ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

"28" січня 2020 р. м. Вінниця Cправа № 902/871/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом : Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНДЕМ-2002", вул. Кондратенка, 6А, м. Полтава, 36009, код - 32081777

до : товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ", вул. Дружби, 163А, с. Жабокрич, Крижопільський район, Вінницька область, 24600, код - 31811620

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТАХОФЕРМА "КУРНИЧОК", вул. Дружби, буд. 163 А, с. Жабокрич, Крижопільський район, Вінницька область, 24640, код - 43460987

про стягнення 2 550 716,64 грн.

ВСТАНОВИВ :

16.10.2019 року до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНДЕМ-2002" до товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ" про стягнення 2 550 716,64 грн, з яких 2 072 626,43 грн основного боргу, 370 357,51 грн пені, 107 732,70 10% річних за договором поставки № 02/01/2 від 02.01.2019 року.

Ухвалою суду від 21.10.2019 року відкрито провадження у справі № 902/871/19 у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 14.11.2019 року.

Ухвалою суду від 30.10.2019 року у зв`язку з перебуванням судді Міліціанова Р.В. 14.11.2019 року у відрядженні призначено іншу дату підготовчого засідання на 19.11.2019 року.

19.11.2019 на електронну адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання б/н від 18.11.2019 про відкладення підготовчого засідання на іншу дату у зв`язку з вирішенням питання щодо можливості мирного врегулювання спору.

В судовому засіданні 19.11.2019 року судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/871/19 на 10.12.2019 року об 10:30 год., яку занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 22.11.2019 року повідомлено сторін про дату судового засідання.

В судовому засіданні 10.12.2019 року судом постановлено ухвали про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів та про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/871/19 на 15.01.2020 року об 12:00 год., які занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 19.12.2019 року повідомлено сторін про дату наступного судового засідання.

15.01.2020 року на адресу суду від представника позивача на виконання вимог ухвали суду надійшов лист № 1010 від 10.01.2020 року. В якості додатків до листа додано ряд додаткових документів.

В судовому засіданні 15.01.2020 року з метою подання сторонами додаткових доказів оголошено перерву до 20.01.2020 року.

20.01.2020 року на електронну адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання (б/н від 20.01.2020 року), в якому зазначено, що сторонами досягнуто домовленості про укладення між сторонами мирової угоди. Водночас на даний час неможливе її підписання з боку відповідача, оскільки відбувається процедура реорганізації шляхом виділу нової юридичної особи ТОВ "ПТАХОФЕРМА "КУРНИЧОК", до якої перейшли зобов"язання ТОВ "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ". В зв"язку з чим останній просить суд відкласти судове засідання на іншу дату.

Судове засідання 20.01.2020 року проводилось в режимі відеоконференції з Господарським судом Полтавської області на підставі ухвали суду від 16.01.2020 року.

В судове засідання 20.01.2020 року з`явився представник позивача. Представник відповідача, правом участі в судовому засіданні не скористався, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином.

В судовому засіданні розглянувши клопотання представника відповідача (б/н від 20.01.2020 року), яке надійшло на електронну адресу суду 20.01.2020 року, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 1.5.17 Інструкції з діловодства в господарських судах України затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 р. № 28 документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі.

Як встановлено судом, згідно довідки від 20.01.2020 року, складеної відповідальним працівником апарату Господарського суду Вінницької області, клопотання відповідача не містять електронного цифрового підпису.

Враховуючи те, що клопотання ТОВ "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ" надіслано без електронного цифрового підпису, а тому не є офіційним та не підлягає розгляду, з урахуванням наведеного вище та приймаючи до уваги приписи Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг".

Також, в судовому засіданні 20.01.2020 року, за участю представника позивача, суд, окрім іншого, ухвалив залучити до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТАХОФЕРМА "КУРНИЧОК" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки останньої з огляду на наступне.

В силу ч. 2 ст. 50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Рішення у даній справі може вплинути права та обов`язки ТОВ "ПТАХОФЕРМА "КУРНИЧОК" в зв`язку з переходом усіх зобов`язань від ТОВ "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ" процесі реорганізації останнього.

Відповідно до ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання, суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом під час підготовчого провадження, було вчинено всі дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті, остаточно з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті та враховуючи закінчення строку підготовчого провадження, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження у справі та призначення справи до судового розгляду по суті.

За приписами ст. 207 ГПК України під час розгляду справи по суті в учасників справи з`ясовується, чи мають вони заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

За результатами проведеного 20.01.2020 року судового засідання суд постановив ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи №902/871/19 для судового розгляду по суті на 21.01.2020 року, яку занесено до протоколу судового засідання.

При цьому судом визначено наступну дату судового розгляду: 06.02.2020 року о 15:00 год.

На визначену судом дату 21.01.2020 року представники сторін не з`явилися, правом на участь в судовому засіданні не скористалися.

В судовому засіданні 21.01.2020 року суд розпочав розгляд справи по суті та дійшов наступних висновків.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно приписів ч.1, 2 ст.195 ГПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Частиною першою статті 216 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 216 ГПК України, якщо розгляд справи було відкладено, суд продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи було відкладено. У випадку відкладення розгляду справи під час її розгляду по суті суд може почати розгляд справи по суті спочатку.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

З огляду на вищезазначене, враховуючи неявку сторін, у зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність відкладення розгляду справи на іншу дату.

Таким чином, за результатами проведеного 21.01.2020 року судового засідання суд постановив ухвалу про відкладення розгляду справи на підставі ч.2 ст.202, ч.1 ст. 216 ГПК України на 06.02.2020 року, яку занесено до протоколу судового засідання від 21.01.2020 року.

При цьому суд вважає за необхідне з метою забезпечення участі в судовому засіданні представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНДЕМ-2002" та оперативності судового провадження провести судові засідання, що призначені на 06.02.2020 року о 15:00 год. та 18.02.2020 року о 10:00 год. в режимі відеоконференції.

Згідно даних Web-програми "Бронювання систем відеоконференцзв`язку", Господарським судом Вінницької області на визначені дати було створено заявки на бронювання майданчика (залу) для проведення судових засідань 06.02.2020 року о 15:00 год. та 18.02.2020 року о 10:00 год. в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Полтавської області.

Відповідно до частин 1, 8 ст. 197 ГПК України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Згідно зі ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити учасників справи про дату, час та місце наступного судового засідання у справі № 902/871/19 шляхом їх виклику.

Керуючись ст.ст. 18, 120, 121, 202, 216, 233, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Повідомити учасників, що розгляд справи №902/871/19 по суті відбудеться 06.02.2020 року об 15:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх).

2. Призначити наступну дату наступного засідання з розгляду справи по суті на 18.02.2020 року о 10:00 год.

3. Судове засідання 06.02.2020 року о 15:00 год. провести в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, зал №1.

4. Доручити Господарському суду Полтавської області, забезпечити проведення судового засідання у справі № 902/871/19, яке призначено на 06.02.2020 року, в режимі відеоконференції за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНДЕМ-2002".

5. Зобов`язати позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАНДЕМ-2002" надати до суду протягом п`яти днів з дня їх отримання, але не пізніше 05.02.2020 року:

- направити третій особі (Товариство з обмеженою відповідальністю "ПТАХОФЕРМА "КУРНИЧОК") копію позовної заяви з додатками.

6. Зобов`язати відповідача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ" надати до суду але не пізніше 05.02.2020 року:

- копію розподільчого балансу складеного в процесі реорганізації ТОВ "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ" щодо переходу зобов`язань перед ТОВ "Тандем-2002".

7. Зобов`язати третю особу Товариство з обмеженою відповідальністю "ПТАХОФЕРМА "КУРНИЧОК" надати до суду але не пізніше 05.02.2020 року:

- копію розподільчого балансу складено в процесі реорганізації ТОВ "ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ" щодо переходу зобов`язань перед ТОВ "Тандем-2002".

8. Роз`яснити учасникам справи ст. 207 ГПК України, згідно положень якої під час розгляду справи по суті в учасників справи з`ясовується, чи мають вони заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

9. Викликати в судове засідання представників позивача, відповідача та третіх осіб з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу. У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження, явку визнати обов`язковою.

10. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/

11. Примірник ухвали надіслати учасникам справи та Господарському суду Полтавської області рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також на електронні адреси: inbox@pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 28.01.2020 року.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Кондратенка, 6А, м. Полтава, 36009)

3 - відповідачу (вул. Дружби, 163А, с. Жабокрич, Крижопільський район, Вінницька область, 24600)

4 - третій особі ( вул. Дружби , буд. 163 А, с. Жабокрич , Крижопільський район , Вінницька область, 24640 )

5 - Господарському суду Полтавської області (вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000)

Дата ухвалення рішення 28.01.2020
Оприлюднено 28.01.2020

Судовий реєстр по справі 902/871/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.08.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.04.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 11.03.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 06.02.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 06.02.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 28.01.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.01.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 19.12.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.11.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 30.10.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 902/871/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону