ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

__________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

05 лютого 2020 року м. Рівне Справа № 918/897/19

Господарський суд Рівненської області у складі судді Церковної Н. Ф.,за участі секретаря судового засідання Оліфер С. М., розглянувши у відкритоиму судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АГ-БАГ Україна"до Приватного підприємства "Агро-Експрес-Сервіс" про стягнення в сумі 41 166, 52 грн.

Представники сторін у судове засідання не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АГ-БАГ Україна" звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до Приватного підприємства "Агро-Експрес-Сервіс" про стягнення заборгованості в сумі 41 166, 52 грн.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 18.12.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, розгляд справи призначено на 16.01.2020 року.

Ухвалою суду 16 січня 2020 року розгляд справи було відкладено на 05.02.2020 року оскільки від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи з метою мирного врегулювання спору, у зв`язку із погашенням суми основного боргу.

В судове засідання 05.02.2020 року представники сторін не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, натомість від відповідача через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання про продовження строку для подання відзиву на позовну заяву.

Розглянувши клопотання відповідача про продовження строку суд відмовляє в його задоволенні, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Порядок вирішення питань, що виникають у зв`язку з поновленням та продовженням процесуальних строків визначено статтею 119 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Частиною 1 ст. 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи (ч. 3 ст. 119 ГПК України).

Відповідно до ч.4 ст. 119 ГПК України одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Відповідно до ухвали суду від 18.12.2019 року, відповідачу було встановлено строк на подання доказів - до 15.01.2020 року, проте останній з відповідним клопотанням звернувся лише 05.02.2020 року, тобто вже після закінчення встановленого судом строку.

За таких обставин, враховуючи, що відповідачем заяву про продовження процесуального строку на подання відзиву подано з порушенням строку та порядку, визначених ст. 119 ГПК України, у суду відсутні підстави для її задоволення.

Разом з тим, з метою забезпечення принципу змагальності сторін та створення сторонам рівних умов для захисту своїх прав, суд вважає за можливе продовжити відповідачу строк для подання відзиву за ініціативи суду.

Крім того, суд звертає увагу відповідача, що згідно ч. 5 ст. 119 ГПК пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Окрім того, у поданому відзиві на позовну заяву відповідач не погоджується з розрахунком позивача щодо пені та відсотків річних, зазначає що його здійснено з помилками та надав свій розрахунок. Водночас, звертає увагу суду на те, що фактично обгрунтовуючи виникнення заборгованості по договору, який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГ-БАГ Україна" та Приватним підприємством "Агро-Експрес-Сервіс" усі вимоги в позовній заяві позивач ставить до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Експрес-Сервіс", яке не має жодного відношення до договору .

Відповідно до ст.248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ст.252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Відповідно до ст. 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Крім того судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Пунктом 6 ст. 4 ГПК України встановлено, що жодна особа не може бути позбавлена права на участь у розгляді своєї справи у визначеному законом порядку.

Враховуючи наведені вище правові норми, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи в межах встановлених цим Кодексом строку.

Суд наголошує, що сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Керуючись ст.119, 216, 232 - 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви Приватного підприємства "Агро-Експрес-Сервіс" про продовження строку на подання відзиву на позовну заяву - відмовити.

2. Продовжити строк для відповідача на подання відзиву на позовну заяву з ініціативи суду.

3.Розгляд справи відкласти на "18" лютого 2020 р. на 10:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, в залі судових засідань № 10.

4 Суд звертає увагу сторін, що подання доказів у справі здійснюється відповідно до ст. 80 ГПК України.

5. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Попередити сторони про наслідки неявки у судове засідання учасника справи передбачені ст.202 ГПК України.

Ухвала згідно частини 2 статті 235 ГПК України підписана та набрала законної сили 05.02.2020 року .

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - https://court.gov.ua/sud5019/.

Суддя Церковна Н.Ф.

Дата ухвалення рішення 05.02.2020
Оприлюднено 07.02.2020

Судовий реєстр по справі 918/897/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 11.03.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.03.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.02.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 18.02.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 05.02.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 16.01.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/897/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону