СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 464/6979/19

пр.№ 1-кс/464/2889/19

У Х В А Л А

27 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернулася із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП "МЕГАПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 32739403) , адреса реєстрації: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Устима Кармелюка, 20А. В обгрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3 2019140000000063 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України . Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОК ЖБК Злагода (код ЄДРПОУ 33894493) у період 2017 - 2018 років при здійсненні будівництва житлового будинку за адресою: м.Винники, вул.Сахарова,16-6, перебуваючи на загальній системі оподаткування ймовірно ухилились від сплати податку на додатну вартість в сумі - 5 813 943 грн. Оперативним підрозділом встановлено, що за період 2017 - 2018 років, па розрахунковий рахунок ОК ЖБК Злагода , від громадян за організацію будівництва житлових квартир та комерційних приміщень, надійшли забезпечувальні платежі в сумі - 30 069 716 грн., з них - 17 165 072 грн. у 2017 році, - 12 904 644 грн. у 2018 році. Відтак, відповідно до повідомлення про злочин, службові особи ОК ЖБК Злагода , зобов`язані були зареєструватись платниками ПДВ, у зв`язку із перевищенням за останні 12 календарних місяців суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню. Так, згідно матеріалів оперативного підрозділу службові особи ОК ЖБК Злагода , з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, перераховують кошти на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб - підприємців за виконання ними фіктивних робіт (послуг) без відображення у формі №1 ДФ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку. В подальшому, фізичні особи - підприємці частину коштів, за мінусом винагороди щодо конвертації безготівкових коштів у готівку, перераховують на карткові банківські рахунки службових осіб ОК ЖБК Злагода . В свою чергу службові особи ОК ЖБК Злагода отримані кошти частково знімають через касу банківських установ, а також здійснюють їх накопичення для подальших розрахунків. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з даними ДАБІ у Львівській області підрядником будівельних робіт в ОК ЖБК Злагода за адресою: м.Винники, вул.Сахарова, 16Б виступає ПП "МЕГАПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 32739403), яке не є платником ПДВ, статутний фонд підприємства 0 грн. Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи, можуть підтвердити здійснення незаконної діяльності та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для проведення почеркознавчих та бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є не можливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник ПП Мегапрогрес на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3 2019140000000063 від 01.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, зокрема, за фактом ймовірного ухилення від сплати податків на суму 5 813 943 грн. службовими особами ОК ЖБК Злагода у період 2017-2018 рр. при здійсненні будівництва за адресою м.Винники, вул.Сахарова, 16б, підрядником якого є ПП "МЕГАПРОГРЕС" . В ході досудового розслідування з`ясовано , що за період 2017 - 2018 років, на розрахунковий рахунок ОК ЖБК Злагода , від громадян за організацію будівництва житлових квартир та комерційних приміщень, надійшли забезпечувальні платежі в сумі - 30 069 716 грн., з них - 17 165 072 грн. у 2017 році, - 12 904 644 грн. у 2018 році, у зв`язку із чим службові особи ОК ЖБК Злагода , зобов`язані були зареєструватись платниками ПДВ, через перевищення за останні 12 календарних місяців суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню. Крім того, орган досудового розслідування вважає, що службові особи ОК ЖБК Злагода , з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, перераховують кошти на банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців за виконання ними фіктивних робіт (послуг) без відображення у формі №1ДФ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а в подальшому, фізичні особи-підприємці частину коштів, за вирахуванням винагороди щодо конвертації безготівкових коштів у готівку, перераховують на карткові банківські рахунки службових осіб ОК ЖБК Злагода , а службові особи ОК ЖБК Злагода отримані кошти частково знімають через касу банківських установ, а також здійснюють їх накопичення для подальших розрахунків.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що для підтвердження чи спростування вищевказаних обставин необхідним є дослідження даних, що містять зазначені у клопотанні документи, а відтак, слідчим доведено необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП "МЕГАПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 32739403) , адреса реєстрації: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Устима Кармелюка, 20А, а тому, зважаючи на те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів , слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення із ними та їх копіюванням.

Клопотання в частині вилучення зазначених документів не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено зазначених обставин, які б давали підставу для вилучення документів, а покликання на можливість призначення експертиз у майбутньому не є достатньо обґрунтованою підставою для їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровській Ірині Миколаївні , Барабашу Володимиру Олеговичу, Павлику Івану Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПП "МЕГАПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 32739403) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ОК ЖБК Злагода (ЄДРПОУ 33894493), а саме: договорів (з додатками), актів виконаних робіт (надання послуг), платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які оформлялись між ПП "МЕГАПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 32739403) та ОК ЖБК Злагода (ЄДРПОУ 33894493) за період з 2017 року по 2019 рік, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП "МЕГАПРОГРЕС" (ЄДРПОУ 32739403) , адреса реєстрації: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Устима Кармелюка, 20А, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.

Дата ухвалення рішення 27.12.2019
Оприлюднено 15.01.2020

Судовий реєстр по справі 464/6979/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.10.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 20.07.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 04.03.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 17.02.2020 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 26.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 26.12.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 464/6979/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону