КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі

без проведення судового засідання

10 лютого 2020 року П/320/920/20

Суддя Київського окружного адміністративного суду Балаклицький А. І., розглянувши у м. Києві позовну заяву Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області до Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області про застосування заходів реагування,

в с т а н о в и в:

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області, в якому просить суд:

- застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) нежитлової будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 165, шляхом зобов`язання відповідача повністю зупинити експлуатацію вказаного об`єкта до повного усунення порушень, зазначених в акті від 27.12.2019 №1070.

Спір виник із публічно-правових відносин та відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 та 172 Кодексу адміністративного судочинства України, та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, немає.

Відповідно до п. 4 ч. 9 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Згідно з ч. 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Пунктом 10 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи характер спірних правовідносин, предмет доказування, склад учасників та інші обставини, які мають значення для вирішення даної справи, а також положення статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку про можливість розгляду даної адміністративної справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у ній матеріалами.

Як вбачається з позовної заяви, предметом позову є вимога про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) нежитлової будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.01.2020 №1006223713 засновником Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області є Білоцерківська міська рада Київської області.

Частиною 2 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Враховуючи вказане, суд вважає, що у разі задоволення позовних вимог рішення по справі може вплинути на права та обов`язки Білоцерківської міської ради Київської області як засновника Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області, експлуатація якого може бути зупинена.

У зв`язку з цим, суд вважає за необхідне залучити Білоцерківську міську раду Київської області до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Керуючись статтями 12, 49, 171, 243, 248, 257, 259-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області до Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради Київської області про застосування заходів реагування.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, - Білоцерківську міську раду Київської області (код ЄДРПОУ 26376300, адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 15).

Зобов`язати позивача протягом трьох днів з дня отримання копії даної ухвали направити на адресу третьої особи позовну заяву з додатками та надати суду докази її направлення.

3. Справа буде розглядатися одноособово суддею Балаклицьким А.І. за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

4. Витребувати докази по справі від позивача:

- письмові пояснення, в яких обґрунтовувати позовні вимоги в частині існування загрози життю та/або здоров`ю людей за умови не зупинення об`єктів, на які посилається позивач у позові, а також належне обґрунтування необхідності зупинення об`єкта, що описується у позовній заяві, цілком, не обмежившись при цьому необхідністю зупинки лише частини приміщень, будівель, споруд, обладнання чи механізмів;

витребувати докази по справі від відповідача:

- належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують усунення порушень, зазначених в акті від 27.12.2019 №1070.

Витребувані документи надати до суду в п`ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали.

5. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

6. Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

7. Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

8. Запропонувати третій особі подати пояснення щодо позову в строк, встановлений судом для подання відзиву.

9. Повідомити сторони, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив та заперечення повинні відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 КАС України.

10. Роз`яснити учасникам справи, що письмові докази подаються безпосередньо до суду в оригіналі або належним чином засвідченій копії з дотриманням вимог статей 79, 94 КАС України, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

11. Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

12. Копію ухвали суду надіслати (надати) учасникам справи (їх представникам).

Ухвала про набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Балаклицький А. І.

Дата ухвалення рішення 10.02.2020
Зареєстровано 11.02.2020
Оприлюднено 12.02.2020

Судовий реєстр по справі п/320/920/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.05.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.04.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 02.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.02.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.01.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.01.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.01.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 07.08.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.03.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону