Ухвала
від 26.01.2020 по справі 910/14570/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.01.2020Справа № 910/14570/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Павленка Є.В., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 за позовом Антимонопольного комітету України до товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про стягнення 1 641 078,00 грн.,

без повідомлення учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" штрафу в розмірі 820 539,00 грн. та пені в сумі 820 539,00 грн., нарахованих у зв`язку з неоплатою відповідачем штрафу, накладеного рішенням позивача від 22 грудня 2018 року № 33-р/тк у справі № 75/2-15/59/2-16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22 жовтня 2019 року (суддя Щербаков С.О . ) позовну заяву Антимонопольного комітету України прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/14570/19, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 21 листопада 2019 року.

Ухвалою суду від 21 листопада 2019 року підготовче провадження у даній справі було закрито та призначено її до судового розгляду по суті на 12 грудня 2019 року.

11 грудня 2019 через загальний відділ канцелярії суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи на іншу дату в зв`язку з неможливістю забезпечити явку його уповноваженого представника у призначене судове засідання.

У судовому засіданні 12 грудня 2019 року в задоволенні заяви відповідача про відкладення розгляду справи було відмовлено у зв`язку з її необґрунтованістю, а в судовому засіданні оголошено перерву до 23 січня 2020 року.

22 січня 2020 року через загальний відділ канцелярії суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19.

Ухвалою суду від 23 січня 2020 року заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 було визнано необґрунтованою та передано її для визначення судді в порядку, встановленому частиною 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24 січня 2020 року наведену заяву передано на розгляд судді Павленку Є.В.

Дослідивши матеріали справи та заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19, суд встановив наступне.

Підстави для відводу (самовідводу) судді встановлені положеннями статті 35 ГПК України.

Згідно з частиною 1 статті 35 ГПК України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до статті 38 ГПК України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Статтею 39 ГПК України передбачено, що питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід.

В обґрунтування своєї заяви про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 відповідач посилався на те, що ухвалою суду від 21 листопада 2019 року вказаним суддею було вирішено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті. У той же час, враховуючи відсутність у матеріалах справи відзиву на позовну заяву, суд, на думку відповідача, повинен був відкласти її розгляд у межах підготовчого провадження для з`ясування причин неявки представника товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" та надання можливості останньому подати відзив на позовну заяву. Наведені дії судді Щербакова С.О., за твердженням відповідача, свідчать про упередженість та необ`єктивність зазначеного судді при розгляді справи № 910/14570/19.

Зі змісту поданої заяви вбачається, що як на підставу для відведення судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 відповідач посилався виключно на незгоду з процесуальним діями вказаного судді щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Відтак, такі посилання заявника зводяться виключно до оцінки застосування судом норм процесуального законодавства України.

Проте наведені твердження заявника є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не узгоджуються з визначеними процесуальним законом підставами для відводу судді, оскільки частиною 4 статті 35 ГПК України прямо передбачено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді не може бути підставою для відводу.

Фактично у поданій заяві заявник надає суб`єктивну оцінку процесуальним діям судді, у тому числі висловлює незгоду з постановленою судом ухвалою про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті від 21 листопада 2019 року.

Суд зазначає, що заперечення заявника щодо обґрунтованості постановленої судом ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду в даній справі, однак не можуть бути підставою для відводу.

За таких обставин, доводи заявника щодо наявності підстав для відводу судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 не підтверджуються матеріалами справи та зводяться лише до незгоди з процесуальними діями судді, а наявності інших підстав, які б викликали сумніви у неупередженості судді, не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення вищенаведеної заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 у зв`язку з її необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись статтями 39, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Укртепло-Київ" про відвід судді Щербакова С.О. від розгляду справи № 910/14570/19 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Дата складення повного тексту: 27 січня 2020 року.

Суддя Є.В. Павленко

Дата ухвалення рішення26.01.2020
Оприлюднено26.01.2020

Судовий реєстр по справі —910/14570/19

Рішення від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 02.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Павленко Є.В.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 20.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

Ухвала від 21.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Щербаков С.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні