Ухвала
від 13.01.2020 по справі 922/3670/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

"14" січня 2020 р. м. ХарківСправа № 922/3670/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жиляєва Є.М.

при секретарі судового засідання Волевського Л.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) до Державного підприємства "Завод "Електроважмаш" (61089, м. Харків, пр-т Московський, буд. 299) про за участю представників: стягнення 110413486,07 від позивача - Киричук Р. П., довіреність №3 від 02.01.2020

від відповідача - Ореховський О. А., довіреність №248-323/19 від 05.12.2019

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Харківської області подано позов Акціонерного товариства "Сбербанк" до Державного підприємства "Завод "Електроважмаш" про стягнення 92329332,24 грн. Позов обґрунтовано неналежним виконанням з боку відповідача своїх зобов`язань за Договором про відкриття кредитної лінії №30-В/12/12/ЮО від 01.10.2012, з урахуванням чого, до стягнення заявлена заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії №30-В/12/12/ЮО від 01.10.2012 в сумі 3754956,43 доларів США (три мільйони сімсот п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят шість доларів США 43 центи) та 273511,31 грн. (двісті сімдесят три тисячі п`ятсот одинадцять гривень 31 копійка), з яких:

- заборгованість за кредитною лінією - 3410000,00 доларів США (з них прострочена заборгованість - 3410000,00 доларів США, що за курсом НБУ станом на 08.11.2019 становить 83598932,56 грн.) та 233670,49 грн. (з них простроченої - 233670,49 грн.);

- заборгованість по процентах за користування кредитною лінією, що нараховані за період з 01.12.2018 по 06.11.2019 - 344956,43 доларів США (з них прострочених - 338790,40 доларів США, що за курсом НБУ станом на 08.11.2019 становить 8456888,37 грн.) та 39840,82 гривень (з них прострочених - 39127,52 грн.).

За попереднім (орієнтовним) розрахунком судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи складається із суми сплаченого судового збору за подання даного позову до суду у розмірі 672350,00 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 12.12.2019 о 12:00.

03.12.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду Харківської області від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 29364), який досліджено та приєднано до матеріалів справи.

09.12.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду Харківської області від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог (вх. №29811) з додатковими документами.

10.12.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду Харківської області від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи (вх. № 29918) з доказами спрямування копії заяви про збільшення позовних вимог з додатками відповідачу з описом вкладення.

10.12.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду Харківської області від позивача надійшла відповідь на відзив (вх. № 29924) з додатковими документами, які досліджено та приєднано до матеріалів справи.

12.12.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду Харківської області від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. №30246).

Протокольною ухвалою господарського суду Харківської області від 12.12.2019 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів до 12.02.2020, клопотання відповідача про відкладення розгляду справи (вх. №30246) задоволено та на підставі п.3 ч.2 ст.183 ГПК України відкладено підготовче засідання на 14.01.2020 на 12:30.

26.12.2019 через загальний відділ діловодства Господарського суду Харківської області від відповідача надійшов відзив на заяву про збільшення позовних вимог (вх. № 31616) з додатковими документами, які досліджено та приєднано до матеріалів справи.

Позивач заявлений позов підтримує із врахуванням заяви про збільшення позовних вимог (вх. №29811), яку просить суд прийняти до розгляду та подальший розгляд справи по суті здійснювати з її врахуванням. У підготовчому засіданні 14.01.2020 повідомляє суд про предмет позову, правові та фактичні підстави позову. Стверджує, що позивачем повідомлено про всі обставини справи, які йому відомі. Зазначає, що позивачем надано всі докази, на які він посилається у позовній заяві.

Відповідач позов не визнає, заперечує проти його задоволення. У підготовчому засіданні 14.01.2020 відповідач вказує фактичні та правові підстави своїх заперечень проти заявлених позовних вимог. Стверджує, що ним повідомлено про всі обставини справи, які йому відомі. Зазначає, що відповідачем подано всі докази, на які відповідач посилається у відзиві на позовну заяву.

Розглянувши заяву позивача про збільшення позовних вимог (вх. №29811 від 09.12.2019), заслухавши думку присутніх у підготовчому засіданні учасників справи, дослідивши матеріали заяви, суд зазначає наступне.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 46 ГПК України, крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно вимог заяви про збільшення позовних вимог, до стягнення заявлено заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії № 30-В/12/12/ЮО від 01.10.2012 в сумі 3754956,43 доларів США; 273511,31 грн. та 18084153,83 грн., з яких:

- заборгованість за кредитною лінією у розмірі 3410000,00 доларів США (з них простроченої - 3410000,00 доларів США); 233670,49 грн. (з них простроченої - 233670,49 грн.);

- заборгованість по процентах за користування кредитною лінією, що нараховані за період з 01.12.2018 по 06.11.2019 - 344956,43 доларів США (з них прострочених - 338790,40 доларів США); 39840,82 грн. (з них прострочених - 39127,52 грн.); пені за 6 місяців за прострочення сплати загальної заборгованості; 12 місяців від дати рахунку, за Кредитною лінією - 17008496,31 грн. та пені за 6 місяців за прострочення сплати процентів від кожної суми прострочення, 12 місяців від дати рахунку, за Кредитною лінією - 1075657,52 грн.

Дослідивши подану позивачем заяву про збільшення розміру позовних вимог, суд вбачає за доцільне прийняти вказану заяву до розгляду та подальший розгляд справи здійснювати з її врахуванням, тому нова ціна позову становить 110413486,07 грн.

Відповідно до ст.2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Судом враховано, що дотримано права всіх учасників справи, відповідач скористався можливістю у справі висловити свою правову позицію на позов із врахуванням заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог шляхом подання відзиву на заяву про збільшення позовних вимог (вх. №31616 від 26.12.19), який приєднано до матеріалів справи.

За результатами дослідження матеріалів справи № 922/3670/19, заслуховування пояснень учасників справи, суд приходить до висновку про те, що у відповідності до приписів частини першої статті 177 ГПК України у справі здійснені всі дії, що необхідні для реалізації завдань підготовчого засідання (остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті).

Згідно з частиною другою статті 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Таким чином, враховуючи, що судом здійснено усі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, керуючись п.2 ч.2 ст. 46 ст. 177-185, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву позивача про збільшення позовних вимог (вх. № 29811 від 09.12.19) прийняти до розгляду та подальший розгляд справи здійснювати з її врахуванням.

2. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 922/3670/19 до судового розгляду по суті.

3. Розгляд справи по суті призначити на "28" січня 2020 р. о 12:00

4. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд, 2-й поверх, зал № 224.

5. Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Ухвалу підписано 14.01.2020 р.

Суддя Є.М. Жиляєв

Дата ухвалення рішення13.01.2020
Оприлюднено15.01.2020

Судовий реєстр по справі —922/3670/19

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жиляєв Є.М.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жиляєв Є.М.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жиляєв Є.М.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жиляєв Є.М.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жиляєв Є.М.

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жиляєв Є.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні