ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Київ № 640/11686/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого Бояринцевої М.А. при секретарі судового засідання Кравченку Я.В.,

за участі представників сторін:

від позивача - Сандрович Л.В., Степанов М.А.,

від відповідача - Кучерявий О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ

до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

В С Т А Н О В И В:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОБІКОМ" звернулося до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 18.06.2019 № 0449140303, №0448140303 та № 0450140303.

В обґрунтування наведених вимог позивач посилається на Податковий кодекс України, Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, та зазначає, що податкові повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві є протиправним, оскільки товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ правомірно відображено господарські операції за участю товариства з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , що підтверджується відповідними розрахунками, платіжними та іншими документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Представник відповідача заперечив по суті заявлених позовних вимог з огляду на положення Податкового кодексу України, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363, та зазначив, що товариству з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ правомірно збільшено суму податкового зобов`язання, оскiльки реальнiсть здiйснення господарських операцiй ТОВ Баррiнгтон Інжинiринг належним чином документально не доведена, а наслiдком для податкового облiку є лише фактичний рух активiв.

Під час розгляду справи судом допитано в якості свідка ОСОБА_1 , який повідомив, що в 2017-2018 роках був директором товариства з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ та з 2007 року є заступником генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ по технічним питанням. Свідок повідомив, що у товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ не вистачало необхідного трафіку мережі Інтернет. в зв`язку з чим укладались договори з товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , який додатково надавав трафік.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

В період з 26 квітня 2019 року по 21 травня 2019 року Головним управлінням ДФС у м. Києві проведена документальна планова виїзна перевірка товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ .

За результатами проведеної перевірки Головним управлінням ДФС у м. Києві складено акт від 28.05.2019 № 206/26-15-14-03-03/32776335, яким встановлено порушення товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ :

пункту 44.1, пункту 44.2 статті 44, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України, статті 4 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 Зобов`язання , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, пункту 5 та пункту 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 Доходи , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, в результаті чого завищено від`ємне значення об`єкта оподаткування податком на прибуток (збиток) за 2017 рік на суму 804 123 грн., за 2018 рік на суму 492 199 грн.; занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, у загальній сумі 1 584 727 грн., в тому числі за 2017 рік на суму 1 528 581 грн., за 2018 рік на суму 56 146 грн.;

пункту 198.1, пункту 198.2, пункту 198.3, пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, у загальній сумі 1 549 373 грн., в тому числі: за січень 2017 року в сумі 133 801 грн., лютий 2017 року в сумі 127 468 грн., березень 2017 року в сумі 78 110 грн., квітень 2017 року в сумі 188 858 грн., травень 2017 року в сумі 147 787 грн., червень 2017 року в сумі 121 735 грн., липень 2017 року в сумі 164 729 грн., серпень 2017 року в сумі 137 186 грн., вересень 2017 року в сумі 159 968 грн., жовтень 2017 року в сумі 141 500 грн, листопад 2017 року в сумі 79 968 грн., січень 2018 року в сумі 61 000 грн., червень 2018 року в сумі 7 263 грн.;

підпункту 16.1.6 пункту 16.1 статті 16, пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу України, щодо неподання Звіту про суми податкових пільг з податку на прибуток приватних підприємств (форма 1-ПП) за 2018 рік.

На підставі складеного акту перевірки Головним управлінням ДФС у м. Києві винесено податкові повідомлення-рішення:

від 18.06.2019 № 0449140303, яким товариству з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ збільшено суму грошового зобов`язання за платежем: податок на прибуток приватних підприємств, код платежу 11021000 в розмірі 2 377 091 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями - 1 584 727 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 792 364 грн.;

від 18.06.2019 № 0448140303, яким товариству з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ збільшено суму грошового зобов`язання за платежем: податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), код платежу 14060100 в розмірі 2 324 060 грн., з яких: за податковими зобов`язаннями - 1 549 373 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 774 687 грн.;

від 18.06.2019 № 0450140303, яким товариству з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 1 296 313 грн. (804 123 грн. за 2017 рік та 492 190 грн. за 2018 рік).

Щодо визначення позивачем податкових зобов`язань з податку на прибуток та з податку на додану вартість, суд зазначає наступне.

Відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - це діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об`єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України від 16.07.1999 №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (далі - Закон №996-ХIV).

Бухгалтерські записи (проведення) господарських операцій здійснюються відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88, та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291. Складання фінансової звітності здійснюється з дотримання вимог статті 4 Закону №996-XIV та принципів, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73.

Відповідно до підпунктів 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі також ПК України) прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Згідно зі статтею 185 ПК України об`єктом оподаткування є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно вимог пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Відповідно до вимог пункту 6 розділу ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73, фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів, зокрема:

- зарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов`язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

- превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Згідно з пунктом 3 розділу І вказаного Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73, прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними витрати.

Пунктами 6, 7 П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, встановлено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Згідно зі статтею 200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені розділом V Кодексу (пункт 200.2 статті 200 Кодексу).

Підпунктом 14.1.181. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України встановлено, що податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Пунктом 198.1. статті 198 Податкового кодексу України встановлено, що до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Виходячи з системного аналізу наведених норм права суд приходить до висновку, що необхідними підставами для включення позивачем до складу податкового кредиту відповідних сум податку на додану вартість є: придбання ним товарів, робіт та послуг з метою його подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; сплата чи нарахування сум податку на додану вартість у зв`язку з таким придбанням, з врахуванням рівня звичайних цін.

Податковий кодекс України визначає лише окремі випадки, за яких неможливе включення витрат по сплаті податку на додану вартість до податкового кредиту звітного періоду.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Надаючи правову оцінку обставинам справи, суд виходить з наступного.

1 вересня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , як виконавцем, укладено договір № 0109/14-ТО про надання послуг з технічного обслуговування обладнання, за умовами якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується надавати послуги з технічного обслуговування, ремонту та налаштування обладнання замовника, в порядку і на умовах, визначених цим договором, а замовник зобов`язується прийняти ці послуги та оплатити їх в порядку, в строки та на умовах, визначених даним договором. Пунктом 1.2. договору визначено, що послуги з технічного обслуговування надають щомісячно. Згідно з пунктом 1.3 договору, виконавець зобов`язується надати послуги замовнику самостійно або залучити для цього інших осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Незалежно від того, хто безпосередньо надаватиме послуги, усю відповідальність за відповідність рівня наданих послуг умовам договору перед замовником несе виконавець. Відповідно до пункту 2.1 договору сторони домовились під технічним обслуговуванням обладнання на умовах цього договору розуміти технічне обслуговування, настройку, ремонт. Технічне обслуговування та налаштування обладнання, як правило, виконується за місцем його експлуатації. Ремонт обладнання може проводитися в сервісному центрі виконавця. Організація доставки обладнання для проведення ремонту в сервісному центрі і в зворотньому напрямку здійснюється засобами замовника (пункт 2.2). Контроль якості виконаних робіт здійснюється представниками замовника (пункт 2.3). Фіксація виконавцем наданих послуг замовнику підтверджується актом прийому-передачі послуг та оформлюється щомісячно (пункт 2.4). Згідно з пунктом 3.1 договору, вартість послуги за один календарний місяць становить 9 660 грн., в тому числі ПДВ - 1 610 грн.

01.01.2016 між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ підписано додаткову угоду № 1, згідно з якою збільшено вартість послуг та викладено пункт 3.1 розділу 3 договору в наступній редакції: Вартість послуг за один календарний місяць становить - 12 125 грн., крім того ПДВ (20%) - 2 425 грн., всього з урахуванням ПДВ - 14 550 грн.

01.09.2016 між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ підписано додаткову угоду № 2, згідно з якою збільшено вартість послуг та викладено пункт 3.1 розділу 3 договору в наступній редакції: Вартість послуг за один календарний місяць становить - 20 166,67 грн., крім того ПДВ (20%) - 4 033,33 грн., всього з урахуванням ПДВ - 24 200 грн.

Між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ підписано акт надання послуг № 5 від 31.01.2017, відповідно до якого виконавцем надані послуги з технічного обслуговування обладнання.

На виконання умов договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" виписало на користь позивача податкову накладну № 4 від 31.01.2017 на загальну суму 24 200 грн., в тому числі ПДВ - 4 033,33 грн.

28 лютого 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , як виконавцем, укладено договір про надання послуг № 2802/14-К, за умовами якого виконавець надає замовникові послуги з забезпечення технічної можливості доступу до Контенту/Контент-послуг користувачам мережі оператора (за їх запитами), перелік і опис яких наведені в додатках до цього договору, з використанням Інтерактивного центру. Пунктом 2.2 договору визначено, що виконавець надає замовникові послуги з забезпечення технічної можливості доступу до WAP-порталів користувачам мережі оператора (за їх запитами), перелік і опис яких наведені в додатках до цього договору, а також послуги з підтримки таких WAP-порталу(ів) на умовах даного договору і додатків до нього, для подальшого надання користувачам мережі оператора контенту/контент-послуг (за їх запитами). Контент/контент-послуги надаються на платній основі будь-якому користувачу, який ініціює запит до інтерактивного центу виконавця через транспортну мережу оператора. Контент/контент-послуги самостійно надаються виконавцем від свого імені для будь-якого користувача, який надає запит в інтерактивний центр виконавця, за допомогою передачі такого контенту/контент-послуги та запиту через мережу оператора (пункт 2.3). Контент/контент-послуги надаються на території України (а саме - доступні лише користувачам операторів, які є суб`єктами господарської діяльності - резидентами України). Згідно з пунктом 4.1 договору, вартість контенту/контент-послуг для користувачів вказана у додатках до цього договору. В порядку і на умовах цього договору замовник щомісячного оплачує виконавцю послуги з забезпечення технічної можливості доступу до свого/їх контенту/контент-послуг користувачам мережі оператора по коротким номерах доступу за звітний період. В порядку і на умовах цього договору замовник щомісячно оплачує виконавцю послуги з забезпечення технічної можливості доступу до свого/їх контенту/контент-послуг користувачам мережі оператора по коротким номерах доступу за звітний період. Сторони домовились, що розрахунки буду відбуватися таким чином: виконавець протягом п`яти робочих днів після закінчення звітного періоду надає на електронну пошту замовника детальну інформацію по транзакціях за звітний період по кожному оператору. Замовник протягом п`яти робочих днів після отримання даних статистики від виконавця, проводить звірку та надає відповідну інформацію на електронну пошту виконавця. Виконавець на підставі отриманих від замовника даних (згідно 4.1.3.2 договору), протягом трьох робочих днів після їх отримання, надає замовнику оригінали актів прийому-передачі наданих послуг (у двох примірниках) окремо по кожному оператору. Замовник зобов`язується сплатити грошові кошти виконавцю протягом 20 банківських днів після отримання актів прийому-здачі наданих послуг за відповідний звітний період.

товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ підписані додатки № 1 та № 2 від 28.02.2014 та додаткова угода № 1 від 15.10.2014, відповідно до яких погоджено контент-послуги виконавця та їх вартість.

Між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ підписані акти надання послуг № 9 від 31.01.2017, № 13 від 28.02.2017, № 20 від 01.04.2017, № 26 від 30.04.2017, № 29 від 31.05.2017, № 35 від 30.06.2017, № 43 від 31.07.2017, № 49 від 31.08.2017, № 54 від 30.09.2017, № 59 від 01.11.2017, № 63 від 30.11.2017, відповідно до яких виконавцем надані послуги з забезпечення технічної можливості доступу до контент-послуг з використанням коротких номерів ПрАТ Київстар .

На виконання умов договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" виписало на користь позивача податкові накладні:

№ 6 від 31.01.2017 на загальну суму 45 645,85 грн., в тому числі ПДВ - 7 607,64 грн.;

№ 4 від 28.02.2017 на загальну суму 43 967 грн., в тому числі ПДВ - 7 327,83 грн.;

№ 2 від 01.04.2017 на загальну суму 49 949,70 грн., в тому числі ПДВ - 8 324,95 грн.;

№ 6 від 30.04.2017 на загальну суму 50 897,10 грн. в тому числі ПДВ - 8 482,85 грн.;

№ 3 від 31.05.2017 на загальну суму 50 681,70 грн., в тому числі ПДВ - 8 446,95 грн.;

№ 3 від 30.06.2017 на загальну суму 51 208,96 грн., в тому числі ПДВ - 8 534,83 грн.;

№ 7 від 31.07.2017 на загальну суму 51 656,05 грн., в тому числі ПДВ - 8 609,34 грн.;

№ 6 від 31.08.2017 на загальну суму 49 535,35 грн., в тому числі ПДВ - 8 255,89 грн.;

№ 5 від 30.09.2017 на загальну суму 48 826,45 грн., в тому числі ПДВ - 8 137,74 грн.;

№ 1 від 01.11.2017 на загальну суму 47 810 грн., в тому числі ПДВ - 7 968,33 грн.;

№ 5 від 30.11.2017 на загальну суму 43 579,20 грн., в тому числі ПДВ - 7 263,20 грн.

30 липня 2014 року між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ як замовником, та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , як виконавцем, укладено договір № BG0730, за умовами якого виконавець зобов`язується надавати замовнику обрані останнім телекомунакаційні послуги/послуги мережі Інтернет, а замовник зобов`язується отримати та оплачувати такі послуги на умовах договору. Пунктом 2.1 договору визначено, що сторони дійшли згоди, що послуги надаються на умовах відповідних додатків у наступному порядку: замовник за попереднім погодженням із виконавцем обирає: вид послуги (найменування типу підключення); технічні характеристики (параметри) для послуги; авансування по сплаті послуг; момент початку надання послуг, що зазначається у відповідних додатках, які підписуються сторонами та є невід`ємною частиною договору. Згідно з пунктом 3.1 договору, сторони дійшли згоди, що замовник здійснює оплату обраних послуг на умовах вказаних у відповідному додатку/додатках. Сторони також погодились, що виконавець залишає за собою право змінювати встановлені у додатку/додатках вартість послуг, про що повідомляє замовника письмово (листом відправним поштою або кур`єром) не менше ніж за 15 календарних днів до дати введення нових тарифів. Відповідно до пункту 3.2 договору, сторони дійшли згоди, що для визначення та обліку наданих послуг (які впливають на вартість послуг за відповідний період) будуть використовуватись показники технічних засобів виконавця. Для таких показників належать: обсяги прийнятої/переданої замовником інформації (Кілобайт/Мегабайт/Гігабайт) та відсотковий показник завантаження каналу зв`язку; погодження та/або призначення прийнятої/переданої замовником інформації (український або міжнародний трафік); тривалості зв`язку замовника із мережею Інтернет, тощо. Відповідно до пункту 4.1 договору, оплата послуг здійснюється на умовах додатку. Оплата замовником може здійснюватись авансовими платежами. Розмір авансових платежів не обмежується, але не може бути менший ніж мінімальний розмір, встановлений умовами відповідного додатку чинного на момент оплати послуг виконавця. Врахування авансових платежів буде здійснюватись на умовах додатку.

Додатком № 1 до договору сторони погодили, що виконавець надає замовнику послуги зв`язку з мережею Інтернет, а саме: організація каналу зв`язку (із виділенням ІР-адреси) та підключення цього каналу до порта виконавця; забезпечення прийому/передачі інформації замовником та технічна підтримка замовника.

Додатком № 1 до договору сторони погодили ціну послуг.

Додатковою угодою № 1 від 01.07.2015 сторони доповнили пунктом 3.3 розділу 3 договору, відповідно до якого сторони дійшли згоди, що оформлення актів надання послуг за використані послуги по договору здійснюється виконавцем два, три рази на календарний місяць, в залежності від виробничої необхідності.

Між товариством з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ підписані акти надання послуг № 3 від 13.01.2017, № 4 від 23.01.2017, № 10 від 31.01.2017, № 12 від 17.02.2017, № 14 від 28.02.2017, № 18 від 17.03.2017, № 19 від 31.03.2017, № 22 від 01.04.2017, № 25 від 30.04.2017, № 27 від 15.05.2017, № 30 від 31.05.2017, № 32 від 31.05.2017, № 33 від 08.06.2017, № 34 від 15.06.2017, № 36 від 30.06.2017, № 38 від 07.07.2017, № 39 від 11.07.2017, № 42 від 31.07.2017, № 44 від 10.08.2017, № 45 від 22.08.2017, № 46 від 28.08.2017, № 47 від 31.08.2017, № 50 від 11.09.2017, № 51 від 15.09.2017, № 52 від 20.09.2017, № 55 від 30.09.2017, № 56 від 11.10.2017, № 58 від 20.10.2017, № 61 від 10.11.2017, № 62 від 20.11.2017, відповідно до яких виконавцем надані послуги доступу до мережі Інтернет.

На виконання умов договору ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" виписало на користь позивача податкові накладні:

№ 1 від 13.01.2017 на загальну суму 354 000 грн., в тому числі ПДВ - 59 000 грн.;

№ 3 від 23.01.2017 на загальну суму 276 000 грн., в тому числі ПДВ - 46 000 грн.;

№ 7 від 31.01.2017 на загальну суму 102 960 грн., в тому числі ПДВ - 17 160 грн.;

№ 2 від 17.02.2017 на загальну суму 414 000 грн., в тому числі ПДВ - 69 000 грн.;

№ 5 від 28.02.2017 на загальну суму 306 840 грн., в тому числі ПДВ - 51 140 грн.;

№ 4 від 17.03.2017 на загальну суму 454 800 грн., в тому числі ПДВ - 75 800 грн.;

№ 5 від 31.03.2017 на загальну суму 13 860 грн., в тому числі ПДВ - 2 310 грн.;

№ 3 від 01.04.2017 на загальну суму 319 380 грн., в тому числі ПДВ - 53 230 грн.;

№ 5 від 30.04.2017 на загальну суму 712 920 грн., в тому числі ПДВ - 118 820 грн.;

№ 2 від 15.05.2017 на загальну суму 488 700 грн., в тому числі ПДВ - 81 450 грн.;

№ 4 від 31.05.2017 на загальну суму 294 660 грн., в тому числі ПДВ - 49 110 грн.;

№ 7 від 31.05.2017 на загальну суму 52 680 грн., в тому числі ПДВ - 8 780 грн.;

№ 1 від 08.06.2017 на загальну суму 432 000 грн., в тому числі ПДВ - 72 000 грн.;

№ 2 від 15.06.2017 на загальну суму 247 200 грн., в тому числі ПДВ - 41 200 грн.;

№ 4 від 30.06.2017 на загальну суму 93 180 грн., в тому числі ПДВ - 15 530 грн.;

№ 1 від 07.07.2017 на загальну суму 205 080 грн., в тому числі ПДВ - 34 180 грн.;

№ 2 від 11.07.2017 на загальну суму 100 200 грн., в тому числі ПДВ 16 700 грн.;

№ 6 від 31.07.2017 на загальну суму 538 260 грн., в тому числі ПДВ - 89 710 грн.;

№ 1 від 10.08.2017 на загальну суму 432 000 грн., в тому числі ПДВ - 72 000 грн.;

№ 3 від 22.08.2017 на загальну суму 99 000 грн., в тому числі ПДВ - 16 500 грн.;

№ 4 від 28.08.2017 на загальну суму 204 600 грн., в тому числі ПДВ - 34 100 грн.;

№ 5 від 31.08.2017 на загальну суму 37 980 грн., в тому числі ПДВ - 6 330 грн.;

№ 1 від 11.09.2017 на загальну суму 426 000 грн., в тому числі ПДВ - 71 000 грн.;

№ 2 від 15.09.2017 на загальну суму 222 000 грн., в тому числі ПДВ - 37 000 грн.;

№ 3 від 20.09.2017 на загальну суму 204 000 грн., в тому числі ПДВ - 34 000 грн.;

№ 6 від 30.09.2017 на загальну суму 58 980 грн., в тому числі ПДВ - 9 830 грн.;

№ 1 від 11.10.2017 на загальну суму 429 000 грн., в тому числі ПДВ - 71 500 грн.;

№ 2 від 20.10.2017 на загальну суму 420 000 грн., в тому числі ПДВ - 70 000 грн.;

№ 2 від 10.11.2017 на загальну суму 432 000 грн., в тому числі ПДВ - 72 000 грн.;

№ 4 від 20.11.2017 на загальну суму 366 000 грн., в тому числі ПДВ - 61 000 грн.

На підтвердження оплати наданих товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ послуг позивачем надано копії платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень та виписок з АТ КБ ПриватБанк .

На підтвердження відображення спірних господарських операцій у бухгалтерському обліку позивачем надано Аналіз рахунку 631 за січень 2017 року - грудень 2018 року.

Позивачем під час розгляду справи надані пояснення відносно того, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОБІКОМ" має статус Local Internet Registry і має в своєму розпорядженні більше десяти тисяч ІР-адрес для надання послуг Інтернету своїм споживачам. Для отримання послуг Інтернету ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОБІКОМ" отримувало сигнал (Інтернет) через оптоволоконні кабелі зв`язку від постачальника товариства з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ . Взаємоз`єднання мереж проводилось в муфті товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ , розташованій в телефонній каналізації Публічного акціонерного товариства Укртелеком в м. Києві по проспекту Академіка Глушкова в колодязі № 209. Для отримання послуг Інтернет використовувалась ІР-адреса 193.228.8.36.

Також позивач вказав, що придбавав послуги Інтернету з метою його подальшої реалізації своїм споживачам, в тому числі ТОВ Сокар Енерджі Україна , ТОВ Люксоптика Холджинг , AT Єврогазбанк , ТОВ ІБІС , AT Дельта Банк , AT Райффайзен Банк Аваль , Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, AT УкрСиббанк , МГО Інтерньюз-Україна , Міжнародна благодійна організація Фонд Східна Європа , Державне підприємство Український державний центр радіочастот , AT Банк Богуслав , AT Вернум Банк , ПрАТ Міжнародний Медіа Центр - СТБ , ПАТ Київмедпрепарат , ТОВ Емплот , ПАТ Банк Форвард ,ТОВ Глобалмані , ТОВ Хімічна компанія Сполука , ПАТ РВС Банк , Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана , ТОВ Актіонпей , ПАТ Київпассервіс , Фонд Євразія , ТОВ Мультістрім , ПрАТ Делойт енд Туш ЮСК , ПАТ Банк Руский Стандарт , ТОВ Мега Дістрібюшен , ТОВ ГРЕМЕРЛІ , ТОВ Науково виробнича лабораторія , ДП НТЦ Українська акдемічна і дослідницька мережа Інституту фізики конденсованих систем НАН України, Концерн Техвоєнсервіс , ПАТ Українська гірничо металургічна компанія , ТОВ Інкон-центр , ТОВ Інженер Сервіс , ТОВ ТЕЛС Україна ТОВ Об`єднані мережі України , ТОВ ЕР ЛІКІД ЮКРЕЙН , ТОВ Мега дистрібюшн , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ Інститут інформаційних технологій Інтелліас , ТОВ Гранд Каштан , ТОВ АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ ,ПАТ Холдингова компанія Київміськбуд , СК Укрфінполіс , ТОВ ЦК-БУД ПРО , ПП АРГ , Представництво Гертнер Сервіс ГМБХ , ТОВ Єдність , ПрАТ СК Страховий Капітал , ТОВ НВП ТЕРМЕТ , ТОВ УкрСпецКом , ТОВ Київщина-Телеком , ТОВ Інтелектуальні комунікації , ТОВ Аптеки Медичної Академії , ТОВ Спецтовекспорт , ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів ДП укрметртестстандарт , ТОВ АВ металгруп , ПП Фенікс та інші. На підтвердження своєї позиції позивачем надано копії договорів та актів надання послуг.

Проте, надаючи правову оцінку обставинам справи, суд не може погодитись з доводами позивача та критично ставиться до наданих позивачем первинних документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих здійснення господарських операцій за участю товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ та товариства з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , з огляду на нижченаведене.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Податковий кодекс України встановлюють, що будь-які документи (у тому числі договори, податкові накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

При цьому, суд зазначає, що податковим законодавством не встановлено конкретного переліку первинних документів, складенням яких мають опосередковуватись ті чи інші господарські операцій. Однак критерієм формування фінансового результату є можливість на підставі наявних документів зробити беззаперечний висновок про те, що вчинені операції спрямовані на отримання доходу. А відтак, на підтвердження реальності спірних послуг позивач повинен надати, зокрема, документи, що свідчать про фактичне виконання конкретних видів послуг та про результат виконання кожної послуги окремо.

Необхідно враховувати, що наслідки в податковому обліку платника створюють лише реально вчинені господарські операції, тобто такі, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають змісту, відображеному в укладених платником податку договорах.

Необґрунтована податкова вигода характеризується відсутністю фактичного виконання господарських операцій, здійсненням операцій без ділової мети та обліком операцій безвідносно до їх реального економічного змісту, узгодженістю дій покупця та постачальника для штучного створення умов бюджетного відшкодування.

Якщо певна господарська операція не відбулася чи відбулася не за тим її змістом, який відображений в укладених платником податку договорах, то це є підставою для застосування відповідних наслідків у податковому обліку.

Документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена в податковому обліку, повинні оцінюватися з урахуванням специфіки кожної господарської операції - умов перевезення, зберігання товарів, змісту послуг, що надаються, тощо.

Аналогічна правова позиції викладена в постанові Верховного Суду від 26 березня 2019 року у справі №0870/3891/12.

Судом досліджено надані позивачем первинні документи та встановлено наступне.

З наданих позивачем матеріалів не вбачається, які саме послуги з технічного обслуговування обладнання надавались товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ , якого обладнання, за якою адресою (в приміщенні виконавця чи замовника), відсутнє ПІБ особи відповідальної за здійснення технічного обслуговування.

Щодо надання товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ послуг з забезпечення технічної можливості доступу до контент-послуг з використанням коротких номерів ПрАТ Київстар суд зазначає, що позивачем не надано всіх документів, складання яких передбачено умовами договору від 28.02.2014 № 2802/14-К. Так, позивачем не надано детальної інформації виконавця по транзакціям за звітний період по кожному оператору та проведеної замовником звірки отриманих даних статистики від виконавця.

Інформації щодо кількості проведених запитів користувачами мережі та кількості використаних хвилин матеріали справи також не містять.

Разом з тим, суд звертає увагу, що за умовами договору (пункт 4.1) акти надання послуг підлягали складанню після закінчення звітного періоду, проте, як встановлено судом, акти складались на початку місяця та в останній день місяця та за відсутності підтверджень розміру фактично наданих послуг. При цьому, акти надання послуг № 20 від 01.04.2017, № 26 від 30.04.2017, № 29 від 31.05.2017, № 35 від 30.06.2017, № 43 від 31.07.2017, № 49 від 31.08.2017, № 54 від 30.09.2017, № 59 від 01.11.2017, № 63 від 30.11.2017 не містять інформації щодо періоду, за який надавались послуги.

Відносно надання послуг згідно з умов договору від 30.07.2014 № BG0730, суд зазначає, що матеріали справи не містять належних доказів підтвердження надання товариством з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ позивачу послуг доступу до мережі Інтернет. Позивачем не надано доказів складання документації для визначення та обліку обсягів наданих послуг (які впливають на вартість послуг за відповідний період), зокрема: обсягів прийнятої/переданої замовником інформації (Кілобайт/Мегабайт/Гігабайт) та відсоткового показнику завантаження каналу зв`язку; погодження та/або призначення прийнятої/переданої замовником інформації (український або міжнародний трафік); тривалості зв`язку замовника із мережею Інтернет, тощо, що передбачено пунктом 3.2 договору.

Як вбачається з акту перевірки, позивачем на запит контролюючого органу також не надано інформацію щодо підтвердження спожитого трафіку, деталізовану статистику по кожному споживачу трафіка в розрізі дат та ІР-адрес, витяги з білінгової системи.

При цьому, як зазначено в акті перевірки, основним видом діяльності товариства з обмеженою відповідальністю БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ є 72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Остання звітність з податку на додану вартість подана за грудень 2018 року. Декларація з податку на прибуток підприємств та Фінансові звіти за 2017, 2018 роки не подані.

В акті зазначено, що при здійсненні аналізу єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, декларацій, даних ІС Податковий блок встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" є посередником в наданні послуг для товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ .

Відповідно до проведеного аналізу єдиного реєстру податкових накладних ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" не встановлено постачальників (інтернет-провайдерів), які б мали технічні можливості для надання послуг з доступу до мережі інтернет.

ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" замовляло дані послуги у ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" (код 40952511), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ПАЛМІ" (код 4Ю0904Д), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (код 40394278). ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" (код 41066927), ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" (код 41207226). ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" (код 41388972), ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" (код 41535657). ТОВ "ТІНІТОН ПРОМ" (код 40934529), ТОВ Рейкартс Інвест (код 41395230), ТОВ "МАКСОПТТОРГ" (код 41395230). ТОВ Статус-Т1 (код 38964617), ПП "ЕКО-ПРИНТ" (код 39492866), ТОВ "МЕГАТРЕЙДСІСТЕМ" (код 41446342), ТОВ "ОРЕОН СТАЙЛ" (код 41047747), ТОВ "ФАВОРИТ ПРАЙМ" (код 41407591), ТОВ "СМАРТ ТЕХНІКС" (код 38833545), ТОВ "МАКРОБІЗНЕС" (код 41544242). ТОВ "СОЛЮШЕНС ПЛЮС" (код 40450075), ТОВ "СЮРВЕЄР" (код 40885372), ТОВ "ВІРАЖІО ТРЕЙД" (код 41537345). ТОВ "КОНЕКТ ГРУП" (код 40195461).

Разом з тим, згідно інформації слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в провадженні шостого слідчого відділу РКГІ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження №32018100000000291 від 11.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснили придбання та реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" (код ЄДР 40952511), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код ЄДР 41147764), ТОВ "ПАЛМІ" (код ЄДР 41009041), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (код ЄДР 40394278), ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" (код ЄДР 41066927), ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" (код ЄДР 41207226), ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" (код 41388972), ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" (код 41535657) з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" , ТОВ Самміт- Агро- Трейд , ТОВ "ПАЛМІ" , ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" , ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" , ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" , ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" , ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" , в період 2017-2018 років, надавали послуги доступу до мережі Інтернет в адресу ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДР 38728638), яке в подальшому надавало послуги доступу до мережі Інтернет підприємств реального сектору економіки, зокрема в адресу ТОВ "МОБІКОМ" .

Так, встановлено, що службові особи ТОВ "МОБІКОМ" у період 2017-2018 років, за результатом відображення в податковій звітності фінансово-господарських операцій щодо придбання телекомунікаційних послуг у пов`язаних осіб, які мають ознаки транзитності, а саме ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" сформували податковий кредит на додану вартість на загальну суму близько 1,6 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" , ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" , ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" , ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" , ТОВ "ПАЛМІ" , ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" , ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" та ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансовий господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних від імені ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" , ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" , ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" , ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" , ТОВ Тревіс Група , ТОВ "ПАЛМІ" , ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" , ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" та ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" , в період 2017-2018 років в адресу ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" видані податкові накладні щодо надання телекомунікаційних послуг - доступ до мережі Інтернет, проте у вказаних підприємств відсутнє придбання (отримання) таких послуг, що свідчить про технічну неможливість надання таких послуг в адресу ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" .

Також під час досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДР 38728638) ОСОБА_1 , в період 2017-2018 роки, обіймав вказану посаду під час здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ "МОБІКОМ" та вказаними підприємствами з ознаками фіктивності та в період з 2007 року по даний час, є заступником генерального директора ТОВ "МОБІКОМ" по технічним питанням.

16.01.2019 старшим слідчим з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Р. Сафіним допитано як свідка ОСОБА_1 - директора ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" в 2017-2018 роках та заступника генерального директора ТОВ "МОБІКОМ" по технічним питанням. На питання з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "МОБІКОМ" та ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" ОСОБА_1 надано пояснення відносно того, яким чином здійснювалось надання послуг ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" від імені ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" , ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" , ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" , ТОВ Промоушн Трейд , ТОВ "ЛЕВІАНС АКТИВ" , ТОВ "ВОРКХОРС" , ТОВ Екто-Плюс . ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" , ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" , ТОВ "ПАЛМІ" , ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" , ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" , ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" , ТОВ "АФІНА ТРЕЙД ЛТД" , ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" , ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" , в період 2016- 2018 років та вказав, що будувався тунель, WLAN тобто між телекомунікаційним обладнанням ТОВ "МОБІКОМ" та телекомунікаційним обладнанням ТОВ Коуджент Коммюнікейшенз Юкрейн здійснювалось з`єднання відповідно до якого ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" будував між вказаними підприємствами телекомунікаційний тунель WLAN апаратним способом, тобто написанням відповідних команд в телекомунікаційному обладнанні підприємств, від ТОВ Коуджент Коммюнікейшенз Юкрейн трафік Інтернету переходив до ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" . ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" , ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" , ТОВ Промоушн Трейд , ТОВ "ЛЕВІАНС АКТИВ" , ТОВ "ВОРКХОРС" , ТОВ Екто-Плюс , ТОВ Самміт- Агро-Трейд , ТОВ "ТРЕВІС ГРУПП" , ТОВ "ПАЛМІ" , ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" , ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" , ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" , ТОВ "АФІНА ТРЕЙД ЛТД" , ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" , ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" (тобто вони організовували транспорт трафіку Інтернету, з цих підприємств трафік інтернету переходив в адресу ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" , а в подальшому в адресу ТОВ "МОБІКОМ" . Телекомунікаційне обладнання ТОВ "МОБІКОМ" та ТОВ Коуджент Коммюнікейшенз Юкрейн для обміну інформацією знаходилось на технічних площадках м.Києва.

Проте, на запит старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Р. Сафіна від ТОВ Коуджент Коммюнікейшенз Юкрейн отримано відповідь про те, що фінансово-господарські операції між товариством та Тайд Лімітед (код ЄДР 40952511),- ТОВ "СЕЛЕЗІЯ" (код ЄДР 40369791), ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" (код ЄДР 40171681), ТОВ Промоушн Трейд (код ЄДР 40396816), ТОВ "ЛЕВІАНС АКТИВ" (код ЄДР 40171037), ТОВ "ВОРКХОРС" (код ЄДР 40255902), ТОВ Екто-Плюс (код СДР 40639998). ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код ЄДР 41147764), Тревіс Групп (код ЄДР 40173872), ТОВ "ПАЛМІ" (код ЄДР 41009041), Агропром Переробка (код ЄДР 40394278), ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" (код ЄДР 41066927), ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" (код ЄДР 41207226), ТОВ "АФІНА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДР39917547), ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДР 38728638), ТОВ Марком Сервіс Плюс (код - 1521576), ТОВ "МОБІКОМ" (код ЄДР 32776335) за період 2015-2018 років не проводилось.

Під час розгляду даної справи свідком ОСОБА_1 належних пояснень відносно того, яким чином надавались ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" телекомунікаційні послуги ТОВ "МОБІКОМ" не наведено.

Крім того, як встановлено досудовим розслідуванням та не спростовано під час розгляду даної справи ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" , ТОВ "ТАЙД ЛІМІТЕД" , ТОВ "ЛЕНД СИСТЕМ" , ТОВ "ВІДСОН АЛЬЯНС" , ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" , ТОВ "ПАЛМІ" , ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" , ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" , ТОВ "ЕЛЬФ-ЛТД" не були включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

При цьому, відповідно до статті 2 Закону України від 18.11.2003 № 1280-ІV Про телекомунікації (в редакції, яка діяла на час здійснення спірних господарських операцій, далі - Закон № 1280-ІV) оператор телекомунікацій - суб`єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж; провайдер телекомунікацій - суб`єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку.

Частиною четвертою статті 38 Закону № 1280-ІV встановлено, що провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій - резидентом України та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 39 Закону № 1280-ІV оператори телекомунікацій зобов`язані здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 42 Закону № 1280-ІV діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

Суб`єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов`язані не менш як за місяць до її початку подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

У разі якщо вид діяльності, що має намір здійснювати суб`єкт господарювання, потребує отримання ліцензії та/або дозволів, то одночасно із заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії та/або дозволів.

Рішення про включення суб`єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб`єкта господарювання.

Згідно з пунктом 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 (в редакції, яка діяла на час здійснення спірних господарських операцій, далі - Закон № 1280-ІV), оператори, провайдери зобов`язані провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (виключно оператори).

Відповідно до пункту 1.3. Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 624 від 29.11.2012, договір про надання телекомунікаційних послуг (далі - договір) укладається між споживачем та оператором, провайдером, які внесені до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, мають ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України (для операторів) чи копії ліцензій (для провайдерів) у випадках, встановлених Законами України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України", і з урахуванням положень Правил та інших нормативно-правових актів.

Згідно пункту 3.1. Рішення № 624 договір повинен містити, зокрема, відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій повинні містити дату та номер, за яким оператора, провайдера включено НКРЗІ до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. При наданні послуг провайдером також вказуються повне найменування, місцезнаходження оператора на основі договору між оператором та провайдером, за яким надаються послуги, дані щодо включення зазначеного оператора до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, дата укладення та строк дії договору між оператором та провайдером (пункт 3.3. Рішення № 624).

Виходячи з системного аналізу наведених норм права, суд зазначає, що право на надання телекомунікаційних послуг виникає після включення суб`єкта господарювання до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Отже, відсутність даних про включення ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій свідчить про відсутність у ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" мети на надання телекомунікаційних послуг.

При цьому, відповідно до правової позиції Верховного Суду, зазначеній у постанові від 26.06.2018 у справі № 816/1422/17, платник податків при виборі контрагента та укладенні з ним договорів має керуватись і належною обачністю, оскільки від цього залежить подальше фактичне виконання таких договорів, отримання прибутку та права на отримання певних преференцій, зокрема формування податкового кредиту з ПДВ та його подальше бюджетне відшкодування. Крім того, прояв такої обачності й обережності при виборі постачальника послуг та вчинення будь - яких дій на предмет перевірки податкової "доброчесності" контрагента, зокрема за доступними електронними базами даних на сайті контролюючого органу (база платників ПДВ, база анульованих свідоцтв платників ПДВ, база недобросовісних платників ПДВ, база місць масової реєстрації платників податків, отримання завірених копій статутних та реєстраційних документів, копій паспорта особи, яка підписуватиме договір, довідку про кількість співробітників контрагента, тощо), перевірки загальнодоступної інформації щодо наявності кримінальних проваджень за участю контрагента, в подальшому свідчитимуть на користь висновку, що платником податків вжито належні та достатні дії щодо його обізнаності на предмет податкової "надійності" такого контрагента та вказуватимуть на правомірність формування податкового обліку за господарськими операціями з таким контрагентом.

Суд зазначає, що позивачем не було надано будь-яких доказів, які б свідчили про виявлену ним належну обачність й обережність при виборі контрагентів, що в сукупності з встановленими обставинами справи та з урахуванням характеру спірних правовідносин, які склались у цій справі, також свідчить про обґрунтованість тверджень контролюючого органу про безпідставність формування податкового обліку позивача за господарськими операціями з ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" .

При цьому, відповідність господарської операції діловій меті, про що може свідчити і економічна обґрунтованість витрат на її здійснення, є необхідною умовою для реалізації платником податку права на врахування цих витрат. Це відповідає самому змісту вищенаведених норм ПК України, які надають платнику податку право зменшити податкові зобов`язання на суму податку, сплаченого ним у зв`язку з придбанням товарів (послуг) при здійсненні господарської діяльності. Встановлення законодавцем податкових преференцій має на меті стимулювання ділової активності учасників торгівельного обороту, що, в свою чергу, презюмує здійснення господарських операцій, що є об`єктом оподаткування, з метою досягнення економічного ефекту (ділової мети), а не тільки з метою отримання податкової вигоди. Відсутність економічної доцільності господарських операцій, окрім як здійснення їх з метою отримання податкової вигоди у вигляді податкового кредиту, є підставою для зменшення в податковому обліку платника податку суми податкового кредиту.

Завідома для платника податків відсутність розумної економічної причини щодо певних витрат при здійсненні господарської операції, як правило, виключає підстави для збільшення у податковому обліку витрат та/або податкового кредиту, оскільки таке у більшості своїй свідчить про відсутність ділової мети у такої господарської операції як притаманної риси господарської діяльності.

При цьому, як зазначено в постанові Верховного Суду від 21.05.2019 у справі 2а-10440/10/2670 про відсутність факту здійснення господарської операції може свідчити, зокрема те, що результати, відображені у даних податкового обліку будь-кого з учасників господарської операції, фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій будь-кого з учасників такої операції (наприклад, відображення отримання послуг без їх фактичного надання або в разі їх надання іншою особою, ніж та, що вказана у даних податкового обліку чи первинних документах; імітація купівлі товару в особи, яка ніколи його не продавала тощо).

Отже, всі вищенаведені дані в сукупності свідчать про відсутність фактичного здійснення господарських операцій за участю позивача та ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" .

За таких обставин, документи бухгалтерської звітності, надані позивачем, не можуть вважатись такими, що відповідають Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що в сукупності з іншими доводами контролюючого органу свідчить про не підтвердження фактичного виконання зобов`язань за договорами між позивачем та його контрагентом.

Згідно підпункту 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:

- невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

- завищення розміру задекларованого від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;

- заниження або завищення суми податкових зобов`язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

Згідно пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов`язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов`язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

З урахуванням наведеного та з огляду на встановлені у суді обставини, суд приходить до висновку про правомірність податкових повідомлень-рішень від 18.06.2019 № 0449140303, № 0448140303 та № 0450140303.

Керуючись ст. ст. 241-246, 255, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю МОБІКОМ (вул. Бердичівська, 1, м. Київ, 02081, код ЄДРПОУ 32776335) до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116, код ЄДРПОУ 39439980) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Суддя М.А. Бояринцева

Повний текст рішення складений 10.02.2020.

Дата ухвалення рішення 10.02.2020
Зареєстровано 11.02.2020
Оприлюднено 11.02.2020

Судовий реєстр по справі 640/11686/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 27.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 27.04.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 24.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.05.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 31.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 10.02.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Судовий наказ від 14.06.2019 Київський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону