників сторін на визначену дату, призначити справу для судового розгляду по суті на 26 лютого 2020 р.

04.02.2020 представники сторін не з`явились, про що зазначено у протоколі судового засідання від 04.02.2020.

На визначену судом дату 26.02.2020 з`явився представник позивача, який підтримав позовні вимоги в повному обсязі з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог в частині стягнення пені.

Відповідач правом участі та надання відзиву на позовну заяву не скористався, в матеріалах справи відсутні докази належного повідомлення відповідача про розгляд справи в суді, разом з тим судом вжив всі можливі заходи для належного повідомлення останнього, ухвали направлені адресу відповідача, зазначену у Витязі з ЄДРЮОФОПГФ, повернуті до суду з відмітками відділення поштового зв`язку «за закінченням встановленого строку зберігання»

За таких обставин, судом виконано процесуальний обов`язок щодо повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи.

Статтями 113, 114 та 118 ГПК України встановлено, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом. Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства. Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Частиною 2 ст. 195 ГПК України визначено, що суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. Даний строк є присічним.

У зв`язку з вищезазначеним, справа розглядається у відповідності до ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ст. 219 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 26.02.2020, в зв`язку з неявкою представників сторін на проголошення вступної та резолютивної частини рішення остання долучена до матеріалів справи без проголошення.

Розглянувши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Між військовою частиною НОМЕР_1 (в договорі Замовник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "БК ПЕГАС" (в договорі Підрядник, відповідач) 18 грудня 2017 року укладено договір № 162 на виконання робіт за державні кошти, , відповідно до п 1.1. якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 (45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) (далі - роботи) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов Договору і здати Замовнику закінчені роботи у встановлений Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Цей Договір укладено за результатами проведення відкритих торгів (п. 1.2. Договору).

Склад та обсяги робіт, що доручаються до надання Підряднику, визначені кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною Договору. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку зазначеному у п.53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальних умов) (п. 1.5. та 1.6. Договору).

Підрядник забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією (п. 1.7. Договору).

Якість матеріалів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам (п.1.8. Договору).

Підрядник зобов`язується виконати роботи згідно календарного графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (п. 1.9. Договору).

Ціна Договору становить 41 508 722,57 грн, без ПДВ. Джерела фінансування: кошти державного бюджету. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3). Оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника (п. 2.5. - 2.8. Договору).

Забезпечення робіт (будівництва об`єкта) проектною документацією покладається на Замовника. Замовник передає Підряднику один комплект затвердженої проектно- кошторисної документації не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати укладання Договору. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проектно-кошторисній документації, діючим нормам і правилам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмові розпорядження про їх усунення, а при суттєвих порушеннях - приймає рішення про призупинення надання послуг (п.4.1. 4.3. Договору).

Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну. Початок виконання робіт: через 1 день після отримання дозвільних документів про початок будівництва. Закінчення робіт згідно календарного графіку робіт. Замовник за актом передає Підряднику будівельний майданчик та всю дозвільну документацію протягом 3-х днів з дня підписання Договору. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (п. 8.1. 8.4. Договору).

Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Замовник бере на себе бюджетні фінансові зобов`язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджету. Оплата за виконані роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника. Оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань. Оплата за виконання повного обсягу робіт проводиться Замовником після підписання акту виконаних робіт до 01.12.2018 року (п. 10.2 10.7. Договору).

Після одержання повідомлення Підрядника про готовність об`єкта до здачі Замовник зобов`язаний розпочати їх приймання протягом 3 (трьох) робочих днів. Здавання-приймання виконаних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми №КБ-2в та довідкою №КБ-3 (п. 12.2. та 12.3. Договору).

За порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості невиконаних робіт, за кожний день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад тридцять днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вартості невиконаних робіт. Сплата пені та/або додаткового штрафу не звільняє Підрядника від виконання зобов`язання (п. 14.3. Договору).

Внесення змін до Договору можливе за згодою Сторін та у відповідності до вимог чинного законодавства або умов Договору. Внесення змін до Договору оформлюється додатковою угодою, яка набуває чинності з моменту її підписання (п. 15.1. Договору).

До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять додатки, додаткові угоди до Договору, тендерна пропозиція Підрядника (за результатами аукціону), проектна документація, кошториси, інші договірні документи тощо. Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору (п. 17.1. та 17.2. Договору).

Строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються Договором і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором. Строком договору є час, потягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати обов`язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 01.12.2018 року, але у всякому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт через незалежні від нього обставини. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у разі невиконання Підрядником календарного графіку виконання робіт, умов Договору, у разі відсутності фінансування робіт за договором та у випадках, передбачених даним Договором шляхом надсилання повідомлення про розірвання (припинення) Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання (припинення) Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв`язку України за адресою, зазначеною в Договорі. В такому випадку Договір вважається розірваним на 10-й день після відправлення рекомендованого листа Замовником Підряднику. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності його порушення, яке мало місце під час дії Договору (п. 18.1. - 18.5. Договору).

Невід`ємною частиною цього Договору є: - договірна ціна (Додаток 1); - календарний графік виконання робіт (Додаток 2) (п. 20.1. Договору).

19.12.2017 між сторонами укладено Додаткова угода № 1 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони дійшли згоди, що у межах виділених у 2017 році кошторисних призначень вартість робіт по Капітальному будівництву (відновленню) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А 1119 у 2017 році складає 5 567 860 грн. 10 коп. без ПДВ (тверда ціна) та відображена у Договірній ціні ( додаток № 1 до цієї угоди ); роботи у 2017 році необхідно виконати до 31.12.2017 відповідно до Додатку 2 до цієї угоди (календарний графік виконання робіт у 2017 році).

26.12.2017 між сторонами укладено Додаткова угода № 2 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони дійшли згоди, що у межах додатково виділених у 2017 році кошторисних призначень вартість робіт по Капітальному будівництву (відновленню) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А 1119 у 2017 році складає 373 532 грн. 10 коп. без ПДВ (тверда ціна) та відображена у Договірній ціні (додаток № 1 до цієї угоди); роботи у 2017 році необхідно виконати до 31.12.2017 відповідно до Додатку 2 до цієї угоди (календарний графік виконання робіт у 2017 році).

14.07.2018 між сторонами укладено Додаткова угода № 3 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони домовились викласти Додаток 2 до Договору (календарний графік виконання робіт) в новій редакції. Календарний графік виконання робіт в новій редакції застосовується з 14.07.2018 р.

30.11.2018 між сторонами укладено Додаткова угода № 4 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони домовились: продовжити строк дії Договору, що визначений у п.18.2. Договору, до 31.12.2019 року в зв`язку з затримкою фінансування витрат замовника; строки виконання робіт встановити згідно з календарним графіком виконання робіт, що викладається в новій редакції та додається до цієї додаткової угоди (Додаток 1). Решта умов договору залишається без змін.

20.05.2019 між сторонами укладено Додаткова угода № 5 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони внесли зміни в п. 21 реквізити сторін та виклали в новій редакції реквізити Підрядника.

20.05.2019 між сторонами укладено Додаткова угода № 6 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони дійшли згоди, що у зв`язку із виділенням кошторисних призначень у 2019 році на Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 , вартість робіт по Капітальному будівництву (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 у 2019 році складає 22 723 267 гри.00 коп., в тому числі ПДВ 20% 3 787 211 гри. 17 коп. (тверда ціна) та відображена у Договірній ціні на Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 , що здійснюється у 2019 році (далі-Договірна ціна) (додаток №1 до цієї угоди ). Затвердити графік виконання робіт (Додаток 2 до цієї Додаткової угоди) в межах кошторисних призначень на 2019 рік на суму 22 723 267 гри.00 коп. в тому числі ПДВ 20% 3 787 211 гри. 17 коп. Термін закінчення проведення робіт, що визначені в Договірній ціні (додаток №1 до цієї угоди ) в межах кошторисних призначень на 2019 рік на суму 22 723 267 грн.00 коп. втому числі ПДВ 20% 3 787 211 грн. 17 коп. - до 30.09.2019р. Решта умов договору залишається без змін.

27.05.2019 між сторонами укладено Додаткова угода № 7 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони дійшли згоди, що при здійсненні попередньої оплати за Договором, у випадках, передбачених Договором (в тому числі додатковими угодами) та відповідними нормативно-правовими актами, така оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства, з зазначенням відповідних відомостей у реквізитах Підрядника відповідної додаткової угоди до Договору.

27.05.2019 між сторонами укладено Додаткова угода № 8 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони дійшли згоди, що:

1. На підставі положень вимоги абзацу 2 пункту 2 "Постанови' Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (зі змінами) відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів, враховуючи, що предметом закупівлі є закупівля робіт оборонного призначення, з метою виконання завдань щодо захисту держави в умовах особливого періоду, виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцем робіт, Замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70% вартості річного обсягу робіт, передбачених Договором. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом одного місяця від дня одержання авансу. По закінченні місячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

2. Враховуючи положення пункту 1 цієї Додаткової, у годи та наявність належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних /коштів (дозвіл департаменту фінансів Міністерства оборони України від 23.05v2019 №248/4016 ), у 2019 році попередня оплата (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, складає 70,00 % від суми 22 723 267 грн.00 коп. в тому числі ПДВ 20% 3 787 211 грн. 17 коп., що передбачена Договірною ціною (Додаток №1 до Додаткової угоди №6 від 20.05.2019 року до Договору) та становить 15 906 286 грн. 90 коп., у тому числі ПДВ 20% 2 651 047 грн. 82 коп..

3. У разі надання Замовником попередньої оплати (авансу) у випадках передбачених відповідними нормативно-правовими актами та Договором (в тому числі додатковими угодами), Виконавець, в якості звіту за отримані кошти, зобов`язаний у термін, що не перевищує один місяць з дати отримання попередньої оплати, надати: відповідно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-З), та (або) укладені Договори купівлі-продажу матеріалів, конструкцій, виробів, що необхідні для виконання робіт та документи, що підтверджують їх оплату, які засвідчують фактичне використання коштів, наданих в якості попередньої оплати. Після закінчення зазначеного терміну невикористані кошти попередньої оплати (авансу) Виконавець повертає Замовнику у п`ятиденний термін.

4. У разі порушення зобов`язань, визначених пунктом 3 цієї додаткової угоди, Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми наданого авансу за кожний день прострочення ненадання документів, які засвідчують фактичне використання коштів попередньої оплати (авансу), та пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми наданого авансу за кожний день прострочення неповернення невикористаних коштів попередньої оплати (авансу).

5. Відповідно до пункту 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року №117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (зі змінами) попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором.

6. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін і є невід`ємною частиною Договору.

12.07.2019 між сторонами укладено Додаткова угода № 9 до Договору № 162 від 18.12.2017 за умовами якої, сторони дійшли згоди про внесення змін до Додаткової угоди №8 від 27.05.2019, а саме: в пункті 1 словосполучення "протягом одною місяця замінити на словосполучення "протягом трьох місяців, та словосполучення "По закінченні місячного терміну замінити на словосполучення "По закінченні тримісячного терміну. Інші умови Додаткової угоди № 8 залишаються без змін.

Відповідно до додаткової угоди №8 Замовником було здійснено попередню оплату (аванс) Підряднику в розмірі 15 906 286,90 грн., що підтверджується платіжним дорученням №8 від 12 червня 2019 року (відповідно до відмітки на платіжному дорученні оплату органом Держказначейства проведено 14 червня 2019 року).

В зв`язку з проведенням позивачем авансового платежу, відповідач був зобов`язаний, на підставі пункту 3 додаткової угоди №8 (в редакції додаткової угоди №9), в термін до 14 вересня 2019 року надати позивачу звіт щодо використання отриманих коштів, а саме: Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-З), які засвідчують фактичне використання коштів, наданих в якості попередньої оплати. Дане зобов`язання Підрядник не виконав.

В зв`язку з невиконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань, щодо використання отриманого авансу, відповідач був зобов`язаний повернути суму авансу позивачу до 19 вересня 2019 року відповідно до Додаткової угоди №8 (в редакції додаткової угоди №9). Разом з тим дане зобов`язання відповідач також не виконав.

Позивач з метою досудового врегулювання спору направив на адресу відповідача претензію № 4430 від 20.09.2019 з вимогою невідкладно перерахувати невикористану суму авансу в розмірі 15906286,90 грн. та пеню в розмірі 111344,01 грн за ненадання документів, які засвідчують фактичне використання коштів попередньої оплати (авансу) та прострочення неповернення невикористаних коштів попередньої оплати (авансу).

Відповіді на претензію від відповідача до позивача не надходило, крім того конверт направлений на адресу відповідача з претензією повернувся до позивача з відміткою поштового зв`язку «За закінченням терміну зберігання» (а.с. 52-53).

За твердженнями позивача, невиконання господарських зобов`язань за Договором відповідачем, крім іншого підтверджується звітами інженера з технічного нагляду Ю. Звягінцева про результати огляду №2520 від 23.08.2019, № 2748 від 14.09.2019 та № 3807 від 05.12.2019, в яких зазначено про те, що під час оглядів виявлено лише: зрізання родючого ґрунту довжиною близько 700 метрів та улаштування повздовжнього профілю дороги без планування основи, інші роботи зазначені у графіку відсутні.

В зв`язку з не виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань позивач на підставі п. 18.4. Договору направив відповідачу Повідомлення про розірвання договору № 162 від 18.12.2017 в односторонньому порядку № 5859 від 20.11.2019, дане повідомлення відповідачем не отримано та повернуто засобами поштового зв`язку з відміткою «За закінченням терміну зберігання» (а.с. 86-87).

Відповідно до п. 18.4. Договору Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання (припинення) Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв`язку України за адресою, зазначеною в Договорі. В такому випадку Договір вважається розірваним на 10-й день після відправлення рекомендованого листа Замовником Підряднику.

З огляду на викладене, за твердженнями позивача, викладеними в заяві про уточнення позовних вимог, Договір № 162 від 18.12.2017 укладений між сторонами, на день розгляду справи, є розірваним.

Не повернення відповідачем авансу та не сплата пені стала підставою звернення позивача з даним позовом до суду, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог.

З врахуванням встановлених обставин суд дійшов наступних висновків.

Згідно із ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. Положеннями статей 627, 628 Цивільного кодексу України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Враховуючи правову природу укладеного договору, кореспондуючи права та обов`язки його сторін, суд дійшов висновку, що оцінка правомірності заявлених вимог має здійснюватися з урахуванням приписів законодавства, які регламентують правовідносини з договору підряду.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково (ст. 854 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 1 ст. 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Відповідно до п. 1 ст. 857 Цивільного кодексу України робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов`язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Частиною першою ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України та ст. 202 Господарського кодексу України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

З матеріалів справи вбачається, що позивач належним чином виконав зобов`язання за вищезазначеним Договором та додатковими угодами до нього, щодо здійснення ним попередньої оплати.

Як вже зазначалось судом у описовій частині даного рішення, у п. п 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А 1119 (45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) (далі - роботи) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов Договору і здати Замовнику закінчені роботи у встановлений Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Сторонами було неодноразово пролонговано та погоджено календарний графік виконання робіт згідно якого визначено остаточний строк виконання відповідачем робіт по Договору до 30.09.2019 (Додаткова угода № 6 від 20.05.2019) (а.с. 30).

Інших зміни до графіку виконання робіт сторонами не вносилось. Доказів на спростування вищевикладеного відповідачем суду не надано.

Тобто, відповідач в порушення прийнятих на себе зобов`язань за вказаним Договором та приписів ст. 837 Цивільного кодексу України не виконав роботи у встановлені у Договорі строки, суму передоплати не повернув. Дана обставина відповідачем не спростована (наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.04.2019 по справі 917/194/18).

Отже, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 15906286,90 грн. неповернутої передоплати підтверджені документально, відповідають нормам матеріального права, відповідачем не спростовані, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Щодо заявленої позивачем суми пені, слід зазначити наступне.

За приписами ст. 610, ст. 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. Одним із видів забезпечення виконання зобов`язань відповідно ст. 546 Цивільного кодексу України та ст. 199 Господарського кодексу України, є неустойка (штраф, пеня), розмір якої визначається відповідно до умов договору, що не суперечать чинному законодавству України. Пункт 3 статті 549 Цивільного кодексу України визначає, що пенею є неустойка, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом статей 524, 533-535, 625 Цивільного кодексу України грошовим зобов`язанням є виражене в грошових одиницях (національній валюті України чи в грошовому еквіваленті в іноземній валюті) зобов`язання сплатити гроші на користь іншої сторони, яка, відповідно, має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Грошовим слід вважати будь-яке зобов`язання, що складається в тому числі з правовідношення, в якому праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій кореспондує обов`язок боржника сплатити гроші на користь кредитора.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Пунктом 4 ст. 231 Господарського кодексу України визначено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 4 Додаткової угоди № 8 зі змінами внесеними Додатковою угодою №9 до договору № 162 від 18.12.2017 сторони узгодили, що у разі порушення зобов`язань, визначених пунктом 3 цієї додаткової угоди, Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми наданого авансу за кожний день прострочення ненадання документів, які засвідчують фактичне використання коштів попередньої оплати (авансу), та пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми наданого авансу за кожний день прострочення неповернення невикористаних коштів попередньої оплати (авансу).

Крім того, у п.14.3. Договору сторони визначили, що за порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості невиконаних робіт, за кожний день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад тридцять днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вартості невиконаних робіт. Сплата пені та/або додаткового штрафу не звільняє Підрядника від виконання зобов`язання.

Положеннями ст.ст. 627, 628, 629 Цивільного кодексу України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Здійснивши перевірку наданого позивачем розрахунку в частині позовних вимог щодо стягнення з відповідача 111344,01 грн. пені, суд прийшов до висновку, що заявлений розмір пені відповідає вимогам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а тому підлягає задоволенню (розрахунок суми пені здійснено за допомогою калькулятору підрахунку заборгованості та штрафних санкцій "Ліга Закон").

Щодо заявлених відповідачем 30006,72 грн. пені (дана сума пені заявлена позивачем в заяві про збільшення позовних вимог) слід зазначити наступне.

В зв`язку з несвоєчасним виконанням зобов`язань у 2017 році позивачем відповідно до п. 14.3. Договору було нараховано відповідачу пеню в розмірі 60006,72 грн та направлено відповідачу претензію № 673 від 14.02.2018 з вимогою сплати даної суми пені.

Відповідачем дану претензію було визнано, що підтверджується листом 25-04-64 від 25.04.2018 та сплачено частину суми претензії в розмірі 30000,00 грн, що підтверджується випискою по рахунку за 05.11.2018.

За відповідачем рахується заборгованість зі сплати пені в розмірі 30006,72 грн., яка визнана останнім, з огляду на це вимога про стягнення недоплаченої пені підлягає задоволенню.

Згідно із ч.2-3 ст.13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Допустимих доказів в спростування вищевикладеного чи будь-яких обґрунтованих заперечень по суті спору відповідач суду не надав.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Серявін та інші проти України» (Seryavin and others v. Ukraine) вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994р., серія A, № 303-A, п.29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen v. Finland), №37801/97, п.36, від 01.07.2003р.). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland), №49684/99, п.30, від 27.09.2001р.).

З викладеного, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 15906286,90 грн перерахованої позивачем попередньої оплати та 141350,73 грн пені підтверджені документально та нормами матеріального права, не спростовані відповідачем, а тому підлягають задоволенню.

Судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача відповідно до приписів ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 231-233, 238, 240-242, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БК ПЕГАС" (вул. Генерала Гандзюка, буд. 2, кв. 17, м. Вінниця, 21037, код ЄДРПОУ 41394855 ) на користь Військової частини НОМЕР_1 Міністерства Оборони України (вул. Арсенальна, м. Калинівка, Вінницька обл., 22403, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15906286,90 грн попередньої оплати (авансу), 141350,73 грн - пені та 240714,56 грн витрат зі сплати судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Примірник повного судового рішення надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення (ч.1 ст.256 ГПК України).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано (ч.1 ст.241 ГПК України).

Апеляційна скарга подається у порядку, визначеному ст.ст. 256, 257 ГПК України та п.17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повне рішення складено 05 березня 2020 р.

Суддя Маслій І.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Арсенальна, м. Калинівка, Вінницька обл., 22403)

3 - відповідачу (вул. Генерала Гандзюка, буд. 2, кв. 17, м. Вінниця, 21037)

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено12.09.2022

Судовий реєстр по справі —902/914/19

Судовий наказ від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Рішення від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Маслій І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні