Ухвала
від 23.01.2020 по справі 910/14570/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

23.01.2020Справа № 910/14570/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Антимонопольного комітету України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ"

про стягнення 1 641 078, 00 грн.

Представники:

від позивача: Попов Я.О.;

від відповідача: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Антимонопольний комітет України (далі - позивач/Комітет) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" (далі - відповідач) про стягнення штрафу у розмірі 820 539, 00 грн. та пені у сумі 820 539, 00, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач не здійснив у добровільному порядку та у встановлені законом строки оплату штрафу, накладеного рішенням Антимонопольного комітету України № 33-р/тк від 22.12.2018 у справі № 75/2-15/59/2-16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 21.11.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/14570/19 призначено на 12.12.2019.

11.12.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав клопотання, в якому у зв`язку з неможливістю забезпечити явку уповноваженого представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" у судове засідання, призначене на 12.12.2019, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 12.12.2019, розглянувши клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до приписів ст. 56 Господарського процесуального кодексу України, сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Тож, у разі неможливості взяти участь у судовому засіданні одного представника відповідач може вжити інших заходів щодо забезпечення свого правового захисту в судовому засіданні, а саме направити у судове засідання директора товариства, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

Також, у судовому засіданні 12.12.2019 оголошено перерву до 23.01.2020.

У дане судове засідання представник відповідача не з`явився, 22.01.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" подало заяву про відвід судді, яка обґрунтована тим, що, ухвалою суду від 21.11.2019 було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті, однак, на думку відповідача, суд повинен був відкласти розгляд справи в межах підготовчого провадження для з`ясування причин неявки представника відповідача та надання можливості подати відзив на позовну заяву, проте, суд засідання в межах підготовчого провадження не відклав, у зв`язку з чим представник відповідача просить відвести суддю Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19.

Представник позивача заперечив проти відведення судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19.

Розглянувши заяву про відвід судді, дослідивши матеріали справи, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України, питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Підстави для відводу (самовідводу) судді встановлені положеннями ст. 35 Господарського процесуального кодексу України.

Так, згідно з ч. 1 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до статті 38 Господарського процесуального кодексу України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Згідно ст. 39 Господарського процесуального кодексу України, питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід.

Так, в обґрунтування поданої заяви, Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" зазначає, що на його думку, суд повинен був відкласти розгляд справи в межах підготовчого провадження для з`ясування причин неявки представника відповідача та надання можливості подати відзив на позовну заяву, проте, суд засідання в межах підготовчого провадження не відклав, а закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті, у зв`язку з чим відповідач просить відвести суддю Щербакова С.О. від розгляду даної справи.

Таким чином, зі змісту поданої заяви вбачається, що як на підставу для відведення судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 відповідач посилається виключно на незгоду з процесуальним діями судді щодо закриття підготовчого провадження та призначення справу до судового розгляду по суті, тобто зводяться виключно до оцінки застосування судом норм процесуального законодавства України, що не може свідчити про існування упередженості судді в розгляді відповідної справи та бути підставою для його відводу, а у випадку незгоди учасника судового процесу з відповідними діями останній не позбавлений права на оскарження відповідного судового рішення у встановленому законом порядку з включенням вказаних заперечень.

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Тож, незгода сторони з процесуальними рішеннями судді не може свідчити про існування упередженості судді в розгляді відповідної справи.

В той же час, суд зазначає, що відповідно до ст. 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно до ч. 9 ст. 165 Господарського кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2019 про відкриття провадження у справі № 910/14570/19 встановлено відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали для подання відзиву на позов, однак з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що означену ухвалу представником відповідача отримано 31.10.2019, тож встановлений судом 15-денний строк для подання відзиву на позовну заяву сплинув 16.11.2019 (останній день для подання - 15.11.2019).

Відповідно до ч. 7 ст. 116 Господарського процесуального кодексу України, строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Однак, суд зазначає, що станом на дату винесення ухвали про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті від відповідача не надійшов відзив, тобто Товариством з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" у визначений судом строк до 15.11.2019 (включно) не було подано на адресу суду відзив на позовну заяву.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. та відсутність підстав для її задоволення.

Частиною 3 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що якщо суд дійшов висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Крім того, статтею 228 Господарського процесуального кодексу України передбачено право суду зупинити провадження у справі, відповідно до п. 5 ч. 1 якої передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках надходження заяви про відвід судді.

Проте, суд дійшов висновку про відсутність необхідності у зупиненні провадження у справі № 910/14570/19, а заява підлягає передачі для визначення судді в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 35, 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи №910/14570/19 визнати необґрунтованою.

2. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи №910/14570/19 передати для визначення судді в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 23.01.2020.

Суддя С.О. Щербаков

Дата ухвалення рішення23.01.2020
Оприлюднено27.01.2020

Судовий реєстр по справі —910/14570/19

Рішення від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Павленко Є.В.

Ухвала від 23.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 12.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 21.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 22.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні